Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
04-06-2002

De sataniske vers

Bedøm
(0 stemmer)

Det siges, Satan eksisterer. Ikke alene som selvstændigt, dæmonisk væsen, men overalt omkring os i det, som folk i almindelighed regner for helt almindelige dagligdags ting og fornøjelser. Det gælder indenfor TV, film og musik, ligesom det gælder på mange andre felter i livet, herunder en stor del, der normalt kaldes "spirituelle".

"Hvor Gud er én, er Satan mange. Han har en forklædning og et udtryk, der passer til stort set enhver. Og han arbejder igennem menneskers individuelle svagheder."

På den ene side er jeg enig i dette udgangspunkt... på den anden side er jeg ikke enig...

Det kommer nemlig helt an på, hvad vi vælger at opleve - og hvad vi vælger at bruge vort frie valg til! Valget er vort eget.

Vi kan vælge mellem Gud og Satan, lyset og mørket, kærligheden og ondskaben. Lige præcist dette valg er det vigtige valg, som mennesket står overfor i dag. Blot må vi gøre os klart, at Gud og Satan, lyset og mørket, kærligheden og ondskaben er sider af os selv.

Mit hovedsynspunkt er, at den mest effektive måde at bekæmpe Satan på, er at vælge Gud.

Det bedste jeg kan gøre, er at arbejde for lyset i mig selv - frem for at bruge kræfter på at bekæmpe andres mørke.

Vor egen Martinus udtrykte det med disse ord:
"Hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere."

En ny tidsalder
Vi taler om, at jordkloden i dag står på tærskelen til en ny tidsalder. Endnu er den kun i sin spædeste begyndelse, ja, mange kan end ikke se den og betegner den som tågesnak og vidtløftige fantasier.

Dog vil jeg vove den påstand, at jeg i mit korte liv, p.t. kun 54 år, har oplevet så drastiske ændringer, at tilsvarende aldrig tidligere er forekommet på denne planet, måske bortset fra den bibelske syndflod og Atlantis' undergang, som måske i virkeligheden er en og samme begivenhed.

Jeg taler om udviklingen indenfor kommunikationsteknologien og konsekvenserne heraf, en massiv globalisering.

Jeg kan stå på et fly i København om morgenen, spise frokost i Washington, drage videre og indtage mit næste morgenmåltid i Sidney, Tokyo eller Bangkok. Og jeg kan være tilbage på Nørrebro, inden min kat overhovedet opdager, at jeg har været borte!

For første gang nogensinde i denne planets historie kan hver eneste hjernecelle fra sekund til sekund komme i kontakt med en hvilken som helst anden hjernecelle, uanset hvor de befinder sig. Bevidstheder kan lynhurtigt gruppere sig på tværs af landegrænser, tidszoner, etniske, religiøse og geografiske forskelle.

Hele verden kan på samme tid være vidne til og være en del af den samme begivenhed, sådan som vi f.eks. i fællesskab oplevede tårnenes fald i New York.

INGEN ville for bare 50 år siden have troet, at dette var muligt!

Nogle ser det som begyndelsen til en guddommelig åbenbaring, andre oplever det som Satans værk. Men hvadenten vi kan lide det eller ej, så er det den virkelighed, vi har skabt for os selv, og accelerationen synes absolut ikke at stagnere, tværtimod går alting hurtigere og hurtigere.

I denne heksekeddel finder jeg mig selv.

Jeg bombarderes med informationer fra højre og venstre. Overalt er jeg omgivet af sataniske vers, lokkende eller truende, forførende eller fordrejende. Kun et eneste sted kan jeg finde sandheden - nemlig inde i mig selv!

Min største udfordring som menneske i dag er at være i stand til at træffe mine egne valg. Sige JA til det, som jeg tror på, og sige NEJ til det, som er mit væsen imod.

Menneskets frie valg er i dag mere end nogensinde det centrale i al udvikling. Kun ved at bruge mit frie valg på den måde, som jeg finder rigtig, kan jeg gøre noget for mine medmennesker og for verden.

Om den nye tidsalder, som vi med rasende fart er på vej ind i, bliver en guddommelig åbenbaring eller Satans værk, ja, det afhænger fuldstændig af de valg, som vi træffer.

Svaret på livets gåde
De sidste 20-25 år af mit liv har for mig været en lang, lang søgende vandring gennem de alternative muligheder for at finde svaret på livets gåde og forklaringen på min egen eksistens.

Hver gang oplevede jeg "suset", når jeg nåede frem til forståelsen. Hver gang fik jeg en ny mursten til mit eget fundament. Jeg takker mig selv og min skaber, fordi jeg fik lov til at få alle disse oplevelser - ikke en eneste af dem ville jeg have undværet.

I den helt nye verden, som åbnede sig for mig, opdagede jeg, at der var massevis af mennesker, som havde det ligesom jeg. Jeg var ikke alene. Vi var mange med det til fælles, at vi var kørt fast i traditionelle livsmønstre og søgte noget, som var højere end os selv. Hvad det så end var for noget.

Græsrødderne spredte sig overalt i denne nye verden, og underskoven var tæt af spirende blomsterknopper, som fandt næring i alternative livssyn. Vi søgte allesammen efter et solstrejf, som vi havde svært ved at definere. Vi vidste, at det var der, ikke bare som drøm, men som virkelighed, hvis vi selv var i stand til at skabe den.

I massagebriksens æteriske olie, sangen om hyacinterne og skrigene på Anholt begyndte kimen i mit indre at vokse, finde næring og tage form som lys og energi. Jeg oplevede, at jeg blev gladere. Jeg fik øje på ukendte sider af mig selv. Jeg så nye potentialer og større ressourcer. Mit liv begyndte at få en helt ny mening.

Jeg var umættelig. I al min fritid, om aftenen og i weekenderne, rendte jeg til kurser. Yoga, meditation, positiv selvsuggestion, drømmetydning, astrologi, numerologi og tarot. Alle vegne ledte jeg efter mit solstrejf, Tenerifes smil, badekarrets paradis.

Jeg lærte om de syv stråler, universets ene energi, basisenergien, Gud, som brydes, bliver treenigheden, og derefter syv aspekter af energi, akkurat som det hvide lys, der brydes af prismen. De syv stråler er totalsummen af guddommelig bevidsthed, det guddommelige sind, universets grundkvaliteter.

Som menneske er jeg under indflydelse af disse stråler. Stråler, som dominerer min krop, mine følelser, mine tanker, min personlighed og min sjæl, Selvet.

Teosofien gav mig logiske svar på de allerstørste spørgsmål, som havde rumsteret i mig om livet og døden, sjælen og ånden, Gud og universet, siden jeg smed min barndoms bibel til side og erkendte, at jeg måtte søge mine egne svar. Jeg kunne ikke bare tro. Jeg måtte forstå. Jeg måtte vide.

Det gik op for mig, hvem der var mit solstrejf. Hvem der var det uforklarlige lys. Hvem der var den vidunderlige energi. Dette solstrejf, dette lys, denne energi var min egen sjæl, og denne sjæl var forbundet med Gud.

Jeg begyndte at forstå, at Gud hverken var overtro, fjern eller uopnåelig, men Gud var virkelighed og befandt sig inden i mig og var tættere på mig end noget andet. Guds verden, såvel himmel som helvede, var min egen verden, dvs. tilstande i min egen bevidsthed, og Gud var essensen, selve kernen i denne bevidsthed.

At kigge indad
Det handler i høj grad om at vende blikket fra den ydre til den indre verden, fra makrokosmos til mikrokosmos, fra det konkrete til det abstrakte, at kunne føle, se eller høre den verden, hvor altings potentiale befinder sig, hvor alle årsager til alle handlinger vokser og gror, som var det i en køkkenhave.

At bevæge sig ind i en verden, som er subjektiv og ikke objektiv. Det betyder, at ingen sandheder er endegyldige, men alle sandheder er mangfoldige.

Alting er jo oplevelse. Vi har hver især vores egne unikke oplevelser, og den ene oplevelse kan være lige så rigtig - eller forkert - som den anden. Sandheden er jo, som han sagde (Protaguras) et spørgsmål om det perspektiv, hvorfra den ses.

Og med oplevelsen følger indsigten. Med oplevelsen opløses afhængigheden og bliver til uafhængighed. Kundskab bliver til visdom.

Til allersidst ved vi alting - og ingenting. Men ingen af de oplevelser, som vi havde undervejs, var vel forkerte, heller ikke selv om vi begik fejl hver eneste gang.

Tilbage til udgangspunktet:
"Hvor Gud er én, er Satan mange. Han har en forklædning og et udtryk, der passer til stort set enhver. Og han arbejder igennem menneskers individuelle svagheder."

Jeg er fuldstændig enig... Det handler om at se den ene... for så snart vi er i stand til det, forsvinder de mange!

De mange... det er den oplevelse, som egoet har. Men jeg er ikke egoet. Deri består illusionen. Jeg er vidnet, den der ser, ikke det som ses. Jeg er drømmeren, ikke det, som drømmes. Jeg er skaberen, ikke det, som skabes...

Det, som Jesus fuldbragte på korset, var vel netop at hæve sin bevidsthed fra bladet til træet, fra ego'et til Selvet. Når vi lærer vort eget Selv at kende, rodfæstes vi i en ny bevidsthedsdimension, som er vedvarende og kollektiv. Det er kilden til selve livet, det evige liv, en fælles bevidsthed, som forener mennesket. Denne fælles bevidsthed har mange navne, men ingen form. Dog er den til stede i alle former.

Det er denne bevidsthed, som kaldes Himlen... Selvet... Ånden... Kristus... Allah... Buddha... Gud... Atman... Brahman... Swami... Det er denne bevidsthed, som kan findes overalt... Også i astrologien, tarotten og drømmetydningen. For denne bevidsthed er i alt og ER ALT!

Af Axel Kristensen


Sidst ændret den Onsdag, 10 Marts 2010 14:01
Axel Kristensen

Axel Kristensen "(afdød)"

Axel Kristensen startet Selvet.dk i 2001 og byggede den første version af hjemmesiden, men forlod et år senere den fysiske verden. Til Axels bisættelse kom Karin, Axels ekskone, hen til Jens, som Axel nogle måneder forinden hans død, var blevet gode venner med. Karin, som ikke kendte Jens fra tidligere, sagde: "Er det dig, som er Jens. Jeg har en besked fra Axel til dig. Du skal køre Selvet videre, hvis du vil". Efter et bestyrelsesmøde blev Jens webmaster efter Axel.

Axel var meget interesseret i Sai Baba og skrev bl.a. bogen "Brahmans Drøm", som handlede om hans rejse med Sai Baba.

Nedenstående link viser den første version af Selvet.dk.

Hjemmeside: web.archive.org/web/20010202081900/selvet.dk/ E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer