Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Verden
Verden

Verden (47)

Afrika – en eksplosion i udviklingen
 
Aktuel kommentar, maj 2016 af Katinka Maya Vår.
 
Store dele af Afrika halter langt bagefter resten af verdens udvikling. Særligt i bæltet lige syd for Sahara: Østafrika, Centralafrika og det vestlige Afrika. De fleste lande i det nordlige Afrika og i det sydlige Afrika har klaret sig markant bedre. FN udgav i 2015 en ny prognose over befolkningsudviklingen på verdensplan. Mens størstedelen af verdens befolkning er enten stagnerende eller faldende, så vil Afrikas 1 mia. mennesker mere end firedobles frem til år 2100. Til den tid vil 4 ud af 10 mennesker på Jorden bo i Afrika.
Er der grund til bekymring? Ja! Udbredt fattigdom, klimakatastrofer, alvorlige epidemier, eksplosiv befolkningstilvækst, mange væbnede konflikter, udbredt korruption og dårlig regeringsførelse er dagens orden på det afrikanske kontinent. Der er ingen tvivl om, at der er brug for massiv hjælp! Selv Danmarks nuværende højreorienterede regering, der ellers har skåret 40% i bistanden til resten af verden, giver meget til Afrika.
Men er der også grund til fortvivlelse? Nej! Her i Nordeuropa, hvor vi er nået relativt langt med den nye tids idealer om et humanistisk samfund, har brugt 1000 – 2000 år på at udvikle os fra stammesamfundet til et samfund med forholdsvis høj grad af velstand, tryghed, uddannelse, frihed, muligheder og solidaritet. For et par tusind år siden var en typisk Nordeuropæer i gang med at udvikle det 2. blad i den egoiske lotus (bladet for stammefællesskab og opfyldelse af behov forbundet med sakralcenteret), og nu er mange i gang med at udvikle både det 4. og det 5. blad (4: individuel refleksion og frihed, og 5: skabende intelligens og social etik). En sådan proces tager lang tid, når den stimuleres lidt af gangen gennem en gradvis samfundsudvikling. Men Afrika har indtil videre kun haft lidt over 50 år, siden store dele af kontinentet på mange måder lignede Europa omkring år 0.
Den tibetanske mester skrev for snart 100 år siden (gennem Alice Bailey), at Afrika ville gennemgå en udvikling på få hundrede år, som vi andre har brugt ti gange så lang tid på. Længe så denne forudsigelse håbløs ud, men nu sker der noget: Siden anden verdenskrig, hvor Afrika blev ”selvstændigt” i forhold til europæiske staters besættelse, har der typisk været 2 militærkup om året på kontinentet. Siden år 2000 har der kun været 5 – i alt! Det er en reduktion i antallet af militærkup på 80%. Resten af verden er nu ved at vågne op og opdage, at Afrika pludselig er i gang med et kæmpe hop fremad i udviklingen!
Verden er ikke sort-hvid, og det er Afrikas udvikling heller ikke på nogen måde. Der er rigtig mange udfordringer, og der er rigtig mange lyspunkter og muligheder. Det følgende vil prøve at skabe et nuanceret billede og forhåbentlig også en større optimisme for den del af menneskeheden, der længe har lidt mest.
 
Midt i en udviklet verden
Selv om store dele af Afrika på mange måder ligner de sakralcenter stammesamfund, der prægede Europa for et par tusind år siden, så er der nogle væsentlige forskelle, der handler om at ligge midt i en verden, der er på et langt senere stadie i udviklingen, også teknologisk, og hvor mange samfund er i solarplexusfasen og har været det længe, mens flere samfund, og især store internationale organisationer, også er nået et stykke på vejen mod hjertets etik.
 • Grænserne på det afrikanske landkort er, som i Mellemøsten, i høj grad tegnet af europæerne med udgangspunkt i imperialistiske interesser og ikke af afrikanerne selv. Der er dermed ikke taget hensyn til de naturlige etniske, religiøse og kulturelle grænser. Det giver på den ene side anledning til mange frygtelige konflikter i den tid, vi lever i nu. På den anden side er der også mulighed for, at når befolkningerne presses sammen trods store forskelligheder, så kan der udvikles en dyb evne til tolerance og samarbejde – men først på lang sigt. På samme måde som vi kender det fra vores eget liv, når det at være tæt med dem, der ligner os selv, ikke udvikler vores personligheder lige så meget, som når vi tvinges til at være tæt på dem, som er meget forskellige fra os. Det sker dog ikke i morgen eller i overmorgen, men det kan være med til at accelerere en bevidsthedsudvikling og en samfundsudvikling gennem konflikt, der senere bringer en større harmoni.
 • Verdens øvrige lande, særligt de vestlige, har udnyttet og udnytter stadig mange af Afrikas ressourcer. Både menneskelige og råstofmæssige. Og mange konflikter næres af begær efter at kontrollere landområder med fx diamanter. Trods den mangeårige udnyttelse, er Afrika stadig verdens rigeste kontinent målt på naturressourcer. Heri ligger et stort potentiale, der kan bringe de afrikanske folk langt meget hurtigt, efterhånden som de udvikler deres samfund væk fra konflikter og korruption.
 • Adgangen til moderne våben giver uforholdsmæssig meget magt til voldsparate og umodne mennesker. Det er i høj grad med til at eskalere konflikter og destabilisere områder, der ellers ville have været relativt fredelige. Dette giver ubeskrivelige lidelser til millioner og atter millioner af mennesker. Mange, som inkarnerer i Afrika i det 20. og starten af det 21. århundrede, går derfor gennem flere og større lidelser på meget kort tid, i forhold til hvad europæerne gjorde, da størstedelen af Europa var stammesamfund. Dette kan bidrage til en accelereret udvikling, særligt en udvikling i hjertedybde med stor empati og forståelse for andres lidelser. Der kan ikke være tvivl om, at mange af fremtidens gralsarbejdere er inkarneret i Afrika i denne tid!
 • Heldigvis giver det at være midt i en verden, der er nået længere i udviklingen, også mange fordele: Udenlandske investeringer, teknologi (særligt grøn teknologi) og knowhow kan hurtigt hjælpe til at højne store befolkningsgruppers uddannelse, sundhed og levestandard (selv om det selvfølgelig ikke er uden problemer), og efterhånden som landene bliver parate til det, så er der massiv hjælp at få til opbygning af demokratiske samfundsinstitutioner og uddannelse samt til eliminering af korruption og nepotisme.
 
Beundring over enorme fremskridt
Man kan ikke andet end at se på Afrika med stor beundring. Trods enorme udfordringer, måske større end nogen anden verdensdel på noget tidspunkt i historien har stået overfor, så er der rigtig mange spirende fremskridt allerede:
 • Andelen af afrikanske børn, der kommer i skole, er stærkt stigende. I mange lande er den nu tæt på 100%. Det er fuldstændig altafgørende for kontinentets fremtid. Selv om undervisningens kvalitet er svingende, så lærer rigtig mange unge mennesker nu at læse, skrive og regne og om grundlæggende hygiejne, prævention og dyrkningsmetoder. Det betyder, at deres mentallegeme stimuleres, deres verden udvides, og det fremmer en udvikling væk fra sakralcenter stammesamfund mod større vækkelse af den individuelle bevidsthed. Det øger også betydeligt deres muligheder for at påvirke deres eget liv, de kan bedre deltage aktivt i samfundets udvikling og pigerne blive gift senere, får færre børn og en større evne til at forsørge dem. Dertil kommer, at uddannelse i høj grad styrker innovation i et samfund.
 • Selv om befolkningen stiger eksplosivt, så føder hver kvinde i dag færre børn end for blot 30 år siden. Tidligere fik hver kvinde ca. syv børn, i Nordafrika er tallet faldet til omtrent tre børn, og syd for Sahara er tallet faldet til omtrent fem børn. Det er dog stadig et skræmmende højt tal, især når man tænker på, at halvdelen af Afrikas befolkning er under 20 år. Som helhed er Afrika dog, sammenlignet med resten af verden, underbefolket. Dog med store regionale forskelle. Men der er både plads nok, ressourcer nok og frugtbar jord nok, hvis det ellers bliver forvaltet rigtigt. Det er dog som bekendt langt fra tilfældet i dag, og der er ingen tvivl om, at antallet af især unge mænd, der søger nordpå, vil stige markant i den kommende tid.
 • På meget få år er en del lande gået fra undertrykkende og autoritære regimer til et forholdsvist velfungerende demokrati, hvor både militær, tidligere ledere og forskellige magtinteresser respekterer resultatet af frie valg. Det var intet mindre end fantastisk, da Goodluck Jonathan, den afgående præsident for Afrikas mest folkerige land, Nigeria, ringede til oppositionslederen og ønskede ham tillykke med sejren, som det skete efter valget sidste år! I 1960’erne var der 21 succesfulde kupforsøg i Afrika, i 1980’erne var der 18. De sidste 15 år har der kun været 5!
 • Selv om Afrika stadig er verdens mest korrupte region, sker der mange forbedringer, og mange regeringer har fokus på det. Fx vil det nok overraske de fleste, at et land som Rwanda er mindre korrupt end Italien og Tjekkiet.
 • Mange af os ser Afrika som et ekstremt fattigt kontinent, som det også var indtil for ganske nylig. I år 2000 blev Afrika udråbt til ”håbløshedens kontinent” af the Economist. Men den økonomiske velstand i Afrika er steget markant de sidste 15 år, og trods den globale finansielle krise ligger den gennemsnitlige vækst i Afrika langt over væksten i USA og Europa. Faktisk regnes allerede nu halvdelen af Afrikas lande for mellemindkomst lande. Sammenlignet med 1990’erne har der de sidste 15 år været færre krige, flere gode ledere, mindre sygdom, mere uddannelse og flere investeringer fra udlandet. Selv om der stadig er mange udfordringer, er afrikanerne mere optimistiske og har en større selvtillid, end de har haft i mange hundrede år.
 
Økonomisk velstand og udvikling i bevidsthed
Mange af verdens multimilliardærer er afrikanere, og endnu flere af verdens fattigste mennesker. Det er sandsynligvis det kontinent på Jorden med størst ulighed, men den øgede velstand betyder en stærkt voksende middelklasse, der nu udgør en tredjedel af befolkningen. Dette er vigtigt, fordi middelklassen udgør en betydningsfuld magtfaktor i et samfund, der presser lederne til at skabe bedre forhold for den brede befolkning. Det har haft afgørende betydning i Europas historie, og vi ser det lige nu ske i Asien også. Fx er Kinas nye kurs i forhold til reduktion af kuldioxid-udledning stærkt påvirket af middelklassens krav om mindre luftforurening i byerne.
En øget økonomisk vækst vil også nedbringe befolkningstilvæksten betydeligt, som det er sket i land efter land i resten af verden. Og selv om økonomisk fremgang i Afrika og den medfølgende stigning i forbruget per person vil lægge et stort pres på Jordens ressourcer og Jordens klima, så er alternativet værre. Hvis der ikke kommer økonomisk fremgang, så vil der komme en endnu større fattigdomsbetinget befolkningstilvækst, end den der vil komme, hvis velstanden stiger. Så selv om fattigdom giver et lavere forbrug per person, så vil det langt større antal mennesker tilsammen lægge et endnu større pres på Jordens ressourcer og Jordens klima. Økonomisk fremgang vil betyde større ressourceforbrug, mens manglende økonomisk fremgang vil betyde et endnu større ressourceforbrug i fremtiden, simpelthen fordi flere mennesker vil blive født, jo fattigere befolkningen er – og fattige mennesker forbruger også ressourcer og belaster miljøet. Det tænker vi ikke altid over, når vi taler om de miljømæssige udfordringer ved økonomisk fremgang i fattige lande. Uanset hvad, så står vi over for en stor udfordring med at hjælpe disse lande med grøn teknologi!
 
Fremtiden
Der er ingen tvivl om, at Afrika nu presses til at gennemgå store forandringer på blot 100-200 år, som naturligt måske ville tage flere tusinde år. Det er en usædvanlig hård proces, og den har kostet og koster stadig mange lidelser og mange menneskeliv.
Sidste halvdel af det tyvende århundrede, dvs. den første tid efter Afrika blev fri af europæisk overherredømme, har været præget af ekstremt hårde fødselsveer. Og selv om processen frem mod samfund præget af fred, tryghed og humanisme stadig langt fra er færdig, og vi dermed må være tålmodige og acceptere også mange lidelser i fremtiden og den medfølgende strøm af afrikanere ind i Europa, så kan vi nu, 16 år senere, med sikkerhed sige, at balancen endegyldigt er tippet mod Lysets side efter årtusindskiftet.
Flere og flere afrikanske ledere arbejder nu aktivt for at mindske korruption og væbnede konflikter, øge uddannelsen, øge adgangen til prævention og fremme de demokratiske institutioner. Dertil kommer, at mange afrikanske lande nu i høj grad efterspørger samhandel og investeringer fra resten af verden frem for mere bistand.
Om 100 år vil 4 ud af 10 mennesker på Jorden være afrikanere, og befolkningstallet i de vestlige lande vil være gået ned. De af os, som gennem mange inkarnationer har været en del af den vestlige civilisation og dermed også har været med til at bygge den op, vil sandsynligvis overføres til Afrika i de kommende liv. Der kan vores erfaringer indgå i et samarbejde med erfaringerne fra de mange sjæle, der har levet længe i afrikanske kroppe. – Sammen kan vi udvikle nye modeller for opbygningen af lysende samfund i Afrika, og her kunne måske ligge en vigtig tjenesteopgave for mange af os i fremtiden J
 
Del gerne denne artikel med andre. Hvis du vil læse de næste aktuelle kommentarer, der i et samfundsmæssigt/historisk/åndeligt perspektiv belyser forskellige emner i verden, så kan du få dem tilsendt ved at tilmelde dig ”aktuelle kommentarer” på dengyldnecirkel.dk. Her kan også tidligere artikler læses. Skrevet af Katinka Maya Vår, forfatter, psykoterapeut og rådgiver i teknologisk og socio-økonomisk udvikling.
Lørdag, 21 Maj 2016 00:00
Publiceret i Verden
Skrevet af katinka maya vår
Læs mere…
Der er flere mennesker på flugt i vores del af verden, end der har været i mange år. Mange flygter fra krige, især i Mellemøsten, og mange flygter fra fattigdom især i Afrika. En meget lille brøkdel af alle disse mennesker flygter til Europa.
 
Rundt regnet en million mennesker vurderes at flygte til EU i 2015. Der holdes krisemøde efter krisemøde, mens den hjerteskærende situation vokser og vokser. Mange landes politikere kæmper imod for at undgå at gøre den store indsats, der skal til for reelt at gøre en forskel for de mange millioner flygtninge i verden. Imens bløder flere og flere europæeres hjerter for vores sydlandske brødre og søstre i deres desperate forsøg på at komme op til os. Verdens konflikter kommer helt tæt på, og stemningen i Europa ændrer sig, som lidelsen bliver tydeligere og tydeligere for os. Der skabes et momentum for større åbenhed for menneskehedens broder-søsterskab i den europæiske folkebevidsthed. – Og det er der brug for.
 
Vores karmiske gæld
Vi lever på en ikke-hellig planet, der er på vej mod sin helliggørelse. Konflikter er en del af dagens orden her på Jorden, og menneskehedens udvikling accelerer i denne tid – stærkt præget af 4. stråle: Harmoni gennem konflikt, som er menneskerigets stråle. Hele menneskehedens udvikling har tydeligvis været stærkt præget af denne energi, og vi europæere er ingen undtagelse.
 
Den vestlige verden, og i høj grad Europa, har et stort ansvar for de problemer, som befolkningerne i resten af verden oplever, særligt i Afrika og i Mellemøsten. Mange af os ved ikke, hvor stor en andel af resten af verdens konflikter, der til dels er skabt af os: En ikke ubetydelig del af vores velstand er grundlagt af imperialismens og kolonitidens udnyttelse af resten af verdens ressourcer. Fx muliggjorde det store økonomiske overskud en massiv investering, som kickstartede den industrielle revolution i Europa. Desuden er det os, der har påtvunget befolkninger de nuværende landegrænser, som mange steder i verden ikke harmonerer med de kulturelle, religiøse og etniske forskelle. Da europæerne fx besatte Afrika i 1800-tallet blev kontinentet opdelt ud fra de europæiske magters interessesfærer. Denne opdeling blev til landegrænser, som de oprindelige folk nu må leve med. Også i Mellemøsten og Asien har vi været med til at definere mange af de nuværende grænser. Det giver anledning til mange af de voldsomme konflikter, som vi har set gennem vores levetid. Og i nutiden har vi bygget toldmure, der forhindrer fattige landes befolkninger i at sælge deres varer til os, så de kan forsørge sig selv. Så er der de krige, som vi starter, og der er dem, som vi ikke gør nok for at stoppe. Listen er lang. Vi gør selvfølgelig også mange gode ting for at støtte op og hjælpe udvikling i resten af verden, men der er ingen tvivl om, at den karmiske gæld er stor. Dertil kommer, at vi, der har enormt mange ressourcer, i broder-søsterskabets ånd også har et tilsvarende enormt stort ansvar for at hjælpe dem, der har meget få ressourcer.
 
Har vi det for godt?
Siden det europæiske fællesskabs begyndelse efter anden verdenskrig har vi været forskånet for mange af de kriser, som store dele af verden gennemgår. Vi lever i verdens smørhul, og nogen vil måske sige, at vi er faldet i søvn med næsen i vores egen navle. De frygtelige billeder og tragiske historier, vi ser i medierne nu, er et tiltrængt wake-up-call for europæerne.
 
Mange af os er alt for døve for resten af verdens kriser. Millioner slås ihjel hvert år i konflikter, millioner dør af sult, millioner dør af sygdom, og endnu flere millioner voldtages og mishandles. Dertil kommer de 60 mio. mennesker, der lige nu er på flugt i verden.
 
Det, der sker i denne tid, er, at især de kriser, der længe har udspillet sig i vores baghave (Afrika og Mellemøsten), flytter ind i vores forhave (Middelhavet og Balkan) og videre helt ind i hjertet af EU. Vores rolige verden rystes, vi tvinges nu til at vågne, til at handle og til at tage vores ansvar op. Presset på os stiger, og alt tyder på, at det bliver endnu større fremover.
 
Det er sundt for europæerne: For det første bliver personlighedens grundlæggende tendens: at tænke på sig selv først, udfordret, og vores verden bliver større. Det står lysende klart, at vores problemer kun er småting sammenlignet med de fleste menneskers liv på denne planet. Og endnu vigtigere: Vores hjertes kapacitet til at tage imod og hjælpe udvides. Desuden udfordrer det vores intelligens til at udtænke nye løsninger, og det udfordrer vores vilje til handling.  – Det er en stimulering af de tre grundlæggende principper i skabelsen:
 
·         1. stråles vilje og kraft (faderen)
·         2. stråles kærlighed og visdom (kristusprincippet/sønnen)
·         3. stråles kreative intelligens (helligånden).
 
Kort sagt: Vi har her en mulighed for at udvikle vores grundlæggende, guddommelige kvaliteter, hvis vi engagerer os.
– Både som individer og som civilisation.
 
Europa forandres
Den store folkevandringstid fandt sted i slutningen af romertiden, hvor befolkningssammensætningen i Europa over en periode på 300 år ændrede sig markant. Dengang flyttede folk fra nord mod syd. I dag flytter folk fra syd mod nord. De krigsflygtninge, der især kommer fra Syrien i dag, har på ingen måde en størrelse, der berettiger ordet folkevandring. Men ser vi over et langt perspektiv, så er der de sidste 40 år kommet en del nye mennesker til EU. Særligt fra Balkan, fra Mellemøsten og fra Afrika. Og den udvikling vil fortsætte. Afrikas befolkning fordobles i løbet af de næste 30 år, og alt tyder på, at klimaforandringerne vil betyde tørkeproblemer både i Nordafrika og Mellemøsten. Fx vil de meget frugtbare områder omkring de store floder: Nilen, Eufrat og Tigris sandsynligvis blive mere tørre, og hvad skal de stakkels mennesker så gøre? Vi kan bygge hegn, og vi kan kontrollere vores grænser, og selv om dette vil holde nogle tilbage, så vil mange stadig finde vej ind i EU. Se blot på USA, der gør en stor indsats for at begrænse indvandringen fra Mellem- og Sydamerika. Der er i dag så mange, at USA nu har erkendt, at de må give opholdstilladelse til mange illegale latinamerikanere, som efterhånden er blevet en fast del af det amerikanske samfund. Samtidig får europæerne færre børn, og vores befolkning skrumper med 1-2 millioner mennesker hvert år(!) Vi får brug for arbejdskraft udefra for at opretholde en høj levestandard. Vi må se virkeligheden i øjnene.
 
Det giver også mulighed for, at kimen til den kommende 6. rodrace (gennem 5. rodraces nye 6. underrace) kan udvikles i Europa, og at det derved er en del af den store plan, at flere af Jordens nuværende racer skal blandes her som en del af den udvikling. Ligesom det sker på de amerikanske kontinenter.
 
Modkræfterne kæmper
De kollektive modkræfter kæmper imod udviklingen, også gennem de mere mørke sider af europæernes individuelle personligheder, og vi ser en øget tilslutning til fremmedfjendske politiske partier mange steder.
 
Et af egoets grundlæggende selvopretholdelsesdrifter er: ”Opretholdelse af status quo”. Dette grundlæggende træk i det menneskelige ego nærer desværre også hos nogle mennesker en uvilje mod det fremmede. Det er særligt forholdsvis unge sjæle, der endnu ikke er åbne for det bevidsthedslag, hvor det, instinktivt at kunne mærke enheden bag alle os levende væsner, giver en naturlig imødekommenhed og næstekærlighed også over for dem, der er meget anderledes end os selv.
Dertil kommer, at også en del mennesker føler uvilje mod de fremmede, fordi nogle få fra en anderledes kultur har været meget svære at integrere i de europæiske samfund. De føler sig ikke som en del af fællesskabet, lærer ikke sproget, får ikke et arbejde, og de opdrager ikke deres børn til at respektere vores værdier, særligt lighed mellem kønnene. Europæernes modvilje er sjældent udtryk for egentlig racisme, men snarere en forventelig reaktion på en forfejlet integrationsindsats over for visse grupper. Desværre lægger vi meget mere mærke til disse få, end vi gør til de mange, som glider ubemærket ind i vores samfund og beriger vores kultur. – En berigelse, vi har brug for for at stimulere vores udvikling, også gennem de udfordringer der opstår.
 
Den stigende utilfredshed blandt europæere, som dog stadig er relativt lille set i forhold til alle dem, der er positive og imødekommende overfor de flygtninge, der kommer hertil, tvinger os til at tænke nyt. Det samme gør de meget få såkaldte terrorangreb i Europa, der udføres af psykisk meget ustabile enkeltpersoner. Og vi har brug for at tænke nyt og gøre en større indsats, så nytilkomne europæere integreres bedre, særligt dem der isolerer sig og/eller føler sig lukket ude af fællesskabet. Vi må skabe bedre muligheder og stille større krav, både til os selv og til dem, så de svært integrerbare blandt de nye europæere ikke isoleres på overførselsindkomst i parallelsamfund uden at kunne dansk. Hvis de i stedet uddannes og integreres på arbejdsmarkedet, så bliver de en stor gevinst både økonomisk og kulturelt.
 
Nærområder og proportioner
Politikere og medier får os til at tro, at mange af verdens flygtninge banker på vores dør. Intet kunne være mere forkert! De berømte nærområder, som vores politikere igen og igen siger, skal tage flygtningene, huser over 90% af dem allerede. Alene Libanon med sine 4 mio. indbyggere på et område på størrelse med Sjælland, har taget imod 1,3 mio. syrere. Tænk over det – på fem år er landets befolkning steget med 30% ! Situationen er kritisk i et land, der for relativt få år siden havde en blodig borgerkrig mellem landets forskellige etniske og religiøse grupper - og som langt fra er politisk stabilt endnu. Og i Jordan, som er regionens fattigste land med meget få vandressourcer, er det endnu værre: Nogle landsbyer har nu flere flygtninge end egne borgere, og der er kritisk mangel på vand og mad!
 
Mange af os åndeligt interesserede mennesker vil gerne nå længere på indvielsesvejen, vi vil gerne udvikle flere blade i den egoiske lotus, og vi vil gerne udvikle flere hjerteblade. Her er en glimrende mulighed for netop det. Men i hvor høj grad er vi klar til at bruge tid og penge på at hjælpe? Og hvad er vores personlighed klar til at give afkald på? Er du fx klar til at gå ned i indtægt for at en flygtning kan få en del af dit job? Hvad med dit hjem - kunne du bo på færre kvadratmeter? Kunne du klare dig med måske halvdelen af det vand, du bruger nu? Og hvad med halvdelen af de penge, du i dag bruger på mad, snacks, tøj osv.? Mange af disse ofre har længe været hverdag for et stort antal libanesere og jordanere. Så her i Danmark må vi kunne acceptere omprioriteringer, der kan betyde lidt mindre service på nogle områder.
 
De europæiske lande kvier sig ved at leve op til de internationale flygtningekonventioner, som vi har skrevet under på. Men det er netop ånden i disse konventioner, som beskytter os mod en flygtningestrøm, der let kunne blive 10-20 gange større. Hvorfor skulle Tyrkiet, Libanon og Jordan udvise ansvarlighed, hvis vi ikke gør det? Hvis de begynder at gøre som fx Saudi-Arabien eller som Iran, der med våben jager flygtningene ud, så vil de hurtigt søge mod det mere sikre Europa.
 
De 4 -5 mio. flygtninge gør Syriens nærområde til en krudttønde. Bryder disse lande sammen, vil de europæiske politikere længes tilbage til den tid, hvor vi kun havde få hundrede tusinde syrere her. Så når flere danske kommuner siger, at smertegrænsen er nået, så er det svært at tage alvorligt! I Danmark tog vi i 2014 imod 15.000 asylansøgere, og tallet for 2015 ser ud til at ligge på samme niveau (kun 10-15% af dem, der kommer til Danmark, vælger at blive her og søge asyl). Hvordan kan disse få mennesker give problemer for os?
 
Vi har både plads og råd til at hente en del af de allersvageste flygtninge herop. Vi har magt og muligheder til dels at presse langt mere på for en politisk løsning og til dels at presse de rige lande i Mellemøsten, som er vores allierede, til at hjælpe. Og vi har råd til at hjælpe langt mere massivt både inde i Syrien og i nærområderne. EU har råd til at betale for mad, vand, lægehjælp og skolegang til alle flygtninge i og uden for Syrien, hvis vi vil prioritere det. I forhold til EU’s samlede økonomi, er disse udgifter overkommelige i en del af verden, hvor leveomkostningerne er meget lave. Det er et spørgsmål om vilje! Og denne vilje er så småt ved at blive større, efterhånden som det går op for selv de nationalistiske og fremmedfjendske europæere, at der ikke er nogen vej uden om at hjælpe. EU er ikke en ø i et tomt ocean.
 
Tyskland viser vejen
”Jeg er stolt over, at mennesker i dag ser Tyskland som et sted med håb og muligheder. Sådan har det sandelig ikke altid været!” Ordene er Angela Merkels kommentar til, at langt de fleste flygtninge søger mod Tyskland. Tænk, hvis resten af de europæiske regeringsledere havde en lige så god indføling med menneskehedens broder-søsterskab som denne kvinde!
Tyskerne gennemgik store lidelser i slutningen af anden verdenskrig og i årene efter. Alt var kaos i landet, folk sultede, og 13 mio. tyskere var på flugt. Det betyder, at alle nulevende tyskere enten har en mor, en bedstefar eller en tante, der har været flygtning. Derfor bliver det tyske folk ekstra berørt, når de hjerteskærende billeder i denne tid går Europa rundt. Hvor tyskerne i stigende grad er kritiske overfor migranter fra syd og øst, så gælder denne holdning interessant nok i langt mindre grad flygtninge nu. De går forrest i Europa og er dermed et smukt eksempel på, hvordan fortidens mørke og lidelser giver muligheder for at udvikle hjertets kvaliteter! Når Tyskland lukker grænserne, er det primært for at tydeliggøre overfor især de genstridige lande i Østeuropa, hvad der er på spil, hvis de ikke bidrager til at løse problemet i fællesskab. De åbne grænser er en kæmpe gevinst for Østeuropa. Dem vil de ikke miste!
 
Folket går foran politikerne
Hvor de europæisk politikere tøver, skrider borgerne til handling. Særligt på Balkan, som er den fattigste del af Europa, uddeler et meget stort antal privatpersoner mad og vand ud til dem, som intet har. På tyske og østrigske banegårde møder helt almindelige mennesker op for at byde flygtningene velkommen med klapsalver, og i Danmark samler frivillige store summer ind eller tager bilen ned mod grænsen for at hjælpe. Medfølelsens hjerte vækkes hos mange mennesker. Det er dybt bevægende at være vidne til, og man føler sig stolt over at være europæer trods de store grusomheder, de europæiske folk har udført i en ikke alt for fjern fortid.
 
Store dele af befolkningen er meget længere fremme end mange politikere, men flere og flere regeringsledere anerkender nu, at vi må løfte i flok. Selv David Cameron, der om nogen har stået stejlt, har måttet bøje sig for et stort folkelige pres, så Storbritannien nu vil hente nogle af de svageste flygtninge fra Syriens nærområder op. Europæere modnes i denne tid! Der er skabt et momentum, og denne bølge er en mulighed for at accelerere europæernes bevidsthed et kortere eller længere stykke frem mod næste trin i udviklingen. Vi kan være med til at påvirke den.
 
Hvad kan vi gøre?
Det mest oplagte er at give penge, gerne mange penge, til især nærområderne (fx på rodekors.dk) og at deltage i frivilligt arbejde (spørg fx i din kommunes frivilligcenter). Der er hårdt brug for begge dele. Men ud over det, har mennesker med et åndeligt livssyn også et ansvar for at hjælpe den kollektive bevidsthed mod større broder-søsterskab i samfundet. Ofte skal der ikke meget til for at påvirke andre – en enkelt samtale eller et enkelt brev kan være nok til at ændre menneskers holdning. Måske kan du blive inspireret af nedenstående forslag:
·         Vær med til, at næstekærlighedens stemme klinger højt og klart i den offentlige debat: Skriv læserbreve og deltag på de sociale medier, også gerne steder hvor folk typisk mener noget andet end dig.
·         Tal med mennesker omkring dig, naboer og kollegaer. Måske kan du inspirere nogle til at hjælpe lidt mere. Og lyt også til dem, der er uenige, og prøv på en tolerant måde at hjælpe deres hjerter til større åbenhed.
·         Spørg i den lokale kirke, hvad de gør for at hjælpe.
·         Hvis vi oplever, at der er elementer af uvilje og forbehold i vores personligheder mod at modtage flere flygtninge i Danmark, kan vi holde det op i lyset. Bliv bevidst om det og søg at udvide dit hjertes kapacitet til forståelse. Hvert eneste menneskes bevidsthed påvirker det kollektive felt. Og jo større kontakt vi har til de indre verdener, jo mere påvirker vi den kollektive bevidsthed – det gælder også vores negative og kritiske tanker og følelser.
·         Skriv til dine lokale politikere og spørg dem, hvad din kommune gør af ekstra indsats. Pres fra vælgerne har stor betydning, særligt i lokalpolitik.
·         Spørg på din arbejdsplads, om de har overvejet at hjælpe et par flygtninge ind på det danske arbejdsmarked, og vær med til at skabe en stemning af, af at socialt ansvar er vigtigt.
·         Bed som repræsentant for det europæiske folk om hjælp fra de indre verdener til at øge broder-søsterskabets ånd i vores del af verden, så vi kommer til at hjælpe flere.
·         Bed som repræsentant for menneskeheden om hjælp til de grupper, som du føler et engagement i. Husk på, at dem, vi ser på tv vandre op gennem Europa, desværre ofte ikke er dem, der har det værst. Det er tværtimod dem, som vi ikke ser! De svageste, der ikke kan rejse, og dem, som er fanget midt i verdens krigszoner.
 
Over de næste måneder kommer flere aktuelle kommentarer, der i et samfundsmæssigt/historisk/åndeligt perspektiv belyser forskellige emner i verden, der hænger sammen med den nuværende flygtningesituation. Man kan få dem tilsendt ved at tilmelde sig ”aktuelle kommentarer” på dengyldnecirkel.dk
Søndag, 20 September 2015 18:39
Publiceret i Verden
Skrevet af katinka maya vår
Læs mere…
Udover at en dybere forståelse af farver og deres betydning kan gøre hverdagen lettere, når man skal vælge tøj der passer sammen eller indrette sit hjem i flotte og harmonerende farver, så kan denne viden også bruges til direkte at påvirke vores humør og hvordan vi har det med os selv, blot ved at foretage de rigtige farvevalg. Farverne kan både påvirke os positivt og negativt, men hvis de bruges rigtigt, så kan de forbedre dit humør og give dig et mere harmonisk liv.
 
Lad os se nærmere på hvad de enkelte farver betyder:
 

Rød

 • Farven rød repræsenterer det intense og det lidenskabelige.
 • Kendetegn: Energisk, tiltrækker opmærksomhed, spændende, aggressiv
 • Rød er rod chakraets farve, også kaldet Muladhara.

Orange

 • Farven orange vækker begejstring og virker opløftende.
 • Kendetegn: Sjov, legende, barnlig, glad, energisk, moderne
 • Orange er hara chakraets farve, også kaldet Svadhisthana.

Gul

 • Farven gul får optimismen, lykken og fantasien frem.
 • Kendetegn: Munter, venlig, positiv, energisk
 • Gul er solar plexus chakraets farve, også kaldet Manipura.

Grøn

 • Farven grøn giver en følelse af venlighed, loyalitet og intelligens.
 • Kendetegn: Troværdig, forfriskende, afslappende, beroligende
 • Grøn er hjerte chakraets farve, også kaldet Anahata.

Blå

 • Farven blå giver fred og ro, harmoni og (selv)tillid.
 • Kendetegn: Pålidelig, sikker, troværdig
 • Blå er hals chakraets farve, også kaldet Vishuddha.

Lilla

 • Farven lilla repræsenterer mystik, åndelighed og kreativitet.
 • Kendetegn: Mystisk, sensuel, royal, utraditionel
 • Lilla er krone chakraets farve, også kaldet Sahasrara.

Brun

 • Farven brun symboliserer stabilitet, simplicitet og komfort.
 • Kendetegn: Stabil, sikker, holdbar
 • Brun er (sammen med rød, sort og grå) rod chakraets farve.

Sort

 • Farven sort tilfører elegance, raffinement og mystik.
 • Kendetegn: Klassisk, elegant, seriøs, dristig, kraftfuld
 • Sort er (sammen med rød, brun og grå) rod chakraets farve.

Grå

 • Farven grå står for det praktiske, det sikre, det pålidelige og for sorg.
 • Kendetegn: Klassisk, tidsløs, beroligende
 • Grå er (sammen med rød, brun og sort) rod chakraets farve.

Hvid

 • Farven hvid forbindes med lys, uskyld, renlighed og godhed.
 • Kendetegn: Uskyldig, enkel, ren, steril
 • Hvid er (sammen med lilla) krone chakraets farve.

Kulturel betydning

Der er forskel på hvordan vi opfatter farver rundt omkring i verden, men de fleste steder påvirkes vi nogenlunde ens. Der er dog nogle kulturer, hvor farverne har den komplet modsatte betydning. F.eks. forbinder man farven hvid med alderdom, død og sorg i Kina, hvor den herhjemme symboliserer renhed, uskyldighed og godhed. I Danmark bliver bruden gift i hvidt, mens hun i Kina bærer en rød brudekjole.
 

Lær mere om farver og farvesymbolik

Hvis du vil vide mere om de enkelte farvers betydninger, så har jeg designet en overskuelig farveoversigt, som kan findes på FarvernesBetydning.dk. Har du spørgsmål omkring farver, eller har du selv gjort dig nogle spændende erfaringer, så er du velkommen til at ligge en kommentar.
Lørdag, 17 Maj 2014 18:02
Publiceret i Verden
Skrevet af Jacob
Læs mere…
En kanalisering: ”Hør Mig nu! I har hørt på Mig i årtusinder. Der er skrevet og læst meget om Mig. Endnu er det kun de få af jer, der har forstået budskaberne.
  Og lyt så til Mine ord! Lyt med hjertet, ikke med sanserne eller med intellektet. Lytter du med sanserne eller intellektet, skal alt, hvad Jeg fortæller dig være som en lukket bog. For hvordan skal én, der ikke elsker, forstå én der elsker? Det er umuligt. Kærligheden, hjertets kærlighed er et sprog, som kun kan forstås med kærlighedens briller. Nok om det.
  Lad os tale om troen. Den er som et bjerg. Bjerget er højt, meget høj. Det når helt op til himlen og alle dets sale.
  Og forstå så! I Min bolig er der mange rum og sale. Hvert enkelt land er et hus, hver enkelt bolig et rum for Min kærlighed, hvis du tror. Men mangler du tro, vil du også mangle at se Mig. Vid at det er enkelt. Uden tro vil du aldrig komme til at se Mig.
  Og hør så også! Uden kærlighed vil du heller aldrig komme til at se Mig. Tro og kærlighed hører sammen, ligesom håb er en del af troen og kærligheden. Det er en treenighed, ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden, for nu at blive i den kristne mytologi.
  Og hør så! Jeg bruger ordet mytologi, fordi det er der nogle af jer der vælger at kalde troen.
  Men forstå også, at tro flytter bjerge. Uden troen kan I ikke klatre op ad bjerget. Det var hvad Mohammed gjorde, ligesom Jesus og mange andre profeter, hellige mænd og nonner, munke og seer. Uden tro kommer I ingen vegne. Lad Mig give jer et eksempel: Hver dag står de fleste af jer op til en ny dag. Mange af jeres dage ligner hinanden, men I står alligevel hver dag op med den tro på, at dagen bringer jer noget godt; at I bliver lykkelige og at jeres ønsker bliver opfyldt.
  Forstå så! Det er tro. Ligeledes skal I tro på Mig. Uden tro ville I ikke stå op og gå på arbejde og slide som små heste, for at tjene nogle penge for at opfylde jeres behov og ønsker.  
  Vid så, at slider I med samme iver for at nå Mig, som I gør for at få fyldt jeres pengepung og jeres behov, så ville I nå Mig. Det eneste det kræver, er kærlighed og tro. Det er ikke meget. Alligevel går I ofte fejl, og bliver stående ved foden af bjerget. Men enhver af jer må på et eller andet tidspunkt uanset tro og religion påbegynde rejsen op ad bjerget. Ikke en af jer slipper for sådan har Jeg skabt jer. Alle er I udgået fra Mig og alle må I vende hjem igen. Slut.” S
  Clairvoyant og forfatter Julien C. H. Andersen www.Life-adventure.dk
 
Søndag, 12 Januar 2014 11:48
Publiceret i Verden
Skrevet af Julien Andersen
Læs mere…

Foto fra jordhealingen med lys indsat af Eirunn http://www.eirunn.com

 

Den første jeg mærker er Pan som også Niels mærkede. Og det er ligesom om han har gået rundt under denne healing og velsignet os alle sammen – eller i hvert fald lagt hånd på vores hoved- og indviet os til det næste stykke arbejde, vi skal lave hver især. Som selvfølgelig er individuelt men også i gruppen - og der kommer mere og mere fokus på dette arbejde med jordhealing - det bliver mere og mere almindeligt - og flere og flere mennesker vil tilslutte sig.
Vi kan være med til at sprede det ud - til vores omgangskreds - og det er vigtigt vi gør det.  – så det ikke bare bliver en inderkreds der arbejder- men det bliver mere og mere synligt og offentligt og almindeligt – at det kan vi alle sammen være med til – og man behøver ikke være noget særligt – eller indenfor en eller anden speciel religion eller sådan noget – alle kan være med.
 
Jeg ser ham nu gå rundt hos os alle sammen - og jeg oplever en meget grøn energi, som jeg oplever han er – hans essens lige nu er. Jeg oplever meget at Pan skifter farver og former og mønstre – alt efter årstiderne - og som jeg ser ham lige nu er han meget meget grøn. Ligesom naturen også er.
Og jeg kan mærke hans ærbødighed og hans alvor i dette arbejde. Det er ikke bare for sjov – og det er også vigtigt vi husker det alle sammen. Det er et vigtigt stykke arbejde vi gør. Og også vigtigt vi har det sjovt - så vi kan begge dele. Jeg tror ikke han vil sige noget lige nu - han går bare rundt hos os alle sammen – så du kan bare åbne dig for hans velsignelse, når han kommer hen til dig.
 
Så mærker jeg energien fra Sirius systemet – en klar hvid stråle der strømmer ned over os. Og jeg får sådan en følelse af, at vi alle sammen bliver opdateret med kosmiske nyheder - det lyder sådan sjovt, men sådan føles det. Der er ligesom nogle nye ting i gang – som vi er i gang med at samle viden omkring – som vi skal bruge på Jorden i forhold til udviklingen på Jorden.
 
Jeg ved ikke om nogen af jer kan mærke det – men jeg kan mærke de arbejder inde i min hjerne – i mit system – og opdaterer nogle ting – og får åbnet for nogle energibaner der har været lidt blokerede – og klargør os til det nye. Og jeg har en fornemmelse af, at det også sker for jer der sidder her. Og jeg får at vide, vi kan være trygge og at det vitterligt er vores brødre og søstre der støtter os – og de har nogle teknikker der hjælper os til, at tingene går endnu hurtigere – end dem vi kender til i forvejen. Og vi skal åbne os for de nye teknikker - de nye energier. Det får jeg også at vide, at vi skal gøre nu.
 
Så prøv engang - hvis du har lyst - at åbne dig for Sirius energierne der strømmer ned i dig – ned over gruppen – og opdaterer dig. Og bare slap af og modtag - og lad det strømme ind i dig på den måde du fornemmer og mærker det – bare vær åben . Det er som om de finpudser vores antenner og vores modtager signal – så vi bedre kan åbne os for samarbejdet med dem i fremtiden.
 
Så får jeg vist et billede af, at det der sker med os nu – det arbejder videre i os hver især - og det er selvfølgelig individuelt for person til person her i gruppen, hvad der præcist sker – Men det som vi har fået opdateret nu – når vi så står over for andre mennesker – så vil det tænde noget i dem - det vil tænde nogle toner i dem, så det også opdateres i dem. Det er meget interessant. Så de nye energier vi modtager – og det der sker i os nu – det vil vi gå ud og brede videre – det er i hvert fald det de vil opfordre os til at gøre. Det stykke arbejde, at sprede de nye energier. Og det er ikke noget vi behøver at være så bevidste om – tænke præcis over hvordan og hvad der sker – men det handler om, at være i lyset og sprede det vi gør hver især. Være kanaler for det vi hver især er – det har fået et løft og en ny tone ind - der som sagt tænder toner i andre også.

Og jeg får også at vide, det vil være godt hvis vi - engang imellem – samler os på de indre planer og åbner op for de her energier fra Sirius – så vi kan modtage nogle nye signaler – nogle nye informationer. Så det bliver et mere og mere bevidst samarbejde vi har med dem. Og det er selvfølgelig kun noget i skal gøre, hvis i føler det er noget for jer.

Og jeg kan se, at overalt på Jorden er der virkelig gang i opdateringen af mennesker – med hjælp fra bl.a. Sirius. Og det går hurtigere og hurtigere, fordi vi er flere og flere mennesker der bliver opdateret – som sender det videre – som sender det videre. Og man kan sige der er nogen af os der modtager det mere direkte – hvor andre får det gennem os, eller andre der har oplevet dette. Men det har samme virkning – og det er ikke alle der er klar til det – eller har tillid nok – eller har energisystemer der kan klare de energier der strømmer ind. Det betyder ikke de er mindre værd eller noget – men sådan er det bare. Så vores arbejde er, at formidle det videre.
 
Og vi vil opdage at vore healinger – vores kanaliseringer og hvad det ellers er vi formidler til Jorden – bliver kraftigere og kraftigere efter det her. 
Og så bliver jeg blot ved med at se regnbuer. – og høre regnbuefolket – og så får jeg lyst til at fortælle at Cecillia har lavet et smukt logo til vores Healer netværk – som netop er en regnbue og en Sirius stjerne. Meget meget smukt logo. Og jeg kan mærke det er bare perfekt til den energi vi trækker ned nu. Og den energi vi skal formidle ud over jorden. Så det er kanaliseret fuldstændig rent ned – og jeg glæder mig til, at det skal deles ud i verden.
De siger også fra Sirius, at vi ikke skal være så bange for at se dem - hvis der er nogen der er det. At de vil åbenbare sig mere og mere tydeligt for os – først på de indre planer – men også mere og mere i det fysiske. Vi skal ikke være bange for dem – de er her kun for at hjælpe os.
 
Så kan jeg mærke at Moder Jord gerne vil takke os alle sammen – og hun sender mere glæde og mere styrke til os – og jeg kan mærke på hende, at hun har løftet vibrationerne i dette område. Og det hænger selvfølgeligt sammen med det Tea fortalte før om stencirklerne – det hele hænger jo sammen – Jorden er jo en helhed. Så det vi gør her har jo også indvirkninger på andre steder på jorden. 
 
Og nu har jeg en fornemmelse af, at de opdateringer vi modtager fra Sirius også går ind i moder Jord – og arbejder derinde. Som lysende laser energistråler, eller som stjerner der bare healer rundt inde i Jorden og uden om Jorden. Det så jeg også under selve healings ceremonien.
Så siger Moder Jord noget med, at i alle er børn af moder Jord og så får jeg den sang ind: Vi er børn af samme jord, og hun opfordrer os meget til at synge og danse videre i livet, med de ting vi hver især kan og gør.
Det er vigtigt at vi husker at danse på Jorden. Og synge for Jorden og for naturen. Der er så meget healing i sangen og i dansen. Og at vi også tager fuglenes sang ind og dyrenes lyde, at vi åbner os meget mere med vores sanser - åbner vores sanser meget mere for naturen – og energierne der er der. Også krystallerne nævner hun, som mange allerede ved - at der blir mere og mere bevidsthed omkring krystallerne – og der venter et kæmpe arbejde med at udbrede de her energier – og viden om krystaller. Som mange af os også så småt er i gang med.
Jorden er en krystal inderst inde – og der vibrerer små krystaller overalt. Også i jeres kroppe. Tonerne slås an udefra – men i er bærer af tonerne. Du kan arbejde med at rense din tone – arbejde med hensigt – lys – og kærlighed. Vær den hensigt du ønsker. Vær renheden – vær kærlighed – overalt hvor du kan sprede det lys du kommer med - vær da lyset og kærligheden. Du er i din essens lyset og kærligheden. Så lad også krystallerne arbejde med den støj du bærer i personligheden. Så din krystal klinger klarere og klarere i dit system. – Og spil sammen med de andre krystaller – omkring dig. Vær ej alene - men spil i flok.
 
Til sidst kan jeg mærke en masse små devaer fra planterne og træerne her rundt omkring, og stenene og de små nisser du snakker om Cecillia, der ligesom kommer for at takke os og beder os om at fortsætte med at samarbejde – ikke bare til Jordhealingerne, men også i vores hverdag derhjemme  - at vi husker dem – husker livet bag – ser dem og lytter til dem.
For det samarbejde er så vigtigt - og der er mange som ikke er klar over hvor meget hjælp vi får at hente der. Og hvor meget de har brug for vores hjælp.    
TAK.

Mariah Nielsen sommersolhverv 2011.
Fredag, 09 September 2011 13:45
Publiceret i Verden
Skrevet af Mariah Nielsen
Læs mere…

For et par år siden var jeg på kursus hos Daniel Mapel som fremstiller dyreremedier, kun i telepatisk samarbejde med dem, de bliver altså ikke brugt på nogen måde. Jeg var dybt betaget og rørt, og da han kom til Danmark sidste år, og vi var med til at fremstille et dyreremedie, skete der dybe processer i mig, og jeg græd som pisket i ½ time efter.

Det store lysende væsen der var bag skaden- den fugl vi lavede remedie med, rørte mig så dybt i hjertet. Og jeg vidste, at dette også var min vej. Jeg skrev lidt med Daniel, havde lige brug for hans velsignelse til dette, han er vist den eneste jeg ved der laver sådanne remedier med dyr, og det fik jeg med det samme. Jeg anede ikke hvordan jeg skulle starte og hvilket dyr jeg skulle arbejde med, så jeg lod det ligge lidt, og tænkte - at det ville vise sig.

 

Hele vinteren havde vi en masse store fugle ude på marken, som puttede sig i læ der, lige ved vores hus. Svanen var der også. Og på vej til Silkes skole var der et svane par, som vi fulgte hele foråret, og de byggede også rede og fik små ællinger. En dag da jeg sad og lavede Blomsterremedier, som jeg har gjort så ofte, kom en stor hvid svane ind i mig og ville være med i dette remedie. Det var en hvid viol jeg lavede remedie med, så det passede så smukt. Så den kom af sig selv, uden jeg gjorde noget særligt.

 

Sommerfuglen har kaldt på mig længe. På min ferie i Sverige gik jeg en tur, og på denne ene tur så jeg over 30 sommerfugle, 5-6 forskellige, som bare sværmede om mig. Jeg var meget rørt, for hjemme i min have, er der fyldt med dem, da vi har en del lavendler som de elsker. Jeg har døbt haven for sommerfuglehaven...

 

I Sverige bad de om et samarbejde og jeg lovede at finde fred til det, når jeg kom hjem. I nat sad der så en sommerfugl på væggen lige over min seng, lige så stille med sammenfoldede vinger. Smukt det er måske i dag, tænkte jeg da jeg vågnede?

 

Efter en skøn healing og meditation i haven, kunne jeg mærke sommerfuglen kalde igen. Så jeg samlede vand, skål, kamera mv. og gik ud. Solen skinnede, og så begyndte det at regne, og hagle voldsomt. Jeg fandt et læ sted og fik kontakt med sommerfuglens Deva og et større væsen som er bag devaen. Jeg var meget rørt. Jeg følte mig på skift som en larve og en sommerfugl der kom ud af sin puppe. Oplevede at den sad med sine spæde bløde vinger og ventede på at solen og vinden skulle styrke vingerne. Jeg prøvede den første lille flyvetur, og jeg oplevede at vingerne bar, og jeg kunne flyve længere og længere ud i verden, det var helt fantastisk. 

 

Solen var nu langsomt vendt tilbage og jeg satte mig ud i solen ved lavendlerne.

Lidt i sjov sang jeg: "sommerfugle, sommerfugle hvor er i?" Og vips så sad der den største sommerfugl jeg nogen sinde har set i min have, på mit højre håndled, mens jeg sad og holdt på skålen med vandet i... Jeg var dybt rørt. Og den ikke bare satte sig og fløj igen, den blev siddende og bare var i ét med mig, vandet, og det store lysende væsen over os.

 

Tårerne trillede, det var så stort det her. Den gik lidt rundt om håndleddet og op af min arm, efter nogle minutter, og da vi var færdige fløj den ned på jorden, kun 1 meter fra mig. Jeg havde siddet og bedt om, at jeg kunne fotografere den, og nu sad den her lige ved siden af, så jeg kunne tage billeder af dem.

 

Jeg har ikke oplevet at sommerfuglene sætter sig på mig her i haven, ellers flyver de med det samme.... Da vi var helt færdige fløj den, og rundede mit hoved og den var så lykkelig. Den baskede vildt med vingerne og fløj væk...

 

Sommerfugleremediet står for:

Glæde, opløftelse, latter, leg, lethed, transformation på alle planer, bevægelse i stilstand. Se livet fra et nyt og højere perspektiv, som kan ændres igen og igen. At hvile i nuets væren. Puppen ser ud til at være i stilstand, men indeni sker det smukkeste mirakel. Fra tunghed/stilstand til lethed/frihed. Tålmodighed i processen, også ved langvarige processer. 

 

Jeg fik disse ord bagefter fra sommerfuglens væsen:

Den magi som du her var en del af, skal deles ud, for at åbne hjerter og bevidstheden om noget større og mere end blot den fysiske dimension. (Og dette er til os alle, og det vi hver især skaber. Billeder, skulpturer, digte, musik mv.)Lad jer ikke stoppe af skeptikere eller mennesker der ikke forstår. Fortsæt med at udbrede jeres lys så smukt på jorden. I har prøvet mange gange at blive misforstået, mistolket, hånet, holdt udenfor, ja sågar har i mistet livet før i tiden. Det er nu tiden til at heale disse sår. Åben dit hjerte så healingsstrømme kan gøre sit arbejde. Lad fortidens skræmmer være fortid, og heal op helt ned i det fysiske.

 

Nu vågner flere og flere sjæle til bevidsthed, og dette store opvågnings arbejde i lyset - er i alle en del af.

 

Lad lyset fylde, også glæden, letheden og kærligheden. Lad sommerfuglen bære dine byrder bort på sin stærke vinger, og lad byrderne opløses/oplyses i Guds kærlige ånde. Mærk befrielsens vinde blæse, og hjerterne drage et lettelses suk.

 

Nye tider kommer og nye vinde blæser. Luk hjertet op i tillid til kærlighedens indstrømning i dit væsen. Lad den smelte frygten, angsten, tilbagetrukkethed og lukkethed. Lad de nye vinde blæse sit lysende lys, ind i hver en celle i dit fysiske tempel her på jorden.

 

I er alle ét, Vi er alle ét. Sammen skal vi brede vores smukke vinger ud, og flyve gennem nye vinde, over bakker og dale, gennem vandfald og åløb, floder og have, for at ende i det inderste af hjertets lotusblomst.

 

                                                           Ét er vi alle, i den inderste essens. Vær Ét!

 

                   I dyb taknemmelighed og kærlighed Mariah Nielsen - Den Gyldne Kilde - d.8.8.2011   

Tirsdag, 23 August 2011 08:51
Publiceret i Verden
Skrevet af Mariah Nielsen
Læs mere…
Commentary by Asger Lorentsen 23.7.11

norge_lysNational tragedies usual are disasters caused by nature like earth-quake and flooding or caused by accidents like a ship descending into the ocean or a collision of trains. They hit every country and even if they create a wound we live with them and do not fear them, and they tend to be forgotten within a decade. But the national tragedy in Norway with bombs and automatic riffles killing up to 100 innocent people is of another category: The cruelty of humans is involved, there is no natural cause, and they do not need to happen. Killing outside wars are always a hurt to our ethics and feeling of well-being and security, and when in a massive scale as in Oslo the wound is deep and almost incurable. The memory will continue to live – not only in the national soul, but in a much wider international context, and the psychological effects are great.

In a spiritual context we may ask: Why did this happen?
Could it be karma for the country? Yes it is possible, however it is not easy to see the exact cause and effect in a country which is known for massive contributions to welfare programs all around the planet and for peace-negotiating initiatives in several occasions.

Could it be a pain which did not have to happen due to karma, but were not prevented from the inner worlds, as the chock, pain and wound in the nation and in the Western world in the end can be beneficial?

Yes this is often the case with any great disaster.

Could it be outside divine laws as an effect of the unpredictable human temper, which cannot always be controlled? Yes – in my view – this sometimes is the case, even if seldom when in such a massive scale.

Is everyone killed or wounded hurt due to individual karma?  In any of the 3 possibilities the individual is not always “at the destined spot and time”. In such a scale it usually is the group or nation which is hurt, and it is difficult for the forces on the inner levels to make sure that only people who have an individual karma are hurt. However such disasters usually are followed by stories of individual who were prevented to join that specific airplane, train or to be at the specific spot of the disaster.

What can be learnt: How to turn it positively?
Any national pain deepens the soul of the nation, makes it more mature and speeds up the process of shifting values from material values to non-material values. The main values emphasized are brother-sisterhood and humane empathy and psychological well-being. No doubt this shift will be speeded up in Norway.

In this specific disaster cruelty or hatred was so dominant a factor, that the whole issue of how to not stimulate such qualities in certain individuals will be in focus in the coming decades. This will include a new debate on the role of violent films and computer-games, which in these decades are one of the entrances of black powers in the youth of humanity.

At the end we may find the tragedy give more positive than negative effects for the nation. Thus it has deep possibilities to stimulate and awaken the 1st initiation in Norway as a whole nation. This initiation is characterized by physical control, networking and organizing, at which Norway already is a master. And now is stimulated the other half of the initiation which is the awakening of empathy as brother-sisterhood and inner life of sensitivity to well-being and beauty. It is up to us to stimulate the positive possibilities.
Lørdag, 23 Juli 2011 12:37
Publiceret i Verden
Skrevet af Asger Lorentsen
Læs mere…

I forbindelse med at Thoths smaragdgrønne tavler syntes jeg, at det er relevant at bringe følgende fra Pyramide- og bibelforskeren Jørgen Hansens som skriver følgende om thoth's pyramide:

Erling


Fredag, 22 April 2011 19:46
Publiceret i Verden
Skrevet af John Kurt Hjarsø
Læs mere…

Thoth’s smaragd tavle 15


Hemmelighedernes hemmelighed


Fredag, 08 April 2011 19:40
Publiceret i Verden
Skrevet af John Kurt Hjarsø
Læs mere…

Thoth’s smaragd tavle 14

Tillæg


Lyt, o menneske, til den dybt skjulte visdom,

der er gået tabt for verden siden Dvælernes tid,

gået tabt og glemt af mennesket i denne tidsalder.


Vid, at denne Jord kun er en portal,

vogtet af kræfter ukendt af mennesket.

Og dog vogter de Mørke Herrer den indgang,

der fører til det himmelfødte land.

Vid, at vejen til Arulu sfæren

er bevogtet af barrierer, der kun åbnes for det Lysfødte menneske.


På Jorden er jeg den, der holder nøglerne

til det hellige lands porte.

Jeg befaler, ved de kræfter, der står bag mig,

at nøglerne overlades til menneskets verden.

Før jeg tager af sted, giver jeg jer hemmelighederne for,

hvordan I kan rejse jer fra mørkets lænker,

afkaste de kødelige lænker, der har bundet jer,

og stige fra mørket ind i Lyset.


Vid, at sjælen må renses for sit mørke,

før I kan træde ind gennem Lysets portaler.

Af denne grund oprettede jeg mysterierne blandt jer,

så at hemmelighederne altid kan blive fundet.


Ja, selv om mennesket kan falde ind i mørket,

vil Lyset altid skinne som en ledetråd.

Skønt skjult i mørke, indhyllet i symboler,

vil vejen til portalen altid blive fundet.

Mennesket ude i fremtiden vil benægte mysterierne;

men den søgende vil altid finde vej.


Nu befaler jeg jer at opretholde mine hemmeligheder

og kun overlevere dem til den, I har testet,

så at det rene ikke bliver fordærvet,

så at Sandhedens kraft stadig må herske.


Hør nu afsløringen af mysterierne.

Lyt til de symboler på mysterier, som jeg giver.

Gør en religion ud af det,

for kun på denne måde vil essensen (stadig) forblive.


Af regioner findes der to

mellem dette liv og Det Store,

der gennemrejses af sjæle,

der afgår fra denne Jord;

Duat, hjemstedet for illusionens kræfter;

Sekhet Hetspet, gudernes hus;

Osiris, symbolet på vagten ved portalen,

som sender uværdige menneskesjæle tilbage.


Hinsides ligger sfæren for de himmelfødte magter,

Arulu, det land, som De Store er passeret igennem.

Dér, når mit værk blandt mennesket er blevet fuldbyrdet.

vil jeg slutte mig til De Store fra mit gamle hjem.


Syv boliger er der i De Mægtiges hus.

Tre bevogter indgangen til hvert hus mod mørket.

Femten de veje, der fører til Duat.

Tolv huse tilhører Illusionens Herrer

og vender i fire retninger, der alle er forskellige.


Fyrre og to er de store kræfter,

der (be)dømmer de døde, der søger efter portalen.

Fire er tallet på Horus’ sønner.

To er vogtere af Østen og Vesten for Isis,

den moder, der går i forbøn for sine børn,

Dronning over Månen, der genspejler Solen.

Ba er Essensen, med uendeligt liv.

Ka er den skygge, som mennesket kender som liv.

Ba kommer ikke, før Ka er inkarneret.

Disse er mysterier at bevare gennem tidsaldrene.


Nøgler de er til livet og døden.

Hør nu Mysteriernes Mysterium:

Lær om cirklen uden begyndelse og uden ende,

formen på Han, som er ÈN og i alt.

Lyt og hør efter, gå frem og anvendt det (lærte);

således vil I rejse ad den vej, jeg drager.


Mysterium i Mysterium,

og dog (står det) klart for den lysfødte,

hemmeligheden om alt, som jeg nu vil afsløre.

Jeg vil røbe en hemmelighed for den indviede,

men lad døren være (hermetisk) lukket for den profane.


Trefoldigt er mysteriet, der kommer fra Den Store.

Hør efter, og Lyset vil dæmre for dig.


I Begyndelsen dvæler tre enheder.

Andre end disse kan ikke have eksistens.

Disse (tre) udgør ligevægten, kilden til skabelse:

én Gud, én sandhed, ét punkt af frihed.


Tre opstår af balancens tre:

Alt liv, alt godt, al kraft.


Tre er antallet af Guds egenskaber i hans Lyshjem:

Uendelig kraft, uendelig visdom, uendelig kærlighed.


Tre er de kræfter, der er givet Mestrene:

At forvandle det onde, assistere det gode og anvende diskriminering.


Tre ting er det uundgåeligt for Gud at udføre:

Manifestere kraft, visdom og kærlighed.

Tre er de kræfter, der skaber alting:

Guddommelig kærlighed ”besat” af perfekt viden,

Guddommelig visdom, der kender alle mulige veje,

Guddommelig kraft ”besat” af den forenede vilje

af Guddommelig Kærlighed og Visdom.


Tre er cirklerne (tilstandene) af eksistens:

Den Lyskreds, hvor intet andet end Gud dvæler,

og kun Gud kan gå igennem den;

kredsen med kaos, hvor alle ting

i naturen opstår fra døden;

kredsen af årvågenhed,

hvor alle ting udspringer fra livet.


Alt levende befinder sig i tre stadier af eksistens:

kaos eller død, frihed i menneske-lighed og himmelsk lyksalighed.

Tre nødvendigheder kontrollerer alt,

begyndende i det Store Dyb, kredsen med kaos

og fuldstændighed i himlen.


Tre er sjælens veje:

Menneske, frihed, Lys.


Tre er tallet på hindringerne:

Mangel på stræben efter at opnå kundskab;

ingen tilknytning til Gud, men tiltrukket af det onde.

Disse tre er manifesteret i mennesket.

Tre konger af kraft er derinde (i mennesket).

Tre er mysteriernes kamre,

fundet og dog ej i menneskets legeme.


Hør nu om den, der er befriet,

fri af livets bånd og (på vej ind) i Lyset.

Han véd, at kilden til alle verdener vil blive åbnet.

Ja, selv ikke Arulus porte vil være stængt.

Så il da, o menneske, hvem ville ikke (gerne) træde ind i himlen.

Hvis du er uværdig,

vil det være bedre at falde ind i ilden.

Véd du, at de himmelske går gennem den rene flamme?

Ved hver omdrejning af himlene

bader de i Lysets fontæner.


Lyt, o menneske, til dette mysterium:

For længe siden engang i fortiden,

før I blev menneskefødte,

boede jeg i det gamle Atlantis.

Dér, i templet, drak jeg af den visdom,

der udgik som en fontæne af lys fra Dvæleren.

Givet nøglen til at stige op til

Lysets nærværelse i den store verden

stod jeg foran den Hellige,

siddende på sin trone i Ildens blomst.

Tilsløret var han af strejf af mørke,

ellers ville min sjæl være blevet rystet af stråleglansen.


Frem fra fødderne på hans trone, der var som en diamant,

bruste der fire floder af ild fra hans stol,

(de) rullede gennem kanaler af skyer til menneskeverdenen.

Fyldt var hallen med Ånder fra Himlen.

Under efter under frembød det stjernefyldte palads.


Over himlen, som en regnbue af ild og sollys,

blev ånderne dannet.

Besang de den Helliges stråleglans.

Da kom en røst fra ildens midte:

Betragt stråleglansen af den første Årsag.

Jeg så dette Lys, højt over alt mørke,

genspejlet i mit eget væsen.

Som det forholdt sig, var jeg nået til Guden over alle guder,

Åndesolen, Eneherskeren over Solens sfærer.


Der er én, tilmed den første,

der har ingen begyndelse,

der har ingen ende,

der har skabt alle ting,

der styrer alt,

der er god,

der er retfærdig,

der oplyser,

der opretholder.


Da strømmede fra tronen en kraftig udstråling,

der omgav og løftede min sjæl ved sin kraft.

Hurtigt bevægede jeg mig gennem Himmelrummene,

vist blev jeg mysteriernes mysterium,

vist det hemmelige hjerte af Kosmos.


Båret blev jeg til landet Arulu,

stod foran herrerne i deres huse.


Da åbnede de døren, så at jeg kunne

få et glimt af det oprindelige kaos.

Gyste da min sjæl ved synet af rædsel,

da veg min sjæl tilbage fra oceanet af mørke.


Dernæst så jeg behovet for barriererne,

opdagede behovet for Arulu herrerne.

Kun de med deres uendelige balance

kunne stå i vejen for det indvældende kaos.

Kun de kunne vogte Guds skaberværk.


Dernæst gik jeg rundt om kredsen med de otte.

Så alle de sjæle, der havde besejret mørket.

Så den lyspragt, hvori de dvælede.


Da længtes jeg efter at indtage min plads i kredsen,

men længtes også efter den vej, jeg havde valgt,

da jeg stod i Amentis Haller

og valgte det arbejde, jeg ville udføre.


Gik jeg da fra Arulus haller

ned til det jordiske rum, hvor mit legeme lå.

Rejste jeg mig op fra jorden, hvorpå jeg hvilede

og stod foran Dvæleren.

Bønfaldt om (lov til) at give afkald på min store ret,

indtil mit arbejde på Jorden var fuldført,

indtil mørkets tidsalder var forbi.


Lyt, o menneske, til de ord, jeg vil give dig.

I dem vil du finde livets essens.

Før jeg vender tilbage til Amentis haller,

vil du blive belært om hemmelighedernes hemmeligheder,

om hvordan også du kan opstige til Lyset.


Bevar dem og bevogt dem,

skjul dem i symboler,

så at den profane vil le og trække sig tilbage.

Form mysterierne i ethvert land.

Gør vejen vanskelig at betræde for den søgende.

Således vil de svage og de usikre blive forkastet.

Således vil hemmelighederne blive skjult og vogtet,

tilbageholdt indtil den tid, da hjulet vil blive drejet.


Gennem de mørke tidsaldre, ventende og iagttagende,

vil min Ånd forblive i det dybt skjulte land.

Når nogen har udstået alle prøvelser af det ydre (i den ydre verden),

hidkald mig da ved den nøgle, som du har.

Da vil jeg, initiativtageren, svare

(og) komme fra gudernes haller i Amenti.

Da vil jeg modtage den indviede og give ham kraftens ord.


Lyt og husk disse advarselsord:

Bring mig ikke nogen, der mangler visdom,

er uren i hjertet eller svag i sin stræben.

Ellers vil jeg fratage dig kraften

til at hidkalde mig fra det sted, hvor jeg sover.


Gå nu videre og tilkald dine brødre,

så at jeg kan bibringe dig visdommen

til at oplyse din sti, når jeg ikke mere er til stede.

Kom til mit kammer nedenunder mit tempel.

Indtag ikke føde, før tre dage er gået.

Dér vil jeg give dig essensen af visdom,

så at du kan skinne med kraft blandt menneskene.

Dér vil jeg give dig hemmelighederne,

så at også du kan stige op

til himlene, i sandhed et Gud-menneske,

som du er i det væsentlige.

Gå nu og forlad mig, medens jeg tilkalder

dem, som du véd (noget) om,

men endnu ikke kender.

Tirsdag, 22 Marts 2011 19:39
Publiceret i Verden
Skrevet af John Kurt Hjarsø
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer