Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
30-07-2012

Energilegemet Vist

Bedøm
(0 stemmer)
Fra meridianerne kan der strømme elektrisk ladning ud til alle cellerne på kroppens overflade, så de 
får en højere ladning. Og strømmen kan også gå den modsatte vej tilbage til meridianerne. Det betyder, at hele kroppens overflade kan skifte elektrisk ladning. Man kan føle dette elektriske felt omkring kroppen. Det er ikke huden, man føler. Man føler nærmest et slags spøgelse eller en sjæl eller 
ånd. Den har samme form som kroppen. Men man kan også opleve det, som om  man har et jeg 
udenfor huden. Andre gange føles det som et indre jeg. 
 
I gammel græsk kultur og moderne kristendom kalder man det for sjælen; og her forestiller man sig, 
at sjælen kan eksistere, efter at kroppen er død. I jødisk kultur kalder man det for ånden, og her forestiller man sig ligesom kineserne, at den kun kan eksistere sammen med det kødelige legeme. 
Hvad kineserne egentlig kalder det, har jeg aldrig helt kunnet finde ud af. Men jeg og mange andre 
kalder det energilegeme.
 
Energilegemet kan have en høj elektrisk ladning, og det tegner kineserne med en rød farve; 
men her i bogen bruges sort. Her føler man sig meget aktiv og udadvendt. Og man er meget kropslig og social. 
 
Energilegemet kan også have en lav elektrisk ladning, og det tegner kineserne med en gul eller 
gylden farve; men her i bogen bruges hvid. Her er man temmelig passiv og indadvendt. Og man 
mærker ikke sin krop; man oplever drømme samt får spirituelle og åndelige oplevelser.
   
For 3000 år siden opdagede kineserne så, at man kan have forskellige ladninger i hoved, bryst og 
underliv, så der kan opstå følgende kombinationer:
Disse energimønstre kalder jeg territorie-energien, analyse-energien, udlevelses-energien, skaberenergien, samlings-energien, enheds-energien, hengivelses-energien og modtager-energien.
 
Hvis energien flyder frit gennem meridianerne, vil man aldrig kunne forblive i et af disse energimønstre, 
for så vil de elektriske ladninger fordele sig jævnt over hele kroppens overflade. Og i så fald er man 
bare et ubevidst organ, hvori der løber en strøm.
   
Men så opstår jeg’et eller bevidstheden. Det er energilegemet, der skaber dette jeg og denne bevidsthed. Og kineserne kalder derfor denne energi for den levende energi. Det sker ved, at man 
spænder op i nogle muskler mellem underliv og bryst og/eller mellem bryst og hoved. Når man gør 
det, vil cellerne i de spændte muskler ikke støde sammen, når man trækker vejret eller bevæger sig. 
Og så sker der ingen ladningsoverførsel fra celle til celle. Man kan også  have en underspænding. 
Hermed gør man musklerne helt livløse og slatne. Og så bevæger de sig heller ikke, selvom man 
trækker vejret eller bevæger sig.
   
Spændingerne mellem underliv og bryst dannes af overspændte lændemuskler og underspændte 
mavemuskler. Nogle unge mænd vælger at dyrke meget sport; og så kan de have overspændte mavemuskler i stedet for. Og spændingerne mellem bryst og hoved dannes af overspændte skulder-, 
hals- og kæbemuskler samt underspændte muskler i det øverste af brystet.
   
Fordi meridianerne løber i begge kropssider, kan man have forskellige energimønstre i de to sider. 
Så kan man skifte mellem at  have samme energimønster i begge kropssider eller forskellige. Og i 
hver kropsside kan man have 8 forskellige energimønstre. Så kan man for eksempel skifte sådan:
Man kan mærke disse energimønstre. Hvis man er polariseret, kan man enten mærke sin højre side
eller sin venstre – eller skifte, så man først mærker den ene og bagefter den anden. Og så kan man 
mærke, om der er høj eller lav ladning i henholdsvis underliv, bryst og hoved. Hvis man har samme 
energimønster i begge kropssider, føler man begge sider samtidig. Også her kan man mærke, om 
der er høj eller lav ladning i underliv, bryst og hoved.
 
Fra alle dele af kroppen går der nervetråde op til hjernen, og via disse nervetråde går der en elektrisk strøm op til hjernen. Den ladning, der  er ved hudens overflade, overføres nu til et tilsvarende 
punkt oppe i hjernen. Og dermed overføres hele energimønstret til et tilsvarende ladningsmønster i 
hjernen. Her opstår der så en bevidsthedsstruktur, der svarer til energimønstret. 
 
   Bevidstheden kan skifte meget hurtigt  – både oplevelsen i kroppen og i hjernen.  Det er nemlig
ikke det absolutte ladningsniveau, der opleves. Det er forandringen. Selv en relativ lille op- eller 
afladning giver en bevidsthedsoplevelse. Så lige så snart der går en smule elektrisk ladning fra cellerne i en kropsdele hen til en meridian, føles afladningen. Og tilsvarende føles opladningen, lige så 
snart der går en smule strøm fra en meridian ud til nabocellerne i kropsdelen.
   
Da der kan være 8 forskellige energimønstre i hver side, kan man indtage 8 gange 8 = 64 forskellige 
energimønstre og få 64 forskellige bevidsthedsstrukturer. De udgør fundamentet i jeg’et.
 
Læs mere på www.forvandling.org
Sidst ændret den Tirsdag, 21 August 2012 19:01
Tommy FalkeØje

Tommy FalkeØje

Jeg laver kurser i befri kroppen og studiekredse plus gruppeterapi i bevidsthedsforvandling

Hjemmeside: www.forvandling.org E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer