Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
01-07-2007

Ny Alliance hen over midten

Bedøm
(0 stemmer)

Ny Alliance hen over midten
Aktuel kommentar ved Asger Lorentsen juni 2007Da 3 kendte politikere for et par uger siden brød med deres partier og dannede et nyt midterparti i Danmark, vakte det stor, at op til 25 % af vælgerne iflg. meningsmålinger overvejer at stemme på det nye parti. Ja så forundring stor var forundringen og - i de partier som evt. måtte levere vælgere til det nye - forskrækkelsen, at både Venstre, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og til dels Socialdemokratiet nu er i gang med interne forandringer for at tiltrække disse 25 % af den danske befolkning.Ved årsskiftet til 2007 stillede Yvonne og jeg ind på 2007 for bl.a. Danmark. Her fik vi at vide, at der bag overfladen er ved at ske et skred i befolkningen væk fra den fremmedfjendske holdning og væk fra den stivhed og økonomitænkning, der præger den nuværende regerings politik. Problemet for bl.a. regeringens politikere er - iflg. denne inspiration - at de mangler den fleksible skaberevne, der kan finde løsninger, som passer til den psykiske virkelighed. I stedet søger de løsninger, der skabes ud af en snæver økonomisk virkelighed. Men en voksende del af befolkningen er ved at opdage manglerne i de økonomiske løsninger. Samtidigt er det ikke lykkedes for ret mange politikere uden for regeringen at formulere en alternativ politik, der bygger på menneskelighed og fleksibilitet uden at dette betyder højere skatter. Begyndelsen af denne nytænkende kreativitet ville komme i 2007, men da den er så udfordrende for politisk vanetænkning ventedes den at tage sin tid, før den kan samle flertal.Disse 25 % af befolkningen repræsenterer ønsket om en nytænkning. Hvordan afspejler de da den indre bevægelse i den danske befolkning ? De mange historier om stivhed i den danske flygtningepolitik har vækket mere af den humanistiske og medmenneskelige kvalitet, der er en del af den danske folkesjæl, og som kom stærkest frem i den måde, som vi modtog mange tusinde ungarske flygtninge på i 1956. Det medmenneskelige hjerte kan i begyndelsen bringes til tavshed, når den økonomiske logik presser sine argumenter ned over den. Men på et tidspunkt må den blive så stærk, at den siger: Selv om det koster hver borger mere i skat, så er der ingen anden vej, for vi ønsker ikke at gøre os hårde over for de mennesker fra andre lande, der dagligt lider under vor ufølsomhed. Den stive økonomitænkning er gået for langt i at presse lærere, børnehavepædagoger, sygeplejersker og plejepersonale til at rationalisere og effektivisere.  Det så rigtigt ud i ideen om at vi skal have mest muligt for de skattekroner, der gives til sygehuse, skoler og plejehjem etc. Men nu viser det sig, at effektivisering skaber stress og flytter medarbejdernes opmærksomhed fra det menneskelige og kvalitative til det målelige og kvantitative. Dette giver igen sygefravær og flugt af medarbejdere. Og det skaber igen mere stress for dem der bliver tilbage, så vi får en ond spiral.  Vi er nu ved at opdage, at kærnen i problemet er, at ord som trivsel, indfølingsevne og menneskelig kommunikation ikke er indbygget i den økonomiske tænkning, der ligger bag effektiviseringen. Derfor er vi ved at miste tilliden til de politikere, der tænker så ufleksibelt. Vi ønsker en politik, der kan forny vore offentlige institutioner ud fra værdier som trivsel og menneskelighed. Og vi har tillid til at det kan ske uden at koste ret meget, for trivsel i sig selv er en helbredende faktor, der mindsker sygefravær og tiltrækker medarbejdere. En regering kan føre blokpolitik i en kortere periode, hvor den er så fokuseret på egne mål, at den inddrager den anden halvdel af de politiske partier så lidt som muligt. Men på et tidspunkt vækkes den del af den danske folkesjæl der siger: Det er udansk at lytte så lidt til andres meninger, at man ikke tør lave kompromisser med den anden halvdel af befolkningen. Det er udtryk for magtsprog, når en regering år for år vil have sin vilje igennem, selv om denne vilje kun afspejler halvdelen af befolkningen. Det er for høj en pris for en regering at lade sig binde af det yderste højre i dansk politik blot sikre sig tryghed og stabilitet i den førte politik. Det er dansk bevidsthed at samtale, at være fælles om beslutninger, at skabe kompromisser hen over midten af holdninger og at søge hen over midten i stedet for at lade yderligtgående partier få for megen magt.Det nye politiske partis dilemmaDer er store forhåbninger til Ny Alliance, for partiet har sat ord på den indre bevægelse i centrum af befolkningen. Men det står over for store udfordringer og dilemmaer:1. Indeholder det nye partis politikere en kvalitet og kreativitet, der kan skabe virkelig fornyelse ? Kan disse politikere gennemskue forholdet mellem samfundsøkonomi, effektivitet, healende faktorer og trivsel, så vi kan forbedre de offentlige institutioner uden at hæve skatterne væsentligt. Det er det de 25 % kræver, for de ved i deres indre bevidsthed, at det er muligt.2. Har det nye partis politikere mod og visioner til at fremme etik, menneskelighed, dyrevelfærd og miljø på så markant en måde, at det danske samfund genvinder sin respekt på den internationale scene. Det er det de 25 % kræver, for de ved i deres indre bevidsthed, at det er muligt.3. Har det nye parti fundet de vises sten m.h.t. en omlægning af det danske skattesystem, så skatteprocenten kan sættes ned, medens forbruget af sundhedsskadelige varer falder og arbejdsfrie indtægter - såsom friværdier i egen bolig - beskattes højere. Det er det de 25 % kræver, for de ved i deres indre bevidsthed, at det er muligt.Tænketank for den 3. vejJournalister og andre partier kræver hurtige udmeldinger om det nye partis politik. I stedet vælger partiets ledelse at bruge et par måneder til at tænke og finde løsninger. Det er klogt gjort, for de 25 % har store forhåbninger, og løsningerne på de 3 dilemmaer fordrer megen mod og økonomisk indsigt. Spørgsmålet er om partiet tiltrækker eksperter og politikere, der kan og som tør.
Den bevidsthed, der nu er ved at vågne, ligger i midten af det politiske spekter, men den repræsenterer i virkeligheden en 3. vej og ikke et kompromis mellem de eksisterende fløje. Den udfordrer politikere, eksperter og fremsynede idealister til at formulere en 3. vej. Måske ligger den første del af løsningen i en tænketank, der gennemarbejder den 3 vej, før denne kan omsættes til et politisk program, der responderer på den nye bølge. Der findes en liberal tænketank. Der findes gennemprøvede socialdemokratiske samfundsmodeller. Er tiden ikke inde til en 3. vejs tænketank? Måske er det snart muligt for idealister fra Visionspartiet at gå sammen med dem fra midterpartierne, der både repræsenterer idealisme og praktiske erfaringer.


Asger Lorentsen

Asger Lorentsen

Asger Lorentsen er cand.mag. i religion og historie og arbejder i dag som foredragsholder, underviser og forfatter. Asger Lorentsen er især kendt for sine bøger om guddommeligt samarbejde, om menneskehedens gyldne fremtid, samt om stjernemennesker og englemennesker.

Hjemmeside: www.dengyldnecirkel.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer