Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
25-03-2002

Shirley Maclaines møde med tvillingesjælen

Bedøm
(0 stemmer)
Shirley Maclaine har udgivet flere spændende bøger om sin åndelige og filosofiske rejse. I 1992 fik jeg På Dybt Vand (Out on a Limb), hvor Maclaine fortæller om sit kærlighedsforhold til en engelsk politiker, og hvordan dette forhold viser hende vejen til en dybere åndelig forståelse af livet.

Jeg husker, da jeg læste denne bog første gang, at jeg så tydelige lighedstræk fra mit eget møde med min tvillingesjæl og det forhold, som Maclaine beskriver i bogen.

Dengang - imidlertid - var det ikke meningen, at jeg skulle forstå den dybere mening af forholdet mellem tvillingesjæle, så derfor gik det ikke lige op for mig at kærlighedsforholdet, som Maclaine skildrer i På Dybt Vand var forholdet til hendes tvillingesjæl.

Shirley Maclaine og Oluf Palme
Den engelske politiker skildret i bogen er i virkeligheden en svensk, nu afdød politiker, nemlig Oluf Palme, som er Maclaine tvillingesjæl, der satte hele hendes dybere åndelige søgen igang efter egen identitet og selv igang. Dette er jo, hvad der typisk sker i forbindelse med møde og kærlighedsforhold til tvillingesjælen.

Kært barn har mange navne, derfor kaldes tvillingesjæl På Dybt Vand beslægtede sjæle. Herom fortæller en af Maclaines åndelige guider, der hedder John McPherson følgende om de to halvdele af den samme sjæl:

Beslægtede sjæle? gentog jeg, Det var et udtryk, jeg havde hørt nu og da, som regel fra mennesker, der sagde, at de havde fundet den anden halvdel af sig selv. Ja, beslægtede sjæle, fortsatte John. De skabtes fra tidernes morgen - det er det øjeblik jeres videnskabsmænd omtaler som "det store brag" for hinanden. De vibrerer med præcis samme elektromagnetiske frekvens, fordi de er identiske modstykker til hinanden. Beslægtede sjæle blev fra tidernes morgen direkte skabt som par, der hører sammen. Du kan således tro, at teorien om Urknaldet har flere sider end man måske tror og nogle af de aspekter er ret så romantiske, ikke sandt?

CAMINO
I år 2000 udgav Shirley Maclaine en ny spændende rejseskildring, som går endnu mere tæt på hvad tvillingesjæle er. Det er CAMINO.

Rejseskildringen er en pilgrimsfærd på 800 km og foregår i Spanien.

Denne skildring tager os som læsere på et tidspunkt tilbage til Lemuria, som er det første paradis på jorden. Mytologisk set svarer Lemuria til Edens Have.

I denne periode af menneskehedens historie var tvillingesjælene ganske som Edgar Cayce beskriver det ikke delt.

Man levede i balance. Hver sjæl var både mandlig og kvindelig i en fysisk form, hvor man kunne opleve både det maskuline og feminine - det androgyne.

Den fysiske form afspejlede sjælen perfekt. Hvert menneske levede i en androgyn tilstand.

Den lemuriske civilisation varede i meget lang tid. Landets klima i Lemuria var tropisk. Det var et økologisk samfund. Den fysiske krop med den hele sjæl i var udødelig på grund af sine harmoniske egenskaber, så når sjælen havde opnået en høj alder og udvikling valgte den at opløse den fysiske krop igen og vende tilbage til astralplanet.

Begrundelsen for at leve var at opleve total harmoni på det fysiske plan og når det var opnået kunne man gå videre. Der blev på et tidspunkt truffet en beslutning, da sjæleformerne blev mere eventyrlystne og længtes efter en mere udadgående fysisk eksistens.

De valgte at skille yin fra yang, det maskuline fra det feminine. De delte sig.

Gennem opdelingen i køn blev menneskeheden skilt fra sin anden halvdel. I den erkendelse blev frygten født: Frygt for isolation, ensomhed og mere adskillelse fra den perfekte sjælelige balance, som afspejlede Guddommen.

Ud over afgrundens rand
Shirley Maclaine får i bogen og på sin pilgrimsfærd alt dette fortalt fra åndelige side og angiver da også i starten af sin fortælling om tvillingesjælene, at denne fortælling vil være rystende og foruroligende for dem, som ikke har tænkt over den slags.

Vejen vil gå udover fornuftens grænser, men hun har altid følt, at hvis man ikke er istand til at gå ud til afgrundens rand, hvorfor så i det hele taget gå.

Inden der kommer en fantastisk (og "fysisk") skildring af, hvordan adskillelsen mellem tvillingesjælene fandt sted, beskriver Maclaine via sine åndelige kanaler og hjælpere selve skabelsen af alle sjælene.

I begyndelsen var der en bevidsthed, en Ånd, en Kraft og en enkelt enhed.

I denne enhed var energien, der skulle binde alle ting sammen, alt liv, alle tanker - og gøre alt til et.

Big Bang skete, Trillioner af galakser blev til, sole eksploderede og døde, andre blev skabt.

Universet var stabilt og harmonisk, men der var passivitet i den Store Ånd, der manglede følelsen af at kunne føle sig selv.

Derfor skabte Ånden liv - og livet blev skabt i Åndens billede.

Trillioner af sjæle i Guddommens billede blev skabt og spredte sig igennem universet. Den Store Ånd skabte parrene til at være sjælspartnere (tvillingesjæle).

Hvert individ i parrene var skabt både maskulin og feminin og derfor komplet i sig selv. Hver individuel sjæl var af de forenede køn og derfor var der ingen af dem, der var dominant eller underlagt den anden.

Som partnere af sjælen blev de vidnesbyrd til hinanden. Således blev de skabt to og to og var bundet sammen fra tidernes begyndelse, og ville være bundet sammen gennem evigheden.

Guddommens sjælspartner-børn var skabt med polaritet i sig selv, polariteterne positivt og negativt, yin og yang, ikke så forskelligt fra de naturkræfter, der fungerer i universet og styrer al aktivitet.

For uden polaritet, maskulin/feminin, positiv/negativ, lys/mørke, op/ned - ville der ikke være nogen handling, ingen kræfter, ingen bevægelse og dermed ingen skabelse.

Lysets børn blev skabt til at være hinandens følgesvende og samtidigt følgesvende for Guddommen, som var deres Skaber og som binder alting sammen.

Yin var det feminine aspekt af hver sjæl, og yang det maskuline. Yin var den tiltrækkende energipolaritet og yang den aktive energipolaritet.

Begge var lige, for hvis ikke begge var tilstede, ville der ikke være nogen aktivitet - intet liv.

Med hver sjæl var cirklen sluttet, fordi hver sjæl var androgyn. Hvert androgyne sjælepar havde sin unikke elektromagnetiske frekvens, i hvilken de begge var forbundne.

Tvillingesjælenes telepati
Maclaine beskriver tvillingesjælenes indbyrdes telepatiske kommunikation og forbindelse helt fantastisk:

Vores største præstation er tankens totale enhed. Vi er ikke opdelt og adskilt fra hinanden. Vi forstår kollektivt individets behov adskilt. Vi tænker på hver enkelts velfærd som med et fælles sind. For vi opfatter hver især den anden øjeblikkeligt.

Selve adskillelsen og den måde, som Maclaine beskriver den på, vil jeg ikke komme ind på her. Den er fantastisk beskrevet, derfor anbefaler jeg enhver, der interesserer sig for tvillingesjæle at læse CAMINO.

Selve adskillelsen er beskrevet med den intensitet og smerte, som jeg ved mange, der har oplevet at møde deres åndelige partner og halvdel kan tilslutte sig, fordi det er den samme adskillelse man oplever, når man mødes, forenes og adskilles igen for individuelt at kunne vokse åndeligt.
john

john

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer