Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
04-02-2002

Menneskets opstignings-proces (Ascension)

Bedøm
(1 Stem)

Af Jade Marcus Kenny, oversat af Camilla Kanstrup

Første del - Menneskets nuværende fysiske eksistens (Eng. Fallen State of Being) og det at have mistet kontakten til det åndelige ophav

Da menneskeheden eller sjælene levede i "Edens Have", oplevede man ingen adskillelse fra det Guddommelige og Tvillingesjælen. Man havde kontakten til det Højere Selv, levede i Lyset (Lyset repræsenterer de højere åndelige sandheder). Man levede i perfekt harmoni med den eneste ene og sande åndelige partner, tvillingesjælen.

Tvillingesjælene Adam & Eva symboliserer alle tvillingesjæle, der levede i "Edens Have" inden Faldet/Syndefaldet. Der er mange forskellige forklaringer og meninger om, hvorfor dette fald skete.

Personligt har jeg på nuværende tidspunkt i min udvikling ikke kunnet slutte mig til nogle af dem. Der er dog en teori, som særligt taler til mig og det er Hermes Trismegistus` teori fra Wisdom's Door i hans artikel "God, The Fall, Human Relationships".

I denne tilstand inden "Faldet" i Edens Have, havde mennesket 12 forskellige DNA strenge. Karen Danich har sammen med sin tvillingesjæl, Tom Weber grundlagt "The Spiritual School of Ascension". Deres bøger, skole og organisation beskæftiger sig med menneskets og Jordens Opstigningsproces (Ascension).

I Danichs artikel, som hedder "Overview on the Ascension Process", som er kanaliseret af Hierakiet, siger Danich at de 12 strenge af DNA i menneskelig form giver mennesket muligheden for at kunne have alle 7 stråler i sig og dermed at kunne erfare og erkende det ubegrænsede og kunne mærke alting.

Danich fortæller, at den, der har opnået og integreret alle 7 stråler i sig og derfor har ubetinget kærlighed (unconditional love) i sig, kan gøre/opnå alt og derfor bevæger denne sig ud af at kunne frygte eller opleve frytens tilstand.

Disse 7 stråler ifølge Danich er som en prisme og vibrationen af ubetinget kærlighed (unconditional love) kan ses af clairvoyante, som farven magenta pink. Denne er underinddelt i Rød (første stråle), Blå (2 stråle), Orange (3 Stråle), Grøn (4 stråle), Fuchsia pink (5 stråle), Gul (6 Stråle) og Violet (7. stråle)Uden de 12 strenge af DNA kan mennesket ikke vibrere til sand, betingelsesløs kærlighed.

I tilstanden inden faldet levede mennesket i det, man kalder en Ascension tilstand, der ikke var realiseret med fuld kontakt til det Højere Selv.

Efter faldet blev menneskets DNA sat ned til kun 2 strenge og faldet indtraf. Dette betød, at mennesket mistede kontakten med det Højere Selv og Tvillingesjælen.

Adskillelsen indtraf. Menneskets levealder blev væsentligt forkortet. Man begyndte at handle ud fra egoet, frygt og mennesket sluttede med at vibrere ud fra grænseløs og betingelsesløs kærlighed.

Mennesket nedsteg (Descended), kom ind i en karmisk død og reinkarnations cycklus. Mennesket mistede viden om de Højere Sandheder og individerne i tvillingesjælsparrene begyndte at have forhold til andre partnere og skabte karma med dem, som krævede at blive balanceret i det ene liv efter det andet.

Mennesket befandt sig i en tilstand af Mørke. Men om dette er så negativt som det lyder kan man stille spørgsmålstegn ved. Måske har vi valgt denne 3. dimensionelle oplevelse for at få erfaringer, som vi ikke kunne have fået på anden måde. Jeg er ikke sikker på dette, men bevarer et åbent sind på dette punkt. På dette tidspunkt i Jordens historie oplever menneskeheden en meget positiv udvikling i denne "New Age" og Vandmandens Tidsalder.

Vandmandens Tidsalder kaldes også på engelsk "The Age of Enlightenment". Denne kaldes også "The New Reality".

Vor planet vil opleve en stor bevidsthedsmæssig udvikling i denne tidsalder. Det er ikke kun os som individer, der opstiger, men hele planeten Jorden vil opstige fra 3. dimension til 5. Mayanerne forudså dette og slutningen af "The Old Reality" samt starten på denne nye epoche i Jordens udvikling til at starte d. 21 December 2012. Deres kalender slutter også på denne dag.

Vi er nu blevet givet muligheden atter at kunne blive et med vor Højere Selv og Tvillingesjæle samt dermed leve i tilstanden af betingelsesløs kærlighed i glæde og uden frygt.

De højere åndelige sandheder vil igen blive afsløret for os. For at kunne opnå denne tilstand af glæde, må vi opstige (ascend) eller gå tilbage til den tilstand vi var i inden Faldet. Når vi begynder vor Opstigningsproces (Ascension), vil vor DNA automatisk blive omdannet til de 12 strenge, som de var inden Faldet.

Det er denne plan som de højere magter har med vores planet og verden. Men det vil ikke ske på en nat. Det er en proces og ikke en faktisk enkelt begivenhed. Processen vil ske gradvis, men den er uundgåelig.

Anden del - Hvad er Opstigning (Ascension) og hvordan mærker man det?

Menneskeheden vil opstige fra den tilstand, som er i den 3. dimension til den 5 i Vandmandens Tidsalder. Edgar Cayce har forudsagt, at i slutningen af Vandmandens Tidsalder vil Jordens befolkning være en telepatisk civilisation. Dette er, hvad der karakteriserer 5. dimension, jo tættere vi er på Kilden, Det Guddommelige, desto højere er vibrationernes frekvens.

Opstigning (Ascension) er simpelthen at bevæge sig fra en lavere frekvens af vibrationer og bevidsthed til en højere.

Den faktiske vibration af den fysiske krop stiger. Individet mister sin følelse af at være afskåret fra Kilden, det Guddommelige, får atter forbindelsen med Det Højere Selv og Tvillingesjælen.

I virkeligheden var man aldrig rigtig afskåret fra det hele, det var blot en følelse af adskillelse.

En sølv tråd forbinder både en til det Højere Selv og Tvillingesjælen. I løbet af Opstigningsprocessen vil du sikkert opleve forbedring af dine psykiske evner og evne til at forstå åndelige sandheder.

Af JADE MARCUS KENNY
WEBSITE


Sidst ændret den Onsdag, 10 Marts 2010 17:35
Camilla Kanstrup

Camilla Kanstrup

Tekst kommer senere

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer