Selvet.dk

Skrift

Digital Kunst, Videnskab og Bevidsthed

Digital Kunst, Videnskab og Bevidsthed
Kategori:
Oprettet:
Tirsdag, 05 Januar 2010
Gruppe Admins:
Gruppens formål er dels at informere om nye arrangementer angående forbindelsen mellem digital kunst, videnskab og bevidsthed.Desuden er gruppen åben for kommentarer og diskussioner, dels angående undervisningen, dels angående temaet digital kunst, videnskab og bevidsthed. Især holder jeg et fokus på teknologiens rolle i evolutionen, og især dens rolle som bevidsthedsudvidende faktor.Hvordan kan det være, at teknologien kan virke som et instrument til selvransagende undersøgelse af, hvad vi mennesker egentlig er for nogle organismer, og hvordan vi kan forstå vores egen tænkeevne og relation til omverdenen via denne?Den digitale og teknologibaserede kunst sætter helt centralt den slags spørgsmål på spidsen. Kunsten kan ses som en måde at kommunikere på, der eksternaliserer mange af de ideer vi har om os selv, og vores forhold til de omverdener, vi bebor. Da den ydermere er inspireret af naturens processer, også de der virker i os selv, men som bare ikke er så observerbare for vore normale sanser, kan den virke som en forstærkelse af studiet af os selv som tænkende væsner. Ofte er den også skabt på baggrund af intution og forestillingsevne - og denne bærer meget ubevidst stof med sig, der ikke altid fungerer som dagsbevidst viden. Når den materialiseres i kunsten træder den dog ud og giver en potentiel kommunikation omkring dette. Det kan være spørgsmål om, hvad der egentlig sker, når vi sanser verdenen gennem øjet, øret, følesansen, høresansen, og de proprioceptive sanser. Det kan være, at sansernes funktion vendes op og ned i værket, hvad der får os til at stille skarpt på, hvordan sanserne egentlig fungerer. Men det kan også være kommunikation der primært er baseret på elektromagnetiske svingninger, som vi sætter igang i værket, og derved bliver opmærksomme på nye lag af kommunikation, der konstant foregår mellem os selv og vores omverden.Denne kunst stiller de aller mest relevante spørgsmål i vores tid, og er generelt meget spirituelt orienteret - da det spirituelle også kan ses som en imaginativ sfære, hvor al nytænkning skabes. Denne sfære er fundamental for kunsteren, og det er også ofte den, der adskiller kunsteren fra videnskabsmanden. Sidsnævnte skal helst kunne skabe resultater, der kan måles her og nu. Men kunsteren har et bredere rum for eksperimenteren. Mange kunstere har arbejdet direkte med såkaldt Guddommelig viden, og har udtrykt det igennem deres mange medier og artifakter.Når jeg bringer dette emne ind i denne kontekst er det fordi, at den kunst, der aktivt forbinder teknologien, videnskaben og spiritualiteten, kan ses som et af de områder, der skaber den bedste forbindelse mellem himmel og jord, som også kommenterer aktivt på den tid, vi netop nu lever i. Fordi vi i vores rækken mod himlen gennem kunsten og mødet med kunsten, altid kan formå at holde begge ben på jorden - fordi kunsten altid er materiel samtidig med, at den trækker på spirituel viden.
Ingen meddelelser tilføjet endnu
Ingen debat tilføjet endnu.