Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Spirituelt
Spirituelt

Spirituelt (235)

 

Indigobørn - fremtidens menneske, født i nutiden
©Af Merete Gundersen © LivskildenHvor kommer det fra
Der tales i disse år utroligt meget om det nye og meget moderne begreb Indigobørn, den nye tids børn. Det er et begreb som, stammer fra USA, og som blandt andet lanceres af amerikaneren James Twyman. (www.emissaryoflight.com  James Twyman`s webside)
Det dækker blandt meget andet over begrebet: Den nye tids børn, Stjernebørn, Krystalbørn med mere.

Ikke meget er der skrevet om disse børn, og en del af det der allerede er skrevet overlapper hinanden, således der er tale om meget enslydende informationer om Indigobørnene. Der er beskrevet en hel del om børnenes adfærd, og deres evne til, at tilpasse sig den verden, de er inkarneret i, og det er beskrevet ud fra flere forskellige vinkler, som mest handler om, hvordan man kan yde disse børn støtte og eventuelt hjælp, eller hvordan man kan hjælpe forældre til disse børn, med at lære at takle livet for og med børnene.

Det er al sammen meget vigtig viden, og det er utrolig ønskværdigt, at denne viden skal ramme hele sektoren, der tager sig af vores børn i dagligdagen, undervisere på skolerne, i vuggestuer og børnehaver, og så selvfølgelig information til alle forældre, som kan have stor udbytte af al den viden, der er fremkommet om Indigobørnenes adfærd.

At se ind i dimensionerneMen der er en dimension, som ikke rigtig er omtalt, når talen falder på disse børn, og som er en af de helt store forskelle på den gamle og den nye tids børn, nemlig evnerne til at se ind i fortid, nutid og fremtid. For at der kan være tale om Ægte Indigobørn, fremtidens børn og fremtidens menneskerace, så er der tale om, at denne dimension endnu ikke er fuldt og helt aktiveret, og ikke ret mange af disse såkaldte indigobørn af hvor tid har implementeret evnen.

Denne subtile evolutionære evne til at se ind i fortid, nutid og fremtid, er aktiveret ved mødet med et ægte indigobarn, og de kan se livet, og alt hvad der rører sig, på samme måde som at spille en hel film der kører sammen med bevidstheden, foran det indre spektrometriske øje. Det er præcis det samme som, at kunne se ind i Kroppen, at kunne se ind i ALT stof, at kunne se ind i, og derved aflæse, Atomernes inderste væsen. Det at kunne gennemlæse stoffets inderste kerne, det findes der kun en nulevende person i Danmark/Spanien, der kan, nemlig: Ulla Runchel.

Ulla Runchel er født som det vi i dag betegner som Indigobarn, fremtidens menneske, hun har en helt færdigudviklet hjernestruktur til, at læse det kosmiske stof. I sin hjernestruktur er hun udviklet som fremtidens mennesker vil blive, og hun kan derfor udvide sin bevidsthed til, at se ind i stoffet. Ulla Runchel har så stor en kærlighedsfrekvens indbygget i sit sind, så hun har aktivt adgang til det store universelle visdomshav, det vi også kan kalde det kollektive bevidste og det kollektive ubevidste.
Hvis man som hun er født med denne evne, kan man til alle tider aflæse stoffet. Det er det samme som, at kunne afkode stoffet, men altså også aflæse det enkelte menneskets hele livsforløb i fortid, nutid og fremtid. Man kan på samme måde se ind i kroppen, eller se igennem en lukket bog, og derved få fat i, hvad indeholder denne bog. Ikke at hele bogen kan affotograferes, men essensen kan aflæses, og indholdet kan afkodes og forstås, og der kan i samme tankestrøm ses, læses eller afkodes hvad nyt der kunne tilføres, det givne stofområde som bogen indeholder.
Det samme gør sig gældende, hvis der er tale om, at se ind i kroppen og dens organer, her kan organernes ubalancer aflæses, og der kan ses hvilke healingsteknikker, der nu er de bedste for at bedre tilstanden. Derfor vil evnerne og denne evolutionære udvikling for menneskeheden, vise sig at bringe utrolig store fremskridt, når den for alvor bliver aktiv for alle børn der fødes, fordi der derved vil ske utrolig store fremskridt på det forskningsmæssige, og det helbredsmæssige område. Den kosmiske viden vil ekspandere enormt, når disse børn pludselig fødes i store tal. Forskning i kosmisk astrologi og astronomi vil nå uanede højder, for der vil tilføres så meget viden, at det vil blive svært, at finde resurserne til alt den forskning, der nu vil se dagens lys. Så ægte Indigobørn vil tilføre verden oceaner af visdom, og alle vil blive opfindere og vismænd i langt større stil, end vi ser i dag.

Kærlighedens ultimative formåen for Indigobørn

Denne dimension er den ultimative udvikling for menneskeheden de næste små 1000 år. At være i stand til, at takle at kunne "se" så meget om andre menneskers inderste liv, deres gøren og laden, deres balancer og ubalancer på krop og sind, at kunne se ind i flere af deres inkarnationer, at vide hvad de har bedrevet både nu og tidligere, ja der skal kærlighedsfrekvenserne være helt optimalt.
Men der skal også en meget stor ydmyghed til. Disse egenskaber indeholder Ulla Runchel
selvfølgelig, ellers ville hun ganske enkelt ikke være den store seer, som hun er.
Pli og næstekærlighed er de store evner, der skal til, og de er altid veludviklede, når dette syn aktiveres, for tænk at vide hvad der hænder for alle mennesker, som er omkring dig?
Mange mennesker kan bruge deres intuition, et begreb der slet ikke rækker i denne sammenhæng og med denne form for syn. Intuition er et spørgsmål om, at afkode signaler den fysiske og den psykiske krop udsender, så det ligger på et helt andet stade, og er helt andre evner, der er aktiveret.

Når jeg kan berette om Ulla Runchels unikke, kærlige, ærlige og ikke mindst hendes formidable evner til at se ind i fortid, nutid og fremtid, er det fordi jeg selv har arbejdet i denne branche, og fordi jeg gennem 12 år har fulgt Ulla Runchels arbejde.

Jeg har oplevet og set hvad hun gennem sine store visdomsord, brugen af sine åndeligt højt udviklede kærlighedsstade har indsigter i. Hvis man ikke helt kan forstå, hvad jeg mener, kan man eventuelt læse hendes bøger, og især hendes sidste bog Lysets Tidsalder, som forudsiger og beskriver store nye landvindinger for menneskeheden. Ulla Runchel skriver her, om emner som hun slet ikke kan vide noget om, med de uddannelser hun har, men som hun alene har indsigt i, via aflæsning af evigheden, hvor al visdom findes igen i fortid, nutid og fremtid, altså hun kan aflæse stoffet via det atomare spektre af lys.
Men det er også fordi, Ulla Runchel for ti år siden forudsagde min fremtid i mindste detaljer beskrevet som en hel film.
Alt er hændt, præcis som hun kunne se det, dette fordi hun er et: "ægte voksent Indigobarn" Det vi alle vil udvikle os til i vore næste inkanationer.

Hvis der er nogen, der fuldt og helt kan skrive en bog om Indigobørn, dens begreber, hvad og hvordan det er, at være et ægte Indigobarn, så vil det være Ulla Runchel. Lad os alle håbe, at vi snart ser en bog fra hendes hånd, der indeholder hele den unikke, sjældne evne som fremtidens mennesker, kommer til at indeholde..

Læs mere i Ulla Runchels spændende bog Lysets Tidsalder skrevet af Danmarks største nulevende SEER.

www.forvandlingskuglen.dk

www.siqintelligens.dk
Mandag, 22 August 2005 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Merete Gundersen
Læs mere…

Solens børn
Af Merete Gundersen
© cpopyright 1998

Fra de klare, transparente riger
Ønsker Solens børn at inkarnere
Til den smukke blå planet Jorden
For at udvikle en symfoni af følelser
Som er lys, kærlighed og guddommelig tanke.

Fra inkarnation til inkarnation
Vandrer sjælen på den smukke blå planet
For at forfine sin eget sjæls lys
Så lyset til sidst stråler som diamanter
Som den sender mod alt, hvad den møder.

Når sjælens lys er lig diamantens
Er besøget på den blå planet tilendebragt
Og sjælen glider nu tilbage
Til de fredfyldte guddommelige universer
For at hvile i kosmisk harmoni.

Nu hviler sjælens diamantenergi
Igen i de transparente smukke riger
Hvor de guddommelige energier hersker
Og udsender stråler af lys
Som er ren kærlighed og guddommelig tanke.

Mandag, 03 Januar 2005 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Merete Gundersen
Læs mere…

Min x-svoger er død - 50 år gammel. Peter har levet et hårdt liv, med mange bajere og andre sjove ting, det holdt hans krop ikke til. Sidst jeg snakkede med Peter, var engang først på året, jeg kan huske at hans spurgte mig:

Dott, hvad er det værste som kan ske?

Dengang skrev jeg i min dagbog:

Jeg tror at for alle os som er forældre, ville det værste være hvis der skete noget med vores børn.

Peter spurgte hvad jeg ud over det mente ville være det værste, det fik mig til at svare:

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg skulle skilles...

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg skulle undværer mine børn.....

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg skulle opleve at min Mor skulle dø....

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg skulle opleve at sidde alene og være virkelig alene....

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg mistede mit job.....

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste som kunne ske, ville være at jeg ikke mere skulle have de mennesker i mit liv som jeg havde på det tidspunkt.....

Der var engang hvor jeg var overbevist om at det værste ALTID ville ske.....

Det var dengang - nu er "de værste" ting sket og faktisk var de ikke så værst endda, for de kom på mange måder til at berige mit liv med oplevelser og erfaringer jeg ellers ikke ville have haft.

Derfor synes jeg på nuværende tidspunkt, at det er vanskeligt at vide hvad det værste ville være.

Det jeg nu ved, er at jeg ikke vil bekymre mig, være angst og bange, men have tillid til, at det der sker, det er der en mening med og det jeg ikke dør af, det bliver jeg stærkere af.....

Livets skole er somme tider hård og jeg har ofte ønsket mig et "godt langt frikvarter" men dem får jeg ikke bare sådan uden videre. Det ser ud til, at der ustandseligt tilstøder nye ting som jeg skal forholde mig til.

Hver gang disse værste ting eller udfordringer sker, alt efter hvad jeg vælger at kalde dem, så lærer jeg igen noget nyt om mig selv.....

Det er faktisk tankevækkende for mig, at se hvad jeg dengang for 1 år siden svarede ham, for siden hen, bruger jeg ofte lige nøjagtig det spørgsmål - Hvad er det værste der kan ske?

Både i mit eget liv, til mig selv, men også i andre sammenhænge, bla. når jeg underviser.

Hvorfor tror vi altid på det værste, frem for det bedste og hvad er i virkeligheden det værste og bedste.

Det jeg tænker nu er, at som der står længere oppe, så er de ting jeg for 5 år siden anså for værst jo sket og de var ikke så værste, nogle af dem kan vist lige frem siges at være bedst. Så fra at tro på det værste, kan jeg godt mærke at mit fokus trods alt har flyttet sig mere i retning af at bruge energi på at tro på det bedste, selv om det kan være svært, når jeg kommer vadende på livets landevej, med både Janteloven og Flinkeskolen på nakken.

Mandag, 12 November 2001 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Dott Ovesen
Læs mere…

Feminin og maskulin energi i åndelig forståelse
Af Merete Gundersen
© cpopyright 


Hvis vi ser på feminin og maskulin energi i åndelig forståelse, er det to begreber, som slet ikke findes i den åndelige verden. I den åndelige verden er disse to begreber smeltet sammen til en helhed, og det er også det, der er vores opgave her på Jorden, at lære at få disse ting til at gå op i en højere enhed.I stedet for den evige dualitet mellem mand og kvinde er det meningen, at kvaliteten fra den maskuline og den kvindelige pol skal integreres i det enkelte menneske, således at alle kvaliteter kan udleves igennem alt, hvad det enkelte individ foretager sig.

Hvis vi kan lære at ophøre med at bekrige hinanden med hensyn til, hvad der er feminint, og hvad der er maskulint, men i stedet se på, hvad der er menneskeligt, og hvis vi derimod kan lære at se hinanden som hele mennesker med et bredt spektrum af iboende muligheder og evig vækst, vil energien ikke mere være bundet i dualitet, men vil komme til at flyde langt rigere i menneskers liv.

Hvis vi prøver at se på, hvad det er, vi typisk kalder feminine egenskaber, så er det ting som:

Barmhjertighed
Omsorg
Kreativitet.

De egenskaber, vi typisk anser for maskuline, er:

Styrke
Mod
Udfarende kraft.

I virkeligheden bor alle kvaliteter - feminine såvel som maskuline - i det enkelte menneske. Det er under selve opdragelsen, vi præger de små børn til det, vi kalder feminint og maskuline. Derved kommer vi som mennesker til at handle ud fra det mønster, vi så at sige bliver "kodet" med af de voksne, der opdrages af. Vi skal til at se børn på en helt anden måde. Barmhjertighed var jo ikke kun en egenskab, Jomfru Maria besad; den fandtes også i Jesus. Desværre har vi glemt at styrke denne kvalitet i vores drengebørn, og i stedet ladet dem vokse op og tro, det var en typisk kvindelig egenskab, til skade for alle parter. Da denne egenskab ikke er udviklet tilstrækkeligt i drengene, findes den desværre heller ikke i mændene, og nu kan vi pludselig ikke forstå, at mænd ikke handler ud fra et mere barmhjertigt hjerte. Vi har glemt, at vi som kvinder selv har svigtet, ikke kun børnene eller de voksne, men helheden; den vi er kommet til Jorden for opnå. Når vi kommer tættere på helheden, vil vi opdage, at der bliver større balance i alting, og derved vil der opstå større glæde i alting. Hvis vi tidligt lærte vores drengebørn, hvor meget barmhjertigt arbejde Jesus gjorde for alle mennesker, ville denne energi vende, således det ikke mere kun var en kvindelig egenskab at være og udøve barmhjertighed.

Ser vi på begrebet omsorg, kan vi også her se, at det er noget, de fleste drengebørn "programmeres" til at tro mest er for kvinder. De lærer også, at hvis de skal yde omsorg, er det i deres verden lig med beskyttelse af den "svage" part, som ofte i deres øjne er kvinden. Hvis mænd skal vise omsorg, er det som regel noget med prestige, så må man vælge at blive læge eller andre "prestigefyldte" ting, for kun i disse sammenhænge er det OK at vise omsorg. Opgaven er her at lære vores drengebørn, at omsorg er ikke kun for tøsedrenge, men absolut for voksne ansvarlige mænd.

Lad os nu se på kreativitet. Når vi ser på kreativitet i hjemmene, er det ofte kvinderne, der præger billedet. Pigerne lærer, at mor er dygtig til at pynte op i huset, det er hende der syr, det er hende, der laver dekorationer etc. Men ser vi på, hvem der er de højstbetalte kunstnere inden for mode, billedkunst og forfatterskab, ser vi, at manden her dominerer. Så på dette punkt må vi lære vores børn kreativitet, og at den skal være udfarende, hvis vi skal opnå balance på dette punkt også.

Ser vi på styrke, "programmerer" vi drengene til at tro, det er ensbetydende med at være dreng. Vi må også lære pigerne, at det også er en egenskab, som skal bo i dem, for at der kan være balance i alle ting, og for at de kan blive hele og stærke mennesker. Her kan vi lære dem noget om Jomfru Marias styrke; hun som for 2000 år siden skilte sig ud fra mængden og fødte et barn, selvom hun var jomfru.

Når vi ser på begrebet mod, er der nu lidt større lighed mellem det feminine og det maskuline aspekt, og når kvinder tør vedkende sig modet i deres liv til at forme det liv, de ønsker, vil udligningen på dette punkt falde helt på plads. Modet vil da være noget, alle børn uanset køn får ind med modermælken.

Kvinderne må til at adoptere og integrere den udfarende kreativitet i deres psyke, så de opnår større glæde, accept og respekt omkring deres kreative arbejde. Det er et arbejde, vi må lære piger, så vi vil se dem blomstre og springe ud i mange flere sammenhænge.

Når vi lærer at arbejde åndeligt bevidst med den feminine og maskuline energi, vil vi lære at integrere åndelighed mere i vores hverdag. Vi vil så forstå, at åndelighed ikke kun er at gå i kirke og bede, men sandelig også noget vi kan bruge i vores dagligdag til stor glæde for os selv og for helheden.

Af Merete Gundersen

Lørdag, 04 Oktober 2003 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Merete Gundersen
Læs mere…
<IMG SRC="/images/stories/magazine/personfotografier/liggerogkikker.jpg" Border=1 Width=75 Height=100 Align="Left" Valign="Top"
En læser stillede mig følgende spørgsmål i min brevkasse på Selvet:

"Hvordan kan man vide at man lider af hvede allergi, og hvad afstedommer det af gener og helbredsmæssige uheldigheder?

Kan overvægt have noget med hvede-allergi at gøre ?"

Først og fremmest vil jeg lige slå en almindelig misforståelse fast. Man kan hverken have allergi for hvede, mælk eller andre fødevarer.

Man kan have intolerancer overfor et stof som er i hveden, mælken eller andre føde varer. F.eks. lactose, gluten eller soja.

- Og så har vi den der uhyggelige lange liste over fødevarer som aldrig burde blive ophøjet til den status det er at benævne dem FØDEVARER. Det kan ingen af os tåle...

For kik lige efter på vare deklarationen én gang til! Der står betegnelser som ikke er fysisk muligt.

"Hærdet vegetabilsk fedtstof". Vegetabilske fedtstoffer er flydende!

Tør du forestille dig hvad de har gjort for at få det til at blive hærdet?
Tror du de har gjort det for at gavne dine FØDE varer? Eller havde de personlige interesser som skulle gavnes, før dit helbred?

Skal du have "E nummer bogen" ved din side for, at forstå hvad din mad indeholder, gavner det dig nok bedre at lægge det tilbage på hylden igen.

Så langt så godt!

Jeg tror ikke at mange som læser i denne brevkasse IKKE er klar over kosten har en betydning. Flertallet spiser nok økologisk.
Har sikkert en vegetar dag hvis de ikke er fuldblods veganere. - Og det er væsentligt!

Vores jord er så udpint at den ikke længere kan levere mad som smager. Vi skal have mest muligt udbytte med mindst mulig udgift, vi skal have tomater og kirsebær i december, og rødbeder og græskar i juni.

Kan du huske da du var barn og jordbærrene var søde?

I dag smager de af vand. Nogle gange surt vand!
Kartofler skal spises som fyld, ikke for næring.

Hovsa ! det var vist lige et sidespring!

Tilbage til hveden..

Flere og flere bliver klar over at hvede ikke gavner vores krop synderligt. Årsagen er, at den hvede vi kender i dag, er ændret så meget fra sin oprindelige form, at vores krop ikke kan genkende den. Kroppen opfatter den derfor som et toxin (giftstof).

Et giftstof kan ikke bare ligge der imellem cellerne og flyde. Det vil skade vitale dele.
Kroppen har til opgave at beskytte vævet og vitale organer. Derfor tilbageholder den væske.
Den laver altså en vandbarriere mellem toxinet og vævet.

Dette sker i øvrigt i alle forhold hvor toxiner er kommet ind i kroppen. Uanset om toxinet er kommet fra luft, føde, væske, tanker (ja, de afgiver også giftstoffer) osv.

Har man indtaget et giftstof som kroppen ikke kan nedbryde med det samme, kan man typisk mærke det i kroppen dagen efter. Reaktionen er at man føler sig "udspændt". En anden reaktion på en fødevare intolerance er også når mellemøret klør, eller mundhulen klør.

Vi reagerer alle forskelligt.

Nogle mennesker kan mærke det ligeså snart de har tygget og slugt maden. Den er nu kommet i kontakt med slimhinden, og så reagerer de. Det er typisk dem som "spiser ost i dag og pudser den ud af næsen i morgen". De reagerer altså via slimhinder.

Nogle renser ud via mave/tarm, jeg behøver vist ikke forklare hvordan de reagerer!
Andre renser ud via hud (får acne eller eksemer), andre via nervesystemet (bliver peppet eller deprimeret), andre via bevægeapparatet (muskelsmerter eller gigt), luftvejene (hoster) osv. Oven i hatten føler man sig, træt, ugidelig og tung. Alt sammen fordi kroppen er sat i stand-by, for at nedbryde og udskille et giftstof.

Det korte af det lange er, at vi reagerer på giftstoffer. DET ER GODT!
For det er kroppens måde at advare og sige "stop lige, aldrig mere toastbrød, ok?"

De rigtige problemer opstår først når kroppen IKKE reagerer mere, men det er en helt anden historie.

Tilbage til vandbarrieren. Vandbarrieren bliver bibeholdt indtil kroppen kan udskille toxinet via lever, nyrer eller mave/tarm.

- Og det er næsten svar på sidste spørgsmål.

For er man overvægtig arbejder "udskillelses organerne" på højtryk. Dvs. MAN REAGERER VOLDSOMMERE PÅ TOXINER. Der er fyldt op!
De bliver lagret længere, og der skal mindre og mindre til at give én reaktioner.

Det er af samme årsag at så mange mennesker ikke kan gå ned i vægt.

OVERVÆGTEN SKYLDES OPHOBEDE TOXINER, som ikke kan udskilles.

Dvs. de kan slanke og slanke og der sker ikke en disse. Ønsker man at tabe sig, skal man først sikre sig at "rensningsanlægget" fungerer og kroppen kan slippe de ophobede toxiner.

Omkring hvedeintolerans vil jeg afslutningsvis lige slå fast, at PASTA er lavet af hvede og vand. Eller sagt på en anden måde, MELKLISTER. Spis det ikke, hæng tapet op med det...!!

Men hvordan kan kroppen slippe de ophobede toxiner?

Lad mig først sige, at jeg ikke ved om din overvægt skyldes ophobede toxiner.
Dér er jeg nød til at, undersøge dig først. Derfor bliver mit svar af mere generel karakter.

For at give dig en "aahhaaa...!" oplevelse, skal du lige sættes ind i kroppens fysiologi.

Bare rolig, det er ikke så indviklet som man tror.

Kroppen lagrer/producerer 1g. giftstoffer om dagen. Det bliver ca. 1 kg på 3 år, 10 kg på 30 år og 20 kg på 60 år. Vejer du 70 kg har du 18 kg bindevæv, at lagre giftstofferne i.

Dvs hvis du bliver du 60 år gammel, HAR DU FLERE GIFTSTOFFER END DU HAR BINDEVÆV AT LAGRE DET I!

De fleste kroniske symptomer med smerte, skyldes giftstoffer. Kender du en 60 årig med smerter?

Men hvor kommer alle de giftstoffer fra?

Jamen, de kommer af alderen og det lavere stofskifte, genetisk disposition, altså det du har tendens til, for dårlig eller for meget kost, for lidt eller for meget bevægelse, vejrtrækning, gamle betændelser, lægelig medicin og toxisk kemi, stress og emotionelle spændinger.

Oven i hatten kommer der giftstoffer udefra. Vi er omgivet af dem.

Kroppen har et immunforsvar som skal reagere når der kommer vira, bakterier eller andet uvelkomment ind i den. Den reagerer først med en EKSKRETION - dvs. den smider det ud af kroppen igen. Du nyser eller hoster og det bliver sendt ud af kroppen med det samme.

Hvis nu det ikke bliver sendt ud af kroppen med det samme, går kroppen i skarpere modangreb.
Den laver nu en INFLAMATION - altså en betændelse, så betændelsen kan skylle giftstoffet ud. Betændelsesfasen er inddelt i 3 faser, du med garanti kender.

Det første betændelsesstadie er med gennemsigtigt snot, som ligner vand, andet stadie er med hvidligt snot, eller gennemsigtigt med hvide trevler i, sidste stadie er gulligt, nogle gange grønligt sejt, slimet snot.

Tænk på børnehavebørn i december. I starten af deres forkølelse, er snottet gennemsigtigt.
Det ender med at være tykt, gult, elastiksnot.

Hvis kroppen stadig ikke kommer af med giftstoffet, går den til næste stadie som er DEPONERINGSFASEN. Den har nu opgivet, at smide det ud af kroppen, og vælger i stedet at deponere giftstoffet til udrensesystemerne (dvs. lever, nyrer og mave/tarm) kan udskille det.

Forestil dig din lever. Den er nu Magasin, til august udsalg, med én dør åben.

Gennem denne dør skal alle ud og alle skal ind. Det kan ikke lade sig gøre, derfor kommer der kø.

På et tidspunkt vil der være så mange i kø, at de hindrer andre i at passere gaden og der kommer kaos omkring Magasin.

Overført til din lever har du nu så mange giftstoffer, at de ikke kan bliver udskilt.
De står i kø, men det her er jo giftstoffer vi taler om. De kan ikke bare ligge der og flyde.
Derfor bliver de deponeret, til leveren kan udskille dem.

Og her opstår endnu en fantastisk finesse.
For giftstofferne bliver pakket ind.

De eneste celler som kan vokse i størrelse er fedtceller. Dvs. fedtcellerne svulmer op og virker som beskyttende lag mellem væv og giftstofferne.

For kvinders vedkomne bliver der lagret ved hofter, baller og lår. For mænds vedkomne omkring maven.

Jeg vil lige have næste stadie med for en god ordens skyld. Når giftstofferne har ligget der i et stykke tid som deponeret men stadig kan sive til de andre celler, vælger kroppen at IMPRÆGNERE dem. Dvs. lukke dem inde så de ikke længere siver.

Det er i denne kasse man finder sygdommen CELLULITE - eller appelsinhud/blomkålshud eller hvad du nu vil kalde ornamenterne på kvinders hofter og baller.

For at løse problemet skal man gennem faserne BAGLÆNS. Dvs. først at løsne imprægneringen, derefter løsne depotet, få betændelsen frem og få det ud af kroppen.

Sammenligningen med Magasin er selvfølgelig at åbne flere døre. Det gør du det ved at lave udrensninger.

Men hvilke udrensninger?

Jamen, det kommer an på hvem man er.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en professionel naturlæge/heilpraktiker/biopat/naturopat, for det kræver en faglig baggrund, at gøre det mest effektivt, og ramme plet så DIN krop reagerer.

Hvis nu du ikke lige kan overskue det, kan man altid tage en udrensning i "light" udgaven.

Gå ned til din helsekost og køb et DETOX KIT fra firmaet Heel. Den indeholder 3 mixturer.

Berberis til udrensning af urinvejene, Nux Vomica til udrensning af mave/tarm og lever/galde, og Lymphomyosot som åbner op for imprægneringen og depoterne, samt understøtter lymfen.

Du skal tage kuren i minimum 6 uger helst 9. Tager du den anbefalede dosis som er 10 dr. af hver svarer 1 pakke til 3 ugers brug.

Har du aldrig været på udrensning før synes jeg du skal starte stille ud.
Årsagen er jo at når du åbner for gamle ophobede giftdepoter og skal udskille dem, BLIVER MAN SYG!

-Og dog...for du oplever symptomer på sygdomme du har haft inden, DU HAR IKKE SYGDOMMEN!

Har du lidt meget af mellemørebetændelse, kan du forvente at få trykken i øret, let feber, træthed osv. går du til lægen og får lavet blodprøve, VIL DEN VISE DU ER RASK!
Du er nemlig ikke syg, du oplever kun symptomerne.

Spændene ikke?

Start derfor med 5 dråber af hver og øg dagligt dosis til du er på den anbefalede dosis.

Det var svaret hvis din overvægt skyldes giftstoffer. Der kan jo være andre årsager. Stofskiftet f.eks.

Har du evt en mistanke om at der er en dybere årsag vil jeg anbefale at kontakte en professionel behandler.

Onsdag, 27 August 2003 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Eva
Læs mere…

Artikel fra 13/9-03 af Pernille RichardtEn læser stillede mig følgende spørgsmål i min brevkasse på Selvet:

"Hvordan kan man vide at man lider af hvede allergi, og hvad afstedommer det af gener og helbredsmæssige uheldigheder?

Kan overvægt have noget med hvede-allergi at gøre ?"

Først og fremmest vil jeg lige slå en almindelig misforståelse fast. Man kan hverken have allergi for hvede, mælk eller andre fødevarer.

Man kan have intolerancer overfor et stof som er i hveden, mælken eller andre føde varer. F.eks. lactose, gluten eller soja.

- Og så har vi den der uhyggelige lange liste over fødevarer som aldrig burde blive ophøjet til den status det er at benævne dem FØDEVARER. Det kan ingen af os tåle...

For kik lige efter på vare deklarationen én gang til! Der står betegnelser som ikke er fysisk muligt.

"Hærdet vegetabilsk fedtstof". Vegetabilske fedtstoffer er flydende!

Tør du forestille dig hvad de har gjort for at få det til at blive hærdet?
Tror du de har gjort det for at gavne dine FØDE varer? Eller havde de personlige interesser som skulle gavnes, før dit helbred?

Skal du have "E nummer bogen" ved din side for, at forstå hvad din mad indeholder, gavner det dig nok bedre at lægge det tilbage på hylden igen.

Så langt så godt!

Jeg tror ikke at mange som læser i denne brevkasse IKKE er klar over kosten har en betydning. Flertallet spiser nok økologisk.
Har sikkert en vegetar dag hvis de ikke er fuldblods veganere. - Og det er væsentligt!

Vores jord er så udpint at den ikke længere kan levere mad som smager. Vi skal have mest muligt udbytte med mindst mulig udgift, vi skal have tomater og kirsebær i december, og rødbeder og græskar i juni.

Kan du huske da du var barn og jordbærrene var søde?

I dag smager de af vand. Nogle gange surt vand!
Kartofler skal spises som fyld, ikke for næring.

Hovsa ! det var vist lige et sidespring!

Tilbage til hveden..

Flere og flere bliver klar over at hvede ikke gavner vores krop synderligt. Årsagen er, at den hvede vi kender i dag, er ændret så meget fra sin oprindelige form, at vores krop ikke kan genkende den. Kroppen opfatter den derfor som et toxin (giftstof).

Et giftstof kan ikke bare ligge der imellem cellerne og flyde. Det vil skade vitale dele.
Kroppen har til opgave at beskytte vævet og vitale organer. Derfor tilbageholder den væske.
Den laver altså en vandbarriere mellem toxinet og vævet.

Dette sker i øvrigt i alle forhold hvor toxiner er kommet ind i kroppen. Uanset om toxinet er kommet fra luft, føde, væske, tanker (ja, de afgiver også giftstoffer) osv.

Har man indtaget et giftstof som kroppen ikke kan nedbryde med det samme, kan man typisk mærke det i kroppen dagen efter. Reaktionen er at man føler sig "udspændt". En anden reaktion på en fødevare intolerance er også når mellemøret klør, eller mundhulen klør.

Vi reagerer alle forskelligt.

Nogle mennesker kan mærke det ligeså snart de har tygget og slugt maden. Den er nu kommet i kontakt med slimhinden, og så reagerer de. Det er typisk dem som "spiser ost i dag og pudser den ud af næsen i morgen". De reagerer altså via slimhinder.

Nogle renser ud via mave/tarm, jeg behøver vist ikke forklare hvordan de reagerer!
Andre renser ud via hud (får acne eller eksemer), andre via nervesystemet (bliver peppet eller deprimeret), andre via bevægeapparatet (muskelsmerter eller gigt), luftvejene (hoster) osv. Oven i hatten føler man sig, træt, ugidelig og tung. Alt sammen fordi kroppen er sat i stand-by, for at nedbryde og udskille et giftstof.

Det korte af det lange er, at vi reagerer på giftstoffer. DET ER GODT!
For det er kroppens måde at advare og sige "stop lige, aldrig mere toastbrød, ok?"

De rigtige problemer opstår først når kroppen IKKE reagerer mere, men det er en helt anden historie.

Tilbage til vandbarrieren. Vandbarrieren bliver bibeholdt indtil kroppen kan udskille toxinet via lever, nyrer eller mave/tarm.

- Og det er næsten svar på sidste spørgsmål.

For er man overvægtig arbejder "udskillelses organerne" på højtryk. Dvs. MAN REAGERER VOLDSOMMERE PÅ TOXINER. Der er fyldt op!
De bliver lagret længere, og der skal mindre og mindre til at give én reaktioner.

Det er af samme årsag at så mange mennesker ikke kan gå ned i vægt.

OVERVÆGTEN SKYLDES OPHOBEDE TOXINER, som ikke kan udskilles.

Dvs. de kan slanke og slanke og der sker ikke en disse. Ønsker man at tabe sig, skal man først sikre sig at "rensningsanlægget" fungerer og kroppen kan slippe de ophobede toxiner.

Omkring hvedeintolerans vil jeg afslutningsvis lige slå fast, at PASTA er lavet af hvede og vand. Eller sagt på en anden måde, MELKLISTER. Spis det ikke, hæng tapet op med det...!!

Men hvordan kan kroppen slippe de ophobede toxiner?

Lad mig først sige, at jeg ikke ved om din overvægt skyldes ophobede toxiner.
Dér er jeg nød til at, undersøge dig først. Derfor bliver mit svar af mere generel karakter.

For at give dig en "aahhaaa...!" oplevelse, skal du lige sættes ind i kroppens fysiologi.

Bare rolig, det er ikke så indviklet som man tror.

Kroppen lagrer/producerer 1g. giftstoffer om dagen. Det bliver ca. 1 kg på 3 år, 10 kg på 30 år og 20 kg på 60 år. Vejer du 70 kg har du 18 kg bindevæv, at lagre giftstofferne i.

Dvs hvis du bliver du 60 år gammel, HAR DU FLERE GIFTSTOFFER END DU HAR BINDEVÆV AT LAGRE DET I!

De fleste kroniske symptomer med smerte, skyldes giftstoffer. Kender du en 60 årig med smerter?

Men hvor kommer alle de giftstoffer fra?

Jamen, de kommer af alderen og det lavere stofskifte, genetisk disposition, altså det du har tendens til, for dårlig eller for meget kost, for lidt eller for meget bevægelse, vejrtrækning, gamle betændelser, lægelig medicin og toxisk kemi, stress og emotionelle spændinger.

Oven i hatten kommer der giftstoffer udefra. Vi er omgivet af dem.

Kroppen har et immunforsvar som skal reagere når der kommer vira, bakterier eller andet uvelkomment ind i den. Den reagerer først med en EKSKRETION - dvs. den smider det ud af kroppen igen. Du nyser eller hoster og det bliver sendt ud af kroppen med det samme.

Hvis nu det ikke bliver sendt ud af kroppen med det samme, går kroppen i skarpere modangreb.
Den laver nu en INFLAMATION - altså en betændelse, så betændelsen kan skylle giftstoffet ud. Betændelsesfasen er inddelt i 3 faser, du med garanti kender.

Det første betændelsesstadie er med gennemsigtigt snot, som ligner vand, andet stadie er med hvidligt snot, eller gennemsigtigt med hvide trevler i, sidste stadie er gulligt, nogle gange grønligt sejt, slimet snot.

Tænk på børnehavebørn i december. I starten af deres forkølelse, er snottet gennemsigtigt.
Det ender med at være tykt, gult, elastiksnot.

Hvis kroppen stadig ikke kommer af med giftstoffet, går den til næste stadie som er DEPONERINGSFASEN. Den har nu opgivet, at smide det ud af kroppen, og vælger i stedet at deponere giftstoffet til udrensesystemerne (dvs. lever, nyrer og mave/tarm) kan udskille det.

Forestil dig din lever. Den er nu Magasin, til august udsalg, med én dør åben.

Gennem denne dør skal alle ud og alle skal ind. Det kan ikke lade sig gøre, derfor kommer der kø.

På et tidspunkt vil der være så mange i kø, at de hindrer andre i at passere gaden og der kommer kaos omkring Magasin.

Overført til din lever har du nu så mange giftstoffer, at de ikke kan bliver udskilt.
De står i kø, men det her er jo giftstoffer vi taler om. De kan ikke bare ligge der og flyde.
Derfor bliver de deponeret, til leveren kan udskille dem.

Og her opstår endnu en fantastisk finesse.
For giftstofferne bliver pakket ind.

De eneste celler som kan vokse i størrelse er fedtceller. Dvs. fedtcellerne svulmer op og virker som beskyttende lag mellem væv og giftstofferne.

For kvinders vedkomne bliver der lagret ved hofter, baller og lår. For mænds vedkomne omkring maven.

Jeg vil lige have næste stadie med for en god ordens skyld. Når giftstofferne har ligget der i et stykke tid som deponeret men stadig kan sive til de andre celler, vælger kroppen at IMPRÆGNERE dem. Dvs. lukke dem inde så de ikke længere siver.

Det er i denne kasse man finder sygdommen CELLULITE - eller appelsinhud/blomkålshud eller hvad du nu vil kalde ornamenterne på kvinders hofter og baller.

For at løse problemet skal man gennem faserne BAGLÆNS. Dvs. først at løsne imprægneringen, derefter løsne depotet, få betændelsen frem og få det ud af kroppen.

Sammenligningen med Magasin er selvfølgelig at åbne flere døre. Det gør du det ved at lave udrensninger.

Men hvilke udrensninger?

Jamen, det kommer an på hvem man er.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en professionel naturlæge/heilpraktiker/biopat/naturopat, for det kræver en faglig baggrund, at gøre det mest effektivt, og ramme plet så DIN krop reagerer.

Hvis nu du ikke lige kan overskue det, kan man altid tage en udrensning i "light" udgaven.

Gå ned til din helsekost og køb et DETOX KIT fra firmaet Heel. Den indeholder 3 mixturer.

Berberis til udrensning af urinvejene, Nux Vomica til udrensning af mave/tarm og lever/galde, og Lymphomyosot som åbner op for imprægneringen og depoterne, samt understøtter lymfen.

Du skal tage kuren i minimum 6 uger helst 9. Tager du den anbefalede dosis som er 10 dr. af hver svarer 1 pakke til 3 ugers brug.

Har du aldrig været på udrensning før synes jeg du skal starte stille ud.
Årsagen er jo at når du åbner for gamle ophobede giftdepoter og skal udskille dem, BLIVER MAN SYG!

-Og dog...for du oplever symptomer på sygdomme du har haft inden, DU HAR IKKE SYGDOMMEN!

Har du lidt meget af mellemørebetændelse, kan du forvente at få trykken i øret, let feber, træthed osv. går du til lægen og får lavet blodprøve, VIL DEN VISE DU ER RASK!
Du er nemlig ikke syg, du oplever kun symptomerne.

Spændene ikke?

Start derfor med 5 dråber af hver og øg dagligt dosis til du er på den anbefalede dosis.

Det var svaret hvis din overvægt skyldes giftstoffer. Der kan jo være andre årsager. Stofskiftet f.eks.

Har du evt en mistanke om at der er en dybere årsag vil jeg anbefale at kontakte en professionel behandler.

Lørdag, 11 September 2004 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Pernille Richardt
Læs mere…

 

The Esoteric teachings by Daskalos (Dr. Stylianos Atteshlis)

Forkortet dansk oversættelse: Lars Højgaard

Kapitel 14
Forholdet mellem vores midlertidige og permanente personlighederHver celle og hvert atom i den grove fysiske krop har et psykisk og et mentalt modstykke. Når helligånden har bygget de to højere legemer, fortsætter den med at lave den grove fysiske krop i overensstemmelse med den totale visdom, atom for atom, celle for celle ved at bruge henholdsvis det psykiske og det mentale legeme som forme.

Foruden disse tre basale legemer findes der endnu et formløst legeme lille af størrelse, som er lavet af psykisk stof og placeret i menneskets underbevidsthed. Der findes ligeledes et lille korresponderende mentalt legeme lavet af formløst mentalstof. Disse to mindre legemer er stort set ens hos de fleste almindelige mennesker. Over tid vil en personlighed imidlertid udvikle sig hurtigere end en anden. Vi kan som følge heraf se, at selv de bedste malere og poeter kan mangle rationalitet. I andre tilfælde kan vi se, at nogle i det lille mentale legeme dyrker udviklingen af et satanisk intellekt og samtidig synes uudviklet på det sensitive felt. Vi finder ofte sådanne forbløffende modsætninger blandt fremtrædende videnskabsmænd eller kunstnere, og vi kategoriserer dem generelt som excentriske. Disse to legemer antager grundlæggende en æglignende form, men de vibrerer så voldsomt under indflydelsen fra de stærke følelser at de tager forskellige andre former. Deres farve korresponderer ligeledes med den selvbevidste personligheds følelser og tanker. Vi må konstatere at disse formløse legemer, som overvejende befinder sig i underbevidstheden, er hvad vi kalder vores nutidige personlighed.

Denne personlighed består af ikke korrupt materiale (da den udgøres af sind), endskønt den synes korrupt og dødelig. Den midlertidige personlighed hos det gennemsnitlige menneske hvis tanker er på et lavt niveau, er en formløs masse af psyko-mentalt stof. På nåde lever den i de tre legemer, mens helligånden holder øje sammen med skytsenglen og den permanente personlighed. Personligheden er hellig - som en del af selvet - og den er destineret til at blive identificeret med Absolut Væren.

Hvis vi tænker på den permanente personlighed som en kærlig moder, som sørger for og opdrager sit barn til det er gammelt nok til at udvikle sine egne evner, så passer den midlertidige personlighed bestemt i rollen som et barn under udvikling, hvad enten det er uartigt eller dygtigt.

Den permanente personlighed er til stede i alle tre legemer og fungerer principielt som deres tilsynsførende. Ved mange lejligheder griber den ind idet den genererer stik af samvittighed - via det underbevidste - i den midlertidige personlighed.

Hvem af de to er vi så? Den midlertidige eller den permanente personlighed? Hvornår ligger egoets forståelse i den ene eller den anden af de to?

Der foregår en kontinuerlig kamp i menneskeheden, især mens den midlertidige personlighed er på et lavt udviklingstrin og er stærkt påvirket af den fysiske verdens tiltrækninger (egoisme, mangel på logik, utilfredshed mm.) Krigen i den materielle sfære er kontinuerlig og ubønhørlig.
Vores permanente personlighed er som oftest på krigsskuepladserne i vores midlertidige personlighed; i krig med tid og rums kontrastfyldte masse.  Ikke desto mindre opstår der tidspunkter hvor egoet søger ly fra belastningen af denne kamp i sit sande jeg, som er den permanente personlighed og bliver der for at hvile i fred og ro. Dette er årsagen til at den rettænkende må søge forsoning frem for konfrontation. Vores nutidige personlighed taler ofte nonsens og gør oprør. Før eller senere bliver den træt og overgiver sig til den permanente personlighed og er herefter rede til at lytte til dennes rådgivning. Det er i sådanne øjeblikke, at vi forstår at de dele af vores personlighed, som er blevet oppisket til lidenskab og vrede ikke er repræsentative for hvem vi er og at vi i stedet for at bekæmpe den, bør vi korrigere den og assimilere den.

Skønt vi tilsyneladende har to selv, et som indsamler og fortolker, et som regerer og korrigerer, er vi det ene selv.

Derfor fjerner den permanente personlighed skarpsindigt den midlertidige personlighed fra den fysiske krop på bestemte tidspunkter (i ubevidst exosomatosis (ud af kroppen)), for at at give både sig selv, helligånden og de hellige ærkeengle en mulighed for at reparere skader på den fysiske krop. Dette arbejde finder sted hinsides dagsbevidstheden sædvanligvis under søvn.

Viden er baggrunden for skabelsen af den fornødne vilje som sammen med ret tænkemåde vil udvikle de små formløse psykiske og mentale legemer indtil de bliver assimileret i den permanente personlighed. På dette tidspunkt bliver den midlertidige personlighed et med den permanente og danner en enhed.

På dette niveau af harmoniseringen kan vores selv let udføre bevidst exosomatosis og kan gøre brug af de forfinede og forenede psykiske og mentale legemer som selvstændige projektioner ind i de psykiske og mentale verdner. Et sådant væsen er desuden trængt igennem til visdommens verdner og kan manipulere med stoffet med total magt og overskridende tid og rums restriktioner.
Søndag, 06 Februar 2005 01:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Lars Højgaard
Læs mere…

A N M E L D E L S E  A F :  Ulla RunchelDette er Ole Paulin nye vidunderlige cd., Jeg har lige hørt den og jeg syntes den har så mange dejlige blide toner der flyder ind i vores hjerter som gør at Jeg fik en usædvanlig behagelig energi der langsomt gjorde mig meget rolig i min travle hverdag, jeg lagde hvad jeg have i hænderne og lå og flød med i rytmernes toner som Ole Paulin har ramt så fin og hjerteskærende at jeg flød fuldstændig med i tonernes lydløse energi. Dette er en cd. Fyldt med vibrationer der løser op på mange forskellige tonesvingninger, der fører os tilbage til den balance der er så vigtig for at undgå at stresse vores sind og hjerte rytmen ikke galopper.
 
Det er en cd. Hvor tonerne omfavner os med lyse og bevægende bølgestrømme af en kærligheds energi der kan omforme og er med til at hele på sjæls planet. Hver en melodi er speciel, der har hver deres arbejde til at når man har hørt hele cd'en, er man blevet højnet på næsten alle toner i forskellige dybder, jeg vil tage den med ind om aftenen når jeg skal sove, Ole har ramt os lige i hjertet med denne cd. som meget vel kan bruges til forskellige healings metoder, hvor man sideløbende kan bruge cd'en som et middel til at komme hurtigt ind i sjælens kerne ad de ubalancer, der må ligge "gemt" inde i hjertet, her flyder tonernes vibration som kan bruges som nøglen til at åbne op.
 
Jeg vil VARMT anbefale denne Children og the Heart, et kunstværk af en new age cd., at være. En meget smuk cd..
 
Man mærker tydeligt hvordan musikeren har følelserne dybt integreret i musikken, en fryd for musik elskere. Den skal simpelthen høres.
 
Cd'en, kan bruges og høres mange andre steder og ikke kun af new-age kredse.
 
V/Ulla Runchel-forfatter.
www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

Torsdag, 05 Maj 2005 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Ulla Runchel
Læs mere…

 

Hjælp

Kære dig

Jeg beder om din hjælp!

Et kært menneske

En smuk engel

En fantastisk sjæl

Gav op I går

Hun tog sit eget liv

Store var hendes kvaler

Hendes følelser

Hendes tanker

Jeg ved det

For jeg mærker dem

Og føler og ser

Hvad der gik forud

For hendes handling

Og hvad der skete

Idet Hun handlede

Hun ER hos mig ligenu

Jeg beder om

At du sammen med mig

Hjælper hende

Ligenu ER det Hun har brug for

Lys og kærlighed

Hun ER forvirret

Hun gør ondt I sjælen

For Hun forlod det her før tid

Fik medicin

Og Hun handlede

Uden fuldt ud at være til stede

Men I dyb smerte

Og I dyb adskillelse fra sig selv

Forstår du

Og noget skal afleveres her

Inden Hun kan gå helt

Hjælp hende sammen med mig

Jeg beder dig

Åh det ER svært det her

Kæreste dig

Lad OS hjælpe Christina
Send hende dine bedste tanker
Bed om at Hun må få healing og Støtte af englene
Indtil Hun synes nu ER Hun klar
Hold hende I lyset med din kærlighed
Send hende din kælighed

Send hende dit lys

Bed for hende

Lad OS hjælpe hende sammen

Jeg takker dig

I lys og kærlighed

Arielle Javanna

Lørdag, 04 August 2007 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

De alternative behandlingsformer har de senere år gjort sit stærke indtog. Akupunktur, zoneterapi og kiropraktik er blandt de mest kendte. Vel nok som følge af sin fysiske behandlingsform, der kommer den etablerede lægevidenskab nærmest. En anden alternativ (eller måske grundlæggende) behandlingsform er HEALING.

Enkelt fortalt, er healing er en af verdens ældste behandlingsformer, der kendetegnes ved, at healeren tilfører klienten "energi" ved simpel håndspålæggelse. Denne "energi" stimulerer immunforsvaret og genetablerer kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Healingsenergien kan genoprette åndelig ligevægt og mental velbefindende. Energien afbalancerer kroppens energier og forøger samtidig livskraften. Den fungerer således på alle niveauer: Fysisk, emotionelt, mentalt og spirituelt. Healeren kan ikke "styre" energien, idet det er klientens eget immunforsvar der stimuleres.

Hvilken energi er der tale om?
Der er de senere årtier forsket en del, for at forsøge at bevise, hvilken "energi" healeren tilfører klienten. Man må dog konstatere, at man endnu ikke på videnskabelig vis, - med de for hånden værende midler og metoder, - kan påvise hvilken energi der er tale om. Men man er klar over, at der er tale om en yderst virkningsfuld energi!

Healere verden over er imidlertid enige om, at der er tale om en Guddommelig energi, en Kærligheds energi eller Universel energi, alt efter hvad man vil kalde den. Den universelle energi er basis for ALT i universet. Det kan være svært at forstå, men alt fra insekter, planter og dyr til mennesker og materielle ting indeholder den universelle energi. I tyndere eller fastere form.

Vi kender alle udtryk som: "Det har jeg ikke energi til", "Det vil jeg ikke bruge energi på..." og så videre. Vi er i grunden bevidste om, at der findes en form for energi i kroppen. Men vi forsømmer ofte at holde øje med, hvordan denne energi bruges og om vi "tappes" unødigt. Dette bevirker ubalance i kroppen. Ubalance i kroppen bevirker oftest sygdomme af den ene eller anden art. Udmøntet i fysiske eller psykiske symptomer.

En simpel sammenligning kan være, at kroppen og sjælen virker som et batteri på en bil. Når tingene kører normalt, tilføres normal energi - batteriet oplades kontinuerligt. Ved ubalance, så som negativ tænkning eller negativ påvirkning, aflades "batteriet" og der er behov for tilførsel af ny energi. På bilens batteri sætter vi opladeren til – på mennesket tilfører healeren energi ved håndspålæggelse.

Er virkningen af healing dokumentet
JA. Mere klart kan det ikke siges. Millioner af mennesker verden over kan bekræfte virkningerne efter healing. I England, der er et af de lande i verden hvor healing er mest udbredt og anerkendt, har man foretaget adskillige nærmest videnskabelige undersøgelser. Den mest veldokumenterede undersøgelse er lavet af lægen D. J. Benor ("Healing Research"), og omfatter fire bind. I Danmark er der netop udkommet en bog fra Borgens Forlag "Healerens verden" af Leanard Dobranski, der er uddannet på Warszawas Universitet. Han forsøger på objektiv vis at undersøge og dokumentere virkningerne af healing. Interessant og spændende læsning, også for tvivlere af healingens virkninger.

Er en healer noget særligt?
Healere er ganske almindelige mennesker!! Gennem stor menneskelig forståelse og indfølingsevne, et stort ønske om at hjælpe andre og tillid til den åndelige verden, har healeren fået "lukket op" for evnen til at tilføre andre mennesker den nødvendige livsenergi.

En healer sammenlignes ofte med en musiker. Alle kan spille på et musikinstrument. Mange kan få det til at lyde godt. Men kun et begrænset antal kan gøre det virkelig godt. Således kan man også betragte healer-verden. Næsten alle mennesker kan "heale" på et eller andet niveau. F.eks. moderen der trøster sit barn, lægger hånden på knæet efter et slag og tilsvarende omsorg. Mange healere kan heale ved håndspålæggelse, og er dygtige til det. Kun ganske få har udviklet helt særlige evner, der gør dem til ekstremt dygtige healere.

De fleste healere betragter evnen til at heale, som en gave fra Gud eller "Det Højere Ukendte". Derfor vil man som regel opleve stor medfølelse, sympati og indføling, når man besøger en healer.

Hvilke gener kan fjernes
Taget i betragtning, at healingsenergien stimulerer klientens eget immunforsvar og genetablerer kroppens evne til at helbrede sig selv, vil selvsagt alle fysiske og psykiske sygdomme kunne helbreddes. I praksis melder healere og klienter verden over også om helbredelse af alt fra hovedpine, depressioner, gigtsmerter, ryg- og ledsmerter til cancer, bylder og epilepsi samt mange, mange andre sygdomme.

Fra undersøgelser har man vished for, at 70-90% af alle henvendelser til healere giver enten fuld helbredelse eller mærkbar varig forbedring. Kun ganske få oplever ingen reaktion på healingen. I rigtig mange tilfælde er der tale om klienter, der af læger er betegnet som "uhelbredelige syge". Der er i healerens verden ingen "uhelbredelige sygdomme"; men alene "uhelbredelige mennesker".

Det skal bemærkes, at absolut ingen healer bør fraråde ophør af lægelig behandling eller lægeordineret medicin. Healing er et yderst effektivt supplement til igangværende lægebehandling, der ydermere kan fremme helbredelsesprocessen.

Healing og tro
Healing er heller ikke tilknyttet nogen bestemt trosretning eller filosofi. Den bruges inden for mange forskellige trosretninger og religioner, fritænkere og tilhængere af vidt forskellige anskuelser og ideologier.

Og man behøver heller ikke at tro på virkningen af healing, før man modtager den. De bedste modtagere af healing er rent faktisk skeptikere, der blot er åbne overfor muligheden af helbredelse.

Betaling for healing
En healers største dilemma er spørgsmålet om betaling for healingen. Årsagen hertil er, at healeren ofte betragter evnen som en gave. Men healere skal jo også leve, betale husleje, telefon m.v.

De fleste healere tager derfor et beløb i størrelsesordnen 300-400 kroner for en behandling. Men det er værd at notere sig, at f.eks. arbejdsløse, enlige mødre, pensionister m.fl. ofte kan få store prisnedslag eller endog få udført healingen gratis. Det vil selvfølgelig være en god idé at spørge før tidsbestilingen.

Etik og moral
Hvordan sikrer man sig, at man kommer til den rette og seriøse healer. Det spørgsmål stiller alle sig, da man ikke ønsker at komme til en useriøs healer. Svaret må være, at man altid skal spørge ind til sig selv. Kan jeg lide healeren ? Har jeg sympati for ham/hende ? Virker han/hun troværdig og medfølende ? Eller spørg venner, bekendte, familiemedlemmer eller andre i omgangskredsen. Man kan også kontakte foreningen "Healer-Ringen" eller "Sammenslutningen af Alternative Behandlere i Danmark", hvor mange healere er tilsluttet. Begge foreninger har et sæt etiske regler og Etisk Råd tilknyttet.

Af clairvoyant Kjeld Petersen

Email
Hjemmeside

Mandag, 15 April 2002 02:00
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Kjeld Petersen
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer