Selvet.dk

Skrift

Gudinde kursus på Kreta med Yvonne Wassini

Tirsdag, 12 Januar 2010

I lyset fra fem gudinder  24. – 28. august
Ved Yvonne Wassini
Dette retræte er især henvendt til mennesker, der ønsker at leve i samklang med nogle af de grundlæggende feminine strømme på Jorden. Dette ønske om samklang kan være et led i at vække præstindekvaliteter og -holdninger til live, det kan være et led i at skabe en balance mellem en maskulint og feminint præget spiritualitet eller det kan være et led i at blive bedre indtunet med nogle toner i de indre lysverdener, som er væsentlige nøgler til egen indre identitet og opgaver. Retrætet bygges op over 5 dage som følger:  

Dag 1: Isis´ dag
Isis er et meget omfattende  væsen, som i oldtidens Ægypten og Middelhavsområde fik en umådelig stor betydning som verdensmoder og himmeldronning i mange kulturer. 10.000-er af præstinder fik under Isis deres grundlæggende træning i indre liv og omsorgsfuld kærlighed. På dag 1 vil vi især fokusere på følgende:  Isis er Himmeldronningen, der udstrømmer lethed, skønhed og en ”stjernebestøvet” lysvej, der forbinder himmel og jord. Hun strømmer Sirius-lyset til Jorden som frihed, illumination og opløftelse. Hun er arketypen bag Maria Magdelene-figuren og forbindelsen til stjernebilledet Cassiopeia. Hun genkendes ofte som en sølvagtig eller gylden himmeldronning, der opløfter og skaber skønhed, hvor hun nedfælder sine toner. På dag 1 mediteres på Isis, der åbnes for hendes væsen som en lysvej til skønhedens og illuminationens riger, denne lysvej integreres i deltagerne, og der samarbejdes med hende i øvelser med at genfinde fortidens åndelige frihed og med at integrere universets gyldne liv.  

Dag 2: Marias dag
Maria har stor betydning som nutidens verdensmoder. Mange har mødt hendes omsorgsfulde engle, der især healer børn og andre i nød. kulturer. Mange engle-mennesker er tæt knyttet til hendes store healingsarbejde, der søger at bringe Guds kærlighed ind i menneskenes verden.  På dag 2 vil vi især fokusere på følgende: Maria er specialiseret i at formidle omsorgsfuld kærlighed ind i menneskenes følelser og hjerter. Hun er arketypen bag Jesu moder, men er langt mere omfattende end det billede vi har af hende fra de 4 evangelier. Hun genkendes ofte via sine himmelblå engle, der trøster og healer ind i sorg, ensomhed og opgivenhed, men hendes opgaver er mere globale, da hun leder en af vor planets største englehierarkier. Som verdensmoder er hendes farve himmelblå. På dag 2 mediteres på vejen til Maria som en vej af selv-overgivelse, gennemsigtighed, nænsomhed og kærlighed til alle væsener. Der åbnes for hendes væsen som en nænsomhedens vej til den del af engleriget, der er præget af healende kærlighed. Og der samarbejdes med hende i øvelser med at blive delagtig i nænsomhedens indre liv og det blødende hjertes kærlighed.    

Dag 3: Gaias dag
Gaia er et samlende ord eller begreb, der dækker mange væsener. På retrætet vil vi identificere hende med den del af det feminint guddommelige, som kan kaldes Jordens Moder, og som har stor betydning for mange kulturers samarbejde med ”Moder Jord”. Hendes toner opfattes hyppigt som smaragdgrøn og opal-farvet. Jordens Moder er et vældigt devavæsen som rummer og beliver alle riger i de 3 stofplaner (fysisk, astral og mental). I hendes væsen virker milliarder af devaer, der er specialiseret i at opbygge og belive former på Jorden. Vi vandrer bogstaveligt talt på hendes krop. Vi indånder hendes liv, og hver dag glæder vi os over hendes evne til at skabe mangfoldighed i naturen og i menneskeheden. For hende er hele Jorden et stort landskabstempel, der skal vibrere af helligt liv gennem uendeligt mange variationer af former og liv. På dag 3 mediteres på Gaias liv og væsen som mangfoldighed, vitalitet, frodighed og levende væren. Der mediteres på helliggørelse af tanker, følelser og krop som om vore personligheder er landskabstempler, der er på vej til at fungere i samklang med den organiske hellighed. Og der samarbejdes med hende i øvelser om at opdage hende i os selv og i dalen ved Lystemplet samt i øvelser over grøn healing.    

Dag 4: Portias dag
Lady Portia har en hovedopgave med formidle den nye Helligånd via den 7 stråles feminine kvaliteter. Hun er kendt som den indre leder af Avalons præstinde-kultur, hvor hun via sine lysviolette engle har stået for træningen af tusinder af engle-mennesker, der skulle lære at fungere på Jorden på basis af præstinde-værdighed og -ynde. I den nye tidsalder skal Lady Portia via sine 10.000-er af præstinder løfte den brede menneskeheds følelser og tanker på en sådan måde, at guddommeligt samarbejde bliver naturligt integreret i milliarder af menneskers personligheder i løbet af de næste 2.000 år. På retrætet vil vi tage denne opgave op som led i at forstå hende og at gå på opdagelse i, hvorledes den feminine lov, orden og ceremonielle magi kan fungere i menneskenes hverdag. Værdighed, ynde, stil og formfuldendthed er blandt hendes kendetegn, og mange nøgler til feminin spiritualitet ligger gemt i disse kendetegn. Disse nøgler kan findes, når de samordnes med den feminine ånds praktiske verdenstjeneste, med indre lysnetværks indre orden og ceremonier og med integration i verdenstjener-netværket på feminine måder. På dag 4 mediteres på Lady Portias indre feminine ceremonielle orden, der mediteres på værdierne af værdighed og ynde, og der forskes i hvorledes vi kan hjælpe menneskeheden med at slippe kaos og begær ved at komme i samklang med klodens indre orden, rytme, timing, magi og belivelse. Der samarbejdes med hende i øvelser om at opdage sjælsformål i forbindelse med indre netværk, og der skabes en ceremoni over guddommeligt samarbejde i Lady Portias ånd.

Dag 5: Pallas Athenas dag
Pallas Athena repræsenterer mange kvaliteter i Jordens indre styre. Hun er en af de oprindelige gudinder, der formidlede kosmiske strømme til den tidlige menneskehed. Og hun har mange opgaver som en kvindelig Buddha, der både repræsenterer Guds vilje, og som har evnen til at række langt ind i menneskehedens civilisation. Pallas Athena er med til at lede Sandhedens Tempel over Kreta. Hun stimulerer pionerer på Jorden. Hun er arketypen bag Frihedsgudinden i New York. Hun er spydrysteren bag navnet Shakespeare og spillede en stor rolle i Francis Bacons kreds af rosenkreuzere.  Og for mange præstinder er hun den der stimulerer den indre rygrad, vovemod, pionerånd og frihedens evne til at se igennem menneskehedens civilisation. Med Pallas Athenas flamme i sig kan man leve midt i verden og samtidigt være fri af verden. På dag 5 mediteres på Pallas Athena som en kilde til frihedens flamme, som spydrysteren og som rygraden hos de præstinder der skal træde frem i verden. Der mediteres på den 1. stråle som troens flamme og som andre feminine kvaliteter. Der samarbejdes med hende i en øvelse over at få styrke, stabilitet og vedholdenhed i forbindelse med kald og livsopgaver på Jorden. Og der skabes en ceremoni under the Order of the Golden Grail, der skal styrke vort arbejde for Jorden.

Praktiske oplysninger
Der undervises hver dag kl. 10 – 13. Det anbefales at være så meget i stilhed i resten af dagen, at vibrationen fra gudinden kan fortsætte med at integreres.
Retrætet koster 160 Euros (120 Euros for deltagere, der har en svag økonomi p.g.a. arbejdsløshed, pension eller studie.) Det anbefales at bo på grunden under retrætet og at være med i en delebil. Priser og ledige sengepladser kan findes på hjemmesiden.

 http://www.thegoldenfoundation.net