Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
30-06-2009

24. juni 2009 - Kanalisering fra Matthew

Bedøm
(0 stemmer)

 

Tilmeld
GRATIS nyhedsbrev

 

Læs beskeden i vores flotte nyhedsbrev-design HER  

  

Aktiviteter indenfor Obama-administrationen; Illuminatis magtbase og hierarki; samtale med en flådekommandør fra reptil-racen 

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.matthew.selvet.dk

NB: (o.a. = oversætterens anmærkning)

 

24. juni 2009

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, for at tale om forskellige hændelser i jeres verden fra vores udsigtspunkt. Når der sker noget af betydning i en hvilken som helst nation i verden, så vender alle verdens øjne sig mod De Forenede Stater for at se reaktionerne fra dette lands regering. Der er en tilsvarende international interesse for den amerikanske administrations indenrigs initiativer, som vil have langtrækkende betydning, og lad os starte med den almene interesse i disse aktiviteter.

2. Nuvel, selvom Illuminatis kontrol med de etablerede medier er sprukken, er den dog ikke smuldret nok til at informationer, som de ikke ønsker, at I skal vide, bliver rapporteret; og ej hellere bliver den fulde sandhed fortalt i forbindelse med situationer, som de ville ønske, at de kunne bevare fuldstændig tavshed omkring, men som de ej længere er i stand til. Og I kan være helt sikre om, at intet bliver rapporteret i forbindelse med de bekymringer, som nogen lysarbejdere har, der er ulykkelige over, at præsident Obama har betroet livsvigtige ansvarsområder til personer, som er kendte for at have tilknytning til Illuminatis magtbaser, og nogen af hans beslutninger ser nærmere ud til at styrke end at svække disse baser. Den højt udviklede sjæl, som Obama er, har så sandelig ikke brug for vores forsvar, og det er ikke, hvad vi har til hensigt at gør her, ved at forklare, hvad det er, han har at gøre med. Vores formål ved at tale om dette, er at minde jer om, at ikke kun bliver et individs balance forstyrret ved energien fra bedrøvelse - eller utilfredshed, skuffelse, desillusionering, vrede - men at denne energi ligeledes sendes ud og føjer sig til den allerede tilstedeværende negativitet, som findes på jorden, og som den må forvandle og transformere ind i lyset. Så i stedet for at føle negative emotioner i forbindelse med, hvad Obama "ser ud til at være i gang med at gøre", er det langt bedre at forblive positivt fokuseret på den verden, som I ønsker den skal være.

3. Så, hvad er det, han har med at gøre? For at sige det kort, den gradvis tiltagende afsløring og demontering af Illuminatis verdensomspændende netværk. I forbindelse med denne ondartede "paraply organisation", der kan vi som baggrund fortælle jer, at det kun er medlemmerne helt oppe i toppen, som kender til det fulde omfang af dens infiltrering ind i regeringerne, bankverdenen, international handel, religionerne, uddannelserne, medierne, videnskaben, underholdningsindustrien - dvs. alle de organer, som har størst indflydelse på livet på jorden. Nedenunder disse få individer helt oppe i toppen befinder sig de individer, som kontrollerer de mange aspekter af dette globale netværk. Enhver af dem har en generel viden omkring de andre, men har ikke kendskab til nogen detaljerede informationer i forbindelse med nogen som helt operationer med undtagelse, hvad han eller hun har ansvaret for. Og jo længere nede i hierarkiet et medlem befinder sig, desto mere hemmelighedskræmmeri indhyller grundene til selve Illuminatis eksistensgrundlag. Og helt nede ved bunden befinder sig de mange tusinder, som simpelt hen blot følger instrukser, uden at have et vink af forståelse for, hvad det er for et formål de i sandhed tjener, lidt som et stort puslespil med tusind brikker, som er blevet kastet ud af en kasse - ingen enkelt brik er bevidst omkring den indbyrdes forbundenhed mellem alle brikkerne, for slet ikke at tale om, at de har en mistanke om, at alle disse enkelte brikker danner et samlet billede. I tilfældet med Illuminati er dette billede virkelig dystert.

4. Efter at præsident Obama er blevet indført i hans embede, der er han løbende blevet sat ind i forskellige sager med informationer, som han ingen mulighed havde for at have kendskab til forud for dette tidspunkt, og for at fortsætte vores analogi, så havde hver enkelt af disse personer, der satte ham ind i disse forskellige sager, kun nogle få puslespilsbrikker. Endvidere stod Obama overfor en alvorlig global økonomisk situation, som angiveligt startede med "giftige" huslån i De Forenede Stater, og han havde brug for et kyndigt, rutineret team, som kunne tage omgående skridt for at forhindre en verdensomspændende kollaps. Illuminatis økonomiske netværks enorme omfang kendes i dets fulde omfang kun af dem helt ved toppen i denne gruppe, men ved at samle de enkelte puslespilsbrikker, så er Obama blevet bevidst om denne sammenfiltring og de rigdomme, der er gemt væk i 'offshore' banker, men det fuldstændige puslespilsbillede, som vil vise, hvordan disse penge er blevet brugt for at manipulere og dominere verdens befolkninger, må dog endnu føjes sammen i et hele.

5. Nok så svært det kan være at forestille sig omfanget af denne organiserede kompleksitet, som er Illuminatis magt og indflydelses-base, så er det endnu mere svært at eliminerer den fuldstændigt. Opdagelsen af og lovformelige midler for at gøre verden fri af denne lumske kontrol, er undervejs, og indtil alt er helt parat, så ville det være dumdristigt at offentliggøre disse tiltag. Så derfor ønsker hverken Illuminati-lejren eller Obama-lejren at deres respektive aktiviteter skal blive offentlig tilgængelig viden, og den "gennemsigtighed" han lovede i god tro må i stedet befinde sig "bag lukkede døre" et stykke tid endnu. Alt imens lyset støt fortsætter med at intensiveres, og sandhederne ikke længere kan skjules eller benægtes, da vil I se resultaterne af denne vise kurs, som i dette øjeblik ser ud til at modsige mange af hans løfter fra valgkampen.

6. Nuvel, lad os nu besvare nogle specifikke spørgsmål. Hvornår vil vi se den forandring, som han lovede? Den er undervejs nedenunder det midlertidige udseende af, "at alt er, som det altid har været" [engelsk: "business as usual"], alt imens han tager forsigtige skridt for at udrede de tråde af Illuminatis globale net, så større forandringer kan blive indført.

7. Er Obama ved at lede nationen frem mod socialisme, og hvis dette er tilfældet, har det så altid været hans intention? Det at påføre begrebet "socialisme" til hans lederskab, er en strategi for at skabe bekymring, pine og splid blandt borgerne. Når mærkater bliver påført en hvilken som helst regering, bevægelse, gruppe eller filosofi, så er disse menneskers intention, der påfører disse mærkater, at underminere dens ægte og uforfalskede værdi, fordi det står i modstrid med deres egne ideer eller motiver. Se blot på, hvor effektivt begrebet "konspirations-teoretiker" er blevet påhæftet enhver, som stiller spørgsmålstegn ved de officielle rapporter omkring attentatet på den amerikanske præsident Kennedy, eller hvem det var, der var ansvarlig for "9/11".

8. Hvorfor udvider den amerikanske præsident magten af den Illuminati-ejede centralbank [engelsk: "Federal Reserve"]? I vil tidsnok se, "at alt, hvad der glitrer, er ej guld" - det vil sige, at det vil ganske vist være guld, men det vil ikke længere være deres guld! Der kan være nogen, som har den opfattelse, at den Amerikanske Centralbank er ved at blive styrket på foranledning af nogen Illuminati-medlemmer, der befinder sig helt i toppen, men i virkeligheden er de ved at gå i panik, fordi de ved, at deres økonomiske system og deres kæmpestore formuer er ved at flyde ud af deres kontrol. Som vi har anført i tidligere meddelelser, så vil den Amerikanske Centralbank blive elimineret sammen med alle de andre snørklede og vildledende foranstaltninger, som har sat Illuminati i stand til at manipulere verdens økonomier og den globale handel igennem mange hundreder af år.

9. Hvad vil USA gøre imod den trussel, som Nordkorea udgør? I stiller ligeledes spørgsmål i forbindelse med Iran, Pakistan, Afghanistan, Irak og Mellemøsten. Situationerne er ej identiske i disse regioner, men udfaldet vil alligevel blive det samme. En tid længere endnu vil sabelraslen fortsætte, og ligeledes vil undertrykkelse, lidelse, død og 'black-ops'-aktiviteter; men i vil dog se, at Obama forfølger forhandlingsvejen, og i forbindelse med de tiltagende højere vibrationer af jordens opstigningsrejse, vil fredelige løsninger til sidst opstå ud af den nuværende stærke modvilje, trods og krigeriske mentalitet.

10. Her lidt om den kun liden kendte "hjælp til udvandring" for palæstinensere, en humanitær indsats for at forflytte nogen af dem til De Forenede Stater. Obama sender derved en stærk erklæring til Zionisterne, at de ikke længere via deres lobbyistarbejde kan overtale Kongressen til konstant at stemme for at give Israel milliarder af dollar årligt, for at de kan fortsætte deres 60-år lange undertrykkelse af palæstinenserne under sløret af Israels "ret til at eksistere". Zionisterne [o.a.http://da.wikipedia.org/wiki/Zionisme], som er blandt de mest magtfulde og ondskabsfulde af Illuminati, har intet tilovers for selve det Israelske folk eller jøderne, hvor som helst de måtte leve henne, men de råber "antisemitisme" når som helst nogen prøver, at afsløre deres historie, hvilket indbefatter deres engagement i Holocaust [o.a. http://da.wikipedia.org/wiki/Holocaust]. I sidste instans vil dette og andre fakta omkring den zionistiske bevægelses skånselsløshed komme frem.

11. Med den stadig større tilsynekomst af rumfartøjer på himlen, der er det naturligt, at spørgsmål i forbindelse med de civilisationer, der omgiver jeres planet, er fremtrædende i mange menneskers sind. Svaret på spørgsmålet: Hvornår vil de lande? Er det samme, som vi har givet jer før: Når sikkerheden kan garanteres for dem og for alle jer. Hvordan kan vi være sikre på, at alle de rumvæsener, der kommer her, er venlige af natur? Lysnettet, som omgiver jorden, tillader udelukkende lyse væsener at træde igennem; selv hvis mørke væsener prøvede på at trænge ind, så ville de ej kunne komme i nærheden af stråleglansen af dette lysnet. Vil de udenjordiske væsener, som allerede befinder sig på jorden, og som ligner almindelige mennesker, beholde deres udseende efter at de har identificeret sig selv, eller vil de skifte tilbage til deres oprindelige kroppe? Hvis der ikke fandt noget som helst skift sted i deres udseende, så er det ikke særlig sandsynlig, at I ville tro dem, at de virkelig er fra en anden civilisation, blot på baggrund af deres påstand. Derfor tror vi, at de vil vælge at introducere sig selv, som de ser ud i deres hjemlande. En del af jeres sjæles vækst er at lære at acceptere de forskelle, der er i folks forskellige fysiske udseende, lige så naturligt, som i gør det ved forskellene hos blomster og dyr. Og I vil måske blive ret så overrasket over at lære, at i andre livstider, der så I ligesådan ud, som nogen af disse hjælpsomme besøgende, fordi de er jeres forfædre.

12. Der findes denne misopfattelse, at alle Illuminati er af reptil-racen, og det er ikke tilfældet. Lige som mennesker kan være enten "gode" eller "onde", for at udtrykke det simplificeret, så gælder det samme for reptiler, og de væsener, der befinder sig indenfor Illuminati, er "onde", uanset hvilken af disse to racer de kommer fra. Ligesom der findes mange menneskelige civilisationer i universet, så findes der ligeledes mange forskellige reptil-civilisationer, og dem i en verden, kender ikke nødvendigvis til deres modstykke i de andre verdener. Den primære forskel mellem mennesker og reptil-racen er DNA-relateret - udtrykt meget generelt, så er reptilers intelligens og fysiske styrke langt større end den, de fleste mennesker har, og deres følelsesmæssige spektrum og spirituelle klarhed er til gengæld mindre udviklet.

13. Mor, vær sød at kopiere Horiss' samtale med dig, som findes i en af bøgerne, ind her. Jeg tror, at læserne vil finde glæde ved at lære noget om en af de civilisationer, som har hjulpet Jorden, direkte fra en af dets repræsentanter.

---------------------------------

14. ("En reptil-kommandør taler: Horiss" fra bogen "Stemmer fra Universet")

 

19. oktober 2003

Suzy: Matthew, hej min kære! Er jeg rigtig på den, eller forestiller jeg mig bare, at en reptil-kommandør (der befinder sig i lyset!) vil give mig en meddelelse til bogen? Det var min vågne tanke.

MATTHEW: Du har ret, mor, og jeg er glad for at kunne introducere Horiss, der er en af de kommandører, jeg mødte adskillige år tilbage ved en konference i Nirvana. Han er blevet givet tilladelse af Rådsforsamlingen til at give en meddelelse til denne bog. Det dobbelt "s" i hans navn angiver den bedste engelske lyd, som har en lang, blød "s"-lyd ved slutningen, og vær sød ikke at forbinde denne lyd med hvislelyden fra en slange! I hans folks sprog, der har de forskellige lyde af deres navne en behagelig kvalitet at lytte til. Nuvel, vær sød at hilse Horiss velkommen.

Suzy: Velkommen, Horiss.

HORISS: Mine meget varme hilsener til dem, madam. Jeg er blevet fortalt, at jeg kan henvende mig til dem uformelt, men hvis det er i orden med dem, så vær venlig at vise mig den gunst, at tillade mig at henvende mig mere formelt, da jeg føler mig mere komfortabel ved at tale på denne måde.

Suzy: Jeg ønsker, at de skal føle dem helt komfortabel, og madam er helt fint med mig.

HORISS: Tak. Det er kendt af nogen af dit folk, at visse individer af min civilisation er frygtindgydende væsener, som har skabt alle mulige former for ondskab i jeres verden igennem uendelige tider. Vi er ikke stolte af denne sandhed, og jeg er blevet opfordret til at tale på vegne af det større antal af dem, vi er, som ligeledes modsætter sig indflydelsen af disse mørke medlemmer. Vi tænker ligeledes om dem, som værende mørke, på grund af deres handlinger, og vi er i kamp med dem, for at fjerne deres indflydelse på jeres planet og hele resten af denne del af dette univers.

Det er helt tænkeligt, at af alle dem, der modsætter sig deres mørke, der er vi de mest lidenskabelige, fordi deres handlinger kastes tilbage på os som en samlet civilisation. Disse medlemmer danner ikke flertallet, og er ikke repræsentative for resten af os, og det er ej måden vi ønsker at blive portrætteret på. Lad mig venligst meddele til jeres verden, hvordan naturen af resten af os er. Tak.

Uden at ville lyde pralende, så kan jeg fortælle jer, at vores intelligensniveau overgår den af mange andre civilisationer, som ligeledes har udviklet sig intellektuelt og teknologisk ud over jeres stade. Vi er dog mindre spirituelt udviklet end mange andre civilisationer, som ikke har udviklet sig til vores mentale udviklingsstade. Vi bestræber os på at bringe mere oplysning ind i vores civilisation, og en bestræbelse i at opnå dette, er dels at slutte sig til andre i de samlede lysstyrker for at betvinge og sidenhen udslette den mørke reptilske indflydelse.

Alle sjæle i dette univers stammer fra den samme Ene Kilde, hvilket gør os alle til uadskillelige aspekter af Skaberen og hinanden. Gud har fortalt dig, at Han er en sammensmeltning af alle sjæle i dette univers og elsker alle lige meget. Jeg siger Gud til dig, madam, fordi det er jeres navn for regenten af dette univers. Denne ligelighed i forbindelse med Guds kærlighed er sand ud fra vores erfaring, da vi første gang anmodede Gud om at eliminere disse mest fordærvede af vores brødre fra dette univers. Han har ingen autoritet til at gøre dette, og ligeledes intet ønske, fordi alle efterfølgende sjæleaspekter af disse oprindelige er i sandhed elementer af Gud.

De mørkeste sjæle i min civilisation kom ind i dette univers fra et andet univers i en energisammensmeltning mellem disse to universer, der var ment som værende gensidigt fordelagtigt ved en delen af lys for at bevæge sig frem i spirituel klarhed. Nogen sjæle modsatte sig denne mulighed, og nu er de i dette univers blevet Guds ansvar for at bringe lyset til dem. Det gør det til vores ansvar, at kæmpe imod deres fortsættelse i mørket.

Madam, går jeg for hurtig frem for dem?

Suzy: Nej Horiss. Alt det røde er blot stavefejl, og jeg retter dem bare senere. Men jeg vil gerne stille dem et spørgsmål. Var de mørke sjæle, som kom ind i dette her univers, reptiler til at begynde med, eller var det sådan, at din civilisation allerede eksisterede her, og de så blot valgte at træde ind i denne?

HORISS: Jeg kan godt lide deres spørgsmål, madam. Det, der trådte ind, var sjæleenergien med mørke tankeformer tilknyttet. Denne slags sjæleenergi trådte ikke kun ind i reptil-civilisationen i dette univers, men det var dog den primære. De blev tiltrukket til vores civilisation gennem den universelle lov om at 'lige tiltrækker lige', og tiltrækningen på denne side bestod i vores civilisations tendens til at se styrke som at kunne opretholde kraftfulde forsvarsstyrker af stor militær magt. De sjæle med mørke, som har indflydelse på menneskene på jorden, er de reptiler, som har gjort det klart overfor andre krigsførende sjæle, at jorden helt og holdent er deres territorium i denne erobring.

Jeg kan se, at deres sind har fået de svar, det ønskede, og at de er klar til at fortsætte.

Den mest effektive måde at eliminere de mørke reptiler er ved at skabe mere lys i dette univers, i den grad, at deres sjæle enten vil blive infiltreret med dette lys, eller at de i stedet vil forlade dette sted her for at flygte fra denne mulighed. Nej, jeg ved ikke, hvor de i given fald ville tage hen, da jeg ikke kender til betingelserne i andre universer, eller om de kan træde ind i andre uden tilladelse.  Det er derfor, at vi bestræber os på at bringe lyset til dem her og nu. Det er lyset, der mangler fra disse sjæle, og de tror, at det ville destruere dem, hvis de kom i kontakt med det. Det er frygten for dette, der motiverer dem til at bekæmpe lyset, hvor end de ser det. For lyset ville i stedet fylde dem med den op-LYS-ning, som de mangler og ej ødelægge dem. Men de tror ikke på, at det er sandt, og derfor fortsætter de deres kamp imod det.

Jeg ønsker, at beskrive for dem, hvordan de lyse reptiler er. Fordi du associerer dette navn med jeres dyre-reptiler, og ikke har så megen kærlighed og hengivenhed for disse væsener, så er det nemt for dem, at forestille os værende i denne form. Men vi har ikke denne form, med mindre vi ønsker at skabe den, hvilket vi ej gør, da disse former ville være for begrænsende for den bevægelse og funktion vi ønsker. Vi har en grad af intelligens, hvor vi kan skabe en hvilken som helst form, vi måtte ønske.

I er blevet fortalt, at de mørke reptiler på jeres planet ser ud, lige som ethvert andet almindeligt menneske, så I ved, at alle reptiler har denne evne. Det kan være enten behageligt eller ubehageligt for dem at høre, at nogen af os med lyse sjæle også befinder sig i blandt jer, og et pænt antal af jer er genetiske krydsninger mellem mennesker og reptiler. Det er hverken til jeres fordel eller ulempe, da det kun har noget med DNA'ets arv at gøre, og ikke har nogen som helst virkning på jeres sjæls evolution.

Madam, deres rystende energi byder mig at spørge dem, om de ønsker at kommentere noget?

Suzy: Nej tak, Horiss. Ja - ok. Åbenbart har du set min computerskærm med alle de røde linjer. Er du her i ånden eller måske endda i dit æteriske legeme?

HORISS: Hverken eller, madam. Jeg er i stand til at se dem tydeligt fra mit hjemland. I dette øjeblik befinder jeg mig i mit "kontor", som et sammenligneligt begreb for jeres kontormiljø. Men jeg er glad for at de spørger, da det giver mig mulighed for at nævne, at denne evne til at se på en fjern afstand, er sat i værk af ligheden i energi-bindingen, hvilket også letter, at de klart kan høre mine ord. Jeg vil tilføje, at hvis jeg ønskede at komme tilstede i deres kontor, så kunne jeg være der på et øjeblik, enten i ånden eller i en krop, som jeg ville materialisere, men jeg ville ikke vælge at gøre dette, da jeg tror, at en solid form, der lige pludselig ville komme til syne uanset måden og formen, selv hvis det var en for dem velkendt, ikke ville være en komfortabel oplevelse for dem.

Suzy: Ja, jeg tror de har ret, Horiss - jeg ville ikke være forberedt på det. Vær venlig at fortsætte.

HORISS: Så gerne. Matthew har fortalt Dig, at vi respekterer militær styrke, og vi har ikke meget til overs for en civilisation, som har en anden holdning til det. Han fortalte Dig dette for nogle år tilbage i den lineære tidsregning. I den universelle "tid" befinder nogen af os sig i højere stader af indre spirituel balance, og denne højere udviklede mulighed i en "fremtid" hjælper os "her i nuet" at forlade denne livsanskuelse. Det vores "nuværende" medlemmer har troet, er, at kraften fra store militære styrker er nødvendig, for at forhindre invasionen af mørkt sindede sjæle, hvis metode for besejring er ved hjælp af militær styrke. Mit folk er i det store hele ikke dem, der angriber af natur, men i stedet forsvarere. Nu ser vi, at den større mængde lys, som frembringes i hele universet, mindsker områderne, der befinder sig under mørkets kontrol, og det sætter os følgelig i stand til ligeledes at nedbringe vores forsvars-udsyn.

De spørger andre civilisationers repræsentanter om deres befolkninger, og jer er ivrig for at lade dem vide mere om mit folk. Når jeg siger "mit folk", så mener jeg dermed ikke, at vi er repræsentative for alle reptil-populationer, lige så lidt som mennesker på jorden er repræsentative for alle menneskelige populationer i dette univers. Jeg vil nu kun tale om de folk, der har bopæl i min verden.

Vi bor på en planet i denne galakse, som befinder sig lige så tæt på mit stjernesystems sol, som jorden befinder sig tæt på Sol. Vi anvender energien fra vores sol meget mere virkningsfuldt end i anvender energien fra Sol. I stedet for jeres mange forskellige former for energiproduktion, så stammer al vores energi fra solen. Det kunne jeres også gøre, og alt som i udvikler jer i jeres opmærksomhed omkring dette, der vil det komme til at ske. Desuden findes der ingen forurening fra nogen som helst kilde nogen som helst steder på vores planet, hverken på landjorden eller i havene, og det skyldes vores teknologi, som forhindrer en sådan forurening i stedet for siden hen at bestræbe sig på at rense den igen.

Vores hjemlands-planet kaldes Lacone [lah-cone', med betoningen lagt på anden stavelse og en blød "nnn"-lyd]. Den er lige så stor som Uranus, for at lave en sammenligning, som stadig går ud over jeres opfattelsesevne, men det fortæller jer, at den er meget større end jorden, og den har omtrent den samme tæthedsgrad, som jorden i dens form og substans. Vi har ikke den samme mangfoldighed af naturlig skønhed, som jorden har, og hvilket jorden dog ikke længere har som i tidligere tider, på grund af ødelæggelser i mange områder. Vores byer er større end jeres de største. Det er temperamentet og valget af de fleste af os, og foreningen af ideer og ønsker, som har været fokuseret på det samme mål, manifesterede store og sidenhen endnu større befolkningscentre. Vores byer er pletfri, ligesom afsidesliggende ubeboede områder er det rundt om på planeten. Vi kan rejse til et hvilket som helst sted på planeten næsten øjeblikkeligt, enten ved tankens kraft eller mere mageligt i befordringsmidler.

Den ydre fremtoning, som mit folk har valgt, når vi er derhjemme eller besøger andre højtudviklede civilisationer, er, som da jeg trådte frem i Nirvana, da jeg mødte Matthew. De mandlige og kvindelige former og træk er meget ens med kun lille variation, hvis overhovedet der er nogen. Vi har ikke en blanding af racer, som I har det, og hvilket skaber den store variationsgrad i jeres fremtoning, men dette er ikke grunden til, at vi er så lig hinanden i vores. Vores kollektive valg er at se ens ud. Det er lang tid siden, at vi lærte, at forskelligheder i fremtoning kan føre til fordomme og diskrimination, og med vores tilbøjelighed til at være et defensivt folk, der valgte vi at fjerne elementer, som vi havde kontrol over, således at civile konflikter ikke ville opstå for at svække os.

For at beskrive os, så har vi en højde, som ikke er meget forskellige fra jeres gennemsnitlig højde, men vi er ensartet slanke undtagen de af vores kvinder, som er gravide. Vores hudfarve er bleg blå-grå, hvilket er behageligt for os, selvom det nok er usandsynligt, at I vil synes det samme. Vores øjne er det mest fremtrædende, som er store og mørke. Jeg ved, at Matthew har fortalt dig, at de er så mørke, at I ikke kan se ind i vores sjæle, men nu ved han, at dette ikke er sandt, da han har udviklet sig meget siden vores første møde adskillige år tilbage. For at være mere præcis, så er han en højt udviklet sjæl, og via selverkendelse har han elimineret de lag af ikke-forståelse, som er kommet med indoktrinering af urigtige informationer og derved medfølgende opfattelser og overbevisninger.

Vores uddannelse er på linje med vores avancerede intelligens, og enhver sjæl befinder sig i læringssystemet lige fra fødslen, indtil de bevæger sig videre, det i kalder døden eller overgangen. Det er vores intensive ønske om at lære, som har tilladt os at falde tilbage i forhold til vores spirituelle udvikling, som er kommet i anden række, og det er ved at ændre sig nu. Fokus på læring er stadig lige så stor, men nu er den mentale del af læringen mere balanceret med det tiltagende ønske for spirituel læring, som er en anden form for læring. Det er denne selvopdagelse, som jeg netop nævnte, der fjerner lag af indoktrinering, og tillader åbningen til sandheden om dette univers og Skaberens love, som regerer her, sammen med Guds love om ordenen af himmellegemerne og andre aktiviteter af den salgs, som er helt unik for dette univers.

Vores børn bliver undfanget på den samme måde som jeres, men deres intelligens ved fødslen tillader dem at tale meget hurtig efter, og deres fin-motoriske evner er udviklede med det samme. Så allerede i en meget ung alder, omkring ved 5 år i jeres tidsregning, men med en modenhedsgrad, som svarer til jeres voksenstadie, så er de ikke længere afhængige af forældre for beskyttende omsorg og vejledning. Det er kærligheden i familien, som forbinder os, og resulterer i, at vores børn forbliver tætte på deres hjem lang tid efter, at de er blevet selvforsynende.

Madam, hvad ellers kan jeg fortælle dem?

Suzy: Hvad end, der beskriver jeres liv og jeres verden!

HORISS: Ih, du store! Det vil jeg gerne. Udmærket, for at beskrive planeten yderligere, så er der mange ligheder i forhold til jorden, såsom store forskelle i højde, store have, mange skove og planter og golde områder med klipper og sand. Jorden er mere vibrerende på dens uspolerede steder, end vores planet er, og har en større mangfoldighed af farver. Ikke desto mindre er dette fuldstændig tilfredsstillende for os, eller også ville vi foretage nogle ændringer, som i højere grad ville glæde os.

I deres sind har de begrebet 'bygningsmåder', så jeg vil fortælle dem, at vores bygninger kunne anses for at være sterile i sammenligning med de mange stilarter og former, som I har bygget. Vores præference er, hvad I ville kalde, ultra-moderne, tror jeg nok, med kun lille variation i stilen alt i alt, men selvfølgelig er der betragtelige variationer i størrelsen, helt i overensstemmelse med dens brug. Hjemmene er simpelt dekorerede for at stemme overens med omgivelsernes strenge enkelhed, og vores valg af påklædning er ligeledes simpel.

Måske giver jeg ved min stærkt nedskårne oversigt et indtryk af, at vi er et spartansk og barskt folk i vore følelser. Det er den fornemmelse jeg samler op fra dem, madam. Mens det er sandt, at vi er alvorlige af sind, og ikke giver os af med "falbelader", så er vi ikke uden varme følelser. Vores børn er så værdifulde for os, som jeres er for jer, og med vores partnere har vi det på samme måde. Vi er et monogamt folk. Mager bliver skønsomt valgt og kender hinanden meget godt, før de finder sammen som partnere, og derfor sker separationer kun sjældent, kun hvis den ene af dem dør. Vi glædes ved letfærdighed og mange former for underholdning, hvor hele familien deltager, så de kan nok se, at kilderne til underholdning er passende for selv de yngste sind. Musik er vigtig for mit folk, og intet af det er skinger og uharmonisk støj.

Vi er velinformerede omkring begivenhederne i mange andre civilisationer ved siden af vores egen. Jorden er af særlig interesse for os, ligesom den er for mange andre civilisationer af enten individer eller kollektive sjæle, men det er på ingen måder en selv-tjenende interesse. Mit folk ønsker en forvisning af den mørke indflydelse på jorden, og at den skal udskiftes med fredelige former for samliv blandt alle jordens beboere, og ej at bringe endnu en kilde, der skaber forstyrrelser. Vores militære magt både i dets antal og teknologi kunne betvinge jeres på blot en dag, bare for at beskrive vores evner. Dog er vores udelukkende en forsvarsstyrke, og dens formål at forsvare i stedet for at invadere, er det afgørende element, der er forskelligt mellem vore to verdener. Dette er yderligere bevis for vores varme følelser, som rækker ud til civilisationer udover vores egen.

Jeg ser ordet "regering" i deres tanker. Vores planetariske form for regeringsstruktur, kunne sammenlignes med grækernes bystater i jeres historie. Ikke krigsførelsen imod hinanden, men det retfærdige og menneskekærlige styre indenfor hver enkelt stat danner basis for vores planetariske regeringsorgan. Vi har fordelen af kun at have et sprog samt telepati, hvilket giver klarhed i vores udtryksmåde og fremmer en ærlige kommunikation i hele populationen. Mindre organer regerer større distrikter, da det er mere velordnet og effektivt i en verden af denne størrelse med en population på over 20 milliarder.

Madam, har de et spørgsmål?

Suzy: Vil de nævne de forskellige industrigrene og anden slags beskæftigelse?

HORISS: Ja, gerne. Til vores stærke forsvarsstyrker har vi brug for industrier, der kan forsyne os med våben og rumfartøjer og al slags understøttende servicering, så vi har det, jeg vil kalde fabrikker, selvom I ikke vil kunne genkende dem som værende dette, på grund af teknologien af deres produktionsapparat. Alt imens mit folk mere og mere fjerner sig fra deres stade om at holde fast i den militære magt, der vil der komme en overgang fra denne type af produktion til andre former. Dette befinder sig i planlægningsstadiet.

Vores store læggen vægt på uddannelse gør det til et af de største felter for beskæftigelse. Vi har computeriseret uddannelsen sammen med lærerundervisning for at præsentere muligheder for vore børn at specialisere sig indenfor områder af deres største interesse og talenter. Dette står i samme grad til rådighed for vore voksne, som måtte ønske, at skifte fra et specialefelt til et andet. Der føres studier på vores hjemlands historie ligesom historien fra mange andre civilisationer, og selvfølgelig er alle grene indenfor videnskaben i deres autentiske universelle form. Det i kalder "kunst" er af største vigtighed for os, og jeg føler deres forundring, madam, selvom jeg jo allerede har nævnt smuk musik. Malning, modellering, dans og poesi har signifikant betydning for os som en hel civilisation. Dele af jeres egen "kunst" er forslidte i nødvendigheden af denne form for sjæle-udtryk.

Konstruktion af bygninger sker ved solide materialer i stedet for at manifestere ved at fokusere på billeder. Selvom vi sagtens kunne gøre dette, og det nogen gange også er formålstjenlig at gøre det, så finder mit folk stor tilfredsstillelse ved at bruge deres egne hænder for at forme materialer til de ønskede strukturer og objekter. Denne form for produktivitet er en god balance til den meget koncentrerede akademiske læring, som enhver forfølger. Vi respekterer behovet for balance i vores liv.

Vi har mange ansat i at fabrikere og vedligeholde computersystemer. Jeg kunne prale af vores avancerede systemer, men at være brovtende er ikke en del af vores natur. Det behøver det heller ikke at være, da tilstanden af vores verden taler for sig selv. Og dog kan jeg fortælle, at vores systemer er nået til en udviklingsgrad, at et enkelt ord, selv en tanke starter og stopper operationer og ønsket input og output, og de er præcise og komplette.

Suzy: Det er et avanceret system! Horiss, de nævnte "død", så jeg kunne tænke mig, at spørge dem om, hvad den almindelige levetidslængde er for jeres folk, og om I har et fredhelligt rige, som ligner vores Nirvana?

HORISS: Jeg anvendte ordet "død", men kun for nemhedens skyld. Vores fysiske skal bliver slidt op ved nedbrydelsen af cellerne eller ved sår pådraget i kamp, men vi ved, at døden ikke findes - sjælen har levet lige siden Begyndelsen. Men levetiden i vores fysiske skal, hvis den ikke stoppes på grund af kamp, er omkring 200 år. Det er vores "nuværende" DNA programmering, og den vil ændre sig, alt som vi når højere gradere af spirituel udvikling, hvor fysiske skaler kan leve meget længere med fuld funktionsdygtighed.

Jeg har ej som intention at deklassere vore kroppe ved at benævne dem "fysiske skaler". Det er nødvendigt, at vi har et robust helbred, for at kunne vedligeholde kamp-fitness, og det gør vi, men jeg havde til hensigt at lave en klar skitsering af den langt mindre vigtighed vores kroppe har, sammenlignet med respekten for vores sjæle.

Ved at holde fast i denne henseende, der har vi et fredshelligt rige for vores "døde", som svarer til vores planetariske populations intellektuelle udvikling. Dette rige stiger også i dets betydning, alt som vores spirituelle forståelse og bringen i harmoni stiger. Jeg diskuterede dette med Matthew, da vi mødtes i Nirvana, og hans sunde forslag om at behandle vore fysisk meget tilskadekommen sjæle er blevet implementeret med stor succes.

Madam, er der andet, de gerne vil have svar på?

Suzy: Horiss, er der flere ting, de gerne vil fortælle til jordens folk?

HORISS: Ja, tak. Et sammendrag af mit folks intentioner, vil være følgende: Vi taler ikke ofte om vore overbevisninger og vores natur, vi lever efter det. I hjertet er vi varme, fredelige, respektfulde og hjælpsomme, og det er, hvad vi ser frem til at kunne vise jer ved snarlig lejlighed, når I er klar til at byde "fremmede" velkommen.

Suzy: Jeg tror, at det er en perfekt måde at afslutte vores besked på. Tak, fordi du ville komme i dag og for at give så interessante informationer omkring dit folk. Jeg ser frem til at kunne hilse dem velkommen, Horiss!

HORISS: Det samme gør jeg, madam. Jeg tror, at jeg vil have det fint med at kalde dem Suzy til den tid. Og for nu, vil jeg ønske dem en god dag.

---------------------------------

15. Tak, mor. Det gør denne besked usædvanlig lang, og forhindrer os i at tale om flere emner, men at blive oplyst omkring nogen af jeres brødre og søstre, som har hjulpet jer i at skabe jordens Gyldne Tidsalder er meget vigtig, særlig i betragtning af, at dagen for et møde ikke er så særlig langt væk mere, og således er det også med til at fjerne den opfattelse, at alle reptiler er frygtindgydende folk.

16. Som afslutning på denne besked, der vil vi besvare spørgsmålet: Hvad kan vi som individer gøre i denne her tid, for at gøre den største forskel? Forbliv stedfaste i jeres lys; fokuser på det I vil, ej på det I ikke vil; tilgiv jer selv og andre; vær venlige; hold jeres sind og hjerter åbne; følg beskederne fra jeres sjæl; lad være med at dømme eller ønske straf for dem, som skader andre. Vi kunne optælle de mange andre måder for gudelighed, men det simpelt hen at leve efter den Gyldne Regel med ubetinget kærlighed, er at VÆRE den største forskel i jeres verden!

KÆRLIGHED og FRED

Susanne Ward


Kim Dyrlund

Kim Dyrlund

Kim Dyrlund oversætter kanaliseringer fra Matthew.

Hjemmeside: www.kanaliseringer.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer