Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
14-04-2002

Kraftens kraft

Bedøm
(0 stemmer)


En artikel om den Guddommelige kraft - healing

Tro kan flytte bjerge. Menneskets fantasi, visualiseringens og koncentrations evne indeholder kraften til at gøre rask. Healeren forestiller sig, tænker sig til, at der strømmer positiv energi til et andet mennesket for at skabe balance, og det sker.

Alle mennesker har denne skaber evne, liggende i sin bevidstheds kerne. Lægevidenskaben erkender denne kraft, den kaldes placebo-effekten.

Man regner i almindelighed med at 30% af lægemiddels virkning kan tillægges placebo, altså menneskets egen tro på heldbredelse. Der er heller ikke noget nyt i at lægevidenskaben erkender at menneskets psykiske tilstand påvirker kroppens modtagelighed for en masse sygdomme. Denne sygdomsindstiling har først i de seneste år vundet større indpas i den lægevidenskabelige verden.

Healerens verdensbillede, menneskets energistuktur
For healeren består mennesket af en fysiske krop, en energi krop, en følelses - og en tanke -krop. Disse forskellige energistrukture gennemstrømmer og stråler ud fra den fysiske krop. Dette samlede energifelt, den æteriske energi, følelses- og tankeenergien, kaldes også auraen.

For at menneskets bevidsthed/tanke og følelses verden kan manifestere sig i den fysiske krop som elektriske impulser, sidder der nogle psykiske organer, i energi kroppen.

Energikroppen har bl.a. ansvaret for kroppens sundhedstilstand. De syv psykiske hovedorganer kaldes også chakra og de er forbundet med menneskets kirtelsystem.

Set fra toppen i kroppen, påhæfter de syv chakraer: Hypofysen, pineal, skjoldbruskirtelen, brisselen, bugespytkirtelen, binyrene, æggestokke/testiklerne.

Alt efter hvilken problemstillingen, (ubalance) det enkel mennesket har manifestre i sin fysiske krop, så har det sit udspring fra samspillet i menneskets aura.

Fælles for de fleste healingsteknikker er, at healeren arbejder direkte i disse psykisk organer, chakraer. Da de er indgangen til årsagen i bevidstheden.

Healerens verdensbillede rækker altså ud over den fysiske krop og indbefatter en forståelse af, at menneskets tanke- og følelsesverden også er energi. Og at denne energi påvirker vores fysike og psykiske balance.

Menneskets oplevelser og de beslutninger, der måtte blive taget udfra disse, påvirker disse chakraer, som så igen vil påvirke den fysiske krop til enten at skabe balance eller ubalance.

Det er altså det enkelte menneske, der gør sig selv syg, og det er også det enkelte menneske, der kan gøre sig selv rask.

Årsagen til dette er at finde i sammenhængen mellem den fysiske krop og menneskets tanke- og følelsesverden.

Eksempel: Hvis man tænker negativt gennem længere tid, så vil immunforsvaret i kroppen blive svækket og muligheden for at blive syg stige.

Dette verdensbillede skaber mulighed for, at hvert enkelt menneske har ansvar for sit eget liv og sine egne muligheder. Selvfølgelig bliver mennesket påvirket af den ydre verden via alle de oplevelser, man møder. Men selve oplevelseshåndteringen og evnen til at få erfaringer ud af oplevelsen, beror på menneskets tidligere erfaringer.

Menneskets erfaringer er kommet af tidligere oplevelser. Nogle af disse oplevelser gemmes væk i underbevidstheden, da de umiddelbart har en for stor smerte gemt i sig. Men oplevelsen er ligesom alt andet, energi. Denne energi/oplevelse af smerte sidder nu i menneskets underbevidsthed, som er en del af menneskets tanke- og følelsesstruktur og påvirker derfor den senere oplevelseshåndtering.

Sygdommens væsen
Alt hvad mennesket gemmer i sig påvirker skjult den psykiske tilstand og på længere sigt også den fysiske krops tilstand.

Hvis en tidligere gemt oplevelse ikke får lov til at komme til udtryk ved f.eks. følelsesudbrud, og i stedet bliver ved med at blive undertrykt af ejeren, så prøver den til sidst at gøre opmærksom på sin eksistens via den fysiske krops tilstand. "Hallo!" synes den at råbe, jeg er her, se mig, gør noget.

Det kan være en stor kamel at sluge, især hvis man selv er syg, eller hvis man kender nogle, der er syge. For når man har noget sådan så tæt inde på livet, så kan det føles hårdt og kynisk at få at vide, at den syge selv er årsag til sygdommen.

Men enhver sygdom har en gave gemt i sig i form af en erfaring. Mange af de mennesker jeg har mødt via mit healingsarbejde, som har formået at ændre på deres situation har netop lært en masse af tidligere gemte oplevelser og på den måde gjort sig selv raske.

Healing er kærlighed.

Men det er også kærlighed at lægge ansvaret der, hvor det hører hjemme. Nemlig hos den der har evnen til at skabe ubalancen og dermed etablere balance igen.

Healing
Healing betyder meget enkelt sagt, at skabe balance via positiv energi, som kanaliseres til et andet levende væsen.

Kanalisering er, når healeren har et forhold til noget, der er "større" end healeren selv: Gud, Altet, Universet, Det hvide broderskab, Forsynet m.m. Det bliver kaldt noget forskelligt alt efter, hvilken tro eller verdensbillede healeren har. Hvad det bliver kaldt er ikke så væsentligt for selve energien/healingen.

Under selve healingen skabes der først kontakt til dette "større", og via denne kontakt/forbindelse kan der strømme "noget" igennem.

Nogle healere kalder dette "noget " for lys, energi, kærlighed, vibrationer m.m. Hvis det er en god kontakt healeren har, så vil det være en positiv energi, en opbyggende energi, der vil strømme igennem.

Muligheden for kontakt har noget at gøre med healerens evne til at sætte sig i en speciel stemning. Eller sagt på en anden måde, at gøre sig tom og dermed modtagelig. Når denne tilstand af kontakt med det større, kombineres med tomhed, så er der optimalt åbent for, at energien kan strømme til gavn for et andet levende væsen.

Alt efter healerens evne til at lytte til energien, kan healer støtte processen/healingen ved at koncentrere sig om det, der rent faktisk sker via energien, der allerede tilflyder klienten.

Ved den støtte, healeren giver energien, får energien større mulighed for at manifestere sig i klientens egen energistuktur (tanke- og følelsesverden). Den bliver på en måde mere fysisk.

Et billede
Det er ligesom at være en del af en stort orkester, healeren sidder ved stortrommen. Hvis healeren evner at lytte til musikken og støtte de smukke lyde, der kommer ved at ramme den rigtige takt på det rigtige tidspunkt, så vil musikken bedre kunne gå ind til den, der lytter/klienten.

Det er et meget tæt samarbejde, imellem energien og healeren. Hvis vi tager for givet, at healeren har en god kontakt, og at energien kan strømme, så bliver healeren rimelig uinteressant.

For så bliver det en sag mellem klienten og energien. Energien er ubetinget kærlighed: Den kan ikke påtvinges, den kræver intet, og den søger ej heller bekræftelse.

Energien søger klientens egen Guddommelige kraft og aktiver denne, så klienten selv kan genskabe balancen. Om ubalancen er en fysisk sygdom eller en psykisk ubalance betyder ikke noget. Processen er den samme, uanset hvilket symptom ubalancen viser sig som. Healing er som alt andet i denne verden, hjælp til selvhjælp.

De mange ydre former
Healingen har mange ydre former. Og det vil blive for omfattende at nævne alle de navne, forskellige mennesker kalder lige præcis deres healingsform. De fleste af navnene dækker faktisk over nedenstående arbejdsprincipper.

Fysiske/æterisk healing: Healeren bruger sine hænder, som så lægges på klientens fysiske krop.

Chakrahealing: Healeren bruger sine hænder til at styre energien derhen, hvor healeren arbejder. Healeren bevæger sine hænder et stykke fra klientens kroppen.

Mentalhealing: Healeren sidder et stykke væk fra klienten og bruger sin koncentration til at støtte eller styre energien med.

Trancehealingen: Healeren overlader hele healingen til energien. Healeren sætter sig i en meditativ tilstand og lader energien gøre, hvad den vil.

Buddhi: Healeren skaber kontakt til klientens egen kerne af lys og fred, og meget bevidst lader healeren, klientens eget lys, selv gøre arbejdet.

Fjernhealing: Healeren sender energi over store afstande til et andet levende væsen. Det kan være til Australien, til månen. Energien kan arbejde frit, da den ikke lader sig begrænse af tid og rum.

Gruppehealing: Healeren overlader healingen til energien, da det er flere end et menneske, der skal heales. Det kan være lige fra to til 1.000.000 mennesker. Gruppehealing og fjernhealing kan kombineres, så en meget stor gruppe af mennesker kan blive healet enten over tv eller radio.

Selvhealingen: Er hvor mennesket selv visualisere eller koncentrere sig på at gøre sig selv rask.

Objekthealing: Healing igennem et ydre objekt, typisk et billede eller en figur. Via objekte skabes der en kontakt til betragterens egen kerne af lys, som så skaber en bevægelse i betragterens energistuktur. Healingen går i gang

Man kan så kombinere principper fra gruppehealing og objekthealing og heale over Internettet, eller igennem en avis, magasin, tidsskrift, eller en bog.

Healingen har mange former, men det overordnet for alle formerne, er at skabe balance og harmoni i hele auraen, så at kroppen/bevidstheden helbreder sig selv.

Mirakler
Mirakler sker, og de sker, fordi den klient, som modtager healingen, selv er villig/klar til at ændre den årsag, som skabte sygdommen eller ubalancen i sin tid. Det kan umiddelbart se ud som om, det er healeren, der har gjort klienten rask, men dette er ikke rigtigt. Det er energien/den ubetingede kærlighed, der har skabt miraklet ved at tranformere/ forvandle den årsag, der skabte sygdommen. Dette gør ikke miraklet mindre eller dårligere, tværtimod. Selve forståelsen for og erkendelsen af, hvor ansvaret ligger - skaber mirakler.

Healingens lys handler om at arbejde med at gøre det skjulte, synligt. At skabe balance, hvor der har været ubalance. At skabe harmoni, hvor der er disharmoni. At skabe kærlighed, hvor der er had. At skabe fred, hvor der er krig.

Vi mennesker fører krig mod os selv. Vi tror ikke, vi er noget værd. Vi tror, at vi er skyldige. Vi tror, at vi er forkerte. Vi tror, at vi skal være på en anden måde. Vi bebrejder os selv, vi skyder skylden på andre, vi måler os med andre, og på den måde skaber vi vindere og tabere. Vi tror, at vi skal gøre os fortjent osv.

Store mirakler vil ske, når vi mennesker vil holde op med at søge uden for os selv. Store mirakler vil ske, når vi mennesker vil holde op med at pege fingre af vores ydre verden og give den skylden for vores situation. Store mirakler vil ske, når mennesket begynder at elske sig selv, for før kan andre ikke elske os, og vi kan ikke elske andre.

Af Steen Kofoed, Healerskolen

Email
Hjemmeside


Steen Kofoed

Steen Kofoed

Tekst kommer senere

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer