Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
27-01-2005

Naturkatastrofens åndelige baggrund ved Asger L.

Bedøm
(0 stemmer)

Naturkatastrofens åndelige baggrundAktuel kommentar til oversvømmelseskatastrofen i Asien 26.12.04
Inspiration ved Yvonne Wassini, intro og efterskrift ved Asger LorentsenStore naturkatastrofer har en sammenhæng med en befolkningsgruppes, en nations eller hele menneskehedens karma. De er virkninger af en af det planetare væsens måder at heale sig selv på svarende til at gå gennem en febertilstand for at opnå en bedre balance. Denne voldsomme genoprettelsesproces sker kun, hvis den passer ind i udløsningen af kollektiv karma i et bestemt område. En kollektiv karma i disse årtier hænger igen sammen med, hvor der er behov for at speede en bestemt type udvikling op via en vækkelses- og transformationsproces.I virkeligheden har menneskeheden i denne tidsalder med så megen hensynsløs udnyttelse og forurening af den levende jord meget mere kollektiv karma "til gode" end der udløses, fordi vi får hjælp af Det Store Hvide Broderskab (i tilknytning til Det Karmiske Råd) til, at der kun udløses minimal karma og på måder der gør mest mulig gavn for flest mulig mennesker eller nationer. I det lys har den nuværende katastrofe en maksimal virkning, fordi så mange nationer er blevet ramt direkte eller - via turisme - indirekte. I forbindelse med katastrofen i Syd-østasien kom følgende inspiration gennem Yvonne Wassini d. 28.12.04:"Når der opstår store begivenheder på Jorden, søger Hierarkiet at skubbe mest muligt på udviklingen fra gruppebevidsthed til individualisering og åndelig søgen (de 2 fysiske indvielser, der kommer før den første indvielse).Jordskælvet giver en påmindelse om, at livet ikke er statisk, og at selv for dem, der lever i velhavende og sikre lande, kan tilværelsen ændres på få sekunder. Derved hjælpes menneskene til ikke at falde i søvn i trygge og statiske liv. Samme formål og virkning havde fyrværkeri-katastrofen i Kolding. Ved sådanne vækkelser tænker mennesker over, hvad der virkelig har betydning, hvilke værdier, de bygger deres liv på, og hvad deres livsengagement er.Jorden skælver under åget fra menneskenes overgreb, og vandet renser ud i menneskenes begær.Når store naturkatastrofer sker, kan det ikke altid styres, om den enkelte kan overleve. For de fleste mennesker har det heller ikke så stor betydning, om deres liv afsluttes før planen for den enkelte. Men for de indviede og andre, som i særlig grad hjælper deres medmennesker, er der en særlig englevagt, som hjælper med ikke at være i en bestemt zone, hvor man kan rammes, eller som hjælper med netop at være i et område, hvor man kan hjælpe uden selv at blive ramt. Der var således mange hjælpere til stede i katastrofeområderne, som netop har evnen til at træde til og hjælpe, og som blev beskyttet mod selv at omkomme.For de overlevende kommer spørgsmålet: Hvorfor var det lige netop mig der overlevede? Sådanne spørgsmål åbner til en større livsforståelse, en større fleksibilitet i tænkningen, en udvidelse af verdensbilledet og en mulighed for at se længere end til sine egne behov. Derved går mange af de overlevende, deres pårørende og andre der lader sig berøre af katastrofen, videre til: Hvordan kan jeg anvende mit liv til at gøre en forskel i verden?"Efterskrift: Hvordan kan vi hjælpe?
Mange lysarbejdere har opdaget, at de har været mere fraværende eller trætte i dagene efter naturkatastrofen. Det skyldes, at de har været engageret i deres indre lysbevidsthed med at heale, transformere sorg eller - i nogle få tilfælde - hjælpe dem, der er gået over i chok, med at komme videre på det astrale plan.For os alle gælder, at vi ud over at hjælpe med at donere til en hjælpeorganisation kan:· Gå i forbøn for ofrene, således at de kan få maksimal hjælp fra engleriget· Fjernheale ved at påkalde guddommelig kærlighed (evt. via Østens verdensmoder Quan Yin) til de lidende på det fysiske og det indre plan og ved at formidle medfølende, forvandlende eller opløftende kærlighedUddybende kommentar til Asien-katastrofenved Asger Lorentsen og Yvonne Wassini 31.12.04Under en indtuning på 2.stråles ashram i Hierarkiet kom følgende indtryk:Er så stor en katastrofe planlagt?
I Jordens fysiske legeme er der visse nødvendige bevægelser såsom kontinentalpladernes bevægelser mod og fra hinanden, som Den Planetare Logos ikke giver megen opmærksomhed. Dog kan der vælges at lade visse spændinger udløses langsommere eller i mindre ryk, hvis menneskehedens karma og læreproces taler herfor.Det er ikke i Den Store Plan, hvor mange mennesker der vil miste det fysiske liv, da meget afhænger af menneskehedens frie vilje, herunder varslingssystemer og indsats for at undgå epidemier. Under store naturkatastrofer og omfattende krige kan det heller ikke planlægges for de enkelte berørte individer med undtagelse af dem, der har en særlig englevagt som f.eks. dem der har særlige hjælpeopgaver.Passer så stor en katastrofe til Den Store Plan?
Ja, den passer ind i Den Store Plan, idet den har følgende virkninger:1. Der opstår en sorg i hjertet, som uddyber hjertet, som skaber evne til medfølelse og som tiltrækker Kristus.2. Den fremmer individualiseringen fra familie- og lokal-bevidsthed til at tænke og leve mere individuelt og med mere selvstændig tænkning og dybde.3. Der vækkes mange dybere livsspørgsmål om hvorfor skete det for mig? Er der et liv efter døden? Hvilke værdier skal jeg leve på? Hvad skal jeg bruge mit liv til?4. Mange får vækket evnen til at ofre sig mere for andre - nogle konkret på katastrofeområdet, andre ved at give penge og andre ved at blive bevidst om, hvad de selv ville have gjort, hvis de havde været på stedet. Offerviljen vækker kristusprincippet.5. Mange lande berøres. Dette giver international solidaritet, forståelse for at menneskeheden er én, forståelse af at fattige befolkningsgrupper rammes hårdest og har brug for mere hjælp - også efter katastrofen. De rige lande indser, at de også må hjælpe fattige lande med varslingssystemer og infrastruktur.Overordnede virkninger
Det skete stimulerer menneskehedens første indvielse, som er så vigtig ved overgangen til Den Nye tidsalder. Det er som om Guds Finger berørte vandet i jordskælvszonen, og menneskehedens reaktion med lidelse, erfaringsprocesser og nye beslutningsprocesser er en af mange vigtige skridt på vej mod en ny form for bevidsthed og en ny civilisation. Det internationale samarbejde vil blive styrket og der vil komme en tendens til at nationale og internationale konflikter vil få mindre vægt, som om vi modnes til at se større perspektiver.Blandt de mere statiske samfund, der blev hårdt ramt af katastrofen, sker en udvikling fra det stillestående til mere dynamik i bevidstheden.Mange vesterlændinge har brugt ferieparadiser til investering i hoteller eller til fornøjelser og det lette liv uden at føle ansvar for det lokale samfund. Dette vil gradvist ændre sig pga. katastrofen.


Asger Lorentsen

Asger Lorentsen

Asger Lorentsen er cand.mag. i religion og historie og arbejder i dag som foredragsholder, underviser og forfatter. Asger Lorentsen er især kendt for sine bøger om guddommeligt samarbejde, om menneskehedens gyldne fremtid, samt om stjernemennesker og englemennesker.

Hjemmeside: www.dengyldnecirkel.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer