Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Spirituelt
Spirituelt

Spirituelt (235)


Drømme: Mellem to verdener
10-05-01 - drømmetydning: En samling drømme, som afspejler en spirituel proces. Samlingen omfatter 23 drømme, de fleste hentet fra bogen "Brahmans Drøm", drømt før, under og efter forfatterens ophold i Sai Babas ashram. Læs mere

Statement:
Internettet er blevet kaldt "Verdens hjerne". Forfatteren H.G. Wells (bl.a. kendt for Klodernes kamp), var overbevist om, at manglende uddannelse og specialisering var den vigtigste årsag til, at selv veluddannede mennesker dårligt nok var i stand til at forstå verden.

Den manglende indsigt var ifølge H.G. Wells årsag til datidens barbarisme. Det var også Wells, som udviklede ideen om "et globalt leksikon". Han kaldte projektet for The World Brain. I slutningen af 1930'erne holdt Wells et foredrag i New York om The Brain Organisation of The Modern World.

Han sagde: "Et verdensleksikon er ikke længere den moderne opfattelse af en række af printede sider, som er trykt én gang for alle, men et slags mentalt afklaringssted for hjernen, et depot, hvor viden og ideer kan optages, ordnes, summeres, overvejes, beskrives og sammenlignes.

Organisering af leksikonet behøver ikke at være samlet på ét sted: Det kunne have form som et netværk, som indeholder grundmaterialet af en reel verdens hjerne."

Wells forklarede aldrig, hvordan netværket for en verdens hjerne skulle opnås, ud over at det må nævnes, at det på denne tid var teknologisk muligt at lagre materiale på mikrofilm. Men han påpegede, at viden for hele verden ikke ville være meget værd, hvis den ikke var ordnet.

H.G. Wells forudsagde, at et stort antal arbejdere ville blive beskæftiget med at ordne et indeks af menneskers viden samt at opdatere denne.

Selv føler jeg mig som et barn af internettet!
For mig er internettet stedet, hvor drømme kan blive til virkelighed...
I starten af 1980'erne ringede jeg til Karin på hendes job og bad hende acceptere, at jeg indledningsvis belastede vor fælles økonomi med en af disse helt nye fantastiske personlige computere, den allerførste generation af en IBM pc med to diskettestationer, monokrom skærm, 256 kilobyte memory og matrix nåleprinter til en samlet pris af 80.000 kr.

Der var ikke skyggen af usikkerhed i Karins svar: "Hvis du mener, du har brug for sådan en, så er det helt okay med mig."
Jeg stoppede som journalist samme dag, som jeg kunne fejre 20 års jubilæum. Nu skulle der ske noget nyt i mit liv. Jeg realiserede en drøm og startede mit eget softwarehus.

Da 4a Informatik gik i luften med mig placeret midt i den komplicerede proces, som skulle forvandle strømmen af uoverskuelige børsdata fra tørre tal til grafiske kurver, og give køberne af softwaresystemet SuperTrend sikkerhed og overblik i børsmarkedet, opsagde Karin sit eget sikre kontorjob, 20 år hos Jydsk Telefon, fordi hun følte, at det var hendes opgave at hjælpe mig med alt det praktiske.

Jeg drev selvstændig virksomhed fra 1985-94 i 4a Informatik A/S, Århus, udvikling af software til børssystemer, samt distribution af børsdata via datanet.

Alting er som bekendt forvandling. Pga. finanskrisen måtte 4a Informatik A/S overdrage sine aktiviteter og indgive konkursbegæring pr. 31/12 1993. Efter 10 år i direktørstolen måtte jeg en sort decembermorgen stige på den gule linje 2 i Skejby for at komme ind i Søndergade i Århus. Det var min sidste dag i firmaet.

Tiden var gået. Det var lille nytårsaftensdag, absolut sidste frist for en redning af værdierne. Hvis ikke det lykkedes, ville mit barn, 10 års udvikling af finanssoftware og kommunikationssystemer, ryge til vejrs sammen med festfyrværkeriet nytårsaften.

Men jeg havde bedt til Gud, og det skulle nok lykkes på en eller anden måde!
Kl. 14.00 blev den forløsende telefax smidt ind på mit skrivebord. I døren til mit kontor stod Per og Frits på nakken af hinanden. Oplevelsen af deres glæde og lettelse var rigelig løn for mig. Selv blev jeg klædt af til skindet, men barnet overlevede.

Vemodig, men rørt og lykkelig gik jeg hjem og fejrede nytårsaften. Jeg følte mig ikke som en slagen mand, men som et nyfødt barn. For jeg vidste, at nede i Indien i en landsby ved navn Puttaparthi ventede mit livs største oplevelse, Sai Baba, den tiende avatar.

Nu fulgte en række spirituelle studier og rejser
I årene 1994-96 var jeg på langvarige rejser til Indien med ophold i Sai Babas ashram, herunder indsamling af materiale til bogen "Brahmans Drøm".

I 1997 deltog jeg i et halvt års forløb under daghøjskolen Gimle, Århus. Philosofia hed kurset om de store filosoffer, deres tanker og betydning for nutiden. Samme år flyttede jeg fra Århus til København i forbindelse med min skilsmisse fra Karin.

1998 gik jeg på Internet-kursus, et halvt års forløb under daghøjskolen AOF Hovedstaden. Det nye globale netværk og udnyttelsen heraf. Her stiftede jeg bekendtskab med min første HTML-kode!

Som rosinen i pølseenden: Min afgangsopgave på internet-kursus i 1998, udgivelse på Internettet af Brahmans Drøm. Rejsen med Sai Baba. En trilogi om drøm og virkelighed, bevidsthed og eksistens. Shivas Æg, Vishnus Maya, Brahmas Nat.

Trilogien handler om de allerstørste spørgsmål, livet og døden, sjælen og ånden, Gud og universet, sådan som jeg oplevede dem og fik dem vist af Sathya Sai Baba, hinduernes 10. inkarnation af guden Vishnu.

Mit kald fik jeg overdraget - ved licitation - i en drøm
Jeg havde drømmen, mens jeg opholdt mig i Indien. Sai Baba kom ud af døren og gik direkte hen til mig. Han materialiserede en baby og rakte den til mig. Jeg følte en ubeskrivelig stor kærlighed til det lille barn. Så anbragte han en computerchip under huden i min højre hånd lige under den lillefinger, som bar hans ring. Computerchipen indeholder al den viden, som jeg vil få brug for. Sai Baba sagde i drømmen, at jeg skulle skrive Guds bog.

Brahmans Drøm og Selvet.dk er mit bidrag til internettet... min version af Guds bog...
H.G. Wells kaldte internettet for "Verdens hjerne". Nettet vil få revolutionerende betydning i evolutionsprocessen på planeten Jorden. Nettet vil radikalt medvirke til at ændre menneskets bevidsthed.

Karakteristisk for den nye tidsalder bliver integration og holistisk enhed. I stedet for låse sig inde under en osteklokke i ly af et illusorisk billede af en isoleret identitet, personlig eller national, vil fremtidens mennesker i bevidstheden være meget mere åbne overfor den universelle identitet.

Mennesket er ikke adskildt fra Gud, hverken i Brahmans, Allahs eller Faderens skikkelse, heller ikke fra Kristus, heller ikke fra det åndelige hieraki. Hverken rent fysisk, med vore tanker, vore impulser - eller med vore inspirationer!

Nu er vi på vej ind i en helt ny tidsalder, og hermed stilles vi overfor nye udfordringer. En af de største udfordringer bliver formentlig, at hvert enkelte individ må tage ansvaret for sig selv, sit eget liv og ikke mindst sin egen spirituelle udvikling. Kun derved kan SELVET integreres i bevidstheden - og Kristusbevidstheden opnås.

Hvor vi før i bogstaveligste forstand oplevede verden som et fænomen, der lå udenfor os, handler det nu om at opleve verden igennem os selv. Forstå, at det som vi oplever som verden, i virkeligheden er en oplevelse af os selv!

Jeg havde en gang en drøm...
En gang drømte jeg, at jeg havde søgt tilflugt i et underjordisk beskyttelsesrum, hvis eneste åbning var en jernluge i loftet. Jernlugen var surret fast med et tykt stykke reb, som var bundet til et stort skibsanker i bunden af beskyttelsesrummet. I mit skjul var jeg grebet af angst. Der var en, som forsøgte at åbne lugen fra oven, men jeg turde ikke slække rebet, for jeg vidste ikke, om personen ville angribe eller hjælpe."

Lad os tro på det gode, lad os hjælpes ad. Lad os sammen gøre vort bedste, så vi kan skabe en bedre verden.

Husk, at SELVET er menneskets ultimative mål. Men der var mange veje til Rom - og alle veje fører til SELVET. Søg - og du skal finde!

Velkommen på Selvet.dk

:-)

Axel Kristensen,
en fuglelort fra himlen

Jeg ser en forenet jordklode
05-02-01 - holisme: En jordklode, som udtrykker sig ved verdens vilje og er i stand til at styre alt, helhed som detalje, satellit som individ. Jeg ser, at viljen til det gode bliver en absolut nødvendighed!  Læs mere

Lørdag, 16 Marts 2002 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Axel Kristensen "(afdød)"
Læs mere…

Mødet med tvillingesjælen gør, at man går en udvikling igennem, hvor man i højere grad bliver sig selv, dvs. hvem man dybest set er i ånden og på det sjælelige plan, den person bliver man. Forestiller man sig et løg, bliver alle de ydre lag skrællet bort, så det til sidst er kernen, der er tilbage.

Det er kernen, som både er det indre og det ydre menneske.

Det menneske, man er indadtil vil også blive det menneske, som omverdenen ser. Mange mennesker er vant til at for at kunne leve og fungere her på jorden, skal man have en facade udadtil. Mødet med tvillingesjælen gør, at efterhånden som man bliver en individualitet i desto højere grad, kan man ikke længere fremstå som en anden end den man er.

Populært sagt hedder det i computer-sproget: what you see is what you get (WYSIWYG).

Det mest paradoksale er, at på det åndelige plan er alle mennesker forbundne og et, men mødet med tvillingesjælen gør, at vi i højere grad bliver individualiteter, bevidste individer, dvs. det der gør at tvillingesjæle kan forenes, er at de er blevet bevidste om sig selv, men samtidig er dette også det, der adskiller dem fra andre individer.

Man må forstå, at disse møder finder sted globalt. Flere og flere mødes med deres åndelige halvdel. Dette gør, at man bliver bevidst, bliver en selvstændig individualitet og dog samtidig er det netop denne bevidsthed, der gør, at mennesker, sjæle kan forenes på det åndelige plan. Så til trods for at man er adskilt i kraft af sin forskellighed som individualitet, så er det bevidstheden om sig selv, der er den forenende kraft.

Det i stigende grad at blive en individualitet har intet at gøre med at man er bundet og begrænset af sit ego. Sålænge egoet styrer en, er man ikke moden til eller istand til at møde sin tvillingesjæl og blive et bevidst individ. Det er nemlig sådan, at det ofte er netop ens tvillingesjæl, der lærer en de dyrebareste lektioner om at blive egoet kvit.

Dette kan ske på mange måder, men det er en forudsætning for selve forholdet til tvillingesjælen, at egoet ikke er der. Et sandt forhold er nemlig ikke at stille krav til et andet menneske, men at give frihed.

Så bevidsthed om egen sjæl og åndelig oplysning kan kun ske, når egoet er blevet elimineret.

Thi når egoet er væk er der ikke længere noget, der kan begrænse en fra at blive den individualitet og sjæl, som man dybest set er på det åndelige plan.

Stadigvæk idag er "samfundet" meget veldefineret, der er faste standarder for, hvordan man bør leve sit liv for at have succes udadtil. F.eks er de jobs, som arbejdsmarkedet har at tilbyde, meget "konservative", lidt kreative og stiller stadigvæk større krav til mennesket.

Der er utrolig meget stress og travlhed på det danske arbejdsmarked. Selvom der i større grad er mere vægt nu på det åndelige end der har været før, så er der stadigvæk ikke meget plads til individet. Dette betyder, at jo mere det enkelte menneske bliver åndeligt bevidst, i desto højere grad vil man føle sig fremmedgjort i de faste roller, der er udadtil.

Fremmedgørelsen vil blot betyde, at indadtil på det sjælelige plan oplever man at individualiteten i højere grad må stå frem. Det guddommelige i en selv ønsker glæde, kærlighed og udfoldelse af ens sande evner og at dette kommer til sin ret.

Det er noget i en selv, som man ikke kan benægte, men for at kunne bruge sine sande evner, må man gå på kompromis indtil der er mere plads til individet end der er idag.

Alligevel gør "mange bække små" - og menneskeheden vil gå i retning af en åndelig udvikling, bevidsthed om sig selv og selvstændiggørelse. Alt dette vil ske og i stigende grad vil man føle, at man må bryde med ydre forventninger til en for at følge hjertet.

Onsdag, 05 Juni 2002 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af
Læs mere…
1. Det er ikke mulig at ændre andre.

2. Hvis du er nødt til at lave om på andre for selv at blive tilfreds, bliver du det nok aldrig, for der findes kun én, som du muligvis vil kunne lave om på.

3. Det kan ikke lade sig gøre kun at omgås de dele af mig, som du vælger ud. Når vi er sammen møder du hele mig og risikerer hele tiden at støde på noget af det, du ikke bryder dig om. Hvis du finder bare én side hos mig, som du ikke kan acceptere, kan du vælge at forlade mig, eller du kan vælge at blive hos mig i håb om, at du før eller senere vil kunne lave om på mig. Hvis du forventer at vores forhold bliver godt, hvis bare jeg forandrer mig, kan du få lov at vente hele livet.

4. Hvis du let bliver fornærmet, forulempet, irriteret, vred eller på anden måde kommer i oprør på grund af mig, ville det naturligvis være snildt, hvis du kunne lave om på mig. Men eftersom det ikke kan lade sig gøre at lave om på mig, er der ikke andet at gøre end at finde ud af, hvorfor jeg irriterer dig så meget, at du vil forandre mig. Det er en ældgammel erfaring, at du har lettere ved at se en lille plet på din næstes næse end en stor på din egen. At du vil lave om på mig, kan derfor skyldes, at du tilfældigvis selv har netop den egenskab, som du vil ændre hos mig.

5. Du kunne måske få mig til mod min vilje at opføre mig sådan, som du vil have det. Der er nok af metoder: indoktrinering, opdragelse, kritik, reklame, propaganda, smiger, overtalelse, afpresning, provokation, trusler, undertrykkelse og vold. Men tvang eller manipulation forandrer ikke mig ? kun min opførsel.

6. Det ville være kedeligt, hvis du var nødt til at lave om på andre for selv at blive lykkelig. Selv om det var muligt at forandre andre, ville det være upraktisk. De andre er jo så forbistret mange, og du er bare én.

7. Hvis det var sådan, at du kunne lave om på andre, så kunne andre jo også lave om på dig. Så ville du får problemer, for hver eneste, du møder, har sin egen opfattelse af, hvordan du burde forandres. Men hvordan skulle andre kunne lave om på dig. Du kan jo dårligt nok lave om på dig selv.

8. Fornægter du det du ser, belastes du ikke bare af det du ser, men også af besværet med at fornægte det. At se på mig, som jeg er, bliver derfor lettere end at se på mig som den du vil se, hvad enten du idealiserer mig eller fordømmer mig. Accepterer du, at jeg er den, jeg er, slipper du for at blive ophidset, når du opdager, at jeg ikke er den, du synes, jeg burde være, og du bliver sparet for alle de skuffelser, som skyldes dine egne urealistiske forventninger.

9. Accepterer du mig, indebærer det ikke, at du ukritisk godkender mine handlinger eller lader mig træde på dig, men bare, at du ser mig, som jeg er, og giver slip på den illusion, at jeg kunne have været anderledes. Ved at acceptere andre, befrier du dig selv fra en byrde af nag, bitterhed, græmmelse og had. Accept er ingen gave til den du accepterer, så du kan godt unde dig selv at tilgive uden at forvente eventuelle undskyldninger. Du behøver ikke engang informere den, det drejer sig om.

10. Forestil dig, at du bliver flyttet til en verden, hvor du kan forandre andre, men ingen kan forandre dig. Så varer det ikke længe, førend du har forandret dine omgivelser, så at ingen forstyrrer dig, og alle accepterer dig og lever op til dine forventninger. Når du længe nok har fået alle andre præcis derhen, hvor du vil have dem, kommer du nok til at længes efter omgivelser, der udfordrer dig ved ikke at lade sig lave om. Det du så ville ønske dig, kunne vise sig at være den verden, du lever i netop nu.

11. Når du har indset, at det ikke kan lade sig gøre at ændre andre. holder du naturligvis op med at forsøge på det. Så kommer du ikke med flere bebrejdelser, vurderinger, formaninger og gode råd, som jeg ikke har bedt om: du skulle egentlig?..du må naturligvis?..det ville være bedst, om du.?..jeg synes, du burde??hvorfor vil du ikke?..hvordan kan du synes??Jo mindre du har at sige til mig, jo mere lytter du og får da et ændret billede af mig, til trods for, at ingen af os har forandret mig

12. Så holder du op med at ærgre dig over, at du ikke kan lave om på andre og begynder at glæde dig over, at de heller ikke kan lave om på dig!!!

Søndag, 30 September 2001 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Dott Ovesen
Læs mere…
Det er morgen, klokken er snart 7... Uden for synger fuglene og solen ser ud til snart at stikke sine første spæde stråler frem. Jeg elsker disse morgener, her er helt stille - kaffe i koppen og lyden af mine fingre mod tastaturet...

Igen har jeg modtaget nogle dejlige mails, bla. en med nogle tankevækkende citater, du får lige et par stykker af dem her:

"Meget få mennesker lever i dag - de fleste forbereder sig på at leve i morgen."
Jonathan Swift.

"Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi er."
Anais Nin.

Tankevækkende - det fascinere mig, at nogle mennesker kan sige SÅ meget med så få ord :-)

Det der med at levet i nuet - Elsebeth og jeg, sad længe på nogle store sten ved havet i går, nød dagen, livet, solen, havet, skoven og hinandens selskab, imens vi lige præcis snakkede om det der med at være til stede, hvilket vi i øvrigt blev enige om at vi var, lige der på denne smukke dag :-)

Men det er svært.

Som oftest fiser jeg rundt i det som var, eller i det som kommer.

Sjovt nok, for det som var, tja det kan jeg jo ikke gøre så meget ved, det har jo været og det som kommer - tja, det kan jeg jo heller ikke gøre så meget ved, for jeg ved jo for det første ikke om jeg er her når det kommer og under alle omstændigheder, kan jeg ikke planlægge mig ud af noget som jeg dybest set ikke ved hvad er.

Ikke desto mindre, ser jeg både mig selv og andre, bruge oceaner af tid på at forberede det som kommer.

Tanken er underlig, for selvfølgelig har vi ting vi skal og ting som vi har planlagt, men har du tænkt på, at det kan vi faktisk ikke.

Tænk på hvor lille vores magt til at styre begivenhedernes gang er - tænk på hvor lidt der skal til, for at det vi planlægger ikke bliver helt som vi har planlagt det. Så står vi der igen, med alle vores forventninger og må se skuffelsen i øjnene.

Jeg kommer til at tænke på mig selv for år tilbage.

Hver gang mine unger skulle et eller andet, Skolefest, fodbold, børnefødselsdag osv. så stod jeg altid bag et fotografiapparat eller et videokamera - jeg var aldrig rigtig til stede, som oftest så jeg det som skete, igennem det lille øje i kameraet.

Nu tænker jeg, at jeg havde så travlt med at fastholde øjeblikket, at jeg glemte at være der.

Smart med billeder tænker jeg nu, de stopper tiden, de gør at vi kan tage øjeblikket med os og se det igen og igen, men huskede vi at være der da det skete??

Fuld tilstedeværelse i øjeblikket, det kræver en del for mig. Det er svært for mig, bare at være - at lave ingenting med fuld opmærksomhed, men når jeg gør det, så er det en helt fantastisk følelse. Der kommer jeg helt i kontakt med, at øjeblikket er det eneste som i virkeligheden eksistere for mig og at øjeblikket som er lige nu også er det øjeblik jeg har, når jeg bliver 90 år. Alt andet kan jeg dybest set ikke bruge til en dyt, andet end at have det i mine tanker.

Når jeg som nu, tænker disse tanker, så bliver det mig endnu mere en gåde, at de tanker jeg har om andet end øjeblikket, ofte er tanker om det jeg ikke vil have, måske endda det jeg frygter vil ske.

Trickie !!!

Tanken kan være: Bare nu ikke der sker mine børn noget - Når jeg giver den tanke fuld opmærksomhed, så ved jeg jo godt, at der sker præcis det som skal ske, hvad enten jeg står på hovedet eller halen, det eneste jeg kan gøre for mig og dem, er som jeg ser det, at ændre tanken til: Alt er præcis som det skal være.

Den første udgave af tanken skaber frygten i mig, knuer mig, gør mig angst, giver mig følelsen af panik og at der med garanti sker noget grimt.

Den sidste udgave af tanken giver mig ro, skaber tillid og giver mig følelsen af at alt er godt.

Hmmm tænker jeg lige nu - Interessant, igen kan jeg nu både mærke og læse, at det er med tanker som med kosten:

Jeg bliver, hvad jeg tænker/spiser!

Vil du læse mere - besøg mig på WWW.Dotts.DK

Tirsdag, 12 Marts 2002 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Dott Ovesen
Læs mere…

Af forfatter Irma Lauridsen
www.irmalauridsen.dk

Du kan selv skabe det hele
gennem dine tankerStore og små forandringer - skab dem selv! Jo, det lader sig gøre. Der er langt større kraft i vores tanker og indre billeder, end de fleste af os tror. Den kraft kan bruges til uendelig mange ting, fordi den kan styres. Vi skal bare være bevidst om den mulighed for at kunne bruge den.
"Mit liv bliver ikke bedre," siger mange. Og de får ret. Fordi livet bliver som man ser det for sit indre blik. Men hvad så med at vende den en hel omgang ...? Se dét giver muligheder!Tankerne kan forandre vores dagligdag, vores sundhed og endda vores udseende, hvis vi tror på det. Tankerne kan give fantastiske fysiske forandringer i vores krop. Vi tror måske ikke, det er rigtigt, og tror vi ikke det, bruger vi det selvfølgelig heller ikke bevidst. Og det er synd, for i tanken ligger den styrende kerne i vores liv.
I sin tid tænkte jeg mig slank. Lærte simpelthen mig selv at bruge tanken, så min krop begyndte at opføre sig som slank - og blev slank! Det har andre også gjort. Og det er noget HELT andet end at gå på en slankekur.
Senere tænkte jeg mig totalt fri af en rigtig grim skavank, der var kommet i min krop, og som skulle have været opereret væk. Lægen slog fast, at der ikke var andre muligheder end operation. Men jeg valgte at overbevise mig selv om, at der var en anden mulighed, nemlig kraften i tanken og indre billeder. Og det virkede!Lyder det lidt for "luftigt", at tanken har så stor kraft, at den kan gøre dig mere frisk og rask - ja endog i visse tilfælde kan gøre dig helt rask? Jamen så gør lige selv et tankeeksperiment, og bagefter vil du selv have oplevet, at tanken virker fysisk:
Hvis du går og spekulerer på noget, du ikke rigtigt tør kaste dig ud i - f.eks. en jobsamtale, en ny date, sker der tit det, at du begynder at ryste lidt på hænderne, sveder, får måske røde knopper på halsen og får svært ved at sove. På grund af - tanken alene!
Du tænker på den gode mad, du nu skal spise - og alene ved tanken får du mere mundvand. Jo, så sandelig virker tanken fysisk.
Det kan vi altså få den til at gøre i positiv retning så meget vi vil og så meget vi satser på det og arbejder med det. Altså hvis vi bliver bevidst om tanken og om, at vi vil og kan styre den, giver det fysiske forandringer.Det gælder selvfølgelig også humøret, hele livssynet - det kan totalt forandres til noget virkelig godt - også via tanken. 
Selv synes jeg, det er en af de største oplysninger, der er kommet frem nogensinde. Jo, det har været kendt altid. De fleste af os har bare ikke givet det den opmærksomhed, det burde have, eller vi har glemt det igen. Og dermed er vi gået glip af en enorm ressource, der er helt gratis.
Men tager vi det op og bruger det, kan det simpelthen revolutionere hele vores liv, intet mindre - hvis vi gør arbejdet, er stille, lytter indad i os selv og bestemmer, at for fremtiden er det MIG, der skaber tilstandene i mit eget liv. Jeg bestemmer selv, om jeg vil koncentrere mig om ærgrelser og sorg - eller spejde efter glæde og dyrke den. Til forandring, glæde og sundhed. Enhver kan arbejde på at gøre sig selv sundere og stærkere - ja i visse tilfælde måske endda befri sig selv for en sygdom - alene via tankerne, som bliver styret mod det, man ønsker skal ske.I bogen "Slank på den lette måde" giver jeg en del temmelig interessante eksempler på fysiske forandringer, der er sket - alene ved tankens kraft. I bogen fortælles også hvordan det kan gøres. Noget, der er så let, at det kan praktiseres af alle, så det efterhånden bliver helt naturligt. Jeg fortæller bl.a. om en rigtig grim, meget synlig skavank, jeg fjernede fra mig selv, alene ved at visualisere den væk. Omgivelserne måbede, da de så resultatet.
Når man lærer at styre tankerne mod det, man ønsker sig - simpelthen at visualisere et godt resultat - har man taget sit liv i egne hænder og taget et ansvar for egen sundhed. Det her er ikke svært. Her kan alle være med, så snart vi er bevidst om, at den mulighed findes, og hvor let den er at anvende.
Du kan læse et lille uddrag af "Slank på den lette måde" på www.irmalauridsen.dk  Der er opskrifter og forslag, som er lette. Den kan virkelig give dig positive ideer og lyst til at forandre meget i dit eget liv til det bedre. Giv dig selv en gave. Prøv det - oplev selv, hvor let det er, og få gevinsten!

Onsdag, 19 December 2007 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Irma Lauridsen
Læs mere…

Min sjæls inderste kerne

/ved Ulla Runchel

 

 

Jeg sidder igen i min lille stue og er gået helt ind i min sjæls indre kerne, og der gemmer sig utrolig meget  , noget jeg slet ikke vil tage frem endnu, jeg kan heller ikke få adgang på den måde, at jeg slet ikke kan åbe op for de mange ophobninger, der har skjult sig i den sidste stykke tid. Jeg har mødt så mange mennesker der har været syge inklusiv i min egen familie, mange mennesker på min vej, bliver jeg standset og spurgt om råd, da Jeg som altid spørger efter hvordan folk har det, helt inde dèr, hvor det gør ondt. Vi bliver jo behandlet, som vi behandler os SELV, dvs. Den energi vi indeholder får vi selv tilbage igen. Så den tid må snart være forbi, da jeg har mødt mange med alvorlige sygdomme og meget alvorlige problemer, det er somom jeg selv tiltrækker mig disse energier, og det gør jeg og har selv valgt det, da jeg slet ikke kan lade være med at stoppe op, og hjælpe fra mit eget livsforløb, hvor andre måske, ville gå uden om, da det er nedlsidende at for mange mennesker, eller mangel på  empati og overskud til at hjælpe næsten i sådanne tyndslidte energier. Og det er fuldt forståeligt, da det jo altid er "sjovere" at være sammen med raske og glade mennesker, men der skal være plads til alle.Jeg har ellers i mange år,  valgt at "styre" lidt i den anden retning, at ridde med bølgen, hvor man vælger ikke et have problemer, og overse de advarselsskilte, man møder på vejen derudaf, hvor man jo egntlig selv "bevidst" godt ved, at man burde stoppe op og se på disse blinkende advarsels tegn, som man er klar over er der, de forsvinder ikke, men vi vælger jo at gemme det til "senere" ikke lige nu! Man vil ikke gå i dybden. Eller se sandheden i øjnene, man flygter lidt for , man vèd godt at det er arbejdet på krop og sjæl, man skal igang med.Jeg har det nok bedst med stadig at være til rådighed, når nogen har det skidt. Der går  ikke noget fra én at være næstekærlig, det er jo i den sidste ende det, det hele drejer sig om. Men man skal jo have det her overskud, til at lytte tålmodigt til hvad ens nærmeste omgivelser har at sige. Mange gange tænker jeg, at NU vil jeg ikke tiltrække mig det mere, da kan man indimellem glemme sig selv, at livet flyder  forbi èn, uden man ser hvad der sker inde i ens indre kerne  af ens eget liv, fordi man ikke giver nok plads til sig selv. Og ser på de faresignaler der er der. Har du ikke overskud til dig selv, har du det slet ikke overfor andre. Og det er tilladt at give plads til sig selv, nå ind i sin sjælskerne, til at få ny overskud og energi.  

Nu lyder det hele så anstrængende, det er det ikke, det er fordi jeg er begyndt at hive noget af den inderste kerne ud i "lyset" og se hvor meget traume jeg har af forbrug af andre mennesker igennem mit liv, om jeg har behandlet dem ordentligt og om der ikke sidder en rest af dårlig samvittighed, det tor jeg vi alle kan nikke genkendende til, vi er jo bare menneske på ondt og godt.

En oprydning er igang i denne allerinderste midte, hvor der gemmer sig så meget sammenpakket samvittghed og masser af livets glædelige stunder, som skal fusioneres for mig i de næste par måneder, forbrug og misbrug af samme, estans af menneskelige værdier, om tiltrækningskraften af det samme stof man selv indeholder, er det jo ens egn "skyld" af de mennesker man har sit karma med, skal tilgives og forstås af alle parter , før man kan slette "info" i denne kerne, så man kan komme videre i sit liv og have overskud til det man aller inderst brænder for, denne indre kerne som er så svær, for mig at komme ind i, ligger også inde med mange svar til mig og det enkelte individ, til at man kan komme videre op ad den gyldne stige.

Mange gange er vi nok for overfladiske, fodi man ikke kan bære i sit hjerte at se andre lide, og ikke har dèt der skal til for at sige de rigtige ord,  så vælger vi at "gå uden om" og vores samvittighed samler sig i den inderste kerne, til næste gang vi gør ditto, og sådan er det med mange andre ting vi, springer over hvor gærdet er lavest,  men vores kerne hukommelse har allerede gemt det, dybt inde, fordi vi godt  "inderst inde" vèd, at vi måske nok skulle have sagt noget andet eller  givet tid og plads, får at hjælpe det syge menneske o.a  etc. Men forståeligt for os alle, så er det "nedbrydende" for vores celler, hvis vi ikke når at beskytte os selv, når vi er på hjælpe arbejde,   da er det inspirerende og godt at have i "bagagen" at vi har den spirituelle indsigt i vores hjælpere fra universet, som sparringspartnere til at støtte og hjælpe os, med at videregive den guddommelige hjælp der skal til, for et sygt menneske. 

Vores samvittighed , gemmer sig inde i kernen , der har den det rigtig godt og  det er dèn vi skal have fra sorteret i den indre kerne, til at vi kan have masser af overskud, livsglæde og finde sig selv igen , til at man kan holde sig selv ud, uden at vide at man kunne have gjort mere end man skulle, for hvem siger det? Vi er jo vores egen herre, ikk? Så min sjæls indre kerne er ved at gennemgå en ordentlig hovedrengøring, jeg er allerede ved at komme igennem til det inderste, men der skal sjælekræfter og selvransagning til, at nå helt derind hvor det gør ondt, og så er det om at få slettet det info, så man kan få en ren samvittighed over for sig selv og ens forbrug af mennesker,  så man kan starte på en frisk og have overskud til at nyde livet i fulde drag, også dèt at hjælpe andre og tage imod kærlighedens fantastiske energistrømme der kan vælte en omkuld med glade og lyse energier i ens hverdag, thi det man sender ud, for man tifold tilbage, det er jo i fælleskabet vi løfter os, og den dag man selv har brug for hjælp, ja så bliver man omringet af kærlige og varme mennesker, man slet ikke drømte om, det har jeg selv prøvet og det går helt ind i hjertekuglen, den indre sjælskerne hvor jeg aldrig tillader  at slette det, når man oplever kærlighed og empati fra næsten, er man så rig at man kan hvad som helst igen.

Nu kommer jeg længere ind i sjælskernen, her ser jeg vores er en energi substans med filamenter ud i universet, i sjælens kerne er ALT info gemt til vores fysiske hjerne, kernekraften ligger og roterer latent i de tynde tråde som holder på "kernens" midte,  vores sjæl har en indvendig struktur,  den indre sjælskerne hvor vi henter ALT info fra, det ser jeg klart og  tydeligt, nu hvor jeg er på rejse i det inderste af det endelige i mig selv, min sjæls kerne, som  jeg ikke har tænkt på før jeg skriver denne artikel, der startede helt nede på Jorden, hvor vi jeg nu er gået igennem lydmuren, og ind i selve sjælen,  der skal inkarneres igen og igen hvis man eller tror på dette.

På den måde om det er sjælens kerne der "styrer" individets funktion,  er vi selvstyrende igennem sjælens midte, der gør at vi famler rundt i livets karmiske bånd, hvor vi har fået intiligensen til at uddele vejr og vind lige, at vi selv må "rede trådene" ud af de situationer-karma vi krearet i dette liv,  da har vi så åbenbart , fået den fysiske krop til at bruge som middel til dette. Kryptisk for de fleste, men det kunne være et svar på mange af de spørgsmål, der jongleres med i dette århundrede. Når ånd og stof mødes, på det universelle plan, sker der noget. Her fusioneres sjælens kerne, med de fysiske cellers receptorer, der tager imod info, fra sjælens indre kerne. Uden sjæl intet liv, så det at gå dybt ned i sjælens kerne, er vel ikke så galt endda, her ligger måske kernekraften i dit livs væren?

Du kan selv gå ind i denne sjæls kerne og finde svarerne til dig selv,  det tager lidt tid, men sæt noget godt musik på, sid stille få absolut ro omkring dig,  og begynd så rejsen:

Forestil dig du flyder igennem din egen krop, og ser din transperante sjæl , et stykke væk fra kroppen, se så hvordan den lyser op i et gigantisk lys og inde i din sjæls kerne der ligger i midten , ser du et lille punkt, din egen indre kerne, som et livshjul der drejer i en latent bevæglese, udfra punktet lyser der bilioner af små lyspartikel totalt transparent i deres vægtløse form, da det er din sjæls inderste kerne, som er fyldt med alt den viden du kan bruge til dig selv.

Her spørger du dig selv, hvad du vide og  du kan inde i din egen intilligens få "overført" info- fra dig til dig-  her vil du , i dyb stilhed hente dine oprigtie svar, som du skal bruge her og nu,  du kan selv være din egen herre i dit eget hus, og selv få frem det du skal arbejde med og hvad du skal gøre og hvordan du skal gøre det. Men det kræver en dyb ro og totalt tanke tom, på det mentale plan, så du har plads til at få de "rigtige" og brugbare svar frem.

Uden tvivlen  blander sig i forløbet.

Dette er noget jeg øver mig i , ind imellem- da det nok er en selv, der bedst vèd, hvor "skoen trykker", hvis vi skal være helt ærlige over for os selv.  I fremtiden skal vi lære at være vores egen hjælpere, være gode til selv at ikke rutsje tilbage til de gamle mønstre, giver vi os selv ro og plads til dette, kan vi i den indre sjæls kerne, finde uvurdelige og brugbare svar til os selv,  tro, tro og atter troen på os selv, kan flytte bjerge.

 Lys og kærlighed

Ulla Runchel

Spanien 

Onsdag, 15 September 2004 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Ulla Runchel
Læs mere…

 

© Arielle Designs HjerteEngel

Today
I feel blessed on this special day
You might say:
"But it is just another day"
I disagree
This is the most beautiful day ever
This is the day not yet lived
This is the day not yet played
This is the day not yet sensed
This is the day not yet experienced
This is the day not yet created
This is the very day
The first day
In the rest of my life
I bless this day of mine
I embrace this day of mine
I love this day of mine
I play with this day of mine
May I make the very best
Of this unique day of mine

And I too wish you a blessed day!
May every single day
In the rest of your life
Be blessed as well
Blessed with love and light
Blessed with joy and unity
Blessed with what ever
You may wish for
Bless you
Light of divine love and spirit

Arielle Javanna

Torsdag, 23 April 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

 

Jeg har skrevet et digt
en sang
som jeg ønsker at dele :O)

Søndag, 11 Oktober 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

 

Hunden alene hjemme - det behøver ikke at være et problem.
Artikel skrevet til Dyrefondet's blad, Hundejournalen juni 2004.Breve og reklamer er delt til ukendelighed, dørkarmen har tandmærker, og pludselig får man øjnene op for hvad et par sko egentlig indeholder. Eller måske er det indholdet fra skraldeposen der er "sorteret" efter hundens ønske... Kender du det?

Og det behøver ikke at ske særligt mange gange, før vi begynder at overveje hvilke ødelæggelser dagen byder på - allerede inden vi forlader hjemmet. For ikke at snakke om de tanker vi kan have, om vores hund virkelig er SÅ ked af at undvære os.

Jeg vil starte med at sige, vores hunde er jo flokdyr, og derfor skal de lære at være alene hjemme, de kan det ikke bare pr. automatik. Situationen er uvant for dem. Tænk på du får den lille 8 uger gamle hvalp hjem, den har lige forladt sin mor og alle sine søskende. Den kommer i et nyt hjem, med nye mennesker at forholde sig til, og mange nye indtryk. Derfor er man nød til at gradvist lære hvalpen at det er ganske udmærket at være alene hjemme.

Jeg vil først gennemgå hvordan man kan vænne hunden til at være alene, så man stort set undgår problemer. Dernæst vil jeg komme ind på hvad man kan gøre når problemet er en realitet, og/eller er blevet for stort.

Oftest får man sin hund i forbindelse med fridage eller ferie, eller en tilpasning i husstandens arbejdstider, så den ikke fra starten skal være alene hjemme i 9 timer.
Når hunden er faldet til, og er tryg ved omgivelserne kan man stille og roligt gå i gang med at øve "alene hjemme". I starten forlader man ikke hunden mere end et par minutter, og tiden øges så langsomt, efterhånden som man træner det mere og mere.
Sørg for at hunden er luftet, men ikke med cykeltur, løbetur og pinde/bold kast. Så roligt som muligt, så hunden får gjort det den skal. Det bedste er en lufte tur på 15-20 minutter, hvori der er indlagt forskellige øvelser, så hunden også bliver mentalt træt. Det kan være søgeøvelser (hav lidt gode guffer med i lommen), øve sit, dæk, stå og plads i små intervaller under turen, men ikke mere end at hunden har mulighed for at gå at snuse og tisse af.
Søndag, 05 December 2004 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Merethe Børgart
Læs mere…

Lær dit barn det, du selv kan

Vores børn går til det ene og det andet - udenfor hjemmet. Der er masser af tilbud. Og det er fint.
Men hvad med alt det, de også kunne lære - af far og mor?
Søndag, 30 Januar 2005 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Irma Lauridsen
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer