Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
29-03-2010

På vej mod saligheden „Jeg arbejder kun med mennesker, som har forpligtet sig til deres transcendens“ Vist

Bedøm
(2 stemmer)

På vej mod saligheden

„Jeg arbejder kun med mennesker, som har forpligtet sig til deres transcendens“

Hvorfor det er vigtigt at passe på sine energikroppe – et interview med Keith Sherwood

 

Indledning:

Mennesket består ikke kun af kød og blod – vores fysiske ”køretøj” ledsages af et stort antal ikke-fysiske energi- og bevidsthedskroppe. De fleste mennesker er dog blinde, hvad deres energihylstre angår – dette har alvorlige følger. Uforholdsmæssige følelser, tanker og handlinger indskrænker livsenergien (prana) på alle fysiske og ikke-fysiske niveauer i vort energisystem, så den ikke kan strømme frit. Længsler, tilknytninger og karmisk ballast fra fortiden og nutiden fører til yderligere blokader og deformationer. Det er indlysende at man i længden ikke kan leve ubesværet med sådanne forstyrrelser. Men hvordan kan man afhjælpe skaderne i energisystemet og genoprette dets oprindelige integritet?

Det er netop det det drejer sig om inden for det såkaldte energiarbejde. I seminarer og foredrag har Keith Sherwood i snart 30 år arbejdet utrætteligt for at oplyse om de universelle love, som styrer sammenspillet mellem bevidsthed, energi og krop. Han formidler metoder til at rense energikroppene, fjerne karmisk energi og opnå tilgang til guddommelig bevidsthed og transcendens. I Oktober 2006 talte han med det tyske tidsskrift ”Visionen” om aspekterne i energiarbejde og om karma og oplysning.

 

Artikel:

”I sin tid arbejdede du jo inden for spirituel healing, men tog siden afstand fra dette og forsker i mellem tiden i det menneskelige energisystems ’mekanik’ og dynamik. Hvordan ville du beskrive dit arbejde den dag i dag?”

 

Keith Sherwood: ”Mit arbejde er ikke et resultat af et eller andet energi-arbejdssystem, som jeg har lært. Fundamentet og det vokabular jeg bruger stammer fra yoga og vedanta, men følger ikke avaita-læren om ikke-dualitet. Inden for advaita ville man sige ’intet af alt dette finder sted; du eksisterer ikke, jeg taler kun med mig selv, der er kun et væsen til – guddommelig bevidsthed’. Hvis du derimod beskæftiger dig med det fænomenale univers og indtager en passende holdning, er du nødt til at sige ’alt eksisterer og jeg har kontakt med andre mennesker og levende væsner’. Dertil kommer den måde vi måler tiden på, nemlig som afstanden mellem begivenheder, f. eks. morgenmad – middagsmad – aftensmad, eller sund – syg – lægebesøg – behandling – helbredelse. Disse begivenheder finder sted og så snart man accepterer det, er man nødt til at forholde sig til det og tage ansvaret for disse begivenheder. Jeg kunne også forklare grundlaget for mit arbejde på følgende måde: Det drejer sig om at opnå intimitet med guddommelig bevidsthed og det kalder man også for oplysning. Men i hverdagen er vi også nødt til at kunne klare os i det feld, hvor de mellemmenneskelige transaktioner finder sted.

Jeg kendte allerede til enheden med guddommelig bevidsthed som barn. Dog indså jeg som voksen at livet på denne planet indebærer mange, mange problemer. Så længe man ikke er forankret i sin autentiske forstand, så længe man ikke har overvundet illusionen af maya og fjernet den karmisk bagage man slæber med sig, lige så længe vil man have problemer – problemer med at opnå ægte fortrolighed (intimitet) i et forhold, problemer med ens fysiske sundhed eller med at kunne vende ens sanseorganer indad og erfare glæden og lyksaligheden, som kommer fra enheden med den guddommelige bevidsthed. At deltage helt og fuldt i den fysiske verden er en del af evolutionsprocessen som i sidste ende fører til oplysning.

I dag består mit arbejde mestendels i at hjælpe mennesker med at opnå denne transcendente oplysningstilstand og forblive i denne tilstand ved egen hjælp. For at kunne det, er man nødt til at forblive centreret i den autentiske forstand, træffe passende beslutninger, ikke falde for forgængelige ting og ikke give efter for sit ego, men derimod helt og fuld hellige sig virkeliggørelsen af ens bevidsthed. Dette er det egentlige formål med vores tilværelse her på jorden, det er vores dharma”.

 

”Det vil sige formålet med et menneskeliv er at være forankret i den oplyste tilstand?”

 

”Nemlig, det drejer sig om at være forenet med guddommelig bevidsthed på det allerdybeste niveau og samtidig reagere fleksibelt og passende i hele det fænomenale univers. Det drejer sig om at erfare den oplyste tilstand i dagligdagen og også at kunne nyde denne tilstand. De virkelig store oplyste mestre kan deltage i alle dagligdags aktiviteter. De kan gå på cafe og drikke kaffe, sludre med folk eller tage i biografen og så sidde fordybet i salighed i en satsang. Vores billede af oplysning er præget af Hollywood-film som ”Ben Hur” eller film om Jesus, hvor han taler til menneskene med fuldstændig udtryksløst ansigt, uden humor og uden glæden ved at have med mennesker og verden at gøre. Derfor tror mange at den oplyste tilstand er en mærkelig og zombie-agtig tilstand. Det passer simpelthen ikke!”

 

”Hvorfor har du i dit arbejde flyttet fokus fra spirituel healing til energiarbejde?”

 

”Siden jeg var barn har jeg befundet mig i en tilstand af salighed og kan opfatte andre menneskers energier og bevæggrunde. I slutningen af 80erne efter at jeg i nogen tid havde forsøgt at lære mennesker, hvordan de omgås energi og havde skrevet flere bøger om det, måtte jeg indse at folk ikke kom videre, fordi der var noget der blokerede dem. Det egentlige problem var ikke manglende beredvillighed – de havde alle en autentisk længsel efter indsigt og transcendens, men de var så blokerede at de ikke var i stand til at forhøje energistrømmen i deres feld, virkelig lave energiarbejde og opleve rigtig fortrolighed og intimitet i forhold. Derfor trak jeg mig, efter mange år i Europa, tilbage til Alaskas vildmarker for at udforske mørke energiers virkemåde – det var en virkelig hård tid!

Jeg lærte hvor uigennemtrængelig karmisk energi (som jeg kalder det i dag) kan være og hvor stærkt den kan hæmme mennesker, når den først er trængt ind i deres energifelt. Jeg lærte, hvordan mennesker projicerer energier på hinanden, hvordan energien bliver hold fast i det menneskelige energifelt og her forstyrrer feltets funktioner og hindrer prana i at strømme frit, hvordan intimitet herved bliver umulig og disse energier afholder mennesker fra at vende opmærksomheden indad og erfare deres egen guddommelighed. Alt det der går galt har sin oprindelse netop her.

Jeg efterforskede alle disse fænomener på en metodisk-videnskabelig måde. Lag for lag, en dimension efter den anden og jeg indså, hvor nytteløst videre spirituel healing var. Nytteløs fordi healingen og behandlingen af en fysisk sygdom kun finder sted på det allersidste niveau i en meget kompleks tilstand. Efter at jeg havde lært at isolere og fjerne karmisk ballast i mit eget energifelt under mange forskellige betingelser, kunne jeg også gøre det for andre – forudsat jeg havde deres samtygge.”

 

”Så det er en slags karmisk kirurgi! (ler) Hvad motiverer dig? Drejer det sig for dig om at opnå videnskabelig indsigt om det menneskelige energisystem eller har du også et ønske om at hjælpe andre med at slippe af med deres karmisk ballast?”

 

”Eftersom jeg altid har befundet mig i en tilstand af enhed og lyksalighed, er der ikke noget ’jeg’ som udgangspunkt. Derfor har jeg heller ikke en virkelig personlig interesse i at hjælpe andre. Jeg betragter alt mere universelt. Mennesker er evige væsner og det er alle mennesker kollektive dharma at erfare guddommelig bevidsthed. Så hvis mennesker, som arbejder med mig og har forpligtet sig til deres oplysning, hindres i at erfare enheden med den guddommelige bevidsthed p.g.a. tæt karmisk energi, så er det passende for mig at gøre alt det der er nødvendigt for at fjerne deres blokader.”

 

”Hvorfor kommer folk til dig? Fordi de søger lindring, helbredelse eller vejledning, eller fordi de er bange for karmisk ulykke?”

 

”Angst er sikkert en af grundene, også karma – nogle mennesker vil bare helbredes. De fleste bliver ikke og tager del i arbejdet sammen med mig. De fornemmer, at det ikke er det rigtige for dem, fordi det er for krævende eller fordi de ikke vil opgive deres tilknytninger til verden. Men det er præcist disse tilknytninger, som afholder dem fra at erfare deres givne enhed med guddommelig bevidsthed. De som bliver, har en autentisk længsel efter enten sandhed, frihed eller guddommelig kærlighed. Disse længsler stammer direkte fra den guddommelige bevidsthed. Mennesker som har en af disse længsler i sig bliver og tager del i arbejdet sammen med mig, fordi de har et brændende ønske om at slippe ud af det personlige drama de er fanget i.

Gudinden Shakti (skabelsesenergien) har to opgaver: for det første holder hun alle mennesker fanget i maya-feltet – i en film. Til det formål bruger hun hele den karmiske bagage, forhold, behov og ønsker for at aflede vores opmærksomhed, bringe os på andre tanker eller for at give os indtrykket af at vi er meget, meget vigtige. Hvis hun så ikke længere kan holde os fast, forvandler hun sig til gudinden Kundalini og hjælper os til at stige op og opnå transcendens. Mennesker som arbejder med mig har et dybt behov for at bryde ud af den matrix som holder dem fanget.

 

”Er det ikke en forudsætning at man er i besiddelse af en vis karmisk modenhed og parathed for at gøre dette befrielsesarbejde hos dig?”

 

Rigtigt – offervilje er uomgængelig. Dem der arbejder sammen med mig er parat til at opgive ting, der holder dem fast, så de kan vokse ud over sig selv og opnå transcendens. For det meste drejer det sig om tilknytninger til andre mennesker, personlige overbevisninger, kulturelle omstændigheder, samfundsnormer osv. Mennesker, som vil arbejde sammen med mig har forstået at oplysning er en tilstand præget af isolering fra den manifesterede verden og der er noget i dem som bare vil opnå denne tilstand, uanset prisen.

Jeg har opgivet spirituel healing for at kunne hjælpe mennesker som har dette gåpåmod med at opnå en tilstand præget af salighed og autenticitet. Flere mennesker end nogen sinde bliver samtidig helbredt for fysiske lidelser, eftersom det karma som står i vejen for deres transcendens bliver fjernet. Det er et individuelt arbejde med individer – jeg fjerner karma i det transcendentes tjeneste og herved helbredes kroppen også.

 

I satsang minder advaita-lærerne os også om at vi mennesker er oplyste, fuldkomne og guddommelige væsner fulde af kærlighed. Men vores handlen er ofte alt andet end kærlig. Hvordan forholder du dig til denne uoverensstemmelse?”

 

Jeg taler meget sjældent om kærlighed. Men det er rigtigt at hvert menneske er et guddommeligt væsen og i stand til at dele guddommelig kærlighed. Men hvis du ser dig omkring, er det ikke svært at se at mennesker har store problemer netop her. Vi lever i Kali Yuga – tiden og det kollektive felt vi alle lever i er ekstremt tæt og øver et massivt pres på alle mennesker og ødelægger mellemmenneskelige forhold. Det er man nødt til at forholde sig til. Der findes bånd til ekspartnere, som ødelægger intimiteten med den nuværende partner, eller det findes mennesker som med vilje manipulerer andre mennesker ved at projicere energi ind i deres feld og således hindre den guddommelige bevidsthed inde i dem i at komme til syne.

Projektionen og karmiske bånd kan hindre pranaen (livsenergien) i at strømme frit. Guddommelig bevidsthed kan ikke træde rigtig frem i et menneske, hvis hans eller hendes energikroppe er blevet skubbet ud. Dette sker når man på traumatisk vis bliver blokeret. Et menneskes kroppe er ’fartøjer’ for guddommelig bevidsthed. Det er ikke kun den fysiske krop der hører hertil, men derimod også energi og bevidsthedskroppe. De er nødt til at være fri for karma og integreret rigtigt, dvs. de skal optage lige præcist den samme rum som den fysiske krop. Først da kan guddommelig bevidsthed manifestere sig og stråle. Hvis man er blokeret findes guddommelig bevidsthed stadig som et lille bitte lyspunkt, men den kommer ikke rigtigt til udtryk. Energiarbejde er praktisk anlagt og har til formål at bringe det menneskelige energisystem i en perfekt sundhedstilstand så enheden med guddommelig bevidsthed kan erfares – det er det allervigtigste!

 

Hr Sherwood, mange tak for denne samtale!

(Bragt med venlig tilladelse fra www.visionen.com)

 

 

”Vores billede af oplysning er præget af Hollywood-film som ”Ben Hur” eller film om Jesus, hvor han taler til menneskene med fuldstændig udtryksløst ansigt, uden humor og uden glæden ved at have med mennesker og verden at gøre. Derfor tror mange at den oplyste tilstand er en mærkelig og zombie-agtig tilstand. Det passer simpelthen ikke!”

 

”Mennesker er evige væsner og det er alle mennesker kollektive dharma at erfare guddommelig bevidsthed”.

 

”At deltage helt og fuldt i den fysiske verden er en del af evolutionsprocessen som i sidste ende fører til oplysning”.

 

 

Sidst ændret den Torsdag, 15 April 2010 13:05
Keith Sherwood

Keith Sherwood

Keith Sherwood blev født i New York og har helliget sig praktisk energiarbejde i mere end 25 år.

Han er forfatter af flere bøger og giver regelmæssigt workshops på 3 kontinenter.

Hans evne til at se energifelter på alle dimensioner understøtter den søgende på vejen til transcendens.

Hjemmeside: www.onewholelove.com/ E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer