Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

Fejl
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 6622
A+ R A-
23-10-2009

Indvielsesvejen på & for Jorden af Fillip Wiisberg Vist

Bedøm
(0 stemmer)

Indvielsesvejen på og for Jorden


Opstarten til at Jordens ånd/bevidsthed Sanat Kumara valgte at lade Atlantis gå under var at der i de sidste perioder af Atlantis kulturen - som var i 4. dimension - kom urenheder ind så egoerne voksede da *DEN GAMLE GARDE AF OPLYSTE* som ellers sad i Rådet på Atlantis var steget op til andet level i deres udvikling.

 

Dette gjorde at Atlantis var overdraget til ukyndige hænder der foranledigede at de kosmiske energier blev misbrugt i stor udstrækning til selviske formål hvad skabte en enorm karma regning som Jorden skulle slæbe rundt på i mange mange tusinder af år bagefter -

Sanat Kumara blev nødt til som ansvarlig for planeten Jorden i samråd med Det Interplanetariske Råd & Det Galaktiske Råd at lave en Ny Plan For Jorden -

Denne plan gik ud på at importere Indvielses-systemet fra Sirius og Venus samt at degradere Jorden ned i 3 dimension -

Sanat Kumara skilte alt enhed ad på Jorden og der blev lavet store energitriangler udenfor Jorden som skulle fungere som nedstigningsportal - triangulation for enheds-sjælene så de blev todelte - meningen var/er at alle som kommer i inkarnation på Jorden skal have erfaringer gennem den opsplittede verdens yderpoler i M & K ect. (maskulin & feminin) >>> det modsatte >> triangulation er at stige op når udviklingen gennem modsætningernes par er tilendebragt -

Sanat Kumara lavede en plan sammen med Det Interplanetariske Råd & Det Galaktiske Råd i de sidste faser af Atlantisperioden for at undgå at det hele skulle ramle -

Denne plan gik ud på at menneskeheden skulle gå gennem et indvielses-system som sikrede gennem hjerteåbningsprogrammet at menneskeheden ville udvikles til at blive ubetinget kærlige så egoet blev renset og brændt ved 4. indvielse så der ikke kunne ske nogen utilsigtede misbrug af guddommelige energier i fremtiden ect.

Planen kom for sent for Atlantis vedkommende - Atlantis kunne ikke reddes selv om man forsøgte - det hele gik under - alt hvad der var land blev til vand og omvendt -

Mestrene som havde gået rundt på Atlantis tog hjem i deres højere dimensioner –

 

Indvielses-systemet

Indvielsesvejen er de ca. sidste 2 % af menneskets samlede udviklingsvej på Jorden

Indvielsessystemet - Siriusmodellen er opbygget på følgende måde:

Mestrene administrerer hele Indvielsessystemet og hjælper menneskeheden gennem alle faserne - derved assenderer menneskeheden mere sikkert og mere hurtigt under ordnede forhold -

Der blev indført et system som via 5 indvendige chakraer responderinger fører mennesket til opstigning som ubetingede kærlige uden ego men med en personlighed som er fuldt sjælsgennemstrømmet og som er ånds-styret -

Responderingen ved hver indvielse sker ved at mennesket udvikles til f.eks. 1 indvielse derefter udsender menneskets chakraer en tone som responderer på 1. indvielse - derved sikrer man at der ikke kan snydes -

De 5 indvielsers indvendige chakraresponderinger indeholder disse punkter som mennesket skal have klargjort for at kunne stige op d.v.s. opløse kroppens faste form - (dematerialisering):

 

1. indvielse:

Navn: Fødslen 2. gang -

Kontrol over det fysiske legeme samt seksualiteten - opløsning af grovere Maya/Illusioner - opløsning af træghed i det fysiske-æteriske legeme -

Hjertechakraet er i fokus nu samt solarplexus-chakraet

Man er underlagt 7. stråle som forvandler det fysiske plan

Mester Yeshua (Jesus) eller Kristus er indvieren (Kristus er den egentlige indvier men bruger i mange tilfælde Jesus legeme p.g.a. at mennesket lettere genkender og accepterer) mennesket møder Jesus som regel i drømme eller i meditation eller i real life og mennesket smelter ved synet af Jesus - Jesus kærlighedskraft og LYS er så stærkt at man græder som pisket i spandevis (overgivelsen) mødet med den rene ubetingede kærlighed er så stor så stor - kan ikke beskrives -

PS. Mange er ikke dagsbevidst om dette møde med Kristus/Jesus da det sker i drømme ect. men mødet registreres selvfølgelig ubevidst -

Man mærker før indvielsen stor ensomhed - hjerteovergivelse - at slippe alt sikkerhed -

Man mærker under indvielsen hvis periode længde er individuel - transformering af det æteriske legemes træghed d.v.s. kroppen vil blive bedre og lettere og sindet ligeså (større koncentrationsevne m.v.) - man bliver stille - man elsker stilheden - stor åbning for ydmygheden - overgivelse - aktivering af hjertechakraet - at blive født 2. gang -

Koncentrationsevnen øges gradvist gennem indvielserne - hjernen/rådighedsrummet udvides gradvist i kapacitet gennem indvielserne til at kunne rumme den større bevidsthedsudvidelse som sker gradvist gennem hele Indvielsesvejen -

Efter indvielsen integreres sjælen i hjertet og en lille del i personligheden - man lærer at leve dobbelt som enten sjæl eller som personlighed - man forløser de dybeste følelsestraumer af åndelig karakter ect.

Man oplever fred -glæde - en hvilen i hjertet - healingsevner fra hjertet og åndelig entusiasme -

Det der kan gøre ondt i livet bagefter er følelsen af at miste Gudsnærværet - være overladt til sig selv - skytsenglen eller guiden træder et skridt tilbage p.g.a. mennesket selv skal træne i at danne antakaranakanalen så sjælen hen af vejen kan integreres fuldstændigt i personligheden - man er også overladt til sig selv for at vænnes til at bruge sin startende intuition som går via sjælen og hjertetchakraet - dette kan ikke lade sig gøre hvis skytsenglen eller guiden hjælper som før indvielsen på synlig måde ect. d.v.s. mennesket træner selv i at fremme sjælens integration gradvist.

Man misforstås også af andre mennesker og af familien som regel - de tror man er blevet syg fordi livet nu ændres radikalt 180 gr. - mange bliver her vegetarer og græder åbenlyst over at se dyrene lide og at de slagtes o.s.v. Kristus er nu for alvor blevet en del af mennesket indvendigt - mange bliver meget sensitive og tåler ikke høje lyde og grove mennesker - mange græder over elendigheden på Jorden og fra denne udsigtsplatform i udviklingen manglende handlekraft i at kunne redde verden etc.

Mange reagerer voldsomt på elendigheden i verden og mange bliver frygteligt frustrerede da der ingen hjælp er at hente via skytsånden eller guiden da disse har trukket sig midlertidigt tilbage - meningen med disse frustrationer er at udvikle sjælen mere frem i dagsbevidstheden så sjælen på et senere tidspunkt i udviklingen og ved indvielser længere fremme kan overskue Gud-Skaberens tanker og måde at skabe liv på o.s.v. - når bevidstheden gradvist udvides gennem Indvielsesvejen kommer forståelsen for tingenes tilstand automatisk ad hog ect. -

Det er også vigtigt at forstå at alle mennesker ikke reagerer på samme måde ved indvielse og i samme sekvens - dette skyldes at vores erfaringmasse som ånden besidder, er forskellig af størrelse og indhold -

De mennesker som tager de dybere udviklinger af Kristusbevidstheden vil jo også som en selvfølge vise dette i det ydre liv f.eks. ved at græde meget mere - ja bare tanken strejfer Jesus eller Kristus så begynder man at græde -

Obs. de mennesker som tager 1. indvielse som repetition fordi de i et tidligere liv har responderet på 1. indvielse går gennem faserne i en anden lettere sekvens og en del hurtigere end ovenfor beskrevet - og så kan dette forløb også være individuelt tilrettelagt ect. - reglerne her er ret individuelle som kan have sin oprindelse i de aftaler som er tilrettelagt for det respektive liv etc.

 

2. indvielse:

Navn: Dåben

Kontrol over det astrale legeme (følelserne) opløsning af hovedparten af glamour samt opløsning af tåger i tænkningen og opløsning af begærkræfter i det astrale legeme -

Det vigtigste chakra er hjertechakraet og halschakraet -

Stråle - den 6. stråle som skaber helliggørelse i følelseslivet -

Indvieren er Kristus som mange gange bruger Jesus legeme p.g.a. nemmere accept fra personen som går gennem indvielsen - mange møder her Jesus 2. gang i drømme eller i en meditation eller in real life (sjældent) de store følelser og den store igangsætning af hjertechakraet sker ved dette møde - man flejner helt ud og er så glad for at se Mesteren - mange græder i spandevis ved dette stærke møde med den rene ubetingede kærlighed - ydmygheden er stor her - man er især meget glad for dette møde da man siden indgangen til 1. indvielse har været overladt til sig selv - ingen åndelige guider eller skytsånd eller noget har vist sig eller har været i kontakt - så mødet med Kristus/Jesus er en kolossal dejlig oplevelse fordi man her oplever ikke at være svigtet o.s.v. -

PS. Mange er ikke dagsbevidst om dette møde med Kristus/Jesus da det sker i drømme etc. men mødet registreres selvfølgelig ubevidst -

Lige før 2. indvielse responderes sker der en forløsning af følelseslivet og en generel stabilisering - man er ikke længere slave af pludselige opståede følelser - man er ikke længere i følelsernes vold - man er fri - man styrer selv via det mere åbnede hjertechakra sine følelser som har sit udgangspunkt i at sjælen nu er ca. 25 % fremme i dagsbevidstheden og præger personligheden så meget at Kristusbevidstheden som er øget herved skaber den indre stabile kerne og sandhed ect. som stabiliserer astrallegemet.

Under indvielsen bliver astrallegemet helliggjort af Helligånden og mentallegemet trænes i polarisering frem til næste indvielse - og man oplever nu at leve i sjælsstrømmen en del mere end ved forrige indvielse -

Efter indvielsen trænes man i esoterisk visdom som også er Universel visdom -

Koncentrationsevnen øges gradvist gennem indvielserne - hjernen/rådighedsrummet udvides gradvist i kapacitet gennem indvielserne til at kunne rumme den større bevidsthedsudvidelse som sker gradvist gennem hele Indvielsesvejen -

Man udsættes efter indvielsen i et meget langt stykke tid - i mange liv - ja helt frem til 75 % af indvielsestiden bliver man testes om man hopper på limpinden der hedder *magt* i mange afskygninger -

Man udsættes også for at mislykkes med åndelige opgaver - såsom f.eks. at mislykkes som alternativ behandler eller satse stor med egen klinik som så går ned med stor penge-gæld til følge - disse ting sker fordi man skal vænnes til at blive dematerialiseret i sin hverdag - stå nøgen overfor GUD - slippe alle glamourtendenser og en del illusioner - denne proces gør som regel meget meget ondt at komme igennem også fordi personen ikke har nogen kontakt til guider eller til skytsånden fordi man skal lære at hvile og finde svar på dette via sin egen sjæl og intuition og via det mere åbnede hjertechakra -

Intuitionen (højere form for clairvoyance) er nu endnu bedre og intuitionen virker nu endnu mere kun via spontanitet opstået i hjertet fordi sjælen styrer mere nu - så pjatteopgaver man evt. bliver stillet overfor af clairvoyant karakter deltager man ikke i da hjertet som regel ikke tillader dette - da hjertet styrer intuitionen -

Efter indvielsen udstråler man mere LYS og KÆRLIGHED og mere dynamisk glæde - naturlig entusiasme overfor Skaberen og overfor Mestrene(A.K.) man er blevet en vedholdende verdenstjener som tjener helheden mere end den forrige indvielse -

Man mister eller gør op med stolthedsbegrebet man har ligget under for - og man kommer ud for at miste loyalitet fra enten partner eller familie og eller andre - og man trænes i at finde balancen mellem det indre og det ydre - og healingsevnerne øges -

Mange 2. indviede finder man i den alternative verden som behandlere, sygeplejersker, læger, videnskabsmænd, undervisere, og mange finder man i politik og i de store verdensorganisationer under FN ect.

Mange af Marias Engle er 2. indviede og de søger gennem selvopofring at udføre manifestationen af Gudsriget på Jorden via det store sociale arbejde rundt om på Jorden etc. -

Man oplever efter 2. indvielse at man ikke længere kan blive mere end kortvarigt vred og gal eller deprimeret eller blive dybt ensom o.s.v. >>> og selvom man har nogenlunde styr på følelserne så betyder det ikke at man ikke kommer ud for følelsesmæssige dramaer i den retning - men man kommer hurtigere igennem det - og finder sin balance hurtigere end før -

Den indre fred er øget nu og er mere tilstede i ens liv end før - personens indre LYS-kraft er meget mere stabil nu - og den 2. indviede lever dobbelt (sjæl contra personlighed) ligesom før indvielsen men forskellen er nu at sjælen er mere fremme nu end før og der er kommet meget mere stabilitet i den indre bevidsthed end før - man viser nu sin indre ro i den ydre verden - og derved bliver de personlige kriser meget få -

Udfordringer og stort engagement i helhedens tjeneste vil eskalere og via bevidsthedens udvidelse og den større sjælgennemstrømning vil disse udfordringer klares fint og man vil være et stort aktiv i verden mest på ydre plan -

Vejen mellem 2. indvielse og den næste 3. indvielse er den længste - (mange liv) - og mest besværlige af vejene - her trænes utroligt meget på at sjælen skal ind og styre dagsordnen - man bliver testet hele tiden med alt muligt som er meget nemt at falde i på hvis Kristuskraften inde i personen ikke er nok aktiv -

Man er på vej til at sande ordene: Man bliver Mester ved selv at Mestre -

Mange 2. indviede lider meget over mørkets magt på Jorden og forstår endnu ikke den rette sammenhæng set udfra Gud Skaberens øjne - den åbenbaring fås ved næste indvielse den 3. indvielse da bevidstheden her åbnes meget mere etc. -

Antakarakanalen bygges færdigt - det er kanalen mellem sjælen og personligheden - kanalen skal være færdigbygget til lige før man banker på til 3. indvielse -

Obs. de mennesker som tager 2. indvielse som repetition fordi de i et tidligere liv har responderet på 2. indvielse går gennem faserne i en anden lettere sekvens og en del hurtigere end ovenfor beskrevet - og så kan dette forløb også være individuelt tilrettelagt ect. reglerne her er ret individuelle som kan have sin oprindelse i de aftaler som er tilrettelagt for det respektive liv etc.

 

3. indvielse:

Navn: 1. Kosmiske indvielse

Kontrol over det lavere mentale legeme og opløsning af illusion sådan helt generelt - opløsning af forvrængning/fordrejninger i det lavere mentale legeme samt opløsning af de sidste rester af maya og glamour - opløsning af det mentale legemes tørhed i tænkeevnen -

Det vigtigste chakra er det 3. øje

Stråle - den 5. stråle som styrker sandheden på det mentale plan -

Indvieren er her Sanat Kumara Jordens bevidsthed/ånd - man møder her for første gang in real Sanat Kumara - dette møde er privat og man er ikke itvivl om at man her har responderet på 3. indvielse i sit indre - en del oplever dette møde som et møde face to face - millioner af vibrationer og hjertefølelser flyver gennem luften her - man ser og oplever her Sanat Kumara sende gylden energi til sin egen krop og aura - ja oplevelsen er meget ydmyg og Den store Blå og Gyldne Kristusenergi gennemstrømmer alt her - man bliver her bærer af mindst Den Gyldne Energi og i nogle tilfælde den finere vibrerende Blå Kristusenergi afhængigt af hvad man som ånd har i erfaringsmasen forud for dette møde.

Man oplever at Kristus sender Gylden energi til personen som gør at mennesket slipper alt angst og slapper fuldstændig af i kroppen - alle spændinger forlader kroppen på 1. sekund disse spændinger er cellulære spændinger fra livene og psykiske mønstre som ophæves ect.- denne ting er der mange som har boxet forgæves med gennem livene alle de fysiske skavanker af denne karakter og spændinger er nu ligepludselig væk - for good -

Har man ikke før oplevet mirakler så oplever man det nu som ovenfor står -

Spændinger og eller spasmer og kramper kan forekomme en tid da kundalini-energien virker ind på vore kroppe på den måde indtil alt er mere integreret - men dette er spændinger o.s.v. af en helt anden karakter end de ovenstående -

Man oplever lige før 3. indvielse eller i porten så at sige at man får en umådelig trang til opgør med alle tankeskoler - ja selv de esoteriske skoler/foreninger på Jorden fordi de ikke er rene nok i sin substans - man vægrer ved at deltage i noget som helst som er en teoretisk oplæsning eller udenadslære af de kendte esoteriske forfattere - man spotter hurtigt hvem som indeholder en visdom og sandhed som er i affinitet med ens egen - som regel er der ikke nogen - man står alene her med sin 3. indvielse og med sin visdom set udfra denne platform -

Tankeskoler kan være mange ting bl.a. bøger som nu virker teoretiske på en fordi de er skrevet af mennesker som måske kun har passeret 1. eller 2. indvielse og derfor har denne begrænsede sandhed i sig som essens - man "tager afstand" (eller rettere man ser og oplever alt fra et andet sted nu) fra alt som ikke er fra ILDENS energi og ståsted fordi sandheden flytter sig umådeligt meget når man passerer og responderer på 3. indvielse -

Senere opblødes denne modstand på tankeskoler og læsestof som man før har haft frygtelig modstand på da man nu kan se det hele mere fra oven og har det større overblik fungerende på sin bevidstheds større måde at kunne anskue tingene på ect. - man kommer frem til at alt er som det skal være i den store udvikling som sker rundt omkring en - alle mennesker vælger til og fra udfra hvilke erfaringer de vil have og har deres sandhed udfra deres nuværende ståsted - alt er okay -

Man oplever at den 5. stråle er så stærk at man er nødt til at finde sin egen sandhed som også kommer gradvist ind jo mere man går gennem indvielsen -

Antakaranakanalen mellem sjæl og personligheden er nu færdigbygget -

Koncentrationsevnen øges gradvist gennem indvielserne - hjernen/rådighedsrummet udvides gradvist i kapacitet gennem indvielserne til at kunne rumme den større bevidsthedsudvidelse som sker gradvist gennem hele Indvielsesvejen -

Al separatisme ophører og der skabes balance mellem hjerte og hjerne!! forstået på den måde at nu bliver mennesket direkte styret af hjertechakraet som er det bestemmende chakra nu og i alt tid fremover mere og mere -

Tørheden i tænkeevnen forsvinder - man kan nu overskue næsten alt - tænke Gud-Skaberens tanker - ja man begynder ligefrem at kunne se udfra Skaberens øjne og man begynder langsomt at kunne se og opleve at alt er som det skal være - evolutionen på Jorden og i Universet er perfekt lavet og kører perfekt –

Den elektriske trekant tændes i den egoiske lotus der er tilknyttet til det kausale legeme, den elektriske trekant pulserer i alle regnbuens farver og elektriciteten er så kraftig at den stråler udover trekanten som Solens LYS ! senere ved 4. indvielse omdannes den elektriske trekant til et roterende hjul med firedimensionelt aspekt og de 3 kronblade i midten åbnes og åbenbarer den funklende juvel !

Intuitionen er nu virkelig skarp - den har fået et kæmpe boost og man er nu i stand til at trække endnu flere oplysninger udad f.eks. De Abkhasiske Optegnelser og få oplysninger direkte telepatisk fra Mesteren eller hans Ashram eller for nogens vedkommende fra venner i de højere sfærer på andre planetsystemer - Galakser o.s.v.

Mennesket bliver nu i stand til at leve udfra at kunne se alting fra årsagernes verden og har fået øget sin skelneevne betydeligt - dette er en meget vigtigt evne at have med sig så man hele tiden kan skelne næsten helt uforvrænget alt muligt fra at være sandt eller falsk - pjat eller alvor o.s.v. - overskue næsten alle problemstillinger fra den lavere verden etc.

Nu er man mellem ca. 55 - 75 % sjælsstyret og personligheden er ligeså meget gennemstrømmet af sjælen - dette betyder at egoet som man har brugt flittigt gennem de lavere verdner for at få erfaringer nu nedtones betydeligt til en lille rest - denne sidste rest brændes og lutres og renses og opløses ved 4. indvielse -

Det kosmiske bryllup sker ved at M & K forenes - opsplitningen er tilendebragt og enhed etableres nu - så man er lige meget mand og kvinde i kosmisk harmoni nu - dette sker ved en stor ceremoni på de indre planer.

Merkaba - Lyslegemet kan nu multipliceres mange gange ud i x-antal afhængigt af hvor meget erfaringsmasse der findes i rygsækken så at sige - dette betyder at mennesket nu kan arbejde mange steder på de indre planer og højere dimensioner samt andre planeter galakser, hvis erfaringsmassen er i affinitet, på en gang -

Den lysende tråd (direkte telefonlinje) etableres til en Mester som man har aftale med omkring sin udvikling - denne lysende tråd virker på den måde at man hele tiden er i tankemæssig - telepatisk kontakt med Mesteren - en fantastisk ting - og så befriende ovenpå alt den tid fra 1. indvielses begyndelse og mange liv frem til 3. indvielse hvor man har været overladt til sig selv og sin egen sjæl - ingen guider eller skytsånd har været på banen og hjælpe andet end på de indre planer skjult uden at hjælpe i det fysiske liv som sådan -

Det er sådan en glæde og befrielse at kunne være blandt ligesindet i Mestrenes verden nu - man er ikke alene mere - nu kan man være i dialog med Mesteren og hans indre Ashram - man er nu optaget i *Den Blå Loge* på Sirius -

Afhængigt af hvilken dybde i Kristusdbevidstheden og eller hvilke stråler man er, agerer udfra efter 3. indvielse (nogen stjernefolk agerer udfra alle stråler p.g.a. erfaringsmassen ect.) kan man opleve i sit arbejde at få hjerteorgasmer som kan beskrives som om selve Kristus sidder inde i ens krop og eller man kan opleve at blive overstrålet af selveste Kristus i en given arbejdsopgave ect. og tårerne flyder ud her i stride strømme i spandevis - dette kan umuligt beskrives - det skal opleves -

Intelligensen er mellem 2. og 3. indvielse blevet udvidet så meget - og kroppen er udrenset så meget i sine indre legemer at den Store Kosmiske åbning kan finde sted - den kosmiske åbning mærkes og føles forskelligt alt efter hvor meget erfaringsmasse hver enkelt ånd/bevidsthed har med sig i rygsækken så at sige - men generelt kan siges at man nu har hovedet oppe i Universet og virkelig forstår ordene: som foroven som forneden og som stort som småt - man ser her hele sandhedsbilledet nu i en given udgave som er individuel efter hvad og hvor og hvem ånden er og åndens erfaringsmasse etc.

Under indvielsen oplever man en kraftig øgning af kundalini-energien - også kaldet den kosmiske grundenergi - dette bevirker at alle chakraerne optimeres og efterrenses og justeres så de kan løbe endnu stærkere rundt og være klar til at kunne håndtere den store energiøgning der sker som forandrer mennesket for altid -

Yderligere renses der ud i memory delen som hører mentalplanet til og som er den samlede huskekerne fra samtlige liv i inkarnation på Jorden - dette mærkes da der her er tale om mange lag som skal renses væk i auraen - her kan en auratransformation hjælpe betydeligt ect. samt en DNA aktivering til fuldt potentiale etc.

Menneskets liv og måden man lever det på forandres nu fuldstændigt - alt ændres - kemien i kroppen - søvnmønstret - spisemønstret - ja hele menneskets levevis ændres for altid som et led i at stige op til enhed længere fremme etc.

Mennesket er nu blevet genfødt 3. gang som * Den Indre Sols barn * glorien tændes over hovedet som er en reaktion på at de åndelige Mesterkirtler i hjernen er aktiverede af kundalinienegien som fører til at Den Elektriske Triangel tændes og aktiveres (glorien) - det 3. øje er nu næsten altseende og denne altseende evne øges gradvist frem mod 4. og 5. indvielse - mennesket er nu blevet multi-clairvoyant via den øgende intuition som har sin funktion gennem det næsten helt åbnede og udviklede hjertechakra -

Mennesket er nu blevet næsten helt ubetinget kærligt og uselvisk og udfører og lever sit liv kun i helhedens tjeneste ect.

Kristusbevidstheden er nu så stor og så stærk inden i mennesket at mennesket får en gylden aura - eller et gyldent skær i auraen - p.g.a. hjertechakraets store Kristusåbning etc.

Mennesket bliver efter indvielsen multikreativt - der skal lige skabes plads til dette store flow efter at der er renset ud i memory-delen i mentallegemet og chakraerne er optimerede som i snit tager ca. fra 2 - 5 år - ildenergien som mennesket nu virkelig har som sit styrende element er med til sammen med sjælens store indtog at være/blive storkreatør da energien nu er ubegrænset - ildenergien flyder ud i en jævn stor strøm hele tiden både dag og nat - sjælen danser i næsten fuldt flor og brager igennem med sin sandhed og indre visdom -

Livsglæden bobler nu ud i et ILD-agtigt stort flow hele tiden - mennesket bliver nu for første gang siden todelingen lykkeligt igen -

Hele denne udvikling at gå gennem porten og respondere på 3. indvielse er en lang proces og alt sker i rette tempo og i en glidende udvikling -

Efter indvielsen starter store prøvelser som går ud på at kunne holde og udføre en åndelig impuls eller opgave uanset om hele verden giver modstand - man trænes i at stå fast - at blive stabil - at blive stabil stor kraft på Jorden som Mesteren kan bruge og overstråle med sin energi til at udføre store åndelige opgaver på Jorden -

Disse opgaver kan være at forløse eks. vis dyreriget eller menneskene i et helt land eller på et kontinent - denne forløsning af gammelt mørke som finder sted her skal hver enkelt trænes op i - det gør sindssygt ondt som regel i solarplexus indtil hjertechakraet er så trænet og åbent samt at Kristusbevidsthedén er så stærk at man kan smelte disse ting væk og bort og omdanne det til ubetinget kærlighed - andre 3. indviede arbejder med at opløse planetarisk karma o.s.v.

Nogen 3. indviede arbejder med indstrømninger og energier som tilflyder Jorden og bliver her trænet op i de indre legemer til at kunne håndtere disse energier som er utrolig stærke - arbejdet her foregår på de indre planer -

Mange 3. indviede lever i ubemærkethed væk fra offentlighedens søgelys - mange arbejder mest på de indre planer med at forvandle Jorden derfra - en lille del af 3. indviede træder frem i offentligheden og agerer herfra på forskellig vis - nogen som forfattere andre som inspiratorer og andre igen som store figurer indenfor religionerne etc.

En del 3. indviede står nu frem i den nye tid Vandbærerens Tidsalder og viser og agerer åbent som undervisere på internettet og på åndelige skoler - kurser ect. deres opgave er at afmystificere alt omkring evolutionen vi går igennem og afmystificere eks. vis Indvielsesvejen - en opgave kan yderligere være at virke som magnetisering på alle som er under 3. indvielse for ad den vej at sætte skub i sneboldeffekten så flere kan komme ind på Indvielsesvejen og assendere hurtigere -

Obs. de mennesker som tager 3. indvielse som repetition fordi de i et tidligere liv har responderet på 3. indvielse går gennem faserne i en anden lettere sekvens og en del hurtigere end ovenfor beskrevet - og så kan dette forløb også være individuelt tilrettelagt ect. reglerne her er ret individuelle som kan have sin oprindelse i de aftaler som er tilrettelagt for det respektive liv etc.

 

4. Indvielse:

Navn: 2. Kosmiske indvielse

Kontrol over det højere mentale plan -

Opløsning af tærskelvogteren egoets kerne - den egoiske lotus - opløsning af det Kausale Legeme som holder egoet og personligheden og sjælen sammen - opløsning af den permanente personligheds bevidsthed.

Vigtigste chakra: Krone - 3. øje - hjerte -

Stråle: 4. stråle - møde mellem ånd og stof - opstandelse

Indvieren er her igen Sanat Kumara Jordens bevidsthed/ånd - man møder igen Sanat Kumara som regel face to face eller på anden nær måde ect. - mødet her er også ligesom sidste gang ved 3. indvielse et meget stærkt møde - mange vibrationer ryger gennem luften her og meget telepati bliver lagt ind i den 4. indviedes bevidsthed så personen som går gennem den 4. indvielse ved hvad der skal foregå og kan forberede sig på at skulle opløse de sidste rester af egoet og Det Kausale Legeme.

Mange tror fejlagtigt at den 4. indvielse er skræk-indvielsen fordi den bliver kaldt for *sjælens mørke nat *  * korsfæstelsen * o.s.v. men det er bare ord som man brugte i gammel tid - denne udvikling er en langsom udvikling som personen selvfølgelig klarer fint med hjælp af Sanat Kumara og Solenglen.

Man mister sig selv på en måde at forstå at man mister sit ego totalt - man mister sin bevidsthed og alt det man har lært i en periode hvorefter bevidstheden absorberes ind igen i ren form og det er i denne periode man taler om *sjælens mørke nat * hvor mennesket er overladt til sig selv uden noget videre holdepunkt da ånden midlertidigt har trukket sig tilbage og Gud Skaberen ikke kan kontaktes - mennesket her er usamlet i et "hus" som renoveres til ny form - løsningen kommer når Sanat Kumara og Solenglen "brænder" og renser alt det personen ikke selv er i stand til - og personen smider de ting væk som skal smides væk såsom egoet og den egoiske lotus samt kausallegemet -

Egoet og det Kausale legeme "brændes" af den indre Sol - Kristusenergien - mange har ikke selv den fornødne kraft i den indre Kristus og derfor hjælper Sanat Kumara og Solenglen med at "brænde" egoet - den egoiske lotus og Det Kausale Legeme - så bevidstheden absorberes herefter ind igen i total ren form og alle evnerne vender tilbage - mennesket bliver født igen endnu en gang.

Ånden kommer nu på banen for første gang sådan rigtigt som styrende organ -

Man bliver nu født som sit eget højere selv ind i det Budhiske plan - som triade - kun styret af sjæl og ånd -

Mennesket er nu fuldstændig ubetinget kærligt og uselvisk og totalt gruppebevidst - man ønsker derefter kun noget i fællesskabets/helhedens interesse - alt selvoptagethed er væk - alt selvisk tænken og gøren er væk.

Intuitionen efter indvielsen er nu nær helt perfekt og totalt uden forvrængning - man skuer fuldstændig ud over de lavere verdner: den fysiske - den astrale - den mentale - og man mestre næsten alt det i de verdner - man mangler bare at samle så meget Indre Sol kraft - Kristusenergi at man ved 5. indvielse kan opløse formen -

Den 4. indvielse giver permanent adgang til det Budhiske plan som er det guddommelige kærligheds og visdomsrige på det kosmiske fysiske plan d.v.s. i forholdet til menneskeheden og de andre fysiske riger ect. - den indviede er nu åben for *enhedens vibration* fuldt ud -

Efter indvielsen bliver det 4. indviede menneske indlemmet i selve gudsriget og hvad der yderligere åbnes op for afgør erfaringsmassen som ånden har i rygsækken -

Nogle 4. indviede vælger herefter at være på de indre planer via sine intuitive evner i ren *væren* for at udforske gudsriget - de som har mere erfaring i rygsækken går direkte videre til tjeneste på Jorden og agerer her som en Mesters forlængede arm på Jorden og påtager sig herved store åndelige opgaver på Jorden i helhedens tjeneste -

Mennesket er stadig i stand til her at leve på Jorden og have en seksualitet o.s.v.

Den indviede er nu fuldstændig uden forvrængning så kærligheden og visdommen strømmer helt ren ud - man åbnes op for hvis erfaringsmassen tillader det at blive "diamant/juvel-styret" i sine chakraer fordi hjertechakraet er helt udviklet og åbent - dette betyder en total sensitiv ageren og væren - man mærker og ser alt både "foroven" og "forneden" - man kan klare dette fordi man nu er uden noget negativt i sig - man er ren - så ren som det nu engang er muligt at være når man er på Jorden -

"Juvelen" de tre inderste blade i lotussen i de indre legemer og chakraernes kerne udvikles mellem 3. og 4. indvielse det er åndens kraft udtrykt gennem triaden (især hjertechakraet) er åndens rene kraft som er åben for de planer som ånden nu er udviklet til at være åben for - man bliver totalt *klar* i tænkning og bevidsthed og i handling og man viger ikke tilbage for at kommunikere sin sandhed ud uanset modstand og andres synspunkter - man ser fuldstændig klart hele tiden via sin intuition som er åndsstyret - Ilden er her så kraftig at kausallegemet sprænges og mennesket er nu ånds og sjælstyret - (lotussens kerne er en nedfældning af ånden) d.v.s. ånden har skabt de ting som den har brugt gennem udviklingen på Jorden i de 3 lavere verdner (den fysiske - den astrale - den mentale) og ånden opløser disse tidligere styringsenheder da den nu selv træder på banen som styrende sammen med sjælen -

Livsglæden bliver, når alt er faldet på plads med at ånden og sjælen bliver enestyrende i personen, sat i fuld sving igen og bobler ud i et eksplosivt ILD-agtigt flow etc.

Den del af de 4. indviede som har taget erfaringen gennem den dybere Kristusvej bliver nu multiforløsere af den fysiske verden - intet job er for lille og intet job er for stort - mange smerter og indvendige lidelser bliver nu globalt forløst så Jorden som et hele med dyr og mennesker kan assendere op hurtigere og mere koncentreret -

Mange mennesker mærker nu i den nye tid en stor udrensning og spejling i egne problemer som skal løses før de kan komme ind på Indvielsesvejen og nærme sig bare noget der ligner ascension - dette arbejde sættes ofte i gang af 3. og 4. indviede enten direkte i den fysiske verden eller på de indre planer sjæl til sjæl ect. disse ting sker mere hurtigt nu og mere koncentreret hvad mange mennesker mærker - disse ting samkører med de indstrømninger som strømmer til Jorden fra Den Åndelige CentralSol og fra Galactic Center - dette mærkes fysisk og psykisk i mange mennesker nu og fremover - utrolig mange lag skal slippes og alt dette sker via hjælp fra bl.a. 3. og 4. indviede på Jorden og hinsides etc.

Mennesket som har responderet på 4. indvielse er nu helt kosmisk bevidst og fuldstændig i samklang med Mestrenes/Ashtar Kommandoens verden og arbejder og er i fuldstændig kontakt med en Mesters indre legemer og agerer i fuldstændig samklang med denne - og forstår nu Skaberens tanker og handlinger i Universet og på Jorden etc.

Den 4. indviede er nu så intelligent og åbnet så meget bevidsthedsmæssigt og cerebrum - storhjernen er til næsten til fuld afbenyttelse i dagsbevidstheden så kosmisk forståelse - væren - kontakt foregår hele tiden døgnet rundt - gudemennnesket - menneske-englen er født på ny -

Den største udfordring vil være at lade Gud-Skaberens vilje styre Gud-Skaberens kærlighed -

Nogen 4. indviede arbejder med indstrømninger og energier som tilflyder Jorden og udfører disse arbejder i større udstrækning og med større ansvarsområde end på 3. indvielse - disse ting foregår på de indre planer -

Mange 4. indviede lever i ubemærkethed væk fra offentlighedens søgelys - mange arbejder mest på de indre planer med at forvandle Jorden derfra - en meget lille del af 4. indviede træder frem i offentligheden og agerer herfra på forskellig vis - nogen enkelte som forfattere andre som inspiratorer og andre igen som store figurer indenfor religionerne etc.

En lille del 4. indviede står nu frem i den nye tid Vandbærerens Tidsalder - en opgave kan yderligere være at virke som magnetisering på alle som er under 4. indvielse for ad den vej at sætte skub i sneboldeffekten så flere kan komme ind på Indvielsesvejen og assendere hurtigere -

PS. det er meget almindeligt at 3. og 4. og 5 indvielse ligger tæt på hinanden i tid - måske et liv eller to mellem hver (er meget individuelt) - selvom mange 4. indviede bliver i tjeneste på Jorden eller de indre planer i en rum tid før de tager en inkarnation på Jorden og responderer på 5. indvielse som opløser formen - dette gøres også fordi der er begrænsede pladser som Mester bagefter i Jordens ledelse ect. og at kærligheden til Jorden er så stor at man så vælger at forhale Mesterskabet på grund af dette etc.

Obs. de mennesker som tager 4. indvielse som repetition fordi de i et tidligere liv har responderet på 4. indvielse går gennem faserne i en anden lettere sekvens og en del hurtigere end ovenfor beskrevet - og så kan dette forløb også være individuelt tilrettelagt ect. reglerne her er ret individuelle som kan have sin oprindelse i de aftaler som er tilrettelagt for det respektive liv etc.

 

5. Indvielse:

Navn: Opstigningen - Mesterskabet

Stråle: 1. (alle) stråle(r) - opstigning - opstandelse ect.

Kontrol over de lavere verdner såsom den fysiske - den astrale - den mentale -

Vigtigste chakra: alle - især: krone - hjerte - rod

Indvieren er her ånden selv (Sanat Kumara - bagved) individuelle aftaler/gøren o.s.v. kan være tilfældet her - ånden skal intensivere sin Indre Sol - Den Indre Kristuskraft i så stor en styrke at personen kan opløse/ophæve formen.

Hovedreglen er her at ånden selv skal vise at den kan dematerialisere sig selv som et slags bevis - men hvor meget undervisning der foregår reelt på de indre planer i denne henseende skal vi lade være usagt fordi det i nogle tilfælde godt kan være individuelt - kan eks. vis afhænge af i hvor stor dybde man har taget sin Kristusudvikling ect. og afhænger af hvor stor bagage personen har af erfaringer i åndens rygsæk så at sige -

Tiden i det liv hvor personen lader op til at opløse formen handler meget om at udføre uselvisk arbejde for helheden og at arbejde med eks. vis. strålerne fra Den Åndelige CentralSol og Galactic Center -

Der bliver også i mange tilfælde arbejdet virkelig meget med forløsningsarbejde i alle Jordens Riger - her arbejder man synkront med den Mester man hører under og alle ens chakraer er fuldstændig i harmoni med Mesterens hinsides -

Man arbejder derfor som Mesterens forlængede arm på Jorden og bliver overstrålet af Mesteren hinsides i specielle opgaver på Jorden - der er masser af arbejde på de indre planer hvor man bliver lært op i Mesterens arbejde og ansvarsområder ect.

Man bliver testet virkelig meget i den inkarnation hvor man responderer på den 5. indvielse - selvopofringen skal udvikles her totalt og det er den evne som til sidst bringer personens indre legemer i stand til at opløse formen -

Man lever som regel i den inkarnation hvor man responderer på den 5. indvielse i et anonymt liv udenfor offentlighedens søgelys da koncentrationen i det her liv kræver fred og ro til at få erfaringerne ind indvendigt så formen kan opløses - enkelte træder frem i specielle opgaver fordi andre ting og egen udvikling taler for at det kan lade sig gøre ect. ect. tingene her er også individuelle -

Man bliver efter at have været i stand til at opløse formen  >>> den fysiske krop til LYS også i stand til at gå den modsatte vej at danne sin fysiske krop igen efter behag d.v.s. man mestre at kunne dematerialisere sig og materialisere sig -

Obs. de mennesker som tager 5. indvielse som repetition fordi de i et tidligere liv har responderet på 5. indvielse går gennem faserne i en anden lettere sekvens og en del hurtigere end ovenfor beskrevet - og så kan dette forløb også være individuelt tilrettelagt ect. reglerne her er ret individuelle som kan have sin oprindelse i de aftaler som er tilrettelagt for det respektive liv etc.

Efter opstigningen tager de fleste til Sirius eller til Ashtar Kommandoen for videre tjeneste der og en del vælger herefter en af de videre 7 (9) udviklingsveje/uddannelser man kan tage efter Mesterskabet - dette antal veje ændres hele tiden da al evolution skaber nye erfaringsmasser etc. -

PS. ganske få får en plads i Jordens ledelse da pladserne her er begrænsede -

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solens & Jordens indvielser:

Solen:

Solen er i sin proces mellem den 2. og 3. store kosmiske indvielse er Solvæsenet i gang med helliggørelsen af det mentale legeme på det kosmisk mentale plan - denne helliggørelse vedrører især at gennembryde separatismens og illusionernes slør i vort Solsystem og bringe åndens selvopofrende ILD ind i hjertecenteret for at åbne det mentale liv for det Universelle liv -

Imellem Solens 2. og 3. indvielser findes der 9 underindvielser - når den 9. indvielse er passeret mestre Solvæsenet (en levende bevidsthed) det lavere mentale kosmiske plan og den 3. kosmiske indvielse ligger åben -

I sin nuværende fase har Solen responderet på den 4 underindvielse -

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorden:

Jorden har responderet på sin 1. kosmiske indvielse og er midt i processen på vej til den 2. kosmiske indvielse - Jordens mål her er at få helliggjort sit astral-legeme fuldt ud - Jordens grundlæggende proces er at transformere hele det astrale plan under friktioner - smerter og indre kampe mellem personlighedens princip og sjælens princip -

Mellem den 1. og 2. indvielse findes der 7 underindvielser - når den 7 underindvielse er responderet på kan 2. kosmiske indvielse passeres -

Blandt de 7 underindvielser - er Jorden i gang med sin 4. underindvielse -

Denne 4. underindvielse er den mest smertefulde af dem alle - det er denne indvielsesfase der gør at Jorden udefra kaldes for *sorgernes planet* det er her hemmeligheden er gemt hvorfor det planetare væsen er så dybt "korsfæstet" ind i stoffet i dens nuværende inkarnation og hvorfor menneskehedens lidelser er så store.

Samtidig fortæller den 4. underindvielses-proces at netop her er der særlig bevågenhed af Guddommelig kærlighed -

Det siges at den 5. underindvielse vil tages i Jordens femte runde der antageligt kommer om nogle millioner år -

Det er først ved Jordens 5. underindvielse at Jorden i en større kosmisk forståelse kan kaldes for en ægte hellig planet -

Når den 4. underindvielse er responderet på vil størstedelen af personlighedsmørket være forløst -

PS. En hellig planet er en planet hvor alt er assenderet op på et Guddommeligt fredsommeligt - harmonisk - ubetinget kærligt - visdoms niveau som hører de højere sfærer til ect. (studér evt. esoterisk astrologi for at få en større forståelse heraf) man kan kalde Jorden for en hellig planet i en mindre kosmisk forståelse allerede ved udgangen af Vandbærerens Tidsalder om ca. 2000 år (Solopstandelsen) -

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja så sluttede denne artikel som i formål har at oplyse almindelige mennesker om ovenstående så man bedre kan forstå sin egen udvikling ect. artiklen er formuleret i et så letlæseligt sprog som muligt.

Artiklen er skrevet udfra et gennemsnit i den samlede perception for Jordens mennesker og samtidig er den skrevet i med små momenter af udenjordiske perceptioner som har et andet udgangspunkt end Jorden for at opnå en vis alsidighed - man kan derfor som enkelt-individ have andre eller delvise oplevelser af det ovenstående i artiklen -

Artiklen er også skrevet udfra de esoteriske sandheder som vækker genklang i mig og udfra mine egne gennemlevede erfaringer gennem en del af det - derfor er store dele af artiklen formuleret med mit sprog og set udfra min platform.

De angivne tidspunkter for udviklingen er generelt usikkert at sætte præcise tidsangivelser på - da evolutionen på Jorden enten kan gå stærkere eller langsommere end angivet - meget af dette er op til menneskeheden selv etc. -

god læselyst -

af Fillip Wiisberg

 

Sidst ændret den Onsdag, 24 August 2011 16:32
Fillip

Fillip

E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer