Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
09-06-2008

Menneskehedens udvikling i 9 stadier

Bedøm
(0 stemmer)

Menneskehedens udvikling i 9 stadierAsger Lorentsen, december 2007Denne artikel om menneskets 9 stadier af bevidsthed og samfund er baseret på 2 teser:1. Bevidsthed har sin egen udvikling fra stadier af før-individualisme gennem individualisme til transpersonlige tilstande og fra enkle fysiske behov til behov for selvrealisering og skabende aktivitet. Denne udvikling er bl.a. beskrevet af pionerer for transpersonlig psykologi som C.G. Jung, A. Maslow, S. Grof og Ken Wilber. Denne udvikling er måske mest præcist beskrevet i A.A. Bailey: En afhandling om kosmisk ild s. ......, hvis opdeling i 9 udviklingsfaser -svarende til de 9 blade i den egoiske lotus - er anvendt som ramme for opdelingen.2. Menneskehedens historie kan betragtes som en vekselvirkning mellem bevidsthedens indre udvikling og samfundets ydre udvikling. I denne vekselvirkning stimulerer pionerer, der repræsenterer de fremtidige bevidsthedstyper, en vækst i samfundsudviklingen. Samfundets nye prioriteringer og processer stimulerer væksten i den indre bevidsthed. Og problemstillingerne i de indre og ydre kriser og udfordringer skaber nye erkendelser og erfaringer blandt kunstnere, intellektuelle, filosoffer og samfundsfornyere og andre pionerer.Tolkninger og balancer Hensigten med beskrivelserne er at binde bevidsthedsforskning og samfundsforskning sammen i en fælles udviklingsmodel. Udviklingsmodellen giver kun mening ved en erkendelse af samspillet mellem hvert trins indre tilstande og ydre manifestationer. Fremstillingen præsenterer en model, der viser dybder i forskellige livsholdninger og samfundsidealer: Kun ved at forstå det naturlige i forskellene kan vi skabe realistiske forventninger til hinanden og til de forskellige samfundsgrupper og meningsdannere. Der kan i denne tid iagttages en accelereret vækst fra trin til trin overalt i menneskeheden, hvor befolkningsgrupper, religioner, politiske systemer, kulturer og samfund bevæger sig gennem konflikter og lidelser fra fortidens tilstand frem mod næste fases naturlige stadie. I det enkelte samfund er der repræsenteret flere bevidsthedstrin og tilsvarende samfundsidealer samtidigt. Det enkelte menneske kan således befinde sig i en samfundstype, der ikke svarer til bevidsthedstypen. Samfundstypen skabes af folkeflertallet eller af ledende gruppers prægning. Konflikten mellem fortid og fremtid kan have karakter af tilsyneladende lige sejre for konserverende og fornyende kræfter, men historien viser, at i det lange løb slår den næste udviklingsfase igennem og kommer til at blive toneangivende, indtil den selv bliver konserverende og søger at bekæmpe den næste fases idealer. Fremtidige samfundstilstande vil vokse ud af de bevidsthedstyper, der allerede nu er på vej som næste trin i bevidsthedens udvikling. Repræsentanter for disse stadier findes i tusindtal blandt idealistiske pionerer inden for filosofi, spiritualitet, kunst, musik, litteratur, film, samfundsfornyelse, bevidsthedsvidenskab og naturvidenskab. Mange konflikter på arbejdspladser, mellem ledelsesformer og mellem befolkningsgrupper afspejler forskelligheder i bevidsthedstrin. En viden herom skaber realisme om forventninger og løsninger. Kampen mellem fortid og fremtid foregår også i det enkelte menneske, så vi hver især kan finde måske flere udviklingsfaser repræsenteret i vore værdier og livsforståelser. Dette gælder f.eks. også hos politikere og meningsdannere, der søger at balancere mellem 2 fasers idealer. Indenfor den enkelte fase er der utallige nuancer og kombinationer bl.a. ud fra kulturel baggrund og på den enkeltes balance mellem følelse, intelligens og vilje. Beskrivelsen har foreløbighedens karakter i den forstand at yderligere forskning og iagttagelse kan nuancere de antagelser, tolkninger og vurderinger, som indgår i beskrivelsen af de enkelte faser. Den vil senere udvides i en bog med bl.a. eksempler og aktuelle problemstillinger.Baggrunden for artiklen skal findes i nysgerrighed på verden samt i uddannelser som bl.a. cand. mag. i historie og religion samt PHDE i esoterisk livsforståelse.

Oversigt

Stadie 1:  Glæden ved fysisk identitet
                  Ursamfundet 
     Eks. Neandertalstadiet for 50.000 år siden
Menneskets barndom er domineret af behovet for at overleve midt i en ugæstfri verden.  Stadie 2:  Jeg glædes over det umiddelbare
                  Stammesamfundet    Eks. Europa før folkevandringerne
Fokus flyttes til følelsesbehov. Psyken bliver mere differentieret, følelserne søger veje til nye glæder.Stadie 3:  Jeg ofrer mig
                  Det ensartede nationalsamfund  Eks. tidlig industrialismeViljen vokser for at nå nye mål, der påtvinges af statslig eller religiøs autoritet.Stadie 4:  Jeg søger at forstå
                  Tryghedssamfundet    Eks. Skandinavien 1970Menneskets indre rejse begynder. Blindhed erstattes af analyse, refleksion og individuel etik.Stadie 5:  Jeg vil udfordres
                  Individualismens innovative samfund Eks. Skandinavien 2120Gennembrud for individualisme, skabende intelligens og hjertets sociale bevidsthed.Stadie 6:  Jeg vælger broder-søsterskabets ånd
                  Det humanistiske samfund   Måske enkelte lande år 2100Den etiske og humanistiske bevidsthed bliver naturlig, selvom motivet er blandet.Stadie 7:  Jeg åbner mig for livets indre kilder
                  Det levende samfund
    Eks. pionerer for fællesskabets åndDen indre bevidsthed åbner sig for det transpersonlige liv.Stadie 8:  Jeg åbner mig for åndelig rigdom
                  Det lysende samfund    F.eks. Oplysningstidens pionererDen skabende idealisme bliver til naturlig og daglig bevidsthed.Stadie 9:  Jeg udfolder visdom
                  Visdomssamfundet    Eks. Platon og GoetheVisdom bliver et fundament for livsoplevelse.


Asger Lorentsen

Asger Lorentsen

Asger Lorentsen er cand.mag. i religion og historie og arbejder i dag som foredragsholder, underviser og forfatter. Asger Lorentsen er især kendt for sine bøger om guddommeligt samarbejde, om menneskehedens gyldne fremtid, samt om stjernemennesker og englemennesker.

Hjemmeside: www.dengyldnecirkel.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer