Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
28-11-2012

Det rene Jeg - soliditet af Væren Vist

Bedøm
(0 stemmer)
I overgivelsen til sandhed og realiseringen af alt som Sind, inkluderes hovedets rum I rent Nærvær.

Mens mennesker normalt sidestiller det at være optaget i- og af den endeløse strøm af tanker med “væren I hovedet”, kan den konstante okkupation af sindet ikke sammenlignes med Væren. Der er ingen væren i hovedet, når ukontrollabelt og kompulsiv tankevirksomhed er tilfældet. Tvært imod.

Væren I hovedet er rejsningen af rent Nærvær I den sfære af krops-sindet, som er hovede og hjerne.

Når hjernen tilgås af rent nærvær – altså i rejsningen af det sande Jeg – er resultatet soliditet af hvile som Sandheden selv. Det rene Rum, hvori alt eksisterer, afdækkes som den konstante, solide og ubevægelige kilde fra bag eksistensen.

Hjernen kommer til hvile i en ny og stillestående tilstand – præcis som kan hjertet/hjerterummet renses til det punkt hvor rent Liv er tilfældet – men i dette tilfælde som fuldkommen gennemsigtighed.

At finde soliditet fra- og i centeret af hovedet er en forudsætning for reel/sand opvågning til Sandhed udover eksistens. Opvågning fra drømmetilstanden (af identifikation med hele eller dele af bevidstheden/Livet) udover ethvert koncept. Som Stilhed. Den ubarmhjertige nøgenhed af rent Rum og absolut Sandhed.

Genkendelsen af- og overgivelse til hvile som Rum og absolut ubøjelig årvågenhed er realiseringen, der løfter opfattelsen fra de bevægelige og evigt bevægende subtile lag af energi og eksistens ind i Rent Sind.

Entreen ind I Rent Sind/ren Væren kan ikke ske før vi er klar til opgive eventyrene, som eksistensen tilbyder individet, og ofre vores personlige oplevelse og oplever til faktummet som er fred, stilhed og rent Rum – som absolut integritet og loyalitet til ren Væren og Sandhed samt i samtykke til at leve uden koncepterne, som tilhører individet – god og dårlig, Gud og selv.

Ligesom klarheden af Hjerte I omfavnelsen af Livet afslører hele kroppen som værende Universets hjerte, sammenligneligt påviser afsløringen af rent Rum/Sind hele kroppen som værende intet andet end Sind. Blot fra en renere opfattelse af/som Vidnet/Rummet selv.

Omfavnelsen af opgaven at vidne- og undersøge sindet til dets opløsning integrerer rent nærvær med hovedets rum gennem en række fysiske tegn som kæbe-smerter, hovedpiner (både perifert I hovedets omkreds samt som intenst centreret hovedpine I midten/centeret af hovedet. En omjustering af både hørelse, lugtesans og synet er også dele af integrationen, som efterlader sanserne uden opleveren.

Realiseringen- og afdækkelsen af det Rene Jeg afslører Klarhed – ren Viden, præcis som udrensningen af hjertets illusioner afslører ren Glæde/Kærlighed. Begge blot aspekter af det rene potentiale.

Hjernens intelligens inkluderes I ren Væren, ved realiseringen af Absolut Sandhed. Sandhed er ikke ‘kendt’ eller ‘vidst’ (af nogen), men konstant set og synlig som udgangspunktet hvorfra alt opstår og forsvinder og er derved en Absolut konstant.

Solidificeringen af det Rene Jeg/Sind sker gennem en tid med opløsning af al tro i form af tanker og følelser. Det er ikke en undertrykkelse, men tværtimod en invitation for al uvidenhed at vise sig i sandt lys af ikke-eksistens på den vis som opløser basen og bevæggrunden for enhver illusion og uvidenhed; egoet. Identifikationen.

Det er en tid med bevidst arbejde på sindets mange lag – lag, der rækker helt ned i tæerne. En tid med gradvis opløsning af troen på historien om individet, som erstattes med hvilen og Fred som Vidnet og ren Væren. Det er en realisering som kun kan indfinde sig ved et selv/tilbage-pegende krav om ærlighed, der rækker bagom den personlige forestilling og opfattelse via et stærkt krav om- og vilje til Sandhed. Et stærkere krav end hvad som gør sig gældende for enhver anden og lavere realisering (som Hjertet for eksempel, der kræver anerkendelse af- og overgivelse til et höjere selv stående i kontrast til Sandheds-realiseringen, der betyder realiseringen af Rent Sind og derved Ingen-Selv).
 
Præcis som ved enhver anden realisering, har overgivelsen af sindet til Rent Sind med dets åbning og forsvinding ind I Rent Rum ubegrænset potentiale I form af kontinuerlig kultivering af sindet med/i Rent Rum. Det Rene Rum flipper derved sig selv ind i manifestationen (gennem et sind der uafbrudt bader/dør ind i Stilheden) og bliver absolut urokkelig Klarhed.

Realiseringen sker gennem forsvindingen (den gentagne- og konstant selv-ransagende opløsning) af limen, der klistrer sig til dele af eksistensen og endda eksistensen selv. I omvendingen fra energi- og bevidstheds-fokus til hvile som Klarhed og vågenhed – udover noget som helst individuelt eller eksistentielt fokuspunkt (inkl. fokus på vibrationen af livet selv) - efterlades intet andet end den rene funktionalitet af Livet selv.

Resultatet er vågenhed I form af mistet evne til tilbagefald ind I tro og eksistens. Bevidstheden forbliver (genoptager) dog i bevægelse og synes at forblive evigt fusionerende med det Rene rum, som er baggrunden for Alting – som Sind, der bøjer på sig selv.

Omfanget af fred ved død af tro er derved holdt I selve fusionen mellem Rum og manifestationen – som den evigt solidificerende stilhed.

Det rene Jeg (som I realitet er bedre beskrevet som ingen-jeg) styrkes og solidificeres gennem praksis af meditation og indre stilhed såvel som via den voksende transperans af sind i afdækningen af sindets vildledende påskud. I væksten af evnen til vågenhed, i kravet om Sandhed, dækkes alle vågne timer – en voksende evne til at vidne passagen af tanker uden tro på- eller griben fat omkring dem. Opløsningen af tro sker her igennem med vilje til at hvile med det faktum som er, at Viden kun kan vise sig, når vi intet ved (ikke griber fat i konklusioner, tro, ”viden”).

Ethvert fokus på/ i eksistensen kræver en bevidsthedstilstand og gør derved solidificering udover eksistensen umulig. Vi må være villige til at slippe alt vi holder helligt. Sand opvågning sker gennem returen af al bevægelse (som indgriber I- og fokuserer på eksistensen) til sin kilde af absolute stilhed, ikke-bevægelse og vidne-tilstand.

I ønsket om at realisere sandhed, bør sandhed ikke ekskluderes fra kropssindet. Et hovede der alene er placeret i stilhed er en ekstremt skrøbelig tilstand. Hver et lag af eksistens må inkluderes i samme transperans, som kun kan lade sig gøre, hvis vi ikke forsøger gribe efter Sandhed, men lader livet leve gennem ønsket om sandhed.

I ønsket om at komme til hvile I det Absolutte, må opbygningen af koncentration ske i exitpunktet af eksistensen, som er placeret i midten af hovedet. Dog inkluderer reel realisering ikke kun en tilbagetrækning til transperans af sind, men som sagt gennem hele eksistensen.

Det Rene Jeg afslörer sig selv som absolute vågenhed. Lys tændt fra hovedet, såvel som det kan være- og bliver det i hjertet, ved kontinuerlig fortsættelse Videre. En kontinuerlig intensificering af Nærvær gennem voksende koncentration og derved evne til at forblive vågen.

Mens enhver anden (lavere) realisering afdækker aspekter af eksistensen eller sågar eksistensen af Det ene Liv selv, afslører det Rene Sind realiseringen af ikke-eksistens - Sandhed og det som Er forud for eksistensen, Gud, Livet selv.

Realiseringen af Rene-Jeg (det Absolutte) præsenterer den ultimative invaliditet i alle andre realiseringer og overstreger al viden, der gør sig gældende på ethvert lag af eksistensen samt eksistensen selv.

Uden eksistensens fulde overgivelse til fuldkommen transperans, vil realiseringen være rigid og ukomplet.

Fleksibiliteten mellem eksistensen og rent Rum (og deri manglen på lim/tilknytning til enhver realisering – eksistentiel som udover) giver resultatet som er frihed fra identifikation og derved reel realisering.
 
En artikel af Aisha Salem, www.aishasalem.com
Sidst ændret den Mandag, 14 Januar 2013 15:29
Aisha Salem

Aisha Salem

Hjemmeside: www.aishasalem.com E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer