Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
15-09-2004

Hvem er Skaberen? - Af Birgit Nielsen

Bedøm
(0 stemmer)Hvem er skaberen?- En anderledes skabelsesberetningI tidernes morgen fulgtes mørket og lyset hånd i hånd med dyb respekt for hinanden i menneskets univers. Det var 2 sider af samme sag, der var ét med kilden, med skaberen. Mennesket valgte at adskille sig fra kilden i begejstring over sine egne skaberevner. Det var der ikke noget forkert i, for kun gennem adskillelse kunne mennesket opleve sine egne potentialer.
Dermed skabtes også længslen, længslen efter at være ét.Når mennesket fødes ind i jordens univers bliver det midlertidigt adskilt fra kilden. For mennesket glemmer hvem det er og hvor det kommer fra.. Men længslen er der, og det begynder at søge efter kilden i omgivelserne, først og fremmest hos moderen, men også hos andre der udgør familien eller erstatning for familien.

Så bliver det lille menneske opdraget til, at der er noget der er godt, og noget der er ondt, eller sagt på en anden måde, der er noget der er rigtigt og noget der er forkert.
Hvad der er rigtigt og forkert defineres af far og mor, og det er ikke nødvendigvis det samme i alle familier.
Far og mor erstatter nu kilden, der taler i dit eget hjerte (intuitionen).
Masser af mennesker lærer at undertrykke den lille stemme i hjertet, fordi fars og mors mening er ophøjet til lov og i høj grad underlagt samfundets opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert.

Mennesket er nu kommet så langt væk fra kilden, fra skaberen (den lille stemme i hjertet), at det ikke kan finde hjem. Det bliver fastholdt af religioner, retssystemer, politiske systemer m.m.
Alle systemer har det til fælles, at deres mening om tingene er det rigtige. Og hvis ikke de er enige, så begynder de at slås, først med ord (skænderier). Til sidst er der startet en krig.
Retfærdighedssystemerne (med regler, love, cirkulærer og trossætninger) er skabt af mennesket, der i et forsøg på at opnå eenhed, har skabt metoder til ensretning og dermed adskilt sig fra sin egen guddommelighed, fra sit eget højere selv (kilden i hjertet)

Mennesket har nu befundet sig i det trægeste mørke gennem æoner af år. Så længe mennesket søger uden for sig selv, forbliver det i mørket. Når det får kontakt med stemmen i hjertet og tør følge dens vejledning, begynder livet at lykkes, og lyset viser vejen.
Den bedste hjælp består ikke i at vide bedre, uanset om man står med biblen eller loven i hånden, men i at hjælpe mennesket hjem i sig selv, så det selv kan vælge.

Den kristne tro er eksemplarisk i sine fordømmelser.
"Man skal tro på Gud Fader, den almægtige - - - der vil komme og dømme levende og døde."
(citat fra trosbekendelsen)
En Gud der dømmer, er skabt af mennesker på menneskets betingelser. Min skaber der bor i hjertet, dømmer ikke. Hun gjorde engang, for jeg var opdraget til, at min fars ord var lov.
Så fik jeg en sygeplejerskeuddannelse og her var lægens ord lov. Jeg gentog mit barndomsmønster bare i nogle nye rammer.
Da jeg begyndte min selvudvikling fik jeg min første kanalisering:
"Du må ikke dømme dig selv eller andre"
Det er en universel lov, som jeg var mange år om at integrere for at erstatte de gamle trossætninger, der blev ved med at styre mig fra det ubevidste.
Hvem var det, der talte til mig? Var det Gud? Ja, det kaldte jeg hende i mange år, men han var jo anderledes end den Gud jeg havde lært om i kristendomskundskab. Så derfor kalder jeg hende nu for skaberen eller kilden, for at der ikke skal opstå misforståelser. I starten var han uden for mig selv, jeg havde placeret hende oven over mit hoved, og jeg måtte tage elevatoren op til øverste etage, for at nå hende.

Deroppe på øverste etage fik jeg en meget smuk spirituel oplevelse, der hjalp mig til at forstå.
Jeg gik ind i et slot i en gang med en masse døre. Døren for enden af gangen åbnede sig, og jeg gik ind i et lokale med spejlvægge. Skaberen (der var spiralformede energier i bevægelse) sad på en trone. Ved højre side stod Jesus (som jeg kender statuen på Thorvaldsens museum), ved venstre side stod jomfru Maria. Så gled Jesus og jomfru Maria ind i skaberen, så de blev ét (enheden) Efter en stund gled de tilbage igen og var adskilte. Jeg følte et nærvær, der var ubeskriveligt. Men der skulle gå år før jeg oplevede, at skaberen og jeg var ét i mit hjerte, og at Jesus og jomfru Maria (som jeg kalder moder Maria) var mine vejledere. Vi er alle ét med skaberen, men også selvstændige væsner med den frie vilje til at vælge.

Jeg fik også en anden oplevelse af treenigheden. Moderaspektet var også til stede. (faderen, moderen, sønnen/datteren). Skaberen er ikke en han, men både hun og han.
Ikke kun i den kristne tro har det været bekvemt at udradere kvinden som ligeværdig med Gud
Hele vores samfund er bygget op over denne mandsdominans, hvor kvinden (og manden) har været nødt til at undertrykke de kvindelige sider af sig selv for at overleve.

Efterhånden er der også flere og flere, der får kanaliseret en anden virkelighed fra Jesus tid på jorden.

Også dengang var det et mandsdomineret samfund. Så sandheden er blevet skjult i overleveringerne.
Denne nye sandhed består bl.a. i, at Jesus blev gift med Maria Magdalene, der var oplært i et healersamfund. (og altså ikke luder, som visse skrifter siger, hvis hun overhovedet nævnes.)
Hendes betydning for at Jesus kunne gennemføre sin mission på jorden, har været stor. Men det var ikke velset blandt folk, heller ikke disciplene, der efter Jesus død skrev hende ud af historien.

Den feminine energi, som Maria Magdalene dengang bragte til jorden, har stor betydning for den nye tidsalder, vi er en del af.

Den feminine side af mennesket er den modtagende side, den der mærker intuitionen, den lille stemme i hjertet. Det er ikke nødvendigvis en stemme i bogstavelig forstand, men måske mere en følelse, en indre fornemmelse.. Jeg ved at jeg ved. Det er altså det jeg fornemmer uden nogen logisk begrundelse.

Den maskuline side af mennesket er den der handler på hjertets lille stemme, den der udtrykker sig. Men det er også den side, der kan vælge, at tilsidesætte hjertets lille stemme og alene handle ud fra fornuften, ud fra forstanden, der analyserer og husker (den stemme, vi er mange der er opdraget til at vælge).

Når de 2 sider samarbejder med hinanden, er mennesket i harmoni med sig selv og dermed med skaberen.

Intuitionen

Intuitionen
er skaberens spæde stemme
der taler dybt i dit indre
for at vejlede dig i stort og småt.

Fortidens stemme
er tillærte sætninger:
Du bør, du skal,
du må ikke.

Som en løftet pegefinger
forhindrer den dig
i at høre
intuitionens spæde stemme.

Hvis du vælger at leve
efter din intuition
har du kontakt
med det legende barn dybt i dit indre.

Du vil opleve
at tingene flyder
og dit hjerte åbner sig
i tillid til livet og skaberen.

Birgit Nielsen
clairvoyant healingsterapeut


www.birgitten.dk

 

Sidst ændret den Onsdag, 10 Marts 2010 14:57
Birgit Nielsen

Birgit Nielsen

Jeg arbejder som clairvoyant healer og regressionsterapeut samt som eventyrfortæller og billedkunstner.

Jeg tilbyder behandling individuelt eller i grupper og jeg tilbyder undervising i form af workshops, foredrag og kurser.

Jeg  fortæller eventyr for både børn og voksne.

Jeg er studievært på en radioudsendelse: Det magiske Univers i Århus. Der sendes på 98, 7 mhz fra Mediehuset i Århus torsdage kl. 15 - 16.

Hjemmeside: www.birgitten.dk/ E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer