10-06-2013

Vi ser ikke livet som det er - Læs hvordan du kan cleare slørene Vist

Bedøm
(3 stemmer)
Vi er omgivet af slør - Er du bevidst om dem?
 
Der er de kollektive slør, som vi alle vandrer rundt i, fra morgen til aften, som vi er enige om er virkeligheden om os selv, som mennesker, om verden, om Gud og om universet.
 
Yderligere har vi, i vores personlige bevidsthed, slør. De kan sidde i legemerne eller som karmiske blokeringer.
De kan minde om de kollektive slør og aktiveres når i berøring med det kollektive eller andres lignende slør.
De kan f. eks. handle om at vi ikke er elskede, er gode nok, at vi ikke har noget værdifuldt at komme med, at livet er farligt, ensomt, mennesker er egoistiske. De kan også opleves som tilstand af ensomhed, tomhed, lukkethed, tyngde, depression, meningsløshed,  søndags-ensomheds-tomhed, fastlåsthed osv.
 
Sløret kan være knyttet til en sandhed, men deres karakteristiske lukkethed består i den fastlåste idé om verden og os selv. De leder os til beslutninger, der fanger os i de samme gamle følelser og tanke spor, igen og igen.
De får os til at gentage de samme handlinger, der alligevel ikke har fungeret tidligere.
 
De konservative/mørke kræfter, har en helt særlig interesse i at vedligeholde de slør, der eksisterer i vores legemer og om jorden.
For at fremme den klarhed og kærligheds bevidsthed, som de modarbejder, kræver det en bevidst beslutning og et stykke arbejde, for at opløse slørene.
Vi trænes her i at arbejde med vilje og beslutsomhed, hvis vi ikke vil lade os vælte at den insisterende virkelighed, som slørene nærmest konstant forsøger at bilde os ind.
 
Vi får dog straks også den hjælp, som vi beder om, hvis det er hvad vi ønsker!
 
"Reality is merely an illusion, although a very persistent one."  A. Einstein
 
"Reality", som Einstein her taler om, er i vores bevidsthed faktisk et maleri bestående af slør!
 
Det der ligger bag, er ren gudsbevidsthed, klarhed, lys og kærlighed. En bevidsthed om vores sjæl, ophav og VORES SANDE, UNIQUE EVNER TIL AT GØRE EN BETYDELIG FORSKEL, FOR LYSET I VERDEN.
Denne bevidsthed er hvad de negative kræfter, ikke er interesserede i at vi skal kende. Da de så vil miste deres formål, magt og levebrød.
Det er alene pga. slørene, vi søger og søger, uden at finde vores sjælsformål og livsopgave!!
 
 
Fjerne slørene
 
De tjener et formål, til en lektie er lært. Derefter kan de med fordel cleares og vi kan frigøres, fra mange års eller livs tyngde.
 
Med træning kan vi lære hurtigt genkende slør i legemerne - det eteriske, emotionelle, mentale og karmiske legeme. Oggenkende tilknytning tilet bestemt chakra.
Disse informationer er værdifulde ift. at kende vores indre opbygning og til at identificere selve sløret.
 
Der er også de karmiske slør, der ikke sidder i personlighedens legemer, men på et andet plan, der bestemmer vores livsomstændigheder, til vi har lært det vi skal.
 
Genkend slørene selv
 
 
-Luk øjnene og fokusér indad.
-Bed om hjælp og tilstedeværelse fra indre gruppe, engle eller sjæl, til at genkende slør og cleare dem.
-Spørg: "Er der nogle slør i mine legemer eller karma, der er klar til at blive clearet?"
-Vent svar i form af ord, billeder, forståelse eller i den form du foretrækker. Præciser evt. over for hjælperne.
-Spørg: "I hvilket legeme?"
-Spørg: "I hvilket chakra?"
-Se sløret blive clearet. Forsér ikke. Se det blot ske. Det kan være at du ser billeder, der giver større forståelse og afklaring.

Med ønsker om frihed og kærlighed i dit liv, på et endnu dybere plan.
 
De aller kærligste hilsner Anneli
Anneli Lindeborgh

Anneli Lindeborgh

Spirituel rådgiver, clairvoyant og healer Anneli Lindeborgh

Jeg arbejder med vibrationel integration, akashiske arkiver, sjæle clearing og hjerte healing, med udgangspunkt i din sjæls særlige oprindelse, egenskaber, evner, formål og drivkraft og din personligheds evner til at formidle dette.
 
Nytidnytliv.dk

Hjemmeside: www.nytidnytliv.dk E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Senest fra Anneli Lindeborgh

Tilbage til toppen