Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Spirituelt
Spirituelt

Spirituelt (235)

 

Tilmeld
GRATIS nyhedsbrev

Læs beskeden i vores flotte nyhedsbrev-design HER   

Del på Facebook  logo        print 

Amerikansk mindedag Memorial Day; elementer i vurdering af den rette timing; Illuminati spærrer for Obamas hensigter; Cheney; den globale økonomi er endnu ikke stabiliseret; vibrationsniveauer, bevidsthed; Susan Boyle; misopfattelser omkring NESARA; svineinfluenza; sindslidelser er ingen hindring for fysisk opstigning; sjæle reinkarnerer ofte i samme land eller religion; Jordens opstigning

26. maj 2009

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.matthew.selvet.dk 

NB: (o.a. = oversætterens anmærkning)

1. På vegne af alle sjæle på denne station, dette er Matthew med kærlige hilsener. Det har været med blandede følelser, at vi har iagttaget højtideligholdelsen af USA's Memorial Day [o.a. mindedag for faldne mænd og kvinder i den amerikanske militære tjeneste]. Vi kender til disse mørkets kræfter, som influerer eller påvirker selvtjenende individer for at starte krige og for at holde dem kørende, for at få mere land, mere penge og mere magt. At forårsage flere dødsfald er helt ubetydeligt og ligegyldigt for disse krigsherrer, som har tabt deres samvittighed og som ser døds-antallet som et middel til at nå frem til målet. Disse individer kan ikke genkende det hykleri i årligt at mindes de millioner døde, hvis død de har været årsag til, eller den sorg og smerte deres familier og venner har måttet udholde. Alt dette er en bedrøvelse for os, hvilket også inkluderer de krigsmagere, som er fanget og hænger i mørkets dynd. Ved universel lov vil de opleve de samme lidelser, som de har forårsaget, og ved guddommelig nåde, vil de blive givet muligheder for at stige op i lyset, og det er en grund til at føle glæde. Som en uadskillelig del af Gud og alle andre sjæle vil deres accept af lyset løfte Enheden af Alt. En anden grund til at føle glæde, er, at mørket, som indfangede disse sjæle, blot er en tjavs af dets tidligere styrke på Jorden, og ikke kan blive hængende meget længere.

2. Vi kan også se de overlevende fra krige, nogen med kroppe, som er så skadede, at deres liv og deres families liv er radikalt forandret. Vi ser de veteraner, hvis psyker er så ødelagte, mange af dem er tabte blandt de hjemløse, og vi ser pinslerne fra dem, som elsker dem. Og alligevel, sammen med vores bedrøvelse i forhold til alle disse sjæle, så er der også glæde i at vide, at de har taget et spring frem i spirituel udvikling. Dem, som vil dø og vil efterlade deres kroppe, vil kende til deres fremskridt i sjælsudvikling, når de kommer til Nirvana [o.a. stedet vi kommer frem til efter døden; himlen] og dem, som overlever pga. af at de optager lyset, vil blive helbredt, når Jorden når frem til de højere vibrationer hendes opstigningsbane. Og ja, om det bliver den ene eller den anden måde, så vil disse mænd og kvinder lære sandheden at kende omkring de krige, som de kæmpede for "frihed", men i deres højere forståelse vil de føle tilgivelse og medfølelse for de sjæle, som blev fængslet af deres magt og kraft, og gjorde drab til noget "patriotisk", og gjorde dem, som dræbte og blev dræbt til "helte"; og alle disse oplyste sjæle vil blive krigere for lyset og freden.

3. Mange af jer har ventet i mange årtier den lovede æra af kærlighed og fred Jorden, og andre af jer er først for nyligt blevet bevidste om den spirituelle og fysiske rejse ind i denne æra, og de fleste af jer ønsker at vide HVORNÅR: Hvornår vil krigene og volden slutte? Hvornår vil vi møde vores rumfamilie? Hvornår vil sandheden omkring 9/11 [o.a. 11. september 2001 attentatet] komme frem? Hvornår vil den planetariske renselse af Jorden være fuldført? Hvornår vil ondskab mod dyr og ødelæggelsen af vores miljø stoppe? Og hvornår vil forurening af vores verden høre op?

4. Elskede sjæle, hvis vi havde svar disse spørgsmål og jeres andre "hvornår" spørgsmål, så ville vi med glæde dele dem med jer. Men indtil der ikke er mere oprør og virvar i jordens energifelt for potentielle muligheder, så kan en præcis 'timing' af specifikke milesten ikke anslås præcist. Hvis I vil sætte dette i en sammenhæng med, at cirka seks milliarder sjæle konstant udsender energi med enhver af deres tanker, handlinger og reaktioner, så kan i nok se de utallige variabler, som konstant har en indvirkning , hvad det er, der sker. Men ja, ved slutningen af jeres år 2012 vil absolut al mørke jorden være forvandlet ind i lyset eller besejret - der kan overhoved ikke stilles spørgsmålstegn ved dette. Det eneste, der er usikkert lige nu, er 'timingen' af de individuelle fremskridt, alt som jorden bevæger sig ind i fjerde tæthedsgrad. Det er derfor vi siger, at tålmodighed og en stedfasthed i lyset vil give jer fred i sindet og en styrke i sjælen i disse overgangstider til den ultimative belønning, et liv i den Gyldne Tidsalder, hvor vibrationen af kærlighed og harmoni med hele naturen vil overgå jeres største forventninger.

5. Fordi de højere frekvenser jordens opstigningsbane har forskelligartede virkninger, vil jeg her nævne dem, som læserne føler bekymring for: træthed; svaghedsfølelse; uforklarlig rastløshed; kort opmærksomhedstærskel; glemsomhed; skiftende følelser af intens smerte og intens glæde; unormal utålmodighed eller vredesudbrud; sløret syn; fordøjelsesproblemer og følelsen af at "insekter befinder sig hovedet". Hvis nogen af disse og uden tvivl mange flere typer af fysiske, følelsesmæssige eller mentale reaktioner er af en forbigående længde eller optræder i korte øjeblikke, så kan de helt sikkert være naturlige justeringer til de fremherskende energier, og det vil ikke være nødvendig at søge sundhedsfaglig hjælp. Og hvordan man bedst kan komme disse symptomer i møde - og det at vedligeholde et sundt immunsystem, er simpelt hen det bedste forsvar mod enhver sygdom - er blot at føre en sund livsstil: få rigelig med søvn, drik masser af rent vand, spis nærende føde, motioner dagligt, undgå stressfyldte situationer, når det end er muligt, og tilbring nærende tid i stilhed. Men hvis nogen af disse betingelser bliver værre eller bliver forlænget, så lad være med at antage, at det kun er forårsaget af de sig skiftende frekvenser, men konsulter i stedet en sundheds-specialist, som du har tillid til. Hvis der intet er i vejen rent organisk, så vil dit sind kunne slappe af. Og hvis nogen af disse situationer kræver en medicinsk pleje, så kan du modtage den rette behandling.
 
6. Lad os nu bevæge os videre til et emne, som befinder sig i mange menneskers sind, nemlig at den amerikanske præsident Obama's nylige beslutninger virker skuffende, og blot "er mere af det samme gamle". Vær sød at huske , hvor tit vi i vore meddelelser har sagt, at vi er apolitiske, upartiske og ikke-dømmende, at vi kun rapportere, hvad vi observerer fra vores udsigtspunkt, og fra vores informationer fra mange lyskilder. Det er dette grundlag, at jeg vil sige, at den person, som skrev, at Obama bliver "mikro-kritiseret" har beskrevet det meget passende.

7. Selvom nogen af de skridt i den retning, som han ønsker tingene skal tage, modtager den støtte fra kongressen, som det kræver, så er en modstand til større forandringer stadig fremherskende, fordi presset fra Illuminati medlemmerne af kongressen stadig er meget stærkt. Det samme gør sig gældende med landets militære styrker, og de internationale industrielle-, bank- og handels-komplekser. Obama kan ikke være, og han ønsker ej hellere at være en diktator, og han arvede en global "bag of worms", så at sige. Det, der er blevet kaldt hans 'skiften frem og tilbage' [engelsk: "flip-flopping"] er i virkeligheden en forsigtig og vis manøvrering, alt imens han bliver stadig mere opmærksom flere af de elementer i det lumske net, som Illuminati har vævet stramt rundt om kloden. Der er tiltag undervejs - nogen er "transparente", men nødvendige, og der er langt flere, der skrider frem bag lukkede døre - som vil føre til en afsløring og gøren sig fri fra af den mørke indflydelse, som har sat retningen i mange tidligere administrationer, og forsøger at gøre det samme i den nuværende administration.

8. I denne sammenhæng er den amerikanske regering ikke unik - Illuminati har kontrolleret de fleste regeringer, institutioner, organisationer og multinationale selskaber i hele jeres verden. Alt imens vidnesbyrd omkring denne sandhed kommer frem til offentlig kendskab, der vil I se beslutsomme handling adskillige fronter for at genindsætte integriteten og æren i regeringerne og alle andre organer, som har en indflydelse livet hvor som helst jorden. I dette øjeblik bliver et antal 'brændpunkter', der er fyldt med aggressivitet, anset som større trusler for verdens sikkerhed. Der vil fortsat være sabelraslen i nogen områder, men disse situationer vil ikke udvikle sig eller vokse til fuldt udkæmpede krige for slet ikke at tale om atomare krige, som nogen anser for at være uundgåelige. Fremskridt hen imod fredelige løsninger i aktive og umiddelbart forestående krigszoner vil komme i gang, alt som jorden fortsætter med at bevæge sig ind i de højere frekvenser. I det konstant intensiverende lys vil ledere, som stadig følger Illuminatis ordre, blive væltet og afløst af vise ledere med integriteten og æren i behold. De "mørke operationer" [engelsk: "black ops"] bagved terrorhandlingerne vil blive afsløret, oprindelsen til "pandemier" vil blive afdækket, kemikalie-flyspor [engelsk: "chem-trails"] vil blive stoppet og mekanismer for sinds-kontrol vil blive afsluttet. Gradvist, ligesom en række af dominosten, der falder langsomt, vil alle kilder til korruption, bedrageri og nederdrægtige intentioner blive afsløret.

9. Vi byder spørgsmålet i forbindelse med den tidligere amerikanske vicepræsident Cheney's motiver i at forsvare Bush-administrationenes gøren brug af tortur, velkommen, fordi det har langt større og dybere betydning, at han ny udtaler sig, end der umiddelbart er synligt. Som værende et top Illuminati-medlem, da ønsker Cheney at genantænde frygten for den globale terrorisme - i må huske , at den forstørrede energi i frygt er både det mest effektive værktøj, som mørket har til rådighed, og samtidig det brændstof, som holder mørket ved live. Ved at indpode i sindene befolkningen, at enhver mere lempelig politik end tortur for at samle informationer ville bringe USA og hele verden i fare, der prøver han at afbryde Obama's bestræbelser at skabe forhandlingsløsninger i forbindelse med konflikter, fordi denne politik ville dødsdømme Illuminati's bestræbelser at holde gamle konflikter i kog og samtidig at starte nye. Cheney minder offentlig kongressens medlemmer om, den indflydelse Illuminati har over dem, om det er i form af bestikkelser, som de er gået med til, eller ved at skabe heftig forlegenhed, som ville føre til personlig og professionel ruin via andre former for afpressning, eller dødstrusler imod deres familiemedlemmer - dvs. de kommer med en stærk advarsel, at de må blive ved med at underlægge sig og følge linjen lagt af Illuminati. Det er derfor, der har været furore i kongressen over de nyligt foreslåede frigivelser af mistænkte terrorister, som har været fanget i Guantanamo-lejren [o.a. se evt. mere her - http://da.wikipedia.org/wiki/Guantanamo-lejren], og det gør, at Cheney overfor hans Illuminati-kollegaer kan bevise, at selv nu, hvor han befinder sig udenfor regeringen, der har han stadig en magtfuld indflydelse den. Han viser også tydeligt - hvor uforvarende det end er - hans intense ønske om ikke længere at diskutere brugen af tortur. Vi kender til hans frygt, at enhver dybdegående undersøgelse kunne føre frem til at vise hans involvering i "9/11", og vi kan fortælle jer, at det har den allerede gjort.

10. Har økonomien stabiliseret sig, som nogen statistikker indikerer? Nej, det har den ikke, og der er meget mere i det end statistikker omkring bank- og aktiemarkedsaktiviteter, arbejdsløshed, salg boligmarkedet, bankerot og mistede pensionsmidler og deslige kan antyde. De mest ærlige og drevne af jeres økonomer siger, hvad vi tit har sagt: Selve grundlaget for den globale økonomi er brudt, og at vende tilbage til de tidligere handlemåder, er ej løsningen. Selvom disse økonomer ikke siger, hvad vi har fortalt jer - nemlig at Den Amerikanske Nationalbank [engelsk: "Federal Reserve"] er et af Illuminati ejet banksystem, og vil blive nedlagt sammen med andre redskaber, som de har haft udtænkt for at kontrollere de globale finans- og handelsmarkeder - så taler nogen ud imod de ågerrenter og høje boliglån og kreditkortlån, og de begræder den grådighed og de uetiske politikker, der har ført til den nuværende økonomiske krise. Måske kender du allerede til deres stærke synspunkter og udtalelser, men ser du dette som det vidnesbyrd de er den tiltagende bevidsthedsrejsning, som er frembragt af de højere vibrationer, som nu er fremherskende?

11. Lad os tale lidt om vibrationer. Alt i hele skabelsen er energi, som vibrerer med en eller anden frekvens, og denne vibrationsrate afgør dens bevidsthedsgrad. At føre denne vibrations bevidsthedsskala ned til jorden inkluderer ulevende ting, såsom kampestene, sand og alle fremstillede elementer. En hel del højere oppe skalaen befinder sig planterne - det er vibrationen fra grøntsager, frugter og korn, som giver dem deres ernæringsmæssige værdi, og det forholder sig samme måde med medicinske planter - og ved toppen befinder sig træerne, hvis intelligens og vibration udsender healings-energier i stort overflod. Deva-riget gløder af høje vibrationer, som forstærker alt andet liv planeten. Det er hvaler og delfiner og ej mennesker, som har den højeste vibration i dyreriget - som en race er det hvalerne og delfinerne, der er de mest spirituelt og intellektuelt udviklede sjæle i jeres verden, og de forankrer lys, som bliver strålet til jorden fra fjerne kilder.

12. Når et himmellegeme bevæger sig ind i de højere planer af energi, forøges dens vibrationsgrader, og samme måde gør disse energiplaner, og dermed bevidstheden af alt, som eksisterer dette himmellegeme. Det er det, der er ved at komme frem jorden - kommunikationen flyder frit og klart mellem jorden og alle hendes livsformer, og disses liv med hinanden, hvilket inkluderer energisensitive og klarthørende mennesker. Selvom nogen mennesker måske vælger at tror, at dette endog ikke er en mulighed, så er evnen for telepatisk kommunikation indeholdt i enhver sjæl, og derfor en fuldstændig naturlig begivenhed. Uanset hvad man måtte tro , så bliver enhver planeten påvirket af de højere vibrationer, fordi de forstørrer alle karakteristika, og de intensiverer alle adfærdsmønstre. Forskellen mellem dem, som har åbnet sig for og taget i mod lyset, og dem, der ikke har, bliver mere og mere blændende tydelig.

13. Der findes også andre kilder med høje vibrationer i rigt mål. Kraftfuldheden i vind, ild og vand "går nogen gange ud over kanten" [engelsk: "goes off the chart"] og vibrationerne fra jorden støtter og beliver kontinuerligt livet planeten. Udtrykket, der siger "Tag jer tid til at dufte til roserne" [engelsk: "Take time to smell the roses"], har meget mere visdom i sig, end i måske lige kender til - vibrationerne af blomsteressenser er nemlig terapeutisk godtgørende, og duften fra roser har den højeste vibrationsgrad. Krydderier og urter har også terapeutisk værdi, og ligeledes har renheden i farven hvid, som er syntesen af alle naturlige farver. Men det er symfonierne og koncerterne, som er komponerede i de tidsaldre, som i benævner som klassisk, der har den største kraft til at sætte sjælens strenge i bevægelse, fordi deres vibrationer er afstemt efter tonerne fra universet. Det er ikke overraskende, at der i den anden ende af denne vibrationsskala befinder sig lugte, som får en til at snappe efter vejret; mudrede farver, så som kaki, der findes i mange militæruniformer; og den kakofone musik sammen med de disharmoniske lyde, der ødelægger og forstyrrer balancen.

14. Det er med glæde vi iagttager verdens interesse i Susan Boyle [o.a. læs evt. mere her -> http://da.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle], og til de læsere, som anmodede om vore tanker i forbindelse med hendes pludselige popularitet, der ser vi det som en bevidsthedsrejsning to fronter. For det første, har energiudstrømninger med mørke vedhæftninger for lang, lang tid siden formet og præget tredje tæthedsgrads sind i en retning, hvor man så skønhed, som at have en perfekt fysisk form og fysiske træk og samtidig at have mindsket interessen i individer, hvis udseende og ydre ikke mødte disse kriterier. Denne prægning har fastholdt en standard for hvem, der er smuk, og hvem der ej er smuk, hvem der er værdig, og hvem der ej er værdig for betydningsfuld opmærksomhed. Og det er alt sammen blevet fremmet i de seneste år af den ubarmhjertige reklameren for ydre skønhed, og dens medfølgende intentioner om at påvirke samfundet. For det andet, så tabte melodiøse toner og lyrisk musik med høje vibrationer favøren i blandt masserne, og skarpe, hårde lyde og nedrighed i udtryksformen blev i stedet mere populær. Dette er ikke for at være kritisk overfor komponisterne, instrumentalisterne og vokalisterne - de responderede blot alle de lavere vibrationer, da jorden befandt sig i dødspiner, og det sidste har de også reageret resterne af de mørke energiudstrømninger, der har langet ud og fægtet vildt med armene. Og nu pludselig kommer Susan! Den ægte medfølelse og interesse i hende genspejler verdens voksende genkendelse og påskønnelse af "sand" skønhed - hendes sang, som overøses verden med høje vibrationer og af endnu større betydning, hendes skønhed, som udstråles fra hendes sjæl.

15. Jeg ved godt, at jeg kom væk fra emnet for at benytte mig af lejlighed at forklare vibrationers væsentlige natur, og nu vil jeg vende tilbage til spørgsmålene omkring økonomien. I forhold til min egen mening, om det nu er fornuftigt at investere i ejendomsmarkedet, så vær sød at forstå, at jeg ikke med kendskab kan lave anbefalinger af denne slags, og selv hvis jeg kunne, så ligger det ikke indenfor mit virkefelt at gøre dette. Vores formål dette stade, er at oplyse jer omkring de universelle love, og at sætte enhver hændelse jorden ind i denne sammenhæng, og at tilbyde hjælp til at kunne vokse spirituelt. Vi forstår godt, at de økonomiske uroligheder har medført store forvirringer om, hvor det mon er sikkert at investere hende, og i denne forvirrende situation, der kan vi kun råde jer til, hvad der gælder for ethvert område med usikkerhed i disse tider: Spørg indeni og læg mærke til de svar, som kommer i form af intuitionen. At følge de budskaber, som kommer fra jeres sjæl, er altid den bedste kurs.

16. De fleste spørgsmål i forbindelse med penge drejer sig om NESARA, som er et akronym for 'Nationale Økonomiske Sikkerheds og Reformations Lovgivning', og i forbindelse med dette, har jeg en hel masse at sige. [O.a. læs evt. mere her -> NESARA er en del af den amerikanske regerings lovgivning, som blev designet af høje lysvæsener i forbindelse med spirituelle væsener planeten, som det LOVFORMELIGE middel til at indlede æraen af fred, kærlighed og harmoni Jorden. Fordi USA i så stor en grad afgør, hvad der sker i jeres verden, blev NESARA udtænkt i overensstemmelse med amerikansk lovgivning i stedet for med noget andet lands lovgivning. Denne lovgivnings vidtrækkende bestemmelser blev omhyggeligt udfærdiget for at omfatte alle de komplekse trin, som er nødvendige for at indlede denne æra, så forandringerne vil komme den mest velordnede måde, og dette inkluderer de eksakte lovformelige trin, der må følges. At rette sig efter lovene Jorden er påbudt, da det er JERES verden, som bliver påvirket - www.matthew.selvet.dk/default4f5f.html?id=101&mnu=3" target="_blank">http://www.matthew.selvet.dk/www.matthew.selvet.dk/default4f5f.html?id=101&mnu=3].

Der findes store misforståelser i forbindelse med dette samarbejde mellem sjæle, der befinder sig planeten og sjæle, der befinder sig udenfor planeten, og det er nødvendig med en afklaring af dette emne. Beskrevet kortfattet og præcist, så er NESARA selve grundlaget for jordens Gyldne Tidsalder. At tro , at I inden jeres fødsel valgte at hjælpe til med at skabe noget så vidunderligt, som en verden af kærlighed, fred og harmoni, kræver et enormt spring i bevidsthed og spirituel klarhed. Oplysning i så store mængder, kan ikke blive forestillet i tredje grads tæthed og ved universelle lov, kan det ej hellere blot blive påtvunget jer. Så tankerne i forbindelse med specifikke reformer blev nød til at blive "plantet" i jeres bevidsthed en måde, som kunne forstås, og det blev så introduceret i form af amerikansk lovgivning det rigtige tidspunkt i denne evolutionære proces med ikke tidligere set omfang og hastighed.

17. Selvom deltagelsen af enhver person jorden og utallige sjæle udenfor planeten i sjælsverdener og fra fysiske civilisationer er kendt af enhver af jer sjælsplan, så er det jeres bevidste tanker omkring et ønsket resultat, som skaber det. Og fordi jorden er jeres nuværende hjemland, så er det energien af jeres tanker omkring denne lovgivnings anførte reformer, som var nødvendige for at igangsætte handling planeten som ville manifestere de verdensomspændende reformer og den spirituelle fornyelse, som er formålet med NESARA.

18. Nuvel, tilbage til selve lovgivningen. Da den i sin tid blev skrevet, der var den daværende amerikanske præsident og hans nærmeste rådgivere alle Illuminati-medlemmer eller befandt sig under denne "paraply"-gruppes kontrol. En bestemmelse i denne lovgivning indebærer en umiddelbar tilbagetræden af den siddende regering, efter at nyheden om denne lovs gennemførsel ville være blive vist TV, og en tilsvarende bestemmelse indebærer også denne lovs annoncering. Ingen af disse to bestemmelser er længere anvendelige nu. Den siddende præsident Obama er en af hovedpersonerne i den Gylden Tids mesterplan, som har dets basis i NESARA; og Illuminatis indblanding i sin tid forhindrede den nødvendige lovformelige overholdelse af den givne tidsramme, som indeholdt disse regeringspersoners tilbagetræden. Da dette 'mulighedernes vindue' var passeret, der blev en anden rute, som vil føre frem til det samme ultimative mål indenfor den samme tidsramme, indledt, og udviklinger langs denne nye rute er gradvist skredet frem siden da.

19. Andre misforståelser i forbindelse med NESARA har at gøre med dets økonomiske bestemmelser. Nogen tror, at kort tid efter dets annoncering, der vil en stor sum af penge blive givet til enhver person i jeres verden. Andre tror, at individer, som har indbetalt mindre pengesummer i private investeringsprogrammer, vil modtage klækkelige udbetalinger, når denne lovgivning bliver formelt annonceret. Og der er dem, som tror, at med NESARA's annoncering, der vil alle optagede lån og al kreditkort-gæld blive annulleret. At der ikke vil finde en sådan annoncering sted, er ikke årsagen til, at disse overbevisninger IKKE vil blive realiseret, som det hidtil er blevet forstået. Det har altid været NESARA's intention, at afslutte den samvittighedsløse forskel mellem verdens rigeste og de forarmede masser, samt at afskaffe de uretfærdige beskatninger og ågerrenter, som har holdt mange millioner med "nose to the grindstone" [dansk: "arbejde hårdt og uafbrudt"], blot for lige akkurat at kunne slå sig igennem. De kæmpestore rigdomme, som umoralsk og ulovligt er blevet sammendynget af forskellige Illuminati-medlemmer og institutioner, som de kontrollerer, vil blive genoprettet og distribueret en global basis til de mest trængende i blandt jer, de milliarder, som er blevet mest udnyttet og ignoreret af de grådigste; og retfærdige beskatninger og lånerater vil afløse de nuværende, indtil I når det bevidsthedsstade, hvor penge ej længere er et spørgsmål overhovedet.

20. Vi bifalder de gode intentioner af individer, som deler det, de tror, der er sandt, for at oplyse og give håb, og uden at dømme dem, når de tager fejl i at evaluere de informationer, de modtager eller ikke modtager dem klart, så vil vi sige, at de til tider videregiver ukorrekte informationer sammen med de korrekte. Det er en af årsagerne til, at vi gentagne gange har tilskyndet jer til at udvikle jeres skelneevne og at følge jeres intuition. Gør jer stille i sindet og lyt til jeres hjerte, som er sjælens sæde, og hvori al sandhed er kendt.

21. Nuvel, lad os afhjælpe jeres bekymringer i forbindelse med obligatorisk vaccination mod svineinfluenza-virussen. Hvis dette mandat virkelig bliver gennemført, vil virkningen være harmløs, fordi den levende virus i vaccinerne er blevet neutraliseret af jeres rumfamilies teknologi.

22. Der har været flere dødstilfælde i forbindelse med svineinfluenza-virusen i dele af Mexico end i andre dele af verden, simpelt hen fordi at leveforholdene er under standard i disse områder, og derved er disse personers immunsystemer alvorlig kompromitteret. Derfor blev udbruddet helt bevidst startet i disse områder.

23. Vi kunne ikke lade være med at smile af næste spørgsmål. Hvorfor er vores regering så interesseret i, at enhver i vores land skal have digital kabel-TV? Nuvel, interessen stammer ikke fra et ønske om, at enhver i USA skal have det bedste og mest klare modtagesignal til rådighed. Denne plan blev udtænkt under den forudgående administration, og den ville sætte dem i stand til overvågning af enhver seer og samtidig sætte dem i stand til at udsende skadelige stråler. Det er usandsynligt at de tidligere formål vil blive anvendt særlig lang tid, hvis de da overhovedet gør, og udstrålingerne vil ligeledes blive neutraliseret af jeres brødre og søstre fra andre civilisationer.

24. Personer med multiple personlighedsforstyrrelser eller andre mentale forstyrrelser har de samme muligheder, som alle andre mennesker for så vidt hvad angår evnen til at absorbere lys og at gennemgå den cellulære restrukturering, som er nødvendig for at kunne overleve fysisk sammen med jordens opstigningsbane. I næsten alle tilfælde med enkelte undtagelser i denne tid i jeres historie, der valgte disse individer disse oplevelser med sindslidelser for at afslutte tredje tæthedsgrads karma: ved at gøre dette, og hvis deres livstids leveklausul for livslængde tillader det, så vil de følges sammen med planeten ind i de højere frekvenser, hvor kun sundhed i sind, krop og ånd eksisterer, og sygdom af enhver art bliver healet hen af vejen. Fordi førfødsels-aftaler er udformet for at gavne alle personer, der deler denne fælles livstid, så har dem, som er specielt tætte et individ med mentale, følelsesmæssige eller fysiske handicaps, også store muligheder for at vokse spirituelt. Og at vokse spirituelt er jo formålet for enhver sjæl i jeres livstid!

25. Ja, det er sandt, sjæle vender ofte tilbage til det samme hjemland og samme religion som i tidligere livstider. For det meste vælger de de samme omstændigheder, så som familiesammensætning, rigdom eller fattigdom, sundhed eller sygdom, høj eller lav intelligens og muligheder for uddannelse for endnu engang at forsøge at fuldføre det samme, de har valgt mange gange tidligere men fejlet at få gennemført. Andre grunde for at vende tilbage kan være at være frivillige for at assistere andre hovedpersoner, så at de kan afslutte deres kontrakter, eller for at bidrage med omstændigheder og situationer, som er udformet for mange sjæle, så de kan arbejde deres karmiske lektioner. Måske vil en sjæl vende tilbage med en valgt mission om, at prøve at korrigere fejltagelser til at klare dem 'rigtig' denne gang, og det planlægger de, mens de har et liv i åndeverden, hvor bedragerierne i regeringerne og i kirken er velkendte. Eller også kan en sjæl vælge at vende tilbage til et elsket land eller en velkendt religion for at glædes over en fredfyldt livstid, som balancerer en med mange besværligheder.

26. Det er ikke kun 'Council on Foreign Relations' [o.a. læs evt. mere her - ] og Bilderberg-gruppen [o.a. læs evt. mere her - http://da.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen], men alle hemmelige, mørke selskaber og organisationer, som bogstaveligt vil blive sønderlemmet i de højere frekvenser, hvor kroppe uden lys ikke kan overleve.

27. Nej, jorden stiger ikke op som to verdener, en som vil nå frem til en højere tæthedsgrad end den anden. Jorden er en sjæl med een planetarisk krop, og den bevæger sig hurtigt og stedfast ud af tredje grads tæthed hen mod hendes bestemmelsessted i femte tæthedsgrad. De fysiske kroppe af hendes beboere, som modsætter sig det lys, som ville sætte dem i stand til at følge hende, vil dø, og disse sjæle vil automatisk gå videre til en af flere forskellige verdener, hvilken en der end har den samme energistruktur, som enhver enkelt sjæls samlede energiregistrering.

28. Jeg har valgt at afslutte denne besked med en indtagende og oplysende lille historie. For omkring to år siden adopterede min mor en tretten år gammel hund, som næsten er blind og døv. varme solrige dag, der tager hun den lille fyr med ud i gården, hvor han godt kan lide at strejfe omkring og ligge græsset. For et par dage siden, da hun gik ud for at spørge, om han var klar til at komme ind igen, der svarede han: "Nej, jeg er stadigvæk sammen med naturen". Da hun spurgte ham, hvad naturen er, da svarede han: "Naturen er Gud udenfor".

29. Og nu med et farvel og gensyn vil jeg sige, at alle væsener af lys i hele universet sender deres kærlighed for at assistere jer hvert skridt af jeres spirituelle rejse.http://no.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations

KÆRLIGHED og FRED
Susanne Ward

Søndag, 14 Juni 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Kim Dyrlund
Læs mere…

 

December 2007


 
ÓFredens Engel Siri af Arielle Javanna Nielsen
Pris 2000 kr.

Fredens Engel Siri

Kære lysende sjæl
Som fredsengel kommer jeg til dig
Jeg vil være ved din side i hele december måned
Jeg vil puste dig i nakken
Hviske dig i øret
Og blidt lægge mine hænder på dine skuldre
Jeg vil bringe dig den fred du sådan længes efter
Den fred
Der brænder med kraft
Styrke og ro
Så strålende indeni i dit smukke hjerte
Jeg vil hjælpe dig med igen at åbne op
Så du igen kan mærke og føle den
Jeg vil bære dig
Vugge dig
Trøste dig
Og vise dig hvad du har glemt
Når du igen mærker din indre fred
Vil al tvivl
Usikkerhed
Og sorg
Forsvinde som dug for solen
Og din indre glæde
Tillid
Og kærlighed
Vil folde sig ud
Og freden vil svøbe sig omkring dig

I denne din indre fred
Vil du kunne favne og rumme
Hvad som end kommer til dig
Hvad du end møder på din vej
Og når gamle spøgelser
Viser sig for dig
Da vil jeg tage din hånd
Og puste tilgivelse
Ind i spøgelserne
Og lade dem flyve ind i lyset
Og du vil se dem blive til lys
Og du vil se dem som det de var
Lettelse og taknemmelighed
Vil fylde dig
Når du siger farvel
I kærlighed
Rig og fredfyldt
Er du
Stor og strålende
Er du

Kære sjæl
Denne smukke måned
Rummer stor stor kærlighed
Til alle som åbner deres hjerte derfor

Jeg kommer til dig
Fordi jeg ønsker
At du i dit liv
Må føle fred
At du i dit liv
Må åbne dig
For denne store kærlighed
At du i dit liv
Må lade verden se
Og møde
Din fred
Din kærlighed

Kære sjæl
Vil du tage imod mig
Vil du åbne dit hjerte
Så jeg kan vise dig
Da sæt dig stille
Et roligt sted
Luk øjnene
Og tag min hånd
Jeg er fredens engel Siri
Sig mit navn
Og mærk hvordan jeg er hos dig
I dette nu

Arielle Javanna Nielsen

Onsdag, 19 December 2007 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

 

Maj 2007

Kære dig.

I denne måned vil jeg dele mit maleri af Gudkraftens Engel Divinity med
dig.

Det bliver uden "ord", men du kan jo selv reflektere over maleriet, og over
om
der er beskeder til dig :0) Hvilke tanker sætter det i gang i dig, når du ser
maleriet,
hvilke følelser, andre oplevelser har du, hvis du har nogen.
Gudskraften er jo i os alle :0)) Og alle har vi power til at skabe, og gør det
hele tiden,
Det er ikke altid vi er bevidste om det vi netop er i færd med at skabe, jeg
kender
flere eksempler fra mit eget liv, hvor jeg ubevidst har skabt ting, jeg måske
ikke lige
ville have gjort hvis jeg var bevidst om det. Men så kan jeg måske lære det :0)
Lige indtil
næste gang, det igen går galt for mig :0))
Og alle bærer vi det guddommelige i os. Du er guddommelig, og din lige
findes ikke,
husker du at værdsætte dig selv, og dine helt specielle kvaliteter, der gør
dig til netop
den du er? Husker du at drage omsorg for dine behov, dine ønsker, dine
drømme?
Husker du at lege? At se, at blive overrasket over de spændende
mennesker, og oplevelser
du får?
Husker du hvem du er?
Ellers er denne måned måske god til at kigge ind i dig selv og give dig selv
tid og rum
Til at mærke og se :0)
Det vil jeg love mig selv :0) Og jeg er gået i gang :0) God tur i og med dig
:0)
Jeg har fået en ny og meget smuk hjemmeside, og det må jeg bare dele
med dig. Igen
Er det Rikkecori der har været på spil :0) Og hun kan hendes kram. Jeg
kan varmt an-befale
dig at kigge forbi hendes hjemmeside:
www.vixuline.dk
Så kan du se hvad hun kan tilbyde, måske også din eksisterende
hjemmeside trænger
til at blive piftet op, eller du vil måske have en hel ny. Rikkecori er god til
at tage udgangs-punkt
i netop den du er, og det du tilbyder, og til rimelige priser. Så kig
forbi hendes side.
Og kig så lige ind på min smukke side :
www.nielsen-universal.dk
Og se om der ikke er noget der kunne friste dig :0)))
Så har jeg en bøn til dig, jeg søger et sted/butik med salg og udstilling
i København, hvor
Jeg kan udstille mine englemalerier og mine glasengle med mulighed for
salg deraf, kender
Du et sted, må du meget gerne skrive til mig og fortælle om det på:
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Jeg vil ønske dig en dejlig maj måned med fordybelse og sansning og
skabelse.

De kærligste hilsner i lys og glæde
ÓArielle Javanna Nielsen

Torsdag, 24 Maj 2007 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 06.11.09

Det er på tide at fortælle lidt om de følelser, I alle gennemgår...

Ja ikke bare følelser, men direkte fysiske skavanker!

I har ondt i jeres led, I har ondt i knæene, I har ondt i jeres hoveder, og I kan ikke finde hvile. Tit og ofte ligger I vågne den halve nat - I er usandsynligt trætte, men kroppen finder alligevel ikke den tiltrængte hvile!

Det er de direkte og synlige skavanker, som kan forbindes med den turbulente tid I gennemgår.

Jeres DNA skal udskiftes, det skal gøres finere og lettere, dette for at I kan være mere i forbindelse med de nye energier, og for at I kan komme i stand til at nærme jer denne tilstand, må jeres kroppe undergå en forvandling!

I føler det.

I ser det - ikke bare hos Jer selv men også hos jeres kære, som lider de frygteligste kvaler, I føler Jer så trætte som et helt alderdomshjem, og dette på trods af alle de nye evner/muligheder I aktivt tilvælger, såsom et positivt sind, en positiv tilgang til alle de opgaver I udsætter Jer selv for i dette liv, det være sig enten lette eller svære!

Rigtig mange af Jer har valgt at skifte retning, nogle menneskeligt andre arbejdsmæssigt og atter andre igen begge dele, og disse individer som modigt begynder på et helt og aldeles nyt liv, de slider og slæber, byrderne føles tunge, selv om de er aktivt tilvalgte.

Vi føler Jeres modløshed komme til udtryk ind i mellem. Det har I svært ved at tilgive Jer selv, I ville gerne kunne ændre alt, gøre det i et nu og aldrig falde tilbage i Jeres gamle mønstre igen!

Det er muligt, men så skal I være kommet en del længere i Jeres udvikling, end tilfældet er for nuværende, så tag lige at vær lidt gode ved jer selv!

I er nogle fantastiske mennesker!

Se på en rose, eller en hvilken som helst anden blomst, det tager tid for en knop at folde sig ud til den smukkeste blomst, det tager også tid for Jer al folde jer ud til de smukke blomster, vi ved I er!

I skal bare have tålmodighed med Jer selv!

Når I ser Jeres eget værd - så vil I uden problemer se alle andres værd!

Tilbage til problemerne, I kan undgå dem ved at søge oplysning, se Jer omkring, der findes et væld af muligheder. Tag for Jer af retterne, I vil trives ved alt det nye, og trives I ikke, så gå videre og prøv det næste af.

En del mennesker vil i årene der kommer forlade denne verden, for at hjælpe til i processen, det er et valg, de selv har foretaget, og selv om nogle har valgt at forlade denne verden som ganske unge individer, så er det meningen, og de træder ud af dette menneskeliv uden sorg, for de ved, at de ved deres afgang, kommer til at hjælpe så mange mennesker videre i deres søgen på menneskelighed.

Den menneskelighed som indeholder alle, den menneskelighed som elsker alt levende på jorden, den menneskelighed som behandler jorden og dens levende væsner med respekt!

Vi skal se jorden og dens befolkning som ét hele, vi er en lille bitte del af et meget større hele, og vi er alle afhængige af hinandens ve og vel. Vi er ansvarlige for, at alle bliver behandlet som mennesker, at vi omfatter vores jord med omsorg og kærlighed, og behandler vores nabo, vores familie og vore "ukendte medmennesker" med respekt og omsorg!

Giv til verden og verden giver til dig!

Smil til verden og verden smiler til dig!

Elsk verden og verden elsker dig!

Det lyder som klicher, men det er ikke desto mindre sandt!

Du tiltrækker - hvad du sender ud!

Sender du had og ondskab ud i verden, vil det være det, du mødes med.

Sender du kærlighed og omsorg ud i verden, vil det være disse følelser, som flyver imod dig!

Vælg aktivt - vælg at lade jorden lyse!

Vælg at sende din kærlighed ud, ikke kun til dig selv men til hele verden, hele universet!

Dette er vores mulighed for at vise, hvad vi er værd!

Dette er vores mulighed for at vise, at vi på trods af modgang kan rejse os, vi hiver os selv op af dyndet, vi finder sikker grund at betræde og vi viser alle andre vejen!

Den lysende vej!

Den vej som ikke lader tvivlen komme til udtryk!

Luk dine øjne og SE LYSET!

Luk støjen ude, og HØR ENGLENE!

Se forbi din krop og SE DIN LYSENDE SJÆL!

Din sårbarhed vil ikke blive ved, din sygdom vil forsvinde og din krop vil fornys!

MØD DE NYE TIDER MED OPREJST PANDE!

Vi elsker dig.

Vi hjælper dig.

Vi ser din lysende sjæl - helt klart!

Kærligst Britt
www.Briwac.dk

Mandag, 16 November 2009 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer for alle

04.04.09
 
Der er forår i luften, det gør mig så glad, der er forår i luften....

Så nu er tiden kommet til at ryste vintermørket væk fra kroppen.

Tag dig tid til hver dag at sidde en stille stund i dit eget selskab. Skab tomrum i dine tanker og lad lette og lyse energier svæve ind i din hverdag.

Har du i mange år sukket efter meditationens velsignelser, men ikke haft overskuddet til at komme i gang ??

Du behøver ikke dyre bøger eller lærere - du skal bare sætte dig stille ned uden mulighed for afbrydelse af hverken telefon eller mennesker.

Find en stille plads enten ude eller inde.

Sæt dig stille ned og forestil dig, at dine tanker er synlige - de buldrer af sted...

Forestil dig 2 klippesider med en afgrund imellem, dine tanker kommer buldrende med 100 km i timen, de hopper, som Ronja Røverdatter, med lethed fra den ene klippeside til den anden. Der er en lind strøm af tanker, som på denne måde, springer fra den ene klippeside til den anden, man kan blive helt forpustet af at se på strømmen.

Prøv så at stoppe strømmen, forestil dig at afstanden mellem klippesiderne forøges, nogle tanker når ikke at se det og styrter i afgrunden, hyldende og skrigende, andre tager større afsæt og kommer helskindet over, men størsteparten af tankerne står på den ene klippeside afskåret fra at fortsætte !

Tag nu opmærksomheden væk fra tankerne på klippesiden, og koncentrer dig om mellemrummet mellem klipperne, det er næsten tomt bortset fra de få tanker, som tager større afsæt, bær over med disse tanker, i begyndelsen ser du dem meget tydeligt, men efterhånden er de ikke længere i stand til at distrahere dig !!

Når du er kommet til dette sted, så skal du løfte blikket og se dig omkring, se naturen, se himmelen, se om det er dag eller nat, og føl dig fri !!

Fri for bekymringer, fri for hverdagens belastninger og fri for den sygdom eller de smerter du måske til hverdag er underlagt.

Find et sted at sætte dig ned, føl vindens pustlen omkring dig, føl hvordan din krop og dit sind bliver lettere og gladere, sid i denne tilstand så længe, som du har tålmodighed til...

Så vender du om, går tilbage ad den vej du kom, finder klippesiderne og finder ind i din krop igen, du mærker, hvordan tankerne igen tager fart, og hvordan din hverdag igen er nærværende, men med den store forskel at letheden og glæden stadig bor i din krop og i din bevidsthed.

Dette skal du gøre et vist antal gange, til du er blevet vant til at finde ind til dit sted.

Når du finder dit sted med lethed og uden besvær stopper tankerne, så er det på tide at gå videre.

Nu er det på tide, at du åbner for budskaberne, det er tit en rigtig god idé, at du forestiller dig, du møder en læremester, pludselig en dag står han ved "din" plads og venter på dig. Følg ham - gør hvad han, måske endda uden ord, beder dig om at gøre, og du har åbnet op for en livslang kilde til visdom.

Når du har mødt din læremester, er du klar til at modtage budskaber, det kan være du bliver vist nye og lysere tanker, det kan være du vises nye og lysere måder at gå livet i møde på, og det kan være du føler lystes nærvær....  Alt kan ske !!

Du skal bare sige " jeg er parat til næste skridt"

Hvis du i første omgang, "kun" kan sidde stille i 2 minutter, så er det helt i orden....

Det tager tid at indstille kroppen og hovedet til stilhed, det tager tid at finde ro i sjælen.

Ofte kan det hjælpe at tage meditationsmusik i brug, så kan du lytte til musikken, mens du tømmer dit hoved for tanker, det er ofte lettere på denne måde, fordi der ligesom fyldes noget andet ind i stedet for tankerne.

Der er én meget vigtig detalje !!!

Du skal - når du sætter dig ned for at skabe ro, starte med at der fra dine fødder udgår rødder i alle retninger, de skal sørge for at jordforbindelsen holdes !!

Husk derfor altid at starte med rødderne !!

Vi glæder os til at møde dig på dit sted, vi glæder os til at give dig indsigt i livets hemmeligheder, og vi glæder os til at give dig ro og glæde i sjælens dyb.

Vi elsker dig.

Kærligst Britt

www.Briwac.dk

Fredag, 10 April 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

21.09.08
Skrevet af Britt W (Briwac)


 
Sørgmodigheden har bidt sig fast !!
Fortvivl ikke - hvis du er en blandt mange, som føler sig en smule - for ikke at sige meget ved siden af sig selv.
Der er lys forude, og du vil ikke vedblive med at opholde dig i den tunnel, som udelukker alt lys og kærlighed.
Gud vil, at du ser på alt det skønne i livet - der er masser - selv om du føler, det er svært at øjne !!
Prøv hver aften at slutte dagen af med at takke for    ... 3 ...     mennesker, oplevelser eller følelser du i dag har oplevet, og se at for hver aften du gør dette, er det lettere og lettere, du får nemmere ved også i hverdagen at se det positive, måske endda allerede når du oplever det !!
Gud elsker dig, vær aldrig i tvivl om dette faktum, spørgsmålet er nærmere
 elsker du dig selv - accepterer du dig selv - ser du på dig selv, med milde eller hårde øjne ??
Prøv på hver dag at finde 3 pæne ting at sige om dig selv - til dig selv - og lær at mene disse 3 positive udtalelser !!
Alt kan virke håbløst, når man ser på al den ødelæggelse, al den krig og al det had der fylder verden af i dag.
Men pas på at det ikke altid er de negativt ladede hændelser, som fylder dit sind - der sker så uendeligt meget smukt i verden, kunne du, som jeg, se verden fra et andet plan.
Da ville du se al den kærlige omsorg der findes, alle de tiltag som findes... lysarbejde, meditationsgrupper, mennesker som støtter hinanden og verden, dette fantastiske arbejde udføres på tværs af befolkningsgrupper, landegrænser, oprindelse og tro.
Jeg glædes over den udvikling som foregår, jeg hjælper og støtter jer, fortvivl aldrig !!
I ER HØJT ELSKEDE.

Læs flere kanaliseringer på min hjemmeside: www.briwac.dk

Lørdag, 27 September 2008 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer til alle 27.09.08
Skrevet af Britt W (Briwac)

Overskud, overbærenhed, kærlighed og glæde, det er de følelser, som vil fylde menneskeheden i de nærmeste år.

I troede det ikke muligt, for i alt for mange år har krig, had og nul tolerance været det, der har fyldt Jeres dagblade. I troede at dette var nyheder, som verden ville vide, I så og hørte ikke alle de positivtladede begivenheder, som tog plads i Jeres midte. Ikke sært at I har svært ved at finde vejen til lyset. Men den er der - luk øjnene og følg stjernedrysset, det fører Jer til lyset, til glæde, til nye sider og til rummelighed.

Pludselig er det umuligt at se hvilke fejl og mangler, I før var så fokuserede på. Alt I øjner er verdens lys, jeres egne og andres lys, og I glædes og udvikles.

Selvfølgelig vil I glædes og udvikles i forskellige tempi, men vejen mod rummelighed, det at rumme andre mennesker, nationer, tankemåder og levevis, det er en af de evner, som vil ramme jorden først.

Denne rummelighed - den kommer ikke helt af sig selv - der kommer til at ske utroligt meget, som for mennesker ser frygteligt og værdiløst ud, katastrofer, ulykker, oversvømmelser o.s.v. men disse for Jer så uforståelige grusomheder, tænder en ny rummelighed og overbærenhed i Jeres hjerter, og uden disse evner ville vejen, mod den nye verden, være lang og næsten uden håb.

Der findes mening med alt - selv det, der kan virke meningsløst !!

Der findes kærlighed bag alt - selv det der kan virke kærlighedsløst !!

Der findes lys bag alt - selv det der ligner evigt mørke !!

Tænd lyset i dit hjerte, giv kærlighed til andre - uden forbehold, gør en god handling når andre mindst venter det.

OVERRASK  - prøv det !!

Se hvilken effekt det giver, hvilken glæde det spreder, se ringene i vandet, glæde og kærlighed skaber mere glæde og kærlighed, start med dig selv og inden længe er hele verden involveret.

TÆNK POSITIVT, REAGER POSITIVT OG LEV POSITIVT.

Vi elsker dig og hjælper dig på vej.

Skulle du falde i forsøget så rejs dig igen, nogle gange er man nødt til at starte op mange, mange gange før man står fast.

Dette er den første dag i resten af dit nye liv !!

Kærligst Britt
Læs flere kanaliseringer på min hjemmeside: 
www.briwac.dk

Lørdag, 18 Oktober 2008 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer for alle 14.11.08

Har du været glad for nylig ? Har du følt dig elsket for nylig ? Har du set solen i dit liv for nylig ?

Hvordan føler du dig tilpas i dit hjerte, er det fyldt med tårer over livet, som er passeret, eller mærker du en varme, en glæde, en taknemmelighed over al den kærlige omsorg du har mødt ?

Måske føler du, du aldrig har mødt kærlig omsorg, da er du nødt til at tage dig kærligt af dig selv. For når du først tager omsorg for kærligheden i dit liv, når du ser, at du er et menneske, der er værd at elske, da får din omverden også pludselig øjnene op, for alt det vidunderlige du indeholder !

Har du grædt dine modige tårer over verdens uretfærdighed, så tak dig selv for, at du nu har muligheden for at vende skuden ! Du skylder dig selv, at bringe kærlighed og taknemmelighed ind i dit liv. Hvis du tør åbne din dør, hvis du tør vise din sårbarhed, så begynder blomsten at gro i dit hjerte.

Blomsten starter som en lille spirre, men den lille spirre har en fantastisk kraft ! 

Har den først slået rod, så er det næsten umuligt at slå den ihjel ! Den lille spirre udvikler sig, den gror og gror, sætter blade og knop, og til sidst blomstrer den i fuldt flor !

Lad underet ske, tro på at livet vil dig det godt. Tro på at også du har lov til, og ret til lykke.

Måske har du brug for hjælp ?

Har du det ?

Så lyt

...... sæt dig stille ned og lyt til stemmen fra dit indre, den vil fortælle dig, at du er et vidunderligt menneske. Måske kan du i første omgang ikke høre din indre stemme, i hvert fald ikke den, som fortæller dig om alt det smukke ved dig. Du er blevet så vant til at høre den anden stemme, den der fortæller dig om alle din fejl, alle dine mangler, alt det du har misforstået, misfortolket, alt det du burde have gjort eller sagt. For den stemme har du lyttet til i alt for lang tid, og du tror at denne stemme kommer fra dit indre. Du tager fejl ! Det er bare den stemme, som råber højest !

Stop den !

Når den starter i dit indre, så sig " slut nu ", " du er ikke den sande stemme, du har ikke længere magt, som du har agt " og     

LYT SÅ !

Langt, langt inde meget, meget svagt lyder den kærlige stemme, du havde helt glemt lyden af den kærlige stemme, havde helt glemt at den talte til dig. Den fortalte om alle dine sejre, om alt det gode du har sagt og gjort, om hvor smuk du er, og om hvor mange som elsker dig.

LYT TIL DEN !

Denne stemme skal du have til at blive høj og klar, du skal tro på dens budskab. Du er et dejligt menneske, du bringer stor glæde ind i andre menneskers liv ! Vi tror på, du kan vælge at lytte til den rette stemme, vi tror på dig !

Vi elsker dig !

Kærligst Britt  www.Briwac.dk

Tirsdag, 18 November 2008 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer for alle 02.11.08

Livets cyklus er vidunderlig, tænk at man kan fødes på denne vidunderlige jord, tænk at man kan sætte sig et mål i dette liv, før man overhovedet er født !

Der har bare været den hage, at vi mennesker ikke har været i stand til at huske vore mål! Vi har ikke bevidst været vidende, om de ting vi skulle lære, vi har fumlet os frem, gået lidt mod øst, gået lidt mod vest, vi er gået lidt frem og lidt tilbage. Vore mål har ikke været synlige.

Men nu...

Nu fødes der verden over, nye sjæle på denne jord, som husker, de er helt klar over deres mål i dette liv, og de er helt klar over, hvilke midler de skal bruge for at komme frem til deres mål!

Dette er muligt fordi menneskeheden bevidst er ved at åbne for de skjulte reserver, det er blevet muligt at vise verden hvem man er, det er blevet muligt at se sig selv. Vi er parate til at se os selv, vi viser vores inderste frem.

Kærligheden er blevet mere synlig, hvis vi leder efter den, for vi kan også vælge, at se verden fra et andet synspunkt. Vi kan se lidelsen, vi kan se fattigdommen, sygdommen og alt det, vi som mennesker ikke har formået at ændre på!

Der er rigtig megen lidelse her på vor jord - og det er meningen, at vi skal op af stolen, det er meningen, at vi skal hjælpe vore medmennesker, det er meningen, at vi ikke længere skal være os selv nok !!

Er dit liv, som du ønsker, er dit liv, som du har drømt om, hvis dit liv ikke lever op til dine drømme, hvad forhindrer dig så ? Har du gjort dig klart, hvilke drømme - du kan leve med, aldrig bliver opfyldt, og hvilke drømme der nødvendigvis må opfyldes, inden du går videre fra dette liv ?

Sæt dig stille ned, skriv dine inderste ønsker ned, lav en plan over hvordan du vil opfylde dem, lav en plan over hvilke medmennesker du ønsker, der skal dele din drøm, og se den gå i opfyldelse.

Har du mere end én drøm, det er godt ! Har du opfyldt én drøm, så gå igang med den næste, og udvikl den 3. o.s.v 

Du skal aldrig stoppe !

For livet har så uendeligt meget at tilbyde dig, du er ikke færdig med at leve, når du er 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 !!

Det er aldrig for sent ! Hav altid en ny drøm klar, og sørg for at indfri den ! De nye sjæle, de er klar over hvilken vej deres liv skal gå, de er klar over, at de kan forvente sig alt, de ser ingen hindringer, og verden udvikler sig til en verden uden grænser, en verden hvor ethvert menneske er din søster eller din broder, ethvert menneske er et menneske med værdi, og det er en værdi, du kan se !

Du er også et menneske af værdi !

Stil dig op foran spejlet og se dette værdifulde menneske !

Se solen bag øjnene, se kærligheden i hjertet og se det guddommelige i dit eget indre !

Du er et værdifuldt menneske, og vi elsker dig !

Elsk dig selv !

Kærligst Britt  www.Briwac.dk

Tirsdag, 18 November 2008 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer for alle 29.11.08

Hvad er essensen af livet, hvorfor er vi sat her på denne jord. Hvad skal vi lære, og med hvilken ret mener vi, at vi kan skalte og valte med andre levende væsners liv og levned.

Hvorfor tror nogle kulturer at de har retten på deres side, hvorfor tror de, at det er de andre kulturer som er helt forkert på den og har misforstået og misfortolket Guds ord.

Der findes mange kulturer og mange mennesker med forskellige hudfarver, traditioner, levevis og måder at tilbede Gud på. Guderne hedder ikke altid det samme, og hudfarverne ændres efter hvor på kloden vi bor, traditioner og levevisen ændres i samme takt, hvormed vi flyver forbi de forskellige nationer og folk fra andre lande.

Hvorfor er det, vi mener at vores måde at leve på, er bedre end naboens ?

Hvad er det, der gør at naboens måde er helt forkert, hvad er det der gør, at vi går i krig med vores nabo ?

Det er bevidstheden om at vores måde er den bedste, men er den nødvendigvis det ?

Er vores måde den rette for andre end os selv ?

Vi vil i fremtiden komme til den indsigt at alle er lige, alle har vi ret til vore egne sæt af leveregler.

Men under den forandring vil vi umærkeligt ændre vore regler og vores barndoms tro, vi vil vide at der er meget vi ikke ved om vores Gud, og meget ville være anderledes, hvis vi turde ændre på vore opfattelser. Turde se at måske er de strenge regler og love, som blev nedfældet for mange tusinder af år siden, ikke det vi skal leve efter i dag.

Måske skal vores opfattelse af Gud ændres, Gud er ikke hævngerrig, Gud elsker alle mennesker, Gud straffer ikke, Gud elsker dig for den du er, Gud tilgiver dig din uvidenhed og søger at åbne dit sind for nye muligheder.

Gud har ikke et bestemt navn, alle navne kan bruges, og der findes ikke et som er bedre end et andet !

Der findes på jorden nogle ganske få kulturer, hvis evne til at føle sig et med alle levende væsner og alle undere skabt i naturen, de lever i harmoni med universet, lever i harmoni med og respekt for den natur og de levende væsner de omgiver sig med.

Dem kan vi lære meget af !

Hermed er det ikke sagt, at vi alle skal stige ud af vore liv og leve i naturen, men det er meningen, at vi i vore valg skal tænke længere end som så, vi skal tænke på konsekvenserne af vore handlinger. Det være sig både med hensyn til naturen og til de mennesker vi omgiver os med både lokalt og globalt!

Alle uoverensstemmelser eller krige er startet med at en af parterne har følt retten til at sætte den anden på plads, og denne ret udspringer af vores stålfaste tro på at vore egne værdier er de bedste.

Du skal tilgive, elske og forstå din omverden, du skal tro på at alle gør deres bedste, at ingen gør noget for bevidst at skade dig.

Når vi åbner vore hjerter og ser at også alle andre mennesker, er mennesker som har ret og lov til at leve, elske og fortolke deres Gud som de har lyst, da er vi kommet et langt stykke ad vejen.

Vores eksistens grundlag, er det at være tilgivende, elskende, overbærende mennesker. Vi er sat her på jorden som en del af vores udvikling, og vi er sat her for at lære noget.

Vi er kommet for at verden denne gang skal forandres til det bedre, vi er kommet for at se lysene i vore egne og andres øjne. Vi er kommet for at se kærlighed i vore egne og andres hjerter, vi er kommet for at lære at det er ikke nødvendigt at kriges.

Alle har deres ret til at leve og være, alle har deres måde at gøre det på.

Vi er bare én planet ud af mange, og vi er endnu på et stadie, hvor vi har et godt stykke at gå.

Du skal åbne op for den mulighed at måske er alle de løsninger som virker for dig, ikke de løsninger som virker for din nabo ! Når først du har åbnet dig for dette faktum, da er første skridt taget og verden er på vej i den rigtige retning.

Der findes ikke godt og ondt, der findes ikke rigtigt eller forkert. Der findes muligheden for at leve og være tilfreds med dig selv, dine vilkår, din familie og din omverden.

Start på rejsen i dag og se dig ikke tilbage.

Vi elsker dig og vi elsker din nabo !

Tro på et liv i fredelig sameksistens !

Du er elsket og vi lyser på din vej.

Kærligst Britt   www.Briwac.dk

Søndag, 14 December 2008 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer