Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
20-12-2001

Giv slip på forståelsen

Bedøm
(0 stemmer)

For at aktualisere en højere bevidsthedsfunktion gennem meditation, må der gives afkald på sindets og virkelighedens strøm samt trangen til at ville forstå.

Det at ville forstå, filosofisk, videnskabeligt og teoretisk er måske nok en af de vanskeligste bastioner af passere i den meditative praksis - at forstå intellektuelt er et indgreb i forhold til, det der er!

At skabe et gennembrud er, at lade tankestrømmens kontinuerte proces og sindets væveproces standse et øjeblik - hvorved ikke-forståelsen et øjeblik aktualiserer den non-duale fuldkomne bevidsthedsfunktion.

Den forberedende fase forud har medført afslapning og sindets åbenhed, åbenhed betyder her accept.

Denne uforbeholdne åbenhed har skabt ligevægt mellem udadrettethed og indadrettethed - at bevidstheden hviler på både objekt og samtidigt ser subjektet - at praksis altid bestræber sig på også at se iagttageren i det sete.

Den mediterende bevidsthed husker sig selv samtidigt med at den accepterende åbenhed holdes på subjektet.

Disse former for grænseoverskridende bevidsthedsprocesser, hvor den afslappede tilstand vendes indad mod stilheden fremprovokerer søvn.

Det er god praksis at undersøge eller at gøre søvnpunktet transparent - og vide hvor bevidstheden er i begreb med at falde hen, når søvnpunktet nås.

For at føre processen videre er det vigtigt at finde ud af, om det er den udadrettede eller den indadrettede bevidsthed, der falder i søvn.

Hvis den refleksive bevidsthed iagttages og søvnen indtræffer, så falder den mediterende bevidsthed i søvn - det skyldes modstande og blokeringer. Gå tilbage i analysen og find problemerne.

Jeg'et opfatter den meditative bevidsthedstilstand, den dybe afslappede åbne non-duale tilstand som grænseoverskridende og i yderste konsekvens, som jegets død! Et totalt åbent jeg er jo netop ikke noget jeg!

Bevidsthedens klarhed opstår allerede i den indledende fase i og med, at koncentrationsøvelser tilgodeser en balance mellem den udadrettede og den indadrettede bevidsthed - denne meditative bevidsthed opbygger mere og mere energi - sindets og tankernes hvirvelstrømme tømmes for energi - og klarheden lærer at genkende sig selv.

Når jegets magtmonopol er brudt og jeget har erfaret sin egen genfødsel - så vil bevidstheden spontant genkende disse tilstande og stræbe efter oftere og oftere søge at lejre sig i denne højere bevidsthedsform. Prisen for højere bevidsthed er transformation gennem jegets magtmonopol.

Alt for mange mennesker begynder i dag på meditation ud fra fejlslagne motiver som almindelig utilfredshed, følelsesmæssig uforløsthed, mindreværdsfølelse eller af prestige og andre selvpromoverende årsager.

Det er ganske enkelt usundt og umodent - kun den personlighed, der er skabt ud af tilværelsens modne indsigt, balance og eksistentielle mæthed - kan bringe sindets samsariske strømme til en klarhed - og derved finde den rette motivation.

Medmenneskelighed og omsorg for alt levende - bevidsthedens inderste klarhed - er afgørende motiver for gennem meditation at skabe en spirituel intelligens - hvor kærlighed og øget bevidsthed er de hovedmotiver, der kan bærer os igennem det 21. århundrede - sammen!


E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer