Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
06-02-2005

The Esoteric teachings by Daskalos kap. 1

Bedøm
(0 stemmer)

The Esoteric teachings by Daskalos (Dr. Stylianos Atteshlis)
Forkortet dansk oversættelse: Lars Højgaard

Kapitel 1
Absolut væren (gud)

Absolut væren, kan vi kalde en absolut (uafhængig), selviagttagende og altomfattende bevidsthed i en tilstand af opmærksom væren. I denne væren eksisterer alt skabt og uddrager heraf den energi, som er nødvendig for at være i livet og udtrykke sig. Absolut væren er den eneste guddom og udtrykker sig i en tilstand af meditativ lyksalighed og er i alle forhold selvforsynende. Alt synligt og usynligt er guds udtryk og et resultat af en gavmild, kreativ skaberglæde.
 
Alt, i en uendelig stor verden, indeholder i sig og er indeholdt i absolut væren, men det uendelige er ikke gud og gud begrænser sig ikke til det uendelige. Gud er over og bag ideen om alle former for rum. Gud er livet selv. Livet som udtryk for absolut væren gennem et specielt medium, nemlig bevidsthed. Gennem bevidsthed viser Absolut Væren sig multifacetteret i de fragmenterede formverdner.

Absolut væren, som er alt som findes, er enheden i den multifacetterede natur. Hvordan skal vi forstå denne multifacetterede natur i den ene? Hver del/form er i sit indre ens, nemlig udifferentieret i absolut væren, uden dog at være i stand til at definere den absolutte væren, hverken som udifferentieret væren (uden form, som kan opfattes) eller som et specielt aspekt (i en form).

Hvad kan vi opdage hvis vi undersøger absolut væren som multifacetteret natur? Absolut selviagttagende altomfattende bevidsthed. Som for eksempel oceanerne som består at ilt- og brintatomer. En enorm mængde vand. Men vi tænker ikke kun på H2O, vand, når vi siger ocean, også mørke dybder, store dønninger, mørk blå overflade, hvaler, tang, bølgebevægelse, salt, fødekæder, fotosyntese. Hvad er oceanets mangefacetterede natur? At opfatte dette kræver dyb meditation. Det mangefacetterede aspekt findes overalt i naturen. En organisme er en enhed - et menneske f. eks. består af milliarder af celler og atomer. Og dog har hver celle, hvert atom sin egen bevidsthed. Denne guddommelige mangfoldighed er ikke let at opfatte og forstå for mennesket som ser alt fra en fragmentarisk synsvinkel.

Absolut væren i udtryk er resultatet af guddommelig hensigt og har to sider, nemlig logisk natur og helligåndsnatur. Alt eksisterende består af disse to kvaliteter blot i forskellig grad af udtryk og aktivitet. Yderligere et element, som kan give os en bedre forståelse af det guddommelige er begrebet selvforsynende (selvernærende og uafhængig). Denne egenskab fører til gavmild, kreativ skaberglæde. Vi finder at alt eksisterer inden i Absolut væren som følge af total selvforsyning og skaberglæde. Alt er i DEN, og udtrykker DEN's selvforsynende natur og totale visdom.

Den gavmilde, kreative skaberevne udtrykker Absolut Væren inde i Absolut Væren selv. Dette sker i form af Kristusbevidstheden og Helligåndsbevidstheden. Disse guddomme kommer til udtryk på bevidsthedsniveauet mellem Værens selvforsynende natur og den guddommelige skaberglæde og er selv selvforsynende. Skaberværket, som er et udtryk for Absolut Væren, oprettet af den gavmilde, kreative skaberevne (Guds vilje og hensigt?), indeholder alle Absolut Værens egenskaber, nemlig Kristusbevidsthed (universel selviagttagende superbevidsthed) og Helligånd (universel superbevidsthed). Skaberværket er alt som er i alle universer på alle bevidsthedsplaner.

I Absolut Væren har vi mulighed for at skelne egenskaber som guddommelig magt, guddommelig visdom og guddommelig kærlighed. Det var ud af dyb kærlighed at gud udstrømmede menneskeheden og begavede den med muligheden for at udvikle selviagttagelse og guddommelig forståelse.

Gud er liv. Liv forstået som selvforsynende og med total magt, total visdom og total kærlighed.
Elsker Absolut Væren sig selv? Ja selvfølgelig da den er absolut kærlighed. Hvis Absolut Væren ikke var først og fremmest kærlighed, ville andre tilstande velsignet med et frit udtryk ikke kunne få lov til at blive født, da den jo selv er tilstede overalt. Hvis ikke guddommelig total kærlighed havde eksisteret ville loven om sammenhæng ikke eksistere og vore emotionelle verdener heller ikke. Det er dette menneskeheden skal lære. Det er muligt at blive vejledt til en sensitivitet over for guds totale godhed og totale kærlighed. Når dette først er opnået og bekræftet er vejen ikke længere så svær at gå. Mennesket kan så kære sig om andre ting.

Dyb og seriøs meditation på naturen af Absolut Væren vil, fordi vi alle har et indre kendskab, føre til en afdækning af at vi i os har total magt, total visdom og total kærlighed. Absolut Væren, Kristusbevidstheden og Helligånden er kontinuerligt tilstede i os ligesom vi konstant lever i Absolut Væren.


Sidst ændret den Onsdag, 10 Marts 2010 13:17
Lars Højgaard

Lars Højgaard

Tekst kommer senere

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer