Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
31-07-2002

Lydens magiske kraft

Bedøm
(1 Stem)

I begyndelsen var ordet! I Johannes evangeliet kap. 1, vers 1 står der: "I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud". Altså bl.a. en lydvibration!

I 1. Mosebog kap. 1 vers 3: "Gud sagde: "Der skal være lys" Og der blev lys! Så lydvibrationer har været med os siden tidernes morgen, da Universet blev skabt af den Guddommelige vilje, tankens kraft og ORDET.

Lyd som medicin har været brugt fra begyndelsen af
Shamaner verden over har fx brugt trommens kraft/lyd til at heale med. For slet ikke at tale om deres kraftsange til ære for moder Jord, dyrene og planterne, stenene og krystallerne, vandet og luften, alle vore brødre og søstre på Jorden.

Alle vore slægtninge. Alle er vi forskellige og dog udspringer vi alle fra en og samme kilde. Alle er vi en. Naturfolk rundt omkring i verden, har æret netop denne tanke, i deres ceremonier og sange.

Brug af diverse instrumenter fra andre kulturer som fx de tibetanske syngeskåle og healing-bells vinder også stærkt frem her i Danmark.

Vi kender alle til healingen vi får ved at lytte til smuk musik, eller musik med netop den energi, vi har brug for. Det være sig opkvikkende-, eller beroligende, musik med leg og humor eller måske kærlighedssorg.

Musik bruges også ofte under meditationer og healing til forøgelse af velvære, vækkelse af følelser og stimulering af fantasien. Jo flere sanser, vi kan tage i brug, under en healing, jo bedre virker healingen. Shamanen bruger ofte både dufte, lyde fra tromme og rasle, sang, dans og overraskelsens element, for at flytte bevidstheden hos klienten.

Den syge, eller bedre, personen, der er ude af balance, har ofte brug for hjælp til at bryde sygdomsmønsteret, og tankegangen der ligger heri, for at blive rask. Først når trianglen: Vore tanker, følelser og handlinger, går op i en højere enhed, følger vi vor sjæls energi, og dermed vort hjerte. Dette er nøglen til at finde balancen!

I disse tider bruger mange healere både aromaterapi, syngeskåle, dans, mentale teknikker som fx NLP (neurolingvistisk programmering), men forbavsende få bruger de stærkeste redskaber af alle: Lyd og Ordet.

Mange healere kanaliserer den Guddommelige energi med gode resultater, men uden nogen forklaring på folks ubalance. Men hvor længe varer det? Folk har brug for at få ord på deres problemer, det er jo ofte det, de ikke selv kan gennemskue.

Alt er energi. Lydvibrationer svinger med forskellige frekvenser, det er en velkendt sag. Enhver lyd bærer også en information eller besked i sig. Der er ingen forkerte lyde som sådan.

Vi ved også fra adfærdterapien, at det mere er betoningen i det vi siger, der lægges mærke til, end det faktisk er det talte ord! "Det er ikke det, du siger, det er måden altså, at du siger det på".

Dette leder mig så frem til at fortælle, at lyd har den unikke egenskab, at den kan gennemtrænge de fleste molekylære strukturer, og kan derfor nå ind i områder af mennesket, hvor andre healingsmetoder må melde pas. Eksempler på lydhealing er her brug af syngeskåle, klokker, musik, trommen, og sidst, men ikke mindst: Den menneskelige stemme.

At heale med lyd er stærk medicin, også for healeren der arbejder med denne healingsform. At bruge sin stemme evt. synge er nemlig meget provokerende for mange mennesker. Ihvertfald her i Danmark.

Jeg har altid været tiltrukket mest af de healingsmetoder, der ikke krævede apparater, remedier, m.v., men simpelthen metoder, jeg kunne bruge hvor som helst og når som helst. Intet er mere nærliggende end din egen stemme med eller uden ord i øvrigt.

Jeg ser dagligt flere og flere nye og mere eller mindre avancerede healingsredskaber dukke op, og dog vender jeg altid tilbage til essensen, til mennesket selv - til Gud.

Gud har skabt os i hans billede, med en unik krop, som er i stand til, med de rette påvirkninger at helbrede sig selv. Jesus har vist os det, da han vandrede på jorden for over 2000 år siden. Jesus var formidleren af den Guddommelige energi, men det var og ER mennesket selv, der skal lukke op og tillade healingen at finde sted..

At lukke op for lyset, Gud i dem selv, deres sjæls lys. At tro på, at helbredelse kan finde sted. Gud har i hvert fald aldrig ment, at nogle skal være syge og have det elendigt. Det er i bund og grund mennesket selv, der bestemmer det. På ubevidste planer javist, men det gør det jo ikke bedre.

Sygdom starter ikke i kroppen, men i de finere legemer: Det astrale, de mentale og åndelige legemer. Altså i vore følelser, tanker og i vores forhold til det guddommelige, vor egen sjæls energi. Lyd påvirker alle vores legemer! Den fysiske krop er jo blot det lavest vibrerende af dem alle.

Mange healere jeg har mødt på min vej, vil ikke erkende, hvem de arbejder for, at det er de guddommelige energier, der træder til, men det er jo en stor illusion at tro på, at det er healeren, der helbreder. Sådan er det ikke. Mange healerskoler omtaler overhovedet ikke de guddommelig energier.

Gad vist hvor gode resultater de har?

Hvorfor er det så farligt at erkende, hvor energien kommer fra? Jesus har vist os vejen. Han udtalte: Jeg er vejen, sandheden og livet. Gå ud og gør som jeg!

Vi kan læse det hele i Det nye Testamente, i Apostlenes Gerninger. Bibelen er jo immervæk en gammel bog, med en del forvanskninger, men Jesus er i høj grad levende og laver mirakler den dag i dag verden over.

Han har jo også udtalt: "Jeg er den første og den sidste, og jeg forlader jer aldrig." Han er altid hos os, men det er jo langt fra alle, der enten tror på det, ved det, eller endnu bedre også kan se det.

Jesus brugte også "ordet", når han lavede sine mirakler. Han tog autoritet og befalede ganske enkelt den syge ånd at forlade det pågældende menneske, der var i ubalance.

Da alt er ånd - også sygdomme - måtte den syge ånd straks adlyde og forsvinde. Den kan ikke andet, når Gud befaler!

Han befalede derefter straks det pågældende menneske, at gøre det, han ikke kunne før, for selv at erkende, at sygdomsånden faktisk var væk, inden en evt. negativ tanke kunne forhindre miraklet.

Han gav sin viden rundhåndet fra sig i første omgang til sine 12 apostle, som siden også gik rundt og lavede mirakler via ordet!

Ånden var kommet over dem. Helligånden! Vi er alle en del af treenigheden: Faderen, sønnen og helligånden uanset om vi tror på det eller ej!

Der findes nogle af vore slægtninge fra dyreriget, der er bevidste om deres forbundethed med de guddommelige energier og mennesker, og som i høj grad minder os om den power, visdom og glæde der ligger i vor egen medfødte stemme.

Her tænker jeg især på hvalerne og delfinerne, der begge i høj grad er med til at heale Moder Jord og mange mennesker via deres stemmers klang. Det er efterhånden almindeligt kendt at delfinernes sang, disse lydvibrationer har stor healende effekt bl.a. på autistiske børn og andre med ubalancer, fysisk, psykisk eller åndeligt.

De kan vha deres stemmer og kroppe skabe grobund for healing, give tryghed og lede os på vej. Ligesådan med hvalernes sang. Deres lyde er lidt dybere, de kommer til os med stor visdom, disse svømmende biblioteker, og de fortæller os, også med deres krop og sprog, det vi måske tror, vi har glemt.

Disse pragtfulde dyr minder os alle om, at vi er en, og at vi skal og må hjælpe hinanden i kærlighed, hvis det skal lykkes for menneskeheden at komme op i 5. dimension. En højere kærlighedsvibration. Hvalerne og delfinerne har denne visdom og bevidsthed med sig og de handler derefter.

De handler ud fra hvem de er og altid har været.

De er bare.

De healer Jorden ved blot at være dem selv. Tænk hvis mennesker tillod sig selv blot at være dem, de virkelig er. Guddommelige væsener, dele af Gud. Hvis alle mennesker dog bare ville følge disse dyrs eksempel, og omsætte deres tro til handling, ville verden være bedre at være i!

Mange stjerne- rum- og englemennesker er sat på Jorden, for at minde menneskeheden om disse ting, og opmærksomheden på denne essentielle, urgamle visdom om de Guddommelige love vil træde tydeligere og tydeligere frem i bøger, blade, medier af enhver art. Bare se hvordan det er gået de sidste 10 år……..

Jesus blev spurgt: "Hvem er du?", og han svarede: "Jeg er den , jeg er, og som jeg altid har været". Vi er alle en del af Gud og ham. Vi er alle meget mere, end hvad de fleste går og tror. Vi er ikke blot vores krop, følelser eller tanker, vi er alle centre af: Lys, bevidsthed, kærlighed og kraft.

Mestrene arbejder på, at vi alle begynder at forbinde os igen med denne kraft, vor sjæls energi. Gud i os. Vi skal atter finde tilbage til denne sandhed. Igen at blive vor egen autoritet! Den menneskelige stemme er et af de mest kraftfulde redskaber til at lukke op for denne energi på ny!

Du starter, din kommunikation når du kommer i fysisk inkarnation, med et skrig! Senere babylyde, pludren og til sidst tale og sang. Hvorfor er så mange mennesker bange for deres egen stemme? Hvor ofte har jeg ikke hørt folk udtrykke, at de ikke kan lide at høre deres egen stemme på bånd. Enhver fugl synger med sit næb. Der er plads til os alle sammen.

Vi skal synge en harmonisk sang sammen. Livets sang. Men måske er der brug for et lille eller stort skrig indimellem. Det er vel ikke for ingen ting at primalskriget blev opfundet, eller at Edvard Munch malede sit billede kaldet "Skriget". Der er mange måder at skrige på. Spørg børnene, de ved besked! Vi er alle børn for Herren.

Alle er vi forbundet. Det er en stor illusion at tro, at vi blot er enkeltindivider i et stort univers. Vi er i sandhed forbundet også via lyd. Vi må finde ud af at spille en smuk melodi sammen, i stedet for at bekrige hinanden i ord, tanke og handling.

Når vi spiller falskt (bevidst eller ubevidst) dvs når vi ikke følger vort hjertes stemme, opstår der en ubalance i universets melodi, og selv bliver vi måske syge eller ude af balance psykisk, fysisk eller åndeligt.

Det være sig med typiske symptomer som hovedpine, rygsmerter, overvægt eller træthed. Alle som en kan de heales i balance med lydterapi!

Når vi selv har det godt, har vores omgivelser det også bedre. Vi påvirker alle hinanden, uanset om vi er bevidst om det eller ej. Så start med dig selv, hvis du vil forandre verden!

Her er der så ironisk nok en masse mennesker, der blot taler om at forandre tingenes tilstand, men aldrig rigtig foretager sig noget. Der skal handling bag ordene. Ellers er de INTET værd. Omsæt din tro til handling, eller som indianerne sagde: Walk your talk! Sande spirituelle mennesker venter ikke på, at de andre skal begynde. De starter selv. Hvad venter du på?

Vore stemmer er forbundet med hvem vi er, hvor store vore indsigter er, og hvordan vi har det med os selv. Vi har alle observeret den høje diskant på stemmen, når hysteriet melder sig, og den bløde varme klang, når der skal trøstes. Vor stemme kan direkte kanalisere vor hjerteenergi, såvel som vore tanker, følelser og bevidsthed.

Ofte afsløres faktisk i stemmen, hvor meget hjerteenergi vi har tilstede i det givne øjeblik. Hvor meget vi er forbundet med vor sjæls energi.

Selv har jeg bemærket, at der er mennesker, hvis stemmer fortæller mig, at jeg ikke vil "svinge" med dem overhovedet - og omvendt, en persons stemme kan fortælle mig om en forbundethed, en genkendelse, en jeg vil "svinge" med. Hvorfor er det sådan?

Lyd er energi i forskellige frekvenser. Vi svinger alle på forskellige frekvenser, alt efter hvem vi er, og hvilken udvikling, vi har bag os. Når vi møder/hører vore sjælevenners stemmeklang, ved vi, at kemien passer.

At heale med lyd er stærk medicin. Den healende kraft, der ligger i vor medfødte stemme er powerfuld, og magisk. Hvorfor gå over åen efter vand, når et af de bedste healingsredskaber du overhovedet kan bruge, går du allerede rundt med: Din stemme. Brug den!

Giv din mening til kende. Vær i centrum af din egen cirkel og fortæl andre DIN sandhed. De andre har BRUG for at høre netop den! Tro mig sådan er det!

Den menneskelige stemme er et af de mest kraftfulde og fineste redskaber vi har til at heale, krop, sjæl og ånd! Det er en viden vor sjæl ved alt om, men vi skal opdage det på ny.

Hvorfor tror I så mange mennesker vil hen og svømme med delfinerne? De minder os jo om det! Vore stemmer er ligesom vore fingeraftryk helt unikke, og kan virkelig afsløre hvem vi er.

Til forskel fra elektronisk frembragte lyde, kan den menneskelige stemme afpasses perfekt energimæssigt til alle situationer, hvor der er ubalance fysisk, psykisk eller åndeligt.

Mange af vore store sangere healer helt klart med deres stemmers klange. Eksempelvis Michael Jackson, Celine Dion, blot for nævne et par stykker.

Lyt til din stemmes klang, og du vil høre at din stemme siger noget helt ud over ordene i betydning og frasering. Der en afslørende besked i vores stemmeføring, den reflekterer hvad vi føler lige i det øjeblik, og hvem vi er.

Når vi arbejder med stemme- og lydhealing er en følelsesmæssig forløsning nødvendig. Vi skal have åbnet for halschakraet.

Ved at få åbnet dette vigtige chakra får vi adgang til genetisk hukommelse. Ligeledes hvis hjertechakraet bliver åbnet, får vi adgang til universelle energier og bevidstheder som fx akachiearkivet. Dette åndelige arkiv, hvor alt står nedskrevet om fortid, nutid og fremtid hos alle væsener i universet.

Folk der som jeg, arbejder med verbal kanalisering, og som på denne vis får adgang til de universelle informationer vil hente meget stor fordel ved at arbejde med lydhealing via stemmens kraft.

Ofte opdager folk, der begynder at kanalisere, at deres stemmes klang forandres efter en tid. Det er ikke sikkert man selv lægger mærke til det, men andre vil gøre dig opmærksom på det. Det er en stor healing, der finder sted, når man kanaliserer højere energier, som fx Mesterenergier som Sananda, Kuthumi, Maria, Sct Germain, etc, og dette påvirker selvsagt også stemmen.

Omvendt kan man altså forbedre sin kanaliseringsevne ved at arbejde med lyd, krop & stemme, synge, gerne mantrasange der også åbner for hjertet, og andre sange fx shamanistiske kraftsange og healende sange for Moder Jord.

Når vi kanaliserer verbalt bruger vi hjerteenergien sammen med netop halschakraet, når det er optimalt, hvilket giver en kanon healing til klienten, som modtager budskaberne. Klienten vil ofte ret hurtigt knibe en tåre allerede i starten af kanaliseringen, da energien og stemmes klang og betoning fra Mestrene som regel er en stærk og meget kærlig vibration, som går lige i hjertet. Folk har brug for at få ord på deres situation, de har brug for at høre : ORDET!

Idet vi på samme måde i lydhealing via vor stemme, sammenkæder de bedste intentioner fra hjerte og sind samt lyden af vore stemmer, vil jeg vove at påstå, at lydhealing er en af den nye tids stærkeste medicinske tilbud og i kombination med verbal kanalisering vil healeren stå stærkere end nogen anden healer!

Store ord. Tja... I begyndelsen var ordet...

Det er på tide at menneskeheden får ørerne op for den power vi har igennem vor egen medfødte stemme. Vi kan bruge vor nedarvede viden til at blive ekstraordinære lydhealere for os selv og planeten JORDEN!

Lydhealing kan selvfølgelig også bruges alene eller sammen med stort set alle andre healingsformer.
Hvem kan få glæde af at arbejde med lydhealing?

Alle der bruger deres stemme i samarbejde med andre. Selvklart sangere, musikere, skuespillere, lærere og vejledere af enhver art, kropsterapeuter, psykologer, hypnotisører, alle der ønsker at træde mere frem og tale med autoritet og fra hjertet! I virkeligheden ville alle mennesker have godt af at opdage deres stemme på ny! 

Af Birgit Elisabeth Friis Emdal


Sidst ændret den Onsdag, 24 Marts 2010 23:38
Birgit Elisabeth Friis Emdal

Birgit Elisabeth Friis Emdal

Hjemmeside: www.christspirit.com/ E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer