Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Spirituelt
Spirituelt

Spirituelt (235)

 

Kanaliseringer for alle

22.03.09

Hvilke tanker - tænker du om dig selv ??

Har du gjort dig klart - hvilke evner eller mangel på evner, du dagligt skyder dig selv i skoen. Enten for meget af noget "måske knapt så godt" - i dine øjne, eller manglen på noget - i dine øjne - livsnødvendigt !!

Hvis du hver dag - som tusinder af ganske almindelige mennesker - fortæller dig selv, hvor dårlig du er til dette eller hint, så er det disse energier, du tiltrækker.

Prøv de næste 3 døgn, at lægge mærke til alt det, du tillægger dig selv....

Når disse 3 døgn er gået, så sæt dig ned og gør status !

I hvor stor en del af dine tanker nedgør du dig selv og dine evner, og i hvor stor en del af dine tanker, fortæller dig selv hvor dygtig, god og succesrig, du er ?

Er det 50/50, så er du allerede på vej, men er det 80/20 i det negatives favør, så har du noget at arbejde frem mod.

Det forholder sig nemlig sådan, at det vi tænker om os selv, det er den slags energier, vi tiltrækker, og er det ikke en skam, for verden og os selv, at vi allerede på tankens plan, vælger en dårlig energi ??

Når du, efter de 3 dage, har gjort status, og som så mange af dine medmennesker kommer frem til, at hovedbestanddelen af dine tanker er negativt ladede, så giv ikke op.

Prøv hver dag at starte dagen med en positiv tanke, - jeg er et dejligt menneske, - jeg elsker mig selv, - jeg er god til at............ Vælg lige præcis den positive tanke, som falder dig lettest !!

Lettest, tænker du...

Ingen af disse udsagn falder mig let !!

Gør de ikke...

Så har du det, som en stor del af verdens befolkning, men prøv alligevel at smage på sætningerne, en af dem vil falde dig mindre svær at sige end de andre.

Tag den, gør den til din daglige positive indsprøjtning !!

Pludselig en dag, tror du på sætningen, og du mærker en forskel på den måde, du går livet i møde på !

Når du føler dig godt tilpas, med din nye ét punkts positiv input hver dag, så udvid repatuaret ! Sig to positive ting hver dag... o.s.v.

En anden meget vigtig ting, i dit nye liv. Vil være at takke, takke for alt det fantastiske du har, eller oplever i dit liv.

Hver aften skal du takke, - for din dag, - dit liv, - din familie, - dig selv ... o.s.v.

Dette skal du gøre hver aften, inden du træder ind i søvnens verden. På denne måde vil  du både starte og slutte dagen med positive tanker, og det vil gøre dig godt !!

Føler du, du lever - eller føler du, du overlever i en verden fyldt med stress og angst for arbejdsløshed ?

Hvornår følte du dig sidst levende ??

Tænk efter !!

Var det i går, - i sidste uge, - i sidste måned, - sidste år, eller er det endnu længere siden, du mærkede blodet rulle frit og glad i dine årer ??

Hvilken oplevelse gav dig denne følelse ??

Gav du slip på nogle af dine selvvalgte stramme bånd, eller glemte du i lykkerusen bare alt det, du normalt slår dig selv i hovedet med ?

Uanset hvad grunden var, så find den, sørg for at følelsen af at leve kommer oftere til udtryk, denne følelse er den, som giver dig overskud.

Overskud til at tænke længere ud, til at tænke på andre menneskers ve og vel ! !

Denne følelse giver dig evnen, til at bære over med andre, og til at bære over med dig selv. Denne evne er vigtig, det er den evne, som får dine øjne til at åbne sig for det positive i andre mennesker, for værdien af andre mennesker, uanset deres handlinger. Alle mennesker indeholder noget godt, nogle er bare bedre til at skjule det for sig selv og omverdenen.

Find det positive i alle mennesker og i alle situationer, prøv i hvert fald på det, bare forsøget bringer dig et lille stykke nærmere målet !

Målet værende at se alle mennesker, som et aktiv, som værende brødre og søstre, ja ikke blot brødre og søstre, men som ét hele.

Dit velfærd afhænger af alle andres velfærd, har nogle det dårligt, har helheden det dårligt. Er nogle befolkninger i krig, eller udsættes for undertrykkelse, er helhedens velfærd udsat... Dit velbefindende er udsat !!

På trods af forskel på farve, religion og overbevisning er jordens befolkning ét hele, alle er en del af helheden, og alle skal vi se hinandens værdier. Vi skal se, at nok har vi forskellige overbevisninger, - forskellige religioner, - forskellige farver, og forskellige livsbetingelser, men vi er ét hele og ingen eller intet kan eller skal undværes.

Vi skal lære, at ingen behøver at omvendes fra én Gud til én anden, for alle Guder er som én.

Gud findes i dig, - omkring dig, - overalt !!

Kærligheden sejrer.

Vi er med dig og dine.

Kærligst Britt
www.Briwac.dk

Søndag, 22 Marts 2009 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanaliseringer for alle

22.04.09

Sol og skygge, sorg og glæde, smil og tårer... Man får sjældent det ene uden også at mærke den anden del!! Det fintmaskede net, vi i livet er udstyret med, sørger for at fordele goderne, så vi får noget af hvert.

Der er bare det faktum, at selv om vi i vore liv omgives af alle slags følelser, gerninger og input er det ikke sikkert, vi ser dem !!

Vi kan vælge at gå gennem livet fra fødsel til død, og ikke have en eneste solskinsdag, og vi kan vælge det modsatte !!

Mange vil påstå at de omstændigheder, familier de er født ind i, er roden til enten alt ondt eller alt godt !!

Men sandheden er, at vi selv vælger vores familie, vi har en aftale, allerede inden vi stiger ned til jorden, for endnu en gang at udleve et menneskeliv, for endnu engang at gennemleve eller i hvert fald have muligheden for, at gennemleve bestemte livs hændelser.

Nogle sjæle er helt nye, nogle sjæle er her for aller første gang, og disse sjæle føler sig lige så meget frem, som vi andre, der har været her mængder af gange.
Når man ser livet i dette lys "at vi selv vælger vores vej", så bliver det lettere at tilgive selv slemme overgreb, for vi har jo selv valgt dette liv af en grund. Der har været en betydelig grund til, at vi har valgt et, lad os sige, " mindre let liv", det betyder bare, at vi har valgt, at disse omstændigheder skal være en del af vore liv i kortere eller længere perioder.

Vi skal jo lære noget af hændelserne, men vi skal også lære noget af de beslutninger, vi tager undervejs.

De første 30 år af vore liv gennemlever vi følelserne fra nogle af vore forrige liv, men allerede når vi er ovre den første barndom, kan vi tage beslutninger, som fører til udfrielsen af først det ene og derefter det næste traume.
Sådan har det i hvert fald været hidtil.... Men nu og allerede i nogle år er der født børn på denne jord, som ikke slæber traumer med fra deres forrige liv, som skal udleves !!

Disse børn kommer med en helt ny indsigt, de kommer med udtalelser, som vi voksne forbløffes over, vi tror ofte i første omgang, at vi hørte forkert !! Men det gjorde vi ikke !!

Hjælp disse børn, mød dem med kærlighed, forståelse og omsorg, hjælp til med at deres naturlige åbne kanal - ikke lukkes. Lyt til dem, se deres klare og intelligente øjne, lad dem smage livets goder og led dem med let og venlig hånd, mod et fortsat i nærvær med altet !!

Et liv hvor de hver dag kan hente energi, lærdom og kærlighed ikke bare fra jorden, men også fra andre sfærer. Disse børn ser lige igennem os, så lad være med at forstille dig, de kender dig på dine farver, din udstråling og dit hjerte, og de elsker dig, for præcis det du er.

Er du så heldig at have et sådant barn i din nærhed, så glæd dig, for det betyder, at også dine øjne og din udstråling har mulighed for at ændre sig !!

Når du lærer at vise dit sande jeg frem, uden at være bange, så vil dit liv beriges, og du vil møde verden på en ny og langt mere åben måde !!

Denne nye åbne levevis vil bringe dig i kontakt med kærligheden, ikke bare kærligheden til andre, men også kærligheden til dig selv, dit liv og din omverden, din måde at gå livet i møde på forandres.

Du vil åbne dig og omfavne livet i sikker forvisning om, at ingen eller intet vil dig noget ondt !!

Disse børn vil sprede kærlighed i verden, de vil hjælpe os videre, de vil åbne vore muligheder for at elske alle verdens væsner, at opfatte verden og alt levende, som en del af én organisme, én del af ét hele, vi er bare én lille del, men vores plads har betydning ligesom Joy fra Palæstina har sin uundværlige betydning.

Se på livet med andre øjne, værn om jordens velfærd !!

Vi elsker jer, sender jer evig kærlighed og vi forstår jeres tvivl, og bærer over med den !!

I kommer til at opleve undere, store, fantastiske forandringer og i jeres alderdom vil I se tilbage og forstå, at I ikke har levet forgæves !!

Kærligst Britt

www.Briwac.dk

Lørdag, 25 April 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 04.06.09

Livets trængsler føles sommetider uoverskuelige, vi trækkes ned af de energier, vi i nuet omgives af, og selvom vi spræller, så kan det være uendeligt svært at løsrive sig, fra de negative og lidet flatterende energier.

Det skal I ikke lade jer gå på af, for alle mennesker, føler det til tider nødvendigt, sådan at gennemgå "lidelse" .

Heldigvis er det ikke kun lidelse, vi føler behovet for at gennemleve, vores hverdag forløser både glæde, alvor, latter, frihed og mange, mange andre følelser.

Men den følelse af sorg, mindreværd, ensomhed o.s.v som vi alle holder så tæt på kroppen, det er den sværeste at slippe igen...

Måske fordi vi har lært dels af vore forældre, dels af livets tiltag, at skulle glæden og livets lykke være svære at skue, så kan vi altid påtage os de "negative" energier, for

noget skulle vi da omgive os selv med !!

Det vi skal lære i denne tid, det er at observere, vi skal lære at læse livet, vi skal lære at se på begivenhederne i vore liv, uden at lade vore følelser farve, af vore forud dannede meninger om dette og hint.

Vi skal se

....hov der drejede stien ad en rute, jeg aldrig før har set.

.... hov der fik jeg en mulighed, jeg aldrig havde anet, ville være en mulighed, som kunne overgå mig.

.... hov der fik mine kære eller mine omgivelser, foræret en ny mulighed, som på den ene eller den anden måde vil berige både deres og deres omgivelsers liv.

Ja ... Livet vil ikke fortsætte ad den vej, det hidtil har gået.

 ja... du vil højst sandsynligt komme ud for, at skulle afprøve nogle evner, du endnu ikke har taget i brug.

 og ja... du vil være nødt til at forholde dig til en mængde nye mennesker, som ad den ene eller den anden kanal, vil komme ind og berige dit liv.

Måske skal du flytte fra hus og hjem, måske skal du starte i nyt job, måske forandres dine familie forhold, måske kommer du til at opleve nogle sider af livet, du endnu ikke har smagt på !!

Du skal prøve at gå disse forandringer i møde med oprejst pande, og en helt fantastisk nysgerrighed...

For hvor søren bringer fremtiden dig hen, med hvilke øjne ser du dig selv, om bare 1 år ??

Der sker i dette år så mange forandringer, at man helt kan tabe pusten, gå forandringerne i møde, som om det var et fantastisk eventyr, du skulle ud på !!

For det er det !!!!!!!

Nye muligheder skyder frem, hvor du mindst af alt venter det.

Ny evner skyder frem, når du mindst venter det.

Jublen vil, når dette år er omme, næsten ingen slutning tage...  Heller ikke når det gælder  DIG !!

Når dette så er sagt, så kan jeg føle, at du stadig sidder tilbage, med en følelse af angst, en følelse af at have mistet fodfæstet, du har brug for, at DU kan se lyset forude, og du føler, at det lys - det gemmer sig bag nogle meget store skyer....

Her er det, at vi får brug for de nye energier, her er det, du skal begynde, så småt at ændre de små ting i dit liv.

f.eks.

Du kan begynde at takke for bare én enkelt oplevelse, ét enkelt menneske eller én enkel følelse

- som du i dag har haft.

Du kan begynde at tale pænt til dig selv.

Fortæl dig selv

- at du er værd at elske

- at du i dag har gjort noget godt for, dig selv, din mand/kone, dit barn, din familie(bare find én lille ting, du i dag har gjort)

- at forandring ikke er farligt, men at det bringer nye vinde med sig, og at disse vinde er fulde af omsorg, glæde og kærlighed.

Fortæl verden

- at du elsker den

- at du favner de nye vinde

- at du med glæde betræder de nye stier

Når du starter med disse små ændringer i dit liv, først med museskridt, siden med syvmile støvler, så vil der gå længere og længere tid mellem dine behov for at synke ned i selvmedlidenhed, sorg, og selvpinsel.

Og det bedste af det hele, du vil selv være i stand til at se og mærke forskellen.

Vi sender dig oceaner af kærlighed, vi sender dig oceaner af overskud og vi sender dig oceaner af velvillighed til forandring.

Kærligst Britt
www.Briwac.dk

Fredag, 05 Juni 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 22.09.09

Vi ser det hver dag, meningsløse drab, voldsomme bilulykker, folk som forlader livet på en voldsom og umenneskelig måde, det kan føles hårdt og uforståeligt.. Hvorfor al denne voldsomhed, hvorfor skal så mange mennesker lide en så grufuld død, og hvorfor involverer mange mennesker sig i det helt "forkerte" liv..

Vi - som står i kanten og ser på, bliver dybt berørt, også selv om vi ikke er personligt involveret, det sætter noget i gang i vore indre.

Måske er vi ikke helt klar over det, men disse voldsomme hændelser er nødvendige, og selv om de udefra set virker meningsløse og uden grund, så er der en grund!

Vi har hver især, før vi indtog vort liv her på jorden, lavet aftaler med nogle af vore allernærmeste sjæle. De har hver især sagt ja til at spille en rolle i vort jordeliv, og disse roller udlever de i overensstemmelse med vore aftaler.

Hvorfor nogle af disse aftaler indeholder vold og drab, er for udenforstående uforståeligt, men de giver en ganske særlig mening i det/de liv der involveres. Vi må tro på, at alt sker af en grund, vi må tro på, at der findes en helt særlig dagsorden, som hjælper os med at blive bedre mennesker, og vi må tro på, at vi hver især i vores jordiske liv - bevæger os fremad på vores vej i lærdommens regi.

Heldigvis sker der jo ikke kun grufulde ting, flere og flere mennesker bliver socialt engagerede, de viser interesse for mennesker, som er uheldigere stillet end dem selv.

Deres bevidsthed vågner op - de ser, at her kan de hjælpe, de ser, at med en lille (for dem) indsats kan et andet menneske stilles foran en mulighed, som ellers kunne virke helt umulig.

I disse år, vil vi se mange flere af disse yderligheder, livet er ikke kun gråt i gråt, der vil være et spænd, som viser os de grufuldeste episoder samt de smukkeste og livsbekræftende episoder, som findes.

Disse hændelser vil tvinge os til at tage stilling, de vil tvinge os, til at vælge hvilken rolle vi vil spille i dette liv, vil vi gå i midten uden de store udsving/udfordringer, hverken de glade eller de grufulde, eller vil vi bevæge ud hvor livet føles... Der hvor vi kan mærke, at vi gør en forskel og vi beriger andre folks liv.

Kærligheden skal fylde så meget mere i vore liv, vi skal tvinges til at vise vores omverden, at vi elsker den! Vi skal tvinges til at hejse flaget for vore overbevisninger! Vi kan ikke længere gemme os, dukke hovederne og håbe på at blive overset, kom ud på forsvarsværkerne, kom frem og elsk!!

Elsk livet !

Elsk dig selv!

Elsk dine nærmeste!

Elsk din omverden!

Elsk de personer - du er uenig med!

Elsk de personer - der er mindst elskelige!

Send gode, rare tanker og følelser mod alle du møder, mod alle du end ikke møder og mod verden i særdeleshed!

Når du på denne måde sender positivitet ud i verden, vil verden ændre sig!

Denne glade og gode energi vil brede sig, og du vil mærke, at inden længe vil også du modtage den kærlighed - du udsender. Din hverdag vil forandres. Det - som før føltes hårdt og ikke foreneligt med din inderste kerne - vil ændre energi og blive til noget, du kan bruge, noget som bringer dig videre på din rejse.

Den rejse du påbegyndte, da du besluttede dig for at reinkarnere i denne verden på dette tidspunkt. Dette tidspunkt er velvalgt, for i disse år vil en revolution forekomme, menneskeheden vil ændre sig fra at være selvisk til at være altomfavnende. Vi vil i højere grad se vore medmennesker i andre lande som en del af et hele, det hele som hele verdens befolkning er en del af!

Vi kan ikke - så længe vi tillader at folk lider nød, forvente at vor verden er hel, vi må som menneskehed sørge for at menneskelige vilkår er noget, som bliver alle til dels!

Vi har ansvaret for vor jord!

Vi har ansvaret for vor tilstand!

Vi har ansvaret for at ingen del af menneskeheden lider under vilkår, som vi end ikke ville udsætte vore kæledyr for!

For at starte denne revolution - skal du starte op med dig selv! Du skal vænne dig til at søge stilheden, du skal lytte til den værdifulde viden, du har i dit inderste.

Du skal lytte til den viden, du uden problemer kan få del i, den viden som myldrer frem, når du bringer dine tanker i stå, når du lærer at lytte til den visdom, som kommer frem, når du er stille.

Den visdom vi alle kan tappe ind i, den visdom som flyder frit og er tilgængelig, uanset hvor du befinder dig.

Visdommen fra altet!

Den evige sandhed!

Den sandhed vi alle ved eksisterer, men som vi somme tider har en smule svært ved at finde vejen ind til!

Du har evnen til at finde stien, du har evnen til at gøre en forskel!

Vi følger jeres indre kamp, vi glædes - når det går fremad, og vi støtter jer - når det går tilbage!

Vi har en evig og sikker tro på, at du formår at ændre dit, og mange andres liv til det bedre!

Kærligst Britt
www.Briwac.dk

Lørdag, 26 September 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 07.10.09

Kære alle - det glæder os at se de anstrengelser, I alle gør jer for at finde de positive sider i livet frem!

Vi ved, vi sidste gang talte mest om de hårde og ubarmhjertige sider af livet. Så vi glædes utroligt over, hvordan I formår at finde de små og de store glæder frem, når alt synes sort og gråt.

Lad de små børn komme til mig, sådan skal det også være nu... I skal se, hvordan disse dejlige væsner har deres hjerter og deres indre åbne for alverdens undere. I skal lægge mærke til, hvordan de møder nye mennesker, I skal se, hvordan de elsker uden forbehold, og I skal nyde godt af den healing, de udsender ved deres blotte tilstedeværelse!

Åben jeres sind, se lyset, se kærligheden, se hvordan de modtager store som små, se hvordan husdyrene sværmer om dem, netop fordi de fornemmer, hvorledes kærligheden flyder frit i deres indre!

I bevæger jer fremad, sommetider kun stødvis, og sommetider går det vel hurtigt, I finder det svært at følge med... I skal ikke miste modet, når I for ene forandringer ikke kan overskue tilværelsen. Det er et trin på vejen frem, og selv om det skræmmer jer med alle disse forandringer, så lad dem være velkomne, I vil gro som følge af dem og den usikkerhed, som nu fylder jer, ikke bare med mismod men også sommetider med sorg, vil forlade sin bolig i jeres indre, og glæden vil tage over.

Den glæde - som I sommetider mærker så overvældende, at den nær tipper jer bagover!

Lad jer bare blæse omkuld, så kan I ligge der og nyde synet af solen, månen, skyerne, stjernerne - og ser I rigtig godt efter, vil jeres trofaste følgesvende se ned til jer og smile, så I rent blændes af synet!

De er så stolte, de er så fyldte med kærlighed, de følger jer i tykt og tyndt, og de sender healing til jer. I er aldrig ladt alene, og I skal vide, at I altid, altid kan bede dem om støtte og hjælp.

Selv når den lille djævel, som sidder på jeres skulder, minder jer om jeres mangler, minder jer om alt det I gør forkert, eller det I helt undlader at gøre, selv der omgives I af evig kærlighed, og I kan i tryghed læne jer mod deres bryst for at finde støtte og trøst!

Husker I at finde tid til en stille stund, kun i selskab med jer selv?

Det er yderst vigtigt!

I behøver ikke meditere, det I har brug for er at finde stilheden i jeres indre og lytte til den evige sandhed.

I må meget gerne omgive jer med farver - alle regnbuens farver, åben for jeres chakraer, sæt gang i energierne og tøm ud i de dårlige vibrationer.

Når I vænner jer til denne form for opladning, kan I slet ikke undvære den!

Husk det nu, sæt jer ned og lad jer fylde af evig kærlighed!

Nogle ting vil ændres, nogle ting vil stoppe, nogle forhold vil begynde, andre forhold vil ende...

Lad være med at holde så krampagtigt fast i det gamle - giv slip!

Sig tak, vær taknemmelig over alt du i tidens løb har delt med den, som indtil nu har været så stor en del af dit liv.

Sig tak, fordi du nu har chancen for at opleve noget nyt.

....    Ja  ....     vi ved, at det kan være angstfremkaldende, det kan være grænsebrydende, og du kan måske ikke se, hvor du skal starte eller hvor du skal slutte... Men hæng i!

Du vil komme helskindet igennem, og du vil gro som følge af dine oplevelser.

Omsorgen for dig selv skal fylde meget mere, end den gør i dag, du skal sørge for at lytte til dig selv.

Du skal gøre dig klart, hvad dine ønsker for livet er!

Hvad indebærer disse ønsker, opfylder du dem i dag?

Er din hverdag i samklang med dine indre ønsker, eller lever du et liv, hvor du dagligt modarbejder dig selv og dit inderste?

Tænk efter...

Hvis du hver dag modarbejder det, du i dit inderste vil - så er det på tide, du gør noget aktivt for at ændre på tingenes tilstand!

Tag bare et lille skridt ad gangen.

Det nytter ikke, at du farer frem med bål og brand, og ændrer på alle livsforhold på én gang.

Men du skylder dig selv, at reagere!

Du skylder dig selv, at du hver dag kan se dig selv i spejlet, og anerkende det du ser.

At du i dit inderste ved :

- jeg arbejder med det, jeg brænder for!

- jeg møder mig selv og andre mennesker med respekt.

- Jeg arbejder for én hel verden.

- Jeg yder en indsats, som jeg kan være stolt af.

- Jeg ønsker det bedste for alle.

- Jeg er tro mod mig selv.

For kun på denne måde, bevæger verden sig frem ad, kun på denne måde - vil verden åbne op for alle sluser, så kærligheden kan strømme uhindret!

I dit inderste er du et nyfødt barn, der er stadig uanede mængder af energi, kærlighed, omsorg og glæde, tag for dig af retterne og lev et glædes- og kærlighedsfyldt liv. Hvor bægeret er fyldt så utroligt op, at der altid kan øses ud af godterne! Der er altid overskud til at dele ud af!

Du er så smuk!

Du er så god!

Du er så elsket!

Kærligst Britt
www.Briwac.dk

Onsdag, 14 Oktober 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 05.07.09

Integritet, overskud, kærlighed, gennemført venskab, venlighed, charme, næste kærlighed, ja listen er lang, hvor er du henne på skalaen, når du ser dig omkring, er du dig selv nærmest ? ?

Kærligheden til din næste er et must, kærligheden til alt der omgiver dig er et must, og dette must skulle gerne komme indefra, du skulle gerne have lyst til det, ja nærmest ikke en gang tænke over det, det skal komme helt af sig selv....

Det skal være noget du lever, noget du er i hverdagen, og dette at "være" at "leve" i kærlighedens væsen, det kræver overskud, det kræver, at du har kærlighed til dig selv....

Du forventes at finde perlen i dig, du skal se lyset i dig, du skal sætte dig stille ned og observere lyset, som kommer indefra, du skal sætte dig ned og mærke stilheden, som kommer indefra, hvis du ikke giver dig selv lov til at mærke disse ting, kommer du aldrig i nærheden af kærlighed til dig selv, og dermed aldrig i nærheden af kærlighed til alt andet levende her på vor jord !!

Det er på tide, at du uden at være "egoist" i ordets værste forstand, prioriterer dig selv, og dit behov for at se lyset i dig...

Hvis du aldrig ser lyset i dig, kommer du aldrig videre !!!

Når de udefra kommende lyde og forstyrrelser forsvinder, kommer du til et sandt sted, du kommer til din egen kerne, du ser, hvad det er for værdier, du har medbragt i dette liv, og du ser, hvad det er for værdier, du er i stand til at videregive...

Tro mig, du er smuk !!!

Tro mig, du er god !!

Tro mig, du er dejlig !!

Tro mig, du er klog !!

Tro mig, du er på rette vej !!

Tro mig, du er en blomst !!

Tro mig - lyset skinner stærkt, via dig ud til verden !!

Tro mig, du hjælper andre, på den bedste vis !!

Tro mig, du er fantastisk !!

Tro mig, du er en éner !!

Tro mig, du kan ikke undværes !!

Og tro mig, din vej er og bliver fantastisk !!

Når du i dit indre har fundet og set lyset, så er du i stand til at hjælpe ikke bare dig selv, men også alle andre på din vej, du er i stand til at vise vejen frem, og du vil gøre det uden at skulle tænke over det, for dine gerninger kommer helt af sig selv, og uden den tvivl, som ellers kan overrumple dig i den hverdag, som alle gennemlever....

Denne hverdag - kan virke... trist og grå, hvorfor ikke sætte farver på ?? Oplevelsen er så meget mere givende, den er så meget mere " fuld af liv" sæt dog farver på din hverdag !!!!!

Hvis du oplever livet gennem sort/hvide briller, ser du jo ikke alle nuancerne, og hvorfor snyde dig selv for dette væld af smukke oplevelser ??

Når du smider de sort/hvide briller langt væk, får livet en helt anden klang, du kommer til at høre kærlighedens sang, og åååhhhh hvilken sang, den fylder din krop og dit sind, du løftes ud af hverdagens trængsler, og du kan fra dit nye udsigtspunkt, se livet i et helt andet perspektiv !!

Du løftes ud af mudderet, du løftes fri af dine lænker og du løftes op, så du aldrig mere har brug for at føle dig mindreværdig !!

Hvordan er det nu, du kommer her til ??

Søg dine indre ressourcer, søg stilheden i dig selv, og få øjnene op for dit indre lys, se hvor det stråler !!

I disse år, er der flere og flere som søger deres indre ressourcer, og det løfter jordens energi, når jordens energi løftes, tiltrækkes flere af det fantastiske energifelt, de ved ikke, hvad der er, men søger alligevel efter kilden til denne lethed, og når flere søger letheden, ja så bredes de gode vibrationer som ringe i vandet..

Du behøver ikke professionel hjælp, du kan sagtens starte selv, find "din" vej til stilheden, find "din" vej til lyset, intet er forkert, det som kunne være forkert, er slet ikke at gøre noget... (men heller ikke det, er jo forkert, for alle har deres vej, og måske er det endnu ikke din vej, at gøre noget aktivt)

Der sker så mange forandringer omkring dig, ingen kan gå gennem hverken 2009 eller 2010 for den sags skyld uden at være forandret... Selv ganske almindelige mennesker, som endnu ikke søger efter deres indre ressourcer, kommer gennem en forandringsproces, og for nogle kan det virke som noget af en mundfuld.

I ved, hvem det er i jeres nærhed, som udsættes for disse voldsomme forandringer, send dem lys, send dem energi til at overvinde deres angst, og send dem kærlighed, så de tror på det gode i livet.

Tro på fremtiden, for den er lys og skøn !!

Tro på den, selv om vejen gennem trængslerne kan virke hård og ubarmhjertig.

Vi ved, at du klarer det.

Vi ved, at du forandres.

Vi ved, at du lever op til vores forventninger.

Lev livet, hele livet...

Kærligst Britt
www.Briwac

Tirsdag, 07 Juli 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

 

Kanalisering for alle 25.07.09

Forandringens tid er begyndt !!!

Det betyder, at selv ganske almindelige mennesker er berørt....
Det betyder, at du, ja - også du, mærker de energier som rører sig, og det betyder, at du kan føle dig sorgfuld, træt, alene og uden energi til at foretage selv de mest almindelige dagligdags handlinger.

Det er helt normalt, du skal ikke blive bange, for disse forandringer trækker al din energi ud, og det trækker store veksler fra din krop.

Den eneste måde den kan reagere på, er den gamle... Det den mærker ( kroppen ) er forandringen fra den gamle kendte tilstand, til en tilstand som for den er ukendt, og som du ved, så er vi mennesker ikke meget for nyt...

 Vi er lidt bange for alt det ukendte, og vores krop stritter imod alt det den kan, og vi mærker dette, vi mærker, at det er "usikker" grund, vi betræder, så vi bliver bange og usikre.

Nogle mennesker vælger i disse tider helt at lukke af, de er kommet til et punkt, hvor de ikke længere er i stand til at åbne deres kroppe og liv op for alt det nye, og de melder sig ud af livet, ud af fællesskabet og ud af dit liv.

Det er en proces, som er nødvendig for dem, og lad dem gå denne vej i følgeskab med din kærlighed, også selv om det synes, som om de ikke er i stand til at modtage den.

Det kan være svært at acceptere alle disse forandringer, men prøv med et åbent hjerte at se mulighederne i stedet for forhindringerne, måske vendes der helt op og ned, på det du i dag kender og føler tryghed ved, men den forandring, som står for døren, og som allerede er begyndt at manifestere sig åbent mange, mange steder, den er af det gode og den skaber i sit kølvand endnu flere forandringer og endnu mere åbenhed, det bliver normalt at være oplyst, det bliver normalt at kunne se sammenhængen, det bliver normalt at sende og modtage kærlig energi uden forbehold.

Du føler, at du ikke dur, du føler at dine nære ser skævt til dig, og du føler at dine handlinger ikke modtages i den energi de udsendes. Alt dette forandres og det med en hast, som er mere hæsblæsende end det hurtigste eksprestog.

Det vi alle kommer til at opleve, som en naturlig del af vores hverdag, er det at søge indre stilhed, det at søge samværet med vore vejledere.

Vi vil i fremtiden som det naturligste i verden, hver dag sætte os stille ned, og modtage lærdom og energi i samarbejde med vore guider.

Denne fremtid er ikke alt for langt væk, faktisk står vi med vores ene tå på vej ind i den.
Flere og flere tiltrækkes af den ro, som omgiver mennesker der allerede har fundet vejen til indre fred og oplysning, og ringene breder sig.

Det er nu helt legalt at tale om, det er helt legalt at læse om og det er helt legalt at se film, som beskæftiger sig med disse ting.

Vi bliver ikke betragtet som underlige skæve væsner, blot fordi vi ser livet fra en anden vinkel, end den "normale" dansker.

Har du endnu ikke taget springet, står du lige ved kanten og tøver... Så spring ud !!!

Spring ud på dybt vand, spring ud hvor du tror, det er umuligt at bunde, og se måske kan du virkelig  ikke bunde, men du kan svømme og alene af den grund, går du ikke til bunds, du har allerede lært de mest basale små ting, som gør at du kommer videre, måske foregår det med "hundesvømning" og du kommer langsomt frem, men du kommer dog frem og se... inden længe svømmer du brystsvømning og butterfly, det kommer til at gå bedre og bedre.

For hver gang du har modtaget forandring med et minimum af angst, en angst som godt kan mærkes, men som ikke holder dig tilbage... Bliver du bedre til at kaste dig ud i den næste forandring, for vi står aldrig stille, der vil altid være noget nyt, vi skal forholde os til, der vil altid være noget nyt at lære.

Det kan være, at det er hele dit liv, som smuldrer, men se hvilken blomst, som spirer af denne grøde, se hvordan den vokser og gror, den sætter gode rødder og den bliver stor, grøn og fuld af livskraft og overskud og de blomster, som skyder frem, de er farvestrålende og livfulde.

Vi slutter af denne gang i fuld forvisning om, at du sætter - ikke bare tåen, men hele foden inden for.

Du lever fremover forandringen.

For du ved, at forandring er af det gode, og du har intet at frygte.
Vi elsker dig.
Vi følger dig på vej.

Kærligst Britt

www.Briwac.dk

Lørdag, 01 August 2009 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

En ny viden fordeles, den fordeles ad mange kanaler, en kanal er ikke mere rigtig end en anden!

Du skal opsøge denne viden, og du skal opsøge den ad den kanal, som falder dig lettest at forstå.

 

Søndag, 31 Januar 2010 21:59
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Britt Wackerhausen
Læs mere…

Inspiration fra White Eagle v. Birgitte Fich 10.08.2003

Jeg har mest været kendt som indianerhøvdingen White Eagle, men har også haft andre inkarnationer på Jorden. Bl.a. har jeg haft mit virke i Grækenland og Egypten.

Der er meget mørke endnu omkring planeten Jorden. Set fra den sfære hvor jeg nu residerer ses Jorden som svøbt i et klæde af mørkt fløjl.

Men til alle jer som går Solens Vej - Lysets Vej - Hjertets Vej, sender vi dette budskab.
Fra den åndelige, guddommelige Sol tændes der små flammer i hjerterne på jer som er parate til at tjene den guddommelige plan for Jorden, til jer der skal være med til at manifestere og udbrede Kristusenergien.

I bliver flere og flere, der går denne vej. Men der er stadig brug for oplysning og udbredelse af de åndelige budskaber. Vi ser ofte at det lys og den energi og kraft vi sender til jorden ikke kan trænge igennem.

Mange mennesker ved ikke hvem de er og føler sig fortabte og har vanskeligt ved at tro på, at der findes en Gud. Men alle prøvelser har et formål. Livet er en gave, og fra den åndelige side nærmer vi os menneskene mere og mere. Flere vil kunne kontakte Mestre og føle de får budskaber og svar, når de spørger.

Det kan være at svaret kommer fra Mesterens hjælpere. At være Mester betyder ikke at arbejdet ophører, at der ikke er mere, der skal gøres. På disse planer er der fuld aktivitet. Mestre udvikler sig også og har mange opgaver. Men af kærlighed til menneskene og Jorden er de også optaget af, hvad der foregår her.

Gennem tiderne har mennesker også måtte bære på byrder der pålægges dem for alle de synder, de har begået. Det er ikke sådan at Jesus har taget menneskehedens synder på sig og døde for jeres skyld på korset. Jesus viste jer vejen som I alle skal gå. I vil gå igennem mange porte og passere mange forhindringer på vejen, som til sidst fører til den gyldne Sol.

Men dette er alt sammen et led i jeres udviklingsproces og er nødvendigt. Der findes ikke nogle lette veje eller genveje. I skal selv gøre arbejdet. I skal selv gå vejen.

Det vi bedst kan anbefale som hjælp på vejen er healing. I vil altid finde den rette healer som kan hjælpe, hvis I bruger jeres intuition. Hvis healingen ingen effekt har ellers hvis resultatet ikke svarer til forventningerne, skyldes det ofte karma.

Karma er ikke en straf men en hjælp til at nå højere niveauer af bevidsthed og erkendelse. Vi ønsker med tiden at flere vil være i stand til at heale sig selv og dermed tage ansvar for sit eget liv.

Vi oplever mange som forsøger at styre energierne med intellektet. Dette forårsager desværre for stor mental virksomhed med tab af hjertets udviklingsmuligheder. Men dette er alt sammen noget som vi overvåger nøje og som vil blive bragt i balance, når tiden er inde.
Så vi må advare mod nogle teknikker til udvikling af bevidsthed.

Dette bør kun ske gennem vejledning af en Mester. Men pas på de falske profeter. Dem er der stadig mange af. Bøn og meditation vil ofte føre til bedre resultater.

Mærk i dit hjerte, hvad der føles rigtigt for dig.

I skal udvikle jeres skelneevne og være tro mod det I kan mærke i hjertet.

Foruden det åndelige broderskab som jeg har tilknytning til er der også kontakt med vore rumsøstre og rumbrødre. Gennem Solen er der adgang til andre stjernesystemer som nøje følger hvordan udviklingen går på Jorden og yder den hjælp, som de på nuværende tidspunkt kan bevilge.

Når mennesket får mere sjælskontakt og bliver oplyste om, at de er åndelige væsener, at de er Guds børn, at de har en guddommelig gnist i deres indre, at de selv kan komme i kontakt med deres indre skatkammer, at de kan forbinde sig med et netværk af søstre og brødre, der arbejder for samme sag har vi i fælleskab en mulighed for at vinde den kamp over mørket som foregår nu.
Jorden skal lyse og funkle når den stiger op i en højere dimension.Mandag, 10 Marts 2003 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Birgitte Fich
Læs mere…
I aftes var jeg til foredrag ved Helen Gamborg... Temaet var "Healing - At være den vi virkelig er"... Ej, hvor spændende...

Helen er elev af Bob More siden 1980, hun har siden 1982 undervist i selvudvikling, drømme og healing, der ud over er Helen forfatter til bogen "Det usynlige i helbredelse" - en for mig at se, interessant bog.

Helens måde at forklarer om heling på, var meget speciel og gik lige i mit hjerte. Hun forklarede om det vi ikke kan se, hun startede med at sige, at det hun ville forklarer os, ville svarer til at forklarer om smagen af en bestemt vin, som ingen af os havde smagt - en følelse, en fornemmelse.

Det kunne også svare til at beskrive en hvilken som helst anden følelse - det som ikke kan forklares med ord, men som skal mærkes.

Det var et virkelig spændende foredrag og selv om Helen startede med at sige, at det ikke kunne forklares med ord, så må jeg sige, at hun fik det formidlet på en helt forunderlig måde.

Forklaringen gik på, at healing er det "rum" som skabes i mellem to mennesker, accepten, forståelsen, følelsen af at det er okay, at du er som du skal være og jeg er som jeg skal være, ikke at ville lave om, men "se" hinanden som dem vi virkelig er. At healing starter dybt i os selv hver især, ved at arbejde med os selv frem mod større accept og forståelse.

Jeg tænker lige nu, at det må handle om at "se med hjertet", frem for at se med fordømmelsen. Igen for mig noget med spejlinger - det jeg ser i andre "kender" jeg fra mig selv.

Det jeg ikke bryder mig om hos andre "kender" jeg fra mig selv, så en gang til - alt selvudvikling, healing, forståelse, accept - det starter i os selv hver især.

Hvis man fra hjertet kan skabe "rum" til sig selv og andre, så er Helens bud, at samtale, zoneterapi, kinesiologi, massage, terapi, Reiki og alle de andre behandlingsformer, er redskaber som kan fremme processen, men hvis ikke man som menneske har hjertet med, er sand mod sig selv og andre, så er processen ikke optimal.

Måske jeg skulle tage et kursus hos Helen, for det var godt nok interessant.
Helen afsluttede aftenen med at læse en lille tekst "Selvbiografi i 5 vers", desværre kan jeg ikke huske hvem der har skrevet teksten, men det skal ikke afholde mig fra, at give den videre her:

1. Jeg går hen ad gaden.
Der er hul i fortovet.
Jeg falder i.
Jeg er fortabt....det er håbløst.
Det er ikke min fejl.
Det tager evigheder at finde en vej ud.

2. Jeg går hen ad den samme gade.
Der er et dybt hul i fortovet.
Jeg lader som om jeg ikke ser det.
Jeg falder i igen.
Jeg fatter ikke at jeg igen er det samme sted.
Men det er ikke min fejl.
Det tager stadigvæk lang tid at komme op.

3. Jeg går hen ad den samme gade.
Der er et dybt hul i fortovet.
Jeg ser det er der.
Jeg falder alligevel i....det er en vane.
Mine øjne er åbne.
Det er min fejl.
Jeg kommer straks op.

4. Jeg går hen ad den samme gade.
Der er et dybt hul i fortovet.
Jeg går udenom det.

5. Jeg går ned af en anden gade.

Interessant - herlig beskrivelse af "mit liv", det jeg tænker her er, at for mig kunne det have blevet "The never ending story", hvis ikke jeg på et tidspunkt havde "opdaget", at uanset hvilken gade jeg vælger, så er der altid huller at falde i.

Da Helen læste dette, kom jeg til at tænke på min egen artikel MIT MENTALE HUS.

Jeg sidder igen med følelsen af, at den eneste som kan sørge for, at jeg ikke igen og igen "falder" i hullerne - ja det er altså mig.

Så hvis ikke jeg vil ned i "Jeg er ikke god nok hullet" - "alle er mærkelige hullet" - "det går altid ud over mig hullet" og alle de andre "trælse huller" som findes på Livets vej - Ja, så må jeg sørge for at gå uden om, ved bevidst at vælge at gå uden om.

Summa summarum: Ingen lukker "Hullerne på livets vej for mig" - jeg kan selvfølgelig vente hele mit liv på, at nogen gør det, men den sikre og eneste vej for mig, det er selv at blive klar over mine valg om at "falde i", eller gå uden om.

Nu vil jeg videre på "Min vej" - i aften falder jeg helt sikkert i et hul :-) hullet for nydelse, omsorg, tæthed og nærvær, Henrik kommer hjem i aften, så jeg er ret overbevist om, at vi begge to bevidst vælger at tage hinanden i hånde og sammen springe ned i dette store dejlige dybe hul.
Tirsdag, 19 Marts 2002 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Dott Ovesen
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer