Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
06-09-2007

Healing - er der noget om snakken Vist

Bedøm
(0 stemmer)

 

Healing - er der noget om snakken?Ofte forbinder vi healing med sort magi, hekse og ånder. Men måske er healing ikke så mystisk alligevel? Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital laver i øjeblikket videnskabelige undersøgelser af healingens virkninger på gigtpatienter. (se senere afsnit i denne artikel) Og måske kan det også hjælpe din hest

Det engelske udtryk healing betyder oversat til dansk:" lægende" eller "helbredelse gennem tro". Det er meget vigtigt at slå fast, at healing ikke kan helbrede sygdomme, og møder du en healer, der påstår dette, så kan personen ifølge lov om markedsføring af sundhedsydelser klassificeres som en kvaksalver (Se nederst senere afsnit i denne artikel) . Skal vi finde ind til essensen af healing, skal vi vende blikket en helt anden vej.

Det er jo bare energi!
Som healer Winnie Stubkjær Laursen udtrykker det, så er healing bare energi. Energien kan videregives, så modtageren bedre kan reparere på sig selv. Det er videnskabeligt bevist, at når et menneske har det godt og er i balance med sig selv, så kan det bedre modstå sygdomme, end hvis det er deprimeret og trist. Healing kan hjælpe til med, at patienten får det bedre med sig selv og derved speede helingsprocessen op ved at styrke immunforsvaret. Det mentale er derfor et vigtigt aspekt i healingens virkning. Dog behøver modtagen ikke at tror på healing, for at det har en gavnlig effekt. Healing kan i nogle tilfælde være et glimrende supplement til en medicinsk behandling, forklarer professor Henning Bliddal, der er leder af forskningsprojektet på Parker-instituttet. - Healing er helt almindeligt. Det er ikke andet end hjælp til bla væv, der heler op og nye celler, der dannes. Det sker hele tiden, siger Winnie Stubkjær Laursen, der er, oplever om, at healingen sætter gang i en form for selvopretholdelsesdrift.   

Healing som levevej
Winnie Stubkjær Laursen er 33 år og kommer fra Auning på Djursland. Hun har i 8 år levet af at heale både mennesker og dyr. Derudover afholder hun kurser og uddanner andre til healere, samt lærer andre om energier og at have større fornemmelse for hvad dyr kommunikerer til os. Winnie har et tæt samarbejde med både læger, akupunktører og dyrlæger.
Winnie har ikke altid været bevidst om sine evner indenfor healing, og det var et besøg hos en clairvoyant, der åbnede hendes øjne op for det. Når hun i dag ser tilbage på sine oplevelser med hendes første pony, kan hun i dag godt se, at der var noget særligt over det forhold, hun havde til dyrene allerede dengang. Winnie var nemlig den eneste, der kunne håndtere ponyen, der angreb alle andre.    
Alle har de positive energier i sig, og alle kan som sådan heale. - Nogle har bare mere power end andre, forklarer Winnie. Når Winnie behandler dyr, får hun beskeder fra modtageren. Hun kan fornemme problemerne hos dyrene på flere forskellige måder. Hun kan modtage billeder, hvor hun f.eks. ser et led stå og pulsere eller høre dyrets stemme, der fortæller, hvad der er galt. Ofte får Winnie selv en fysisk reaktion som for eksempel overdreven spytproduktion og kløe i halsen, når hun er sammen med en hest, der har foderallergi. 

Hvad kan du som hesteejer bruge healing til?
Endnu en gang skal det slås fast, at healing ikke kan erstatte dyrlægens medicinske behandling, men at den kan supplere dyrlægens arbejde, understreger Winnie. Winnie er meget glad for, at flere og flere dyrlæger åbner op for muligheden for alternativ behandling, for som hun siger, så handler det ikke om, hvem der hjælper, men at der bliver hjulpet. - Der er mange ting, jeg ikke kan, som dyrlægen kan, og jeg henviser ofte mine kunder til dyrlægerne, når fx en medicinsk behandling er påkrævet, siger Winnie, og fortsætter - derimod kan jeg ofte se tingene fra en anden side end dyrlægen.  
Ifølge Winnie Stubkjær Laursen kan healing af heste bruges til rigtig mange ting. 
- Hestekroppen gennemgås og små skavanker rettes op, men er der større problemer, henvises der til dyrlæge, kiropraktor eller akupunktør etc.
- Hestens psykiske velbefindende tjekkes og eventuelle adfærdsproblemer afhjælpes.
- Tips til træning, udstyr etc.
- Slet:Generel vejledning i hestehold såsom fodring, foldforhold etc.  
- Vejledning af rytteren, måden at ride på, bevidstgørelse af rytterens indflydelse og opstilling under ridning og herunder også afspænding, balance, tøjleføring, ben/schenkler m.m.

Med ærlighed kommer man længst
- Mange er bange for, at hesten siger, at den ikke kan lide sin ejer, men det sker meget, meget sjældent og kun i de tilfælde, hvor hesten ikke er blevet behandlet særligt godt. Dyr er generelt fulde af kærlighed, de bærer over og bærer ikke nag, forklarer Winnie. Videre siger hun, at dyrene vil os det bedste og prøver hele tiden på at stille os tilpasse. Når Winnie er hos en kunde, er det på dyrenes præmisser. Hun bliver derfor nødt til at være ærlig og også sige, når hesten f.eks. er generet af, at rytteren trækker i tøjlen, bumper i sadlen eller lignende. - Jeg bliver nødt til at være ærlig, men er også bevidst om at alle gør det bedste de formår, siger Winnie. Hendes ærlighed blev virkelig sat på prøve, da hun kom i en stald med meget fine dressurheste. Det første hesten sagde til hende var, "Jeg kan spille fodbold!" Winnie måtte lige synke en gang og tænkte, nej, det her sker bare ikke. Men hesten insisterede og blev ved med at gentage det samme igen og igen. Til Winnies held blev ejeren ikke chokeret, da Winnie sagde, at hesten var vild med at spille fodbold, for det viste sig, at hesten havde en bold på folden, som den havde stor fornøjelse af.

Skepsis
Healing mødes ofte med en vis skepsis, og nogle gange er den også velbegrundet. Eftersom alle i princippet kan påberåbe sig evner indenfor healing, så sker det, at nogle mennesker mistolker eller forvrænger, det de modtager, og påstår eller oplever at de kan noget, som de reelt ikke kan. For både forbruger og healer ville det være en fordel, hvis healerne blev autoriserede af et forbund. - Disse mennesker kan komme til at kaste et dårligt lys over os andre, og det er uheldigt, men alle er her jo for at lære siger Winnie, der ikke sender hendes egne elever ud til kunder, før hun er 100 % sikker på, at hun kan stå inde for det, de laver.
Det er klart, at mange er skeptiske overfor healing, slutter Winnie, - men jeg er her ikke for at overbevise folk, jeg er her for at hjælpe dyrene.

Ønsker du at få din hest undersøgt af en healer?
Winnie Stubkjær Laursen kan kontaktes på tlf.: 23 65 85 25
Du kan også læse mere om healing på hjemmesiden og få flere oplysninger på http://deklogedyr.dk/

Værd at vide:

Kvaksalveri
En healer er underlagt loven om udøvelse af lægegerning og kan dømmes som kvaksalver, hvis bestemmelserne i kapitel 6, § 23 - 27overtrædes. Det betyder, at hvis man udgiver sig for at være læge eller tager lægerollen på sig uden at have autorisation, kan man straffes med fængsel i indtil 1 år.

I § 24 står der:
"Tager en person, der ikke har autorisation som læge, syge i kur, og udsætter han derved helbred for påviselig fare, straffes han med bøde eller hæfte. Under skærpende omstændigheder, såsom hvis pågældende har forårsaget væsentlig skade på legeme eller helbred, eller hvis han tidligere er dømt for overtrædelse af denne paragraf eller §§ 25 eller 26, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år. Det samme gælder, hvis patienten er sindssyg, åndssvag, under 18 år eller umyndiggjort, således at han ikke selv kan tage bestemmelse om sine personlige forhold." 

Derudover er en healer underlagt bestemmelserne i loven om markedsføring af sundhedsydelser, og det betyder, at healeren ikke må hævde at kunne helbrede, da det vil være en overtrædelse af kap. 2, § 2, stk. 4, der siger at:

"Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres."

Forskningsprojekt: Virker healing?

På Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital laver professor Henning Bliddal sammen med forskningsassistent og phd.-stud. Robin Christensen i øjeblikket videnskabelige undersøgelser af healing. Her er man specialiseret i den meget smertefulde kroniske ledegigt, og da mange patienter vælger alternativ behandling, vil man nu undersøge, om healingen har en effekt og i så fald hvilken. 
Forskningsforsøget er det første af sin art i verden, og der deltager omkring 100 kvinder med kronisk ledegigt, som behandles af en healer. Patienterne er inddelt i tre grupper, hvor den første gruppe bliver udsat for healing. Den anden gruppe har en falsk healer, men det ved patienten naturligvis ikke. Den sidste gruppe bruges som kontrolgruppe og modtager traditionel behandling. Med avanceret målegrej og ultralydsmåling kan forskerne se ind i leddet, og gigten undersøges og måles på alle leder og kanter. Når gigten er diagnosticeret helt præcist, går forsøget med healingen i gang.

Healing som supplement til lægens behandling
- Jeg har svært ved at forstå, hvad der sker, når der heales, men jeg skal heldigvis bare teste, hvad der sker, siger Henning Bliddal. Det er dog et faktum, at mennesket selv har modstandskraft overfor sygdom og bedre kan bekæmpe sygdomme i perioder, hvor man er glad og tilpas - immunsystemet fungerer altså bedre, når man har det rigtig godt. Ledegigt skyldes at immunsystemet kører galt, og tanken bag projektet er altså, at healing måske kan frembringe de lægende kræfter i patienten selv.
På Parker Instituttet har man det helt fint med alternativ behandling og vil nu gerne kunne dokumentere om det virker, og om det også virker bagefter.
Healingen har i mange år været en del af behandlingen af kroniske smerter og er faktisk tæt på at være ældre end selve lægestanden. Man har altid haft alternativ behandling, men det nye er, at læger nu tør tale om det og være åbne for, at det kan vise sig at være et glimrende supplement i nogle situationer. Der hvor forskere og læger i dag er meget påpasselige er, at patienter udelukkende belaver sig på healingen som behandling. Projektet undersøger healing som et supplement og ikke som en egentlig behandling.

100 % helbredelse
Forskningsleder Henning Bliddal forklarer, at medicin ofte kan fjerne 80 % af sygdommens gener og smerter, men at der er 20 % restgener, som godt nok kan fjernes med medicin men blot give en masse bivirkninger. Her kommer healingen ind i billedet, og det er omkring de 20 % restgener, Parker Instituttets forskning i alternativ behandling drejer sig om.

Resultaterne
Endnu foreligger der ingen endelige resultater, og forskerne vil ikke udtale sig før resultaterne er grundigt studeret og gennemgået. Du kan følge med på www.frederiksberghospital.dk, hvor der bliver udsendt først en videnskabelig meddelelse og dernæst en pressemeddelelse, når undersøgelserne er afsluttet. Her har du også mulighed for at støtte forskningen ved at melde dig ind i støtteforeningen.

Forskningsprojektet mangler stadig ca. 40 kvinder med kronisk ledegigt, og har du lyst til at deltage, kan du kontakte projektsekretær Line Rostad på tlf. 38 16 41 58
For at deltage i projektet er det et krav, at du er i stabil behandling. Det vil sige, at der ikke er foretaget ændringer i behandlingen de sidste tre måneder, og at der ikke er planlagt ændringer i den nærmeste fremtid.

Behandling af heste
Parker Instituttet undersøger for øvrigt også senebetændelse hos heste, da det minder meget om betændelse i akillessenen hos mennesker. Man har med gode resultater sprøjtet hormonpræparat ind i senerne og behandlet blodforsyning til senerne til stor glæde for ejer, hest og lægevidenskaben. Parker Instituttet er oprettet for at forske i sygdomme i bevægeapparat, led-, sene- og muskelsygdomme.

Forsker Henning Bliddal er leder af forskningsprojektet på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, hvor der laves videnskabelige undersøgelser af healings effekt.
Sidst ændret den Lørdag, 13 Maj 2017 22:02
Winnie Stubkjær Laursen

Winnie Stubkjær Laursen

Navnet er Winnie Stubkjær Laursen - der kommer mere senere hen

Hjemmeside: deklogedyr.dk/ E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Senest fra Winnie Stubkjær Laursen

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer