Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Selvudvikling
Selvudvikling

Selvudvikling (136)

Det indre barnOm livskvalitet
Begrebet "Det indre barn" er nok kendt af de fleste, og lige så kendt er det, at der er mange måder, at anskue Det indre barn på.Jeg vil ikke påstå, at jeg har mere ret i mine anskuelser end nogen anden har i deres, så denne artikel er skrevet udfra det, jeg oplever under arbejdet, gennem inspiration, clearvoyance og i dagligdagen.I de lag/planer hvor dette arbejde normalt foregår, ser energi og sammenhænge ikke altid ud som vi til daglig oplever dem og arbejder med dem, så jeg vil starte med at beskrive principper, Energiforløb og hovedpunkter.Da der er en vis forskel på mænd og kvinder i den fysisk/æteriske opbygning vil jeg i første omgang holde mig til det kvindelige princip, da det er her det bredeste arbejde foregår på nuværende tidspunkt, men for mændenes vedkommende er der mange principielle lighedspunkter, så læs blot videre.Desuden er det jo ingen skade at forstå hinanden lidt bedre.Chakra
Det indre barn har sit sæde eller fokus i livmoderen, man kan populært sige at det er her, det bor.Kroppen kan ses som en helhed med hjertecentret i midten, de 3 fysiske chakra nederst og de 3 åndelige chakra øverst.Det vil sige at ser vi chakraerne fra oven ser de således ud:KRONE chakra sidder øverst i toppen af hovedet.
PANDE chakra sidder mellem øjenbrynene lidt over næseryggen. (Må ikke forveksles med det 3.øje)
HALS chakra sidder i saltkarret nederst på halsen.HJERTE chakra sidder i højde med det fysiske hjerte
men i midten af brystet. Dette chakra er det vi også kalder bro chakret, da det nærmest danner en bro mellem de 3 nederste chakra der har med vort fysiske liv at gøre, og de 3 øverste der har, at gøre med vort åndelige liv.
Her er det vigtigt, at forstå eller have med i sine betragtninger, at hjertechakret i sin opbygning er tredelt og korresponderer med den tredelte sjæl, og således er et større studie værd. Hjertechakret er det chakra der skal udvikles før vi for alvor kan siges, at være bevidste åndelige mennesker og følgelig også det chakra der er flest fejlopfattelser omkring på nuværende tidspunkt.Disse chakra er langtfra de eneste men for overskuelighedens skyld har jeg valg denne enkle fremstilling men må dog bemærke at alle shakra har en kopi i hovedet.SOLAR-PLEXUS sidder omtrent hvor de nederste ribben mødes.
HARA chakra sidder ca. 2 fingerbredder under navlen.
ROD chakra sidder i mellemkødet.Hvert shakra har med fordeling af energi at gøre og samtidigt er de katalysator for den måde vi udtrykker det enkelte shakra på, idet hvert af dem har deres overordnet udtryksform.Meget groft set kan man sige at da de første primitive mennesker levede på jorden var rodchakret det mest udviklet, og det drejede sig fortrinsvist om at overleve og formere slægten. Dette gjorde at mennesket udviklede dette shakra og efterhånden var det så udviklet at energien kunne flyde op og påvirke harashakret, som blandt andet har at gøre med vores evne til at arbejde sammen, skabe familiegrupper og langsomt blive bevidste omkring vores seksuelle sammenhænge, hvilket gjorde det muligt for mennesket at bosætte sig i større og mindre samfund, hvilket igen havde stor betydning for den videre udvikling.Efterhånden var harashakret så udviklet at energien og udviklingen langsomt bredte sig op i solar-plexus shakret som primært har med vores følelser at gør på godt og ondt. Den store udvikling der lå her i gennem krige, digtekunst, udvikling af videnskaber, religion og meget mere. Efterhånden er vi ved at nå et stade hvor energien breder sig op i hjerte shakret hvilket efterhånden vil udvikle evner for medfølelse, forståelse af begreber som kærlighed, respekt, intelligens i en mere udviklet form, seksuel forståelse også i en mere udviklet form. Forståelse af det at være menneske også på et energimæssigt mere udviklet niveau, samt meget, meget mere. Udviklingen stopper jo ikke her.Der ligger en mekanisme i udviklingen der gør at vi samler stof omkring os i forhold til det udviklingsområde vi har haft fokus på, og således har vi, da det fortrinsvis har været de 3 nederste fysiske shakra vi har udviklet os gennem, samlet ikke så lidt atomart stof som gør det vanskeligt at løfte os op i hjertechakret, da de kanaler energierne skal løbe igennem, indeholder meget af dette gamle stof som i værste fald kan blokere helt for gennemstrømning af energi og generelt gør det vanskeligt at se klart uden at gamle "værdinormer" som angst, mindreværd og så videre spærrer for udsynet.Her i ligger også en af årsagerne til at det er så svært at forstå mere end det vi har renset ud til, og her ligger også en nøgle til at forstå hvorfor det kan være så svært at kommunikere med hinanden uden at følelserne bliver påvirket.
Det er herunder problemerne ofte findes når vi ser dele af vor egen aura eller følelser i de klienter vi sidder overfor som egentligt hører til hos os selv og også her der ligger en fare ved at udsætte andre for clearvoyance lært gennem skoler og kurser.AuraGenerelt kan man sige at auraen ligger som et lag omkring hver eneste celle i kroppen med de mest fysiske lag inderst omkring cellen og således det vi ser nærmest den fysiske krop. Ligeledes vil et højere niveau strække sig længere ud fra den egentlige kærne og jo mere vi kan rumme af energi jo længere vil auraen kunne strække ud eller fylde udad.Dette gælder hvert eneste menneske, dyr, plante og mineral.Dette vil igen sige at vi har flere lag der har at gøre med den fysiske krop, i alt 7. Det lag der ligger udenom det fysiske, sådan ser det ud men egentligt strækker det sig indefter helt ind til kærnen idet den atomare tæthed er meget finere end den fysiske og således kan "Flyde" ind og blande sig med de fysiske lag og dette lag kalder vi det astrale lag og igen er dette inddelt i 7 underlag. Dette lag indeholder alle de tilstande vi kalder følelser og således også gamle minder og begær, behov, angst og så videre.Da dette astrale lag breder sig ind i og blander sig med det fysiske lag er det nærmest en selvfølge at det vil smitte af på det fysiske lag og således overføre følelsesstof (atomer) til det fysiske således at det fysiske vil reagere negativt eller positivt, hvilket igen vil sige at vore følelser kan sætte sig til fysiske problemer eller sygdom.For at forhindre dette kan vi for eksempel begynde at forstå nogle af de energimæssige mekanismer. Det skal så samtidigt bemærkes at der findes flere hoved-lag med hver deres formål eller grundlag. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne artikel da det ville brede sig for langt ud. Men har man lyst til at studere det nærmere findes der efterhånden rigtigt mange gode bøger.EnergiDa vi indeholder mange forskellige lag eller niveauer af energi vil jeg kun berøre det som relaterer til begrebet det indre barn og seksualitet og understrege at der er mange, mange andre måder og muligheder for at se og arbejde med energierne på.Grundlæggende er seksualenergien selve livsenergien, det maskuline handlende aspekt manifesteret gennem jordens indre glødende kærne som kraft og styrke til at skabe og manifestere ikke blot fysisk men også på det følelsesmæssige plan.Som jeg ser og oplever det energimæssige fungerer det på den måde, at den feminine energi kommer ind via Kronchakret og via hjertechakret breder sig ud i hele venstre side af kroppen, altså den feminine og følende side.Generelt er den feminine energi hvid til gylden og altid kold, jo renere (jo højere plan) des koldere, den er en universel indstrømning. (Jomfru Maria energi).Den maskuline energi kommer ind via Rodchakret og via hjertet breder den sig ud over højre side af kroppen, den maskuline og handlende side. Generelt er den maskuline energi rød og varm og modtages via jordens indre glødende kærne.Jo mere balance der er mellem disse to indstrømninger, jo mere balance vil personen være i og jo flere sider af livet vil virke optimalt.Da den maskuline energi er den handlende energi er det også en blokering her der vil resultere i en form for lammelse i de nederste chakraer alt efter hvor blokeringen sidder og hvad den er opstået af.Ser man det clearvoyant er der en hel del mindre chakra fordelt i mellemkødet og omkring skambenet. Disse mindre chakra har ikke alene en stor betydning for vort daglige liv, men har også en stor og meget vigtig rolle når vort seksualliv indenfor en overskuelig tid skal til at udvikles og løftes ind i en åndelig udvikling.Jeg må på det kraftigste advare mod, at man som behandler begynder, at eksperimentere med disse centre, da der vil komme nye teknikker, så fysisk manipulation IKKE vil være påkrævet i disse områder.Det siger sig selv, at ethvert arbejde i dette område kræver den allerstørste etik hvad enten det drejer sig om verbalt eller energimæssigt arbejde.Chakra omkring skambenet har flere funktioner:Som jeg ser dem er der to energibaner der går ned i benene, en i hvert ben hvilket har at gøre med den måde vi går og står her i livet, både fysisk og følelsesmæssigt, altså maskulint via det højre ben og den måde vi tør gå ud og stå ved os selv.Venstre ben har at gøre med vort følelsesmæssige ståsted og de grundlæggende måder vi opfatter os selv i forhold til andre og det der sker omkring os.Har vi dybe problemer med faderen vil det ofte fysisk have relation til højre knæ.
På samme måde vil dybe problemer med moderen ofte relatere til venstre knæ.
Grundlæggende er det oftest sådan at blokeringer omkring lysken vil give tendenser til kolde fødder, åreknuder, dårligt blodomløb og svage ankler.Der er to energibaner der går fra skambenet op til skulderen i samme side og videre ud i armen.
Der løber en i højre side og en i venstre side og de skifter ikke side undervejs men til gengæld er der et "udtag" eller forgrening fra hovedlinien ud i brystvorten i samme side.Som jeg ser det er det blandt andet herigennem barnet får tilført energi i ren form, idet mælken under amningen bliver belivet med denne energi.Det virker som om denne energibane udenfor perioden hvor der ammes er med til at holde kirtel og andre systemer i brysterne sunde og i balance, men umiddelbart virker det ikke som om de har med seksualiteten at gøre på disse planer.
Også her må jeg advare mod at man (som behandler) føler sig foranlediget til at arbejde fysisk med brysterne.Årsag/virkningNår vi gør så meget ud af at arbejde med begrebet "Det indre barn" hænger det sammen med at hofteområdet er en stor fordelingscentral af maskulin handlings energi.Blokeringer i dette område har en stor betydning for mange sider af vort liv og virke som for eksempel vore forældreroller, som ægtefæller, på arbejdsmarkedet og lignende.Det vil have stor betydning i forbindelse med det seksuelle liv og forståelse, vort selvbillede og blandt meget andet har det rent fysisk, at gøre med evnen til at blive gravide og selv om det nok lyder lidt søgt gælder det i lige så høj grad mandens evne til at medvirke heri.At det på længere sigt har en vis betydning i forbindelse med underlivsproblemer, amning, fødselsproblemer (herunder psykiske) er mere en regel end en undtagelse. Selv om det vil være endog særdeles vanskeligt at bevise at cancer i livmoder og bryst kan relateres til dette energimæssige område er jeg overbevist om, at et samarbejde mellem healere og forskere på et seriøst / praktisk plan ville kunne påvise nogle sammenhænge og en mulighed for et givende samarbejde over de grænser for dialog som findes lige nu.FrigørelseTiden nu er til at skulle / kunne begynde at frigøre både de gamle karmiske bindinger, og ikke mindst de gamle negative oplevelser mange, for ikke at sige de fleste, mennesker har med i de ubevidste hukommelsesområder.At der er rigtig mange mennesker der er ved at forstå, eller søge at frigøre disse gamle tilstande og blokeringer, er på ingen måde tilfældig, da det har at gøre med den udvikling, vi som menneskehed er ved at træde godt og grundigt ind i. En udvikling der vil føre os alle nærmere en forståelse af vort åndelige udspring, men en af forudsætningerne for at ændre os så meget som vi er på vej til er, at vore energier og energilegemer er i stand til at holde til, og formidle en kraftigere indstrømning og bevidsthed.Oven i alt dette og i sammenhæng med dette, er der ved at blive åbnet for en ny forståelse og brug af et højere aspekt af det seksuelle samt en mulighed for at bruge denne gave, dette værktøj i en samklang og balance med vort åndelige udspring.Det er ikke tilfældigt det sker netop nu, da det er en del af den plan der ligger for menneskeheden og samtidig en gave til os alle. At det ikke er sket før, har at gøre med at vi som en samlet menneskehed var nød til at kunne rumme og bearbejde dette, ikke blot fysisk, men også psykisk og i tilgift er det nødvendigt at der var hjælp, at hente altså mennesker nok der var klar til at yde assistance gennem behandlerroller og undervisere på alle de forskellige forståelses og bevidstheds niveauer vi hver især rummer.Det er vigtigt at nævne at dette er den egentlige årsag til, at så mange mennesker har seksuelle problemer og andre følelsesmæssige problemer i relation hertil, og at det samtidigt vil få alle aspekter af det seksuelle frem i lyset med fornyet styrke. Det fremgår tydeligt af tv og andre nyhedsmedier og dette er i sig selv naturligt nok idet det lys der bliver skruet op for, vil skinne også ind i skyggerne, så det bliver muligt at forholde sig til vor egen virkelighed, også i relation til det vi ikke lige ønsker at se / ikke er i stand til at se.Samtidigt vil der i dette også komme mere lys på mange gamle misforståelser så mange af disse vil blive udbudt i ny indpakning uden at det bringer udviklingen videre frem, men som en hovedregel vil vi lære at mærke og se forskel på gammelt og nyt, blandt andet gennem forståelse og indre fornemmelse.I den nye seksualitet vil mange ting skulle ses fra en anden vinkel og med nogle andre briller, det er ikke noget der ligger langt ude i fremtiden men stille og roligt vil denne nye seksualitet brede sig som ringe i vandet, til glæde og gavn for os alle og evolutionen.Større sammenhængeDet indre barn har brug for plads og frihed til at udvikle sig og det er set i en større sammenhænge, muligt gennem at opløse det der unødigt optager pladsen i hofteområdet, hvilket igen vil føre til at vi som voksne vil få frihed, ro og balance ind i vort liv, men også få et bedre fysisk helbred og mange fremtidige sygdomstilstande forhindres.At dette i sig selv vil give oplevelsen af det seksuelle en meget større frihed og glæde kan der vel næppe herske tvivl om og igen føre til at vi får overskud til at opleve det der ligger bag det seksuelle som et helt nyt landskab der er klar til at blive taget i brug.
Desuden rummer dette landskab en dybde og en overflod (en oplevelse og orgasme) som hvis vi skal sammenligne med noget vi alle kender vil være så forskellig som det at sidde en vinterdag og forestille os en sommerdag på stranden, og så være der i virkeligheden en sommerdag.Igen vil jeg nævne at det ikke er noget der ligger ude i fremtiden men er ved at blive virkelighed her og nu.Denne artikel er ikke ment som en på nogen måde fyldestgørende beskrivelse af det seksuelle aspekt da dette indeholder mange forskellige facetter og mange indfaldsvinkler. For eksempel indeholder Bibelen mange nøgler til forståelse af blandt andet den spirituelle indfaldsvinkel herunder en dybere forståelse af hofteområdet som det 3. af treenighedsaspekterne nemlig området for indstrømningen af Helligåndsaspektet og igen en forståelse af vort seksuelle virke på et plan hvor porno, misbrug og så videre ikke vil have mulighed for at vinde fodfæste eller tiltrækning.Meget af dette vil jeg komme nærmere ind på i nogle senere artikler men til da håber jeg denne artikel vil og kan sætte nogle tanker og følelser i bevægelse og derved være med til at slippe barnet i os ud for, at leve og lege i solskinnet.Erik Abrahamsen 19. januar 2004
(Citater fra eller offentliggørelse af denne artikel er kun tilladt med kildeangivelse.)

Torsdag, 27 Marts 2008 01:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Erik Abrahamsen
Læs mere…

 


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
7 Batz, 4 Kank'in, 3 Manik (den 15. april 2008)

 


Selamat Jarin! Vi kommer med flere interessante emner at diskutere med jer! Omkring på jeres klode er et stort energi og bevidsthedsskift undervejs. Dette store guddommelige skift handler om at flytte jer ind i en ny og mere tilfredsstillende virkelighed. Denne virkelighed bringer med sig en første kontakt og alt hvad det medfører, og det bliver skabt i forskellige stadier. Det første er integration af jeres mentale, følelsesmæssige, fysiske og spirituelle kroppe. Denne massive operation er nær sin storslåede afslutning og er ved at blive fuldendt under vores omsorgsfulde vejledning. Et andet aspekt er fødslerne i de sidste fyrre år af hvad der kan kaldes indigo børnene; og dem der bliver født i dag er kendt som krystal børnene. Disse vidunderlige stjernefrø er her for at assistere jeres globale samfund og første kontakt ved at stabilisere de forandringer som I gennemgår, og ved at forberede de livsunderstøttende Jordgitre til første kontakt. Disse processer er vigtige for den guddommelige plan, og således har en veritabel strøm af sådanne børn befolket Moder Jord siden årtusindskiftet.

  

Samtidig med tilstrømningen af disse vidunderlige sjæle har Himlen bragt et stort antal af hellige Ordner af speciel højere Serafer(engle) og store råd fra Lyset, som ankom med Velsignelser og hellige systemer konfereret i henhold til den guddommelige plan af Lord Surea. Sammenlagt er disse hellige tiltag midler for jer til at gøre fremskridt med jeres komplekse integrationer, hvilket danner optakten til fuld bevidsthed. Glem aldrig at det ultimative mål er fuld bevidsthed. Denne specielle virkelighed er hvor I vil blive hvem I virkelig er. Lord Surea her bestemt denne dyrebare, guddommelig gave for jer. Og som sådan er det uundgåeligt! Alt der står tilbage er at føre jer gennem det kaos der nu vokser i jeres verden og ind i sikkerheden hos jeres spirituelle og rum familier. Vores Jord allierede bliver ledet af os til at gøre disse ting mulige hvilket manifesterer sådanne begivenheder. De forskellige kræfter i jeres verden der søger at forhindre denne forandring, er mest kraftfulde levninger af mørket der engang ustraffet regerede jeres planet. Aktuelt mislykkes deres forsinkelses strategier i at udvikles og vil snart blive ekspederet over i den jammerlige skraldebøtte i jeres historie.

  

Denne situation avancerer hurtigt imod en positiv løsning. Lysets kræfter i jeres verden udarbejder en kompleks strategi der leder mørket til sin dom. Denne operation har allerede sikret et nyt banksystem og fremskaffet en hård valuta, baseret på guld og andre dyrebare varer. Ydermere er verdensomspændende gældseftergivelse nu på plads. Hvad der resterer, er den lovlige fjernelse af magten fra det nuværende US regime. Denne aktion er næsten klar til at ske, og de endelige serier af aktiviteter angående disse ting er undervejs. Mens alt dette foregår overvåger vi omhyggeligt al aktivitet, da det er tvingende nødvendigt at disse affærer bliver udført på en måde der forsikrer en korrekt tilbagevenden til et virkeligt forfatningsmæssigt regime. Mange afstikkende begivenheder er sket gennem de sidste to århundreder, hvilket har bevæget jeres klode væk fra de fremskridt der er gjort frem mod erkendelsen af jeres personlige suverænitet og jeres hellige ret til frihed og velstand. At afslutte det ulovlige US regeringsmæssige samarbejde og dets mørke filosofi, er centralt for at genskabe vejen til global frihed og personlig suverænitet.

  

Den verdensomspændende bevægelse hen imod fred og uafhængighed bliver mestret af os og af de mande vidunderlige sjæle der for nylig er inkarneret i jeres verden. Om i er klar over dette eller ej så forså disse blide sjæle når de bruger deres evner til at åbenbare et guddommeligt nyt rige. Meres samfund mangler den grad af medlidenhed der er nødvendig for at udfører de opgaver der ligger foran jer. Dog bragte de guddommelige disse velsignede sjæle her for at skabe de betingelser der er nødvendige for jeres succes. Det globale løft i bevidsthed stiger og sætter scenen for en ny og mere bevidst virkelighed. Jeres opmærksomhed på de mange ulykkeliges forfatning i Afrika, Asien og rundt om på kloden er meget opmuntrende. Hvad krystalbørnene og deres guddommelige allierede åbenbare er de himmelske lys energier der forandre jeres globale hukommelse og indhyller jer i et felt der sætter jer i stand til at genkalde jeres tidligere storhed.

  

Den dominerende bevægelse i jeres verden hvirvler jer ikke hen imod udslukning eller en mangfoldighed af endelige katastrofer; det indfører snarere en meget positiv fremtid. Jeres planet er på det punkt hvor i skal beslutte hvilken gren på vejen i skal vælge. Når det først er besluttet er der ingen nem vej tilbage. Derfor skaffer Himlen midlerne til at træffe det rigtige valg. Den store opvågning i gennemgår er en anden markør der peger i den rigtige retning. Det er denne sammenhæng som første kontakt flåde har udpeget til at fuldende denne opgave og tage jer i retning af jeres herlige, guddommelige fremtid. Aldrig før har himlen tilladt så mange indikatorer at hjælpe den planetariske befolkning med a træffe en afgørende beslutning. Endvidere, i er ikke alene. Tillad ikke omstændighederne i jeres verden at tage modet fra jer - nutiden er fuld af tegn der kan lede jer væk fra et kaos der synes overvældende. Se bagom det. Føl fremtidens løfter vælde op omkring jer. Vær stærke og hold visionen.

  

Den nuværende forfatning er en skrækkelig illusion, som nye kollektive opfattelser let kan løse. For de uindviede kan dette lyde som en underlig ting at sige, men sandheden er at evnerne som jeres kollektive hensigter arbejder i harmoni med jeres højere selv er uendelige. Det er disse evner som jeres tidligere mørke mestre midlertidigt fjernede. Nu er tiden kommet til at tage disse evner tilbage og skabe den verden som vi har beskrevet for jer. Vores rolle er som en katalysator der tillader jer at drømme igen, og at åbenbarer inspirerende, kraftfulde og opfyldte visioner. Jeres verden venter på at i skal gøre dette. Selv Himlen har givet jer den tid der er nødvendig for at tage jer af denne søgen. Det langvarige foretagende der er kommet at denne første kontakt mission er på samme måde bekræftet af jeres exceptionelle evner. Vi gentager: Når først i er sammen som et folk er jeres muligheder ubegrænsede.

 

Denne store fremtid venter jer. Alle fra Himlen og det fysiske ønsker jer det godt. Stien i valgte førte jer gennem et stort mørke, som afførte jer jeres fortrolighed og jeres mulighed for at ændre jeres virkelighed. Den mangel på at tro-på-sig-selv er ikke let at fjerne, hvis i fortsætter med at tro på jeres svaghed og på begrænsningerne i jeres muligheder. Vi har set jer modsætte jer jeres indre muligheder; i har gjort det i så lang tid at, i nu mangler erindring om hvem i er, og holdt i trældom af noget er uden for jer. Jeres stigende viden efterlyser disse spørgsmål, og nødvendigheden er blevet vækket i jer der kræver jeres glemte arv. Vi forstår og bifalder dette. Himlens arbejde bevæger sig hen imod denne guddommelige profeti. Tiden for første kontakt nærmer sig. 

 

Første kontakt er en proces der omfatter mange dele. Vi er i en gensidig læringsproces med jer. Alting i denne proces drejer sig om at udvikle jeres viden om denne virkelighed og om hvordan i kollektivt kan forandre den til noget vidunderligt. Der er utallige muligheder som har brug for at blive tydelige. Der er mange stier som har behov for udforskning. Frem for alt, har I brug for mere visdom for at vælge en stor og mere guddommelig vej til fuld bevidsthed. Der er dog en anden mulighed der drager. Jeres forandrende virkelighed oversvømmes med afgørende valg. Disse valg kan udføres af et større kollektiv som er fysiske mennesker. Dette omfatter os. Derfor er jeres afgørelser ikke kun jeres alene. Fra et bredere perspektiv er vi en del af disse meget vigtige valg. Sammen sejrer vi.

 

I dag har vi gennemgået et antal af problemer som er en del af jeres lange vej tilbage til fuld bevidsthed. Den vej er en som du ikke rejser alene. Himlen og vi er med dig. Jeres fælles rejsemål er jeres guddommelige succes. Vi forlader jer nu! Forstå i jeres hjerter at evige forsyninger og uendelig overflod fra Himlen virkelig er jeres! Selamat Kasitaram! (Sirian for glæde og vær velsignet i Himmelsk ro).      

 

Oversat af:

 

Tove Gotfredsen

 

Lise Bille Rasmussen

 

Søren Bille Jensen - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

 

Onsdag, 16 April 2008 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
6 Lamat, 1 Kumku, 3 Manik (den 1. Juli 2008)

 


Velkommen Jarin! Vi byder dig velkommen til en anden rettidig drøftelse med os! Din verden er i forandring. En række afsluttende begivenheder er begyndt at bryde gennem de barrierer, der er nedsat af den mørke klike. Da disse ting kommer til syne, er mange andre aspekter af dette endelige spils strategi også begyndt at blive bemærket af de mørkes minoriteter. Hvad der ligger forude er den sidste vanskelige bastion: de nationale og private selskaber, der er med det amerikanske regime. Denne genstridig målsætning har en måde, i dens bløde kerne, og det er denne hemmelige adgangsvej vores Jordallierede forbereder sig på at bryde. Forud for dette, skal en stor overførsel af midler finde sted. Planen er at udføre leverancerne hårdt og hurtigt og så bang! - At ramme dem hårdt, hvor det tæller, ved deres hovedkvarter i DC.  Mørket kender til denne plan. Hvad de ikke ved, er netop, hvordan vi griber det an. Vores efterretningsrapportere udpeger den mest effektive rækkefølge af de skridt, der skal følges. Det eneste, der stadig er, er at vente tålmodigt på det rigtige tidspunkt og derefter foretage dette kup så hurtigt som muligt. Vi forventer at sætte en række af vores skibe i de mest strategiske positioner.

  

 Med disse omhyggelige forberedelser udført, afventer vi nu resultatet af nogle lige så afgørende juridiske strategier, der er væsentlige forudsætninger for det forretningsministerium, der skal være i stand til at rette op på nationens skader efter disse geskæftige lovovertrædere. I løbet af det sidste halvandet århundrede, har mørket bevæget sig i det skjulte for at indføre forrang for loven og reducere fælles lov til et decideret uvæsen. Ligeledes er hjertet af den amerikanske regering, forfatningen, blevet udhulet langsomt, men støt. Den nye ordning er at forkaste alt det udtagne og genoprette den amerikanske regering til sine traditionelle rødder. Denne handling kan sikre, at alle juridiske amerikanske borgere endnu en gang vil være stolte af deres nation, og hvad det repræsenterer. De nuværende ulovlige, aggressive krige og deres konsekvenser kan bringes til ophør. Dette tillader det nye regime at gå videre med at forfølge fred og arbejde med at etablere den infrastruktur, hvor alle nationer i verden frit kan samarbejde med hinanden. Til dette formål har vi arbejdet tæt sammen med vores Jordallierede for at udforme en detaljeret plan for globalt samarbejde og ægte harmoni.

   

For at i kan være i stand til at opfylde, hvad der forventes af jer globalt, kan i ikke have regimer, som USA der lige på trods, vovede dig til at forsøge positiv særbehandling. Sådan en frækhed skal være slukket, før nogen form for verdensomspændende tilnærmelse er mulig. Derfor er der et særligt udvalg som undersøger FN's charter og udforsker måder at gøre det rentabelt og rent faktisk være i stand til at varetage rollen som oprindeligt planlagt for det. I slutningen af 1945, var Europa og dens tidligere koloniale verden i et rod. Drastiske tiltag var forpligtet til at hjælpe denne krigshærgede verden tilbage på sine fødder og genoprette fred, stabilitet og uafhængighed. Men FN og dets forskellige organer blev hurtigt overvældet og hænger faktisk fast ved sit eget bureaukrati. Det blev til et instrument for stor magt diplomati, multinationale virksomheders særlige interesser, og den tredje verden nepotisme. Denne parodi må løses, og de nødvendige korrektioner indarbejdes i en revideret FN-pagt. Det må være lige så grundigt renset som den amerikanske regering. Disse er de første af mange revideringer.

  

Et andet rent bord er den formelle etablering af et nyt globalt bank- og valutasystem. Den offentlige proklamation er at være medvirkende til en grundig forårsrengøring af verdens bank nettet. Eventuelle resterende rotter og muldvarpe skal renses ud og behandles. Et korrekt grundlag for jeres enorme forandring skal være på plads, da i skal have lov til at forandre jer så hurtigt som muligt. Vi ønsker det skal lykkes for jer og være klar til vores åbne ankomst. Det er i høj grad i vores interesse at hjælpe jer med hvad i har til hensigt at gøre: Jo hurtigere i arbejder for at forbedre jeres verden, jo hurtigere kan vi begynde at gennemfører første kontakt. Vi lægger ikke skjul på sammenhængen mellem jeres aktiviteter og hvad vi skal gøre. Når alt kommer til alt er vi alle i fællesskab. Når først grundlaget er rigtigt kan jeres hurtigt udvidende bevidsthed vokse som det er nødvendigt for første kontakt. Denne udviklingsmulighed er en vores Jordiske Allierede og vi længe gensidigt har anerkendt.

  

At arbejde med vores Jordiske Allierede uden barrierer mellem os er fantastisk! Vi ved at dette skridt i retning af ægte samarbejde ikke har været let. Jeres tidligere mestre, Anunnakierne, indprentede en dyb mistillid i jer til væsner og organisationer der ikke er af denne verden. At overvinde disse indgroede opfattelser var en bemærkelsesværdig indsats af vores Jordiske Allierede. Vi forstår også hvor svært det kan være for mange af jer. Jeres samfund er stive med hensyn til information om os, og den mørke klike har gjort et godt stykke arbejde med at overdænge Internettet og medier med frygt. Nogle der burde vide bedre har forbundet deres anerkendelse af vores eksistens og godgørenhed med forbehold. Derfor ved vi hvad der ligger forude. Det er derfor vi valgte at have officielle statslige bekendtgørelser om os forud for vores egne. Ikke desto mindre vil vi fortsat arbejde tæt sammen med Himlen for at være klar til enhver handling, der muligvis skal gennemføres i meget nær fremtid.

  

Første kontakt er en proces der konstant udvikler sig, nye faktorer popper op når man mindst venter det. Vores rolle er at bruge vores erfaring, vores intuition, og vores viden om den nærmeste fremtid til at skabe den dynamik der flytter jer den rette vej mod første kontakt. På mange måder har vi allerede taget kontakt. Vores næsten daglige samspil  med globale regeringer, er forberedelserne til første kontakt. Første kontakt er et stort chok for jeres religiøse, kulturelle, økonomiske og politiske områder, og vi er meget opmærksomme på at mange menneskers verdner til stå på den anden ende. Nogle af jeres mest bemærkelsesværdige kulturelle, sociale og religiøse personligheder gruer for hvad vores tilstedeværelse vil gøre med deres indsnævrede, fremmedfjendske " territorium". Og alligevel er nedbrydning af deres "sandheder" nødvendigt for at åben vejen til fuld bevidsthed og for indførelse af nogle livsvigtige behov for nye sandheder.

  

 Disse nye perspektiver kan sætte en stopper for nogle af de kulturelle og religiøse dilemmaer, i hele din verden. Denne transformation tillader dig at strække dig ud over både din fortid og din fremtid samtidigt. Det betyder, at du nu er på randen af fuld bevidsthed. Dette er et direkte biprodukt af vores ankomst og ledsagende beskeder. Du er ikke længere begrænset inden for de grænser, der er nedsat af Anunnaki eller din egen kulturelle værdisæt. Du kan flytte ind i en verden, der indeholder de svar du så lang tid har søgt. Men denne verden stiller nye krav til dig om at ekspandere på det kreative og til at informere dig selv og dine kammerater om, hvad det hele betyder. Det er her vi kommer ind, som dine ældre vejledere og hjælpere, for dine skrupler. Vores rolle er at vise de veje til visdom, og din er at undersøge, udforske, og se hvordan det hele passer.

  

Vi er ivrige efter at begynde denne nye rejse med jer, da vi har brug for det første punkt på dagsordenen, nemlig at tage os af dine frustrationer og rydde vejen for forholdet mellem os der er baseret på tillid og ærlighed, som dit samfund mangler. Vi har til hensigt at sikre en indstilling hvor du kan vende tilbage til din medfødte åbenhed og tillid, og bringe samfunds fingeret hykleri til ophør, som så udlægger dette punkt som klarhed i dig. Med dette, kan sjælens følelse støttes, og denne forbindelse giver dig mulighed for bedre at kunne deltage med dit sande selv med Skaberen. Denne spirende rapport kan blomstre i sand vejledning, som kan supplere og i sidste ende erstatte vores mentorordninger. Denne proces er grunden til, at vi er kommet for at tage kontakt med dig og bevæge dig mod din fuldt bevidste selv. Vi er faktisk sejrrige!

  

 I dag har vi fortsat vores diskussioner om, hvad der sker med jer. Vi er glade for at kunne berette om de store fremskridt, der gøres med vores åbne forhold mellem vores Jordallierede og os. Vi ved, at de aftaler der er indgået med dem vil blive manifesteret i din verden ganske snart! Vid i dit hjerte af hjerter, at tidsubegrænsede Forsyning og uendelig overflod fra Himlen er virkelig jeres! Velkommen Majon! Velkommen Kasitaram! (Sirian for Rejoice! Og vær velsignet i Guddommelig Kærlighed og glæde.)

 

Oversat af:                                    

 

Lise Bille Rasmussen

 

Søren Bille Jensen                 Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  

 

www.spiritnet.dk/bevidsthed

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

  

Torsdag, 03 Juli 2008 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
1 Muluc, 2 Vayeb, 3 Manik (den 22. juli 2008)

 


Velkommen Jarin! Vi vender tilbage med mere at tilføje om, hvad der foregår omkring dig. Overalt, er der tegn på vejen til din nye virkelighed. Dette sted i overflod og harmoni der rykker tættere efterhånden som den mørke klike vanvittigt søger en mulig løsning på den stadigt voksende overflod. Men med alt dette, har en slags dødvande vist sig, hvilket giver den mørke klike et glimt af håb. Disse omstændigheder indeholder visse midler, som vores Jordallierede i øjeblikket arbejder med, på forskellige måder i hele din verden. Dette er begyndelsen til at fjerne årsagerne til den hårdknude, som har givet vore Jordallierede lov til at forberede de endelige bestanddele i forbindelse med et tilbundsgående angreb på mørket. Før dette kan ske er det nødvendigt at en række kritisk nødvendigt personale bevæger sig i stilling inden for den amerikanske regering. Deres opgave er at fortage den faktiske fysiske uddrivelse af denne regering, ved hjælp af de lovlige retsmidler, der er givet til dem ved forskellige domstole og andre juridiske procedurer. Uanset hvad der sker, fjernelse fra embedet af denne ulovlige amerikanske regering og dette slæng er afgørende for, hvad der er planlagt som det næste.

  

       Det er vigtigt for dig at forstå, at det, de gamle, korrupte skabte, var ligesom et løg, en flersidet sammensværgelse. Det indprentes i dit samfund som et værdisæt af rigdom og magt, samtidig med forudsætninger af ambitioner og grådighed, som producerer en uendelig strøm af villige nye kandidater til at udføre klikens bud. Denne proces skulle omdannes. For at gøre dette fremkom Himlen med en meget kompliceret operation: for det første at begynde en proces for at gøre menneskeheden mere bevidste, som er mere klar over konsekvenserne af sine handlinger. Dernæst, at bistå dem, der skulle blive vores Jordallierede til at mødes og hjælpe hinanden. Sammen vil disse faktorer begyndte at sætte en ny kurs for menneskeheden. Det tredje element er første kontakt. Dette er afgørende for at imødegå den galskab i den mørke klike, når det er nødvendigt, og i almindelighed at sikre et middel til at fuldføre dette virkelighedsskift, hvis de to første elementer undlader at skabe mængden af forandringer, som er nødvendigt for at fuldføre transformationen af dit globale samfund.

 

   

 

    Dette behov for en radikal omstrukturering af din bevidsthed og dit samfund er den primære årsag til, det himlen og det guddommelige plan nu gør. Din verden er fælles kløften mellem en overvældende katastrofe og et fantastisk fremtidens paradis. Og nu, har Himlen stablet kortene overvældende til fordel for det tilnærmende sig paradis, eller, som det vi henviser til, din nye virkelighed. Denne nye virkelighed har nu alle sine mange elementer på tilkendegivelsesstedet. Det der forsinker, er behovet for at oprette din vilje til at gøre det: Alt for mange af jer er stadig forelsket i at tænkte på stor rigdom og magt, som udøves i det gamle paradigme. Men principperne for det gamle paradigme er under forandring, hvilket gør det mindre og mindre muligt at udøve en sådan magt. I dets stede er en ny måde at regulere begyndt at dukke op. Denne model for samarbejde og konsensus er ved at blive undersøgt mere grundigt på universiteter og tænketanke rundt om i verden. I det væsentlige en form for samfundet, svarende til det galaktiske samfund med flydende gruppe forvaltning, en tilstand bag i hovedet med en vifte af lidt forskellige former.

  

Disse nye ideer er ved at blive afprøvet i praksis i mange dele af den tredje verden, såsom syd for Sahara Afrika, Sydamerika, og selv Indien. Disse eksperimenter tillader de ældre stammeledere at komme til syne i en forbedret tilstand. De lever på den traditionelle landsby måde og har taget denne nye tilgang og køre med det, der producerer nye og mere vellykkede variationer af det gamle. Et mere konkret eksempel er brugen af "ho'oponopono" i Hawaii, som er en traditionel metode til at løse personlige og landsby konflikter og på den måde gennemfører harmoniske løsninger på problemer. Denne procedure er selve kernen af galaktisk samfund. Kort sagt, et nyt paradigme er på vej ud af den gamle landsbys formler og bliver hurtigt grundlaget for at skabe nye samfundsmæssige strukturer. Det er disse græsrods udviklinger, der, når de kombineres med Jorden allierede nødvendigheder for nye økonomiske og finansielle systemer, som gør det muligt at skabe himlens nye virkelighed.

  

       Disse igangværende aktiviteter er grundlaget for vores gennemgang af, hvad der foregår under os. Vi ved, hvordan dit samfund er struktureret og hvad størrelsen af skamferingen i det daglige forvolder på Moder Jord efter jer. Det er ikke et smukt syn! Men inden i jer er et håb og en voksende erkendelse af, at en stor forandring nu er bydende nødvendig. Vores Jordallierede gør deres del, og du gør dine. Vores del er at samarbejde med alle og dermed tillade disse meget nødvendige forandringer at bevæge sig fremad på en meningsfuld måde. Frem for alt, er vi her for at handle som sidste udvej. Derfor har vi konstant gentaget, at radikale og væsentlige ændringer i din verden er uundgåelig. Selv hvis det kræver en mere direkte vej, såsom behovet for en pludselig første kontakt, som vi er parate til at gøre. Vores intention er, at denne mere direkte form for deltagelse stadig ikke er nødvendig. Ikke desto mindre, lad os fremhæve endnu en gang at vi er parate til at handle således hvis det kræves!

  

       I øjeblikket bevæger flytningen med at erstatte Illuminatis overherrer sig fremad med den rigtige guddommelige hastighed. Hvis dette forsinkes til et tempo, som Himlen misbilliger, er vi parate til at handle i overensstemmelse hermed. Du er dyrebar i paradis! Denne erklæring er en velsignelse! Det er på grund af Deres betydning, at vi godkendte denne første kontakt mission, og at vi iagttager jer grundigt. Du har brug for at vokse i bevidsthed og til at konstruere dette er en stor koalition, der kan besejre den mørke klike. For at hjælpe dig, har vi givet, leverancer og andre ressourcer til vores Jordallierede, der i virkeligheden er en del af jer alle. Hvad der er tilbage, er at se, hvad du gør i den resterende tid som er tildelt os fra Himlen. Derefter skal vi revurdere og oprette et passende scenario for første kontakt.

  

Denne overvåger rolle er noget, alle tager med begejstring. Dine daglige kampe behøver ikke at vare meget længere. Vi overvåger jer og følger nøje med i, hvad vores Jordallierede gør. I mellemtiden planlægger og prioritere vi vores første kontakt muligheder. Vi foretrækker, at det primære scenarium som er aftalt med vores Jordallierede sker. Men som vi har nævnt ovenfor, er vi helt klar til at skifte til en anden mulighed, hvis de nuværende betingelser ændres. Vores inderste flåde som kredser om din verden er parat til at handle øjeblikkeligt. En vekslende række bekendtgørelser er blevet udarbejdet, som kan forklare eventuelle nye scenarier for jer. Når disse er udsendt lander vi hurtigt ved hjælp af eventuelle nødvendige teknologier for at sikre denne missionens succes. De samme procedurer er nævnt for jer på jorden i tidligere meddelelser og kan derefter anvendes.

 


       Den fremadskridende proces i denne første kontakt mission er afgørende ud over dens nuværende status. Vi har nedsat en række mål som vores Jordallierede skal træffe, og de er også anbefalet af specifik tidsplan. Disse ting er alle en del af, det vi gør for at fremme de nødvendige fysiske ændringer, der er en del af vores mission. Det andet aspekt er det store bevidsthedskift, som i gennemgår, og dette skift bliver yderligere accelereret. Derfor er vores lægehold begyndt at foretage overvågnings procedurer, der gør det muligt for os at sikre, at i tilpasser jer godt til hvad der bliver gjort for jer af Himlens guddommelige budbringere. Praktisk talt, vi er mellemforhandlere for dine ændringer, og de midler, som sikrer, at første kontakt sker, og sker som planlagt. Husk sammen er vi faktisk sejrrige!

  

       I dag har vi fortsat vores snak om, hvilke betingelser der skal være en forløber for første kontakt. Hvad der sker bestemmer, hvad det næste er vi gør. Under alle omstændigheder, vær sikker på at vi er helt låst fast i en første kontakt med dig. Om meget kort tid har vi til hensigt at foretage en massiv første kontakt landing! Vi forlader jer nu. Vid i dit hjerte af hjerter, at tidsubegrænsede Forsyning og uendelig overflod fra Himlen er virkelig jeres! Velkommen Majon! Velkommen Kasitaram! (Sirian for Rejoice! Og vær velsignet i Guddommelig Kærlighed og glæde.)

 

Oversat af:                                    

 

Søren Bille Jensen                 Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.         

  

                                            www.spiritnet.dk/bevidsthed  

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

 

Søndag, 27 Juli 2008 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
8 Muluc, 17 Pop, 4 Eb (den 12. august 2008)

 


Velkommen Jarin! Vi vender tilbage, kæreste, med mere at drøfte med dig. Som du ved, er en stor kamp mellem mørket og lyset ved at nå sin endelige afsløring. Vores Jordallierede, er med vores bistand, ved at afslutte en række operationer, når de er færdige, slutter mørkets lange regeringstid i din verden. Dette hellige øjeblik er endnu ikke kommet. Overalt, er slutspillet for klikerne indlysende. De mener, at det stadigt dybere kaos der indhyller din verden vil føre til en forrentning af deres dominans, men sådan er det ikke. Arbejdet for vores Jordallierede er at begrænse den succes der er mørkets mål og truer med at besejre dem med deres sørgelige spil. I det lange løb vil vores modforanstaltninger overvælde mørket, så Jordens allierede i høj grad fremskynder deres bestræbelser på at skabe den nye virkelighed som i alle fortjener. Vores projekt bliver virkelig af enormt omfang: Vi bliver tvunget på grund af mørkets nye anstrengelser til at forpligte flere og mere specialuddannet personale til denne opgave, og dette betyder, at vi også opdager meget mere om dig og hvordan din rejse til fuld bevidsthed skrider frem.

 

     Dine fremskridt mod dine endelige ændringer går godt. Himlen arbejder ihærdigt på at indsætte dit nye 13-Chakra-system og aktivere de mange mindre energicentre, der understøtter din helt bevidste krop. Desuden er det element, der gør dig fysisk dig-din genetiske make-up undergår også en stor forandring. Denne "underlige ting", som mange genforskere oprindeligt stemplede 'junk-DNA, er begyndt at vekselvirke med din nuværende aktive dobbelte spiral. Det åbner op for nye muligheder for forandring og tillader endog mange genforskere at antyde at i er væsner, hvis oprindelse stammer udenfor jorden. Dette postulat er for at få tilhængere i verden af genetiske forskning og udgør en anden faktor som er at tilføje fremgang i et nyt videnskabeligt paradigme. Alt for mange unormale forhold kan seriøst anfægtes i det grundlæggende fundament i din nuværende virkelighed. Disse videnskabelige uoverensstemmelser går hånd i hånd med aktiviteterne i det guddommelige på din planet, og dette pres for forandring er stigende i både omfang og kompleksitet. Den verden, du kender er ved at falde sammen om sig selv som de store mængde af beviser for et nyt svampeparadigme!

 

    Denne ændring i din verden og dit fysiske selv omskriver den måde, du opfatter dig selv og den verden, du bor i. Din virkelighed ekspanderer og er i stigende grad i stand til at manifestere, hvad der var engang syntes at være umuligt. For eksempel, da de velstandsfonde gik fra at være muligheder til at være de faktiske programmer der er klar til at manifestere enorme summer til hver enkelt investor. Nu bliver disse midler beskyttet af specielle sikkerhedsgrupper, hvis primære ansvar er at sikre, at de længe lovede leverancer opstår, når det befales fra Himlen og vores jordallierede. På denne dag sker en forbløffende begivenhed: der skal ske overførsler af rigdom omkring planeten, som på en gang er uventet og enormt i omfang. Disse nu-rige investorer omfatter mange Lysarbejdere der tidligere manglede den monetære og de organisatoriske ressourcer til at 'gøre en forskel' til at føre det ud i din verden. Efter levering og overførsel af statslige magt til vores jordallierede er en ny verden faktisk kommet til syne! Det er denne nye verden, der kan afslutte UFO tilsløringen og tillade at en meget velordnet, global første kontakt operationen kan finde sted.

 

Denne første kontakt er, som ofte konstateret, blevet et arbejde med fremskridt. Vores oprindelige koncept omfatter ikke mængden af den hjælp, vi tilbyder vores Jordiske Allierede. Vi slutter os til styrkerne og opfordrer dem og hjælper dem med at overvinde de endeløse manøvrer fra den mørke klike, som tidligere har truet deres rækker. Vores Jordiske Allierede er nu en mere samlet gruppe hvis formål er at fjerne denne klike fra magten og tilskynde til et mere velstående og friere globalt miljø. Dette nye miljø kan anspore til kreativitet og afføde en ny følelse af forbindelse. Faktisk ligger denne voksende følelse af enhed i centrum af hvad første kontakt repræsenterer. Vi er her for at indsætte jeres fremtidige stjernenation i Galaktisk Føderation af Lys. For at dette kan ske skal i komme ud over jeres nuværende irrationelle splittelse i en klar erkendelse af at i alle er borgere i jeres verden og, i øvrigt, fremtidige medlemmer af dette solsystems stjerne nation. Således får gaven fuld bevidsthed afgørende betydning for den guddommelige vision om at vise os som planlagt.

  

Denne guddommelige gave er planlagt i detaljer i den guddommelige plan. Og det er dette, der førte til vores afvigelse fra standard første kontakt protokoller og sende vores store flåde til jeres kyster. I de seneste måneder så denne flåde returnering af et antal specielle skibe hvis passagerer er forgængere for De Ni. Disse præst- og præstinde skibe vil vise sig på det rigtige tidspunkt og sende velsignelse fra AEON ned til jer. Dette særlige ritual markerer det tidspunkt hvor den hellige kappe fra det store hellige rige vender tilbage med fuld styrke til jer. Sådan en gave signalerer jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed! Vi er stolte af hvem i er, mine børn! I jeres ånd ligger en stor sjæl der er givet til jer af Skaberen og af mange hellige legioner, som er kommet her og har velsignet jer med nåde, kærlighed og mod. Jeres uovervindelighed og evne til at overleve alt hvad de mørke kaster efter jer udspringer af dette. Nu vil jeres hukommelsestab blive ophævet og med dette en afklaring af kolossale dimensioner.

  

Denne klarhed vil give dig mulighed for at se samarbejdsforholdet mellem det fysiske og Himlen. I kan se hvad det sande formål er med dette liv. I kan afgøre den bedste måde for sammenfletning af energien i denne galakses stjernenationer. Al denne viden er jeres, og så snart jeres fulde selv er afsløret, kan disse utrolige begreber, der er indeholdt i jeres virkelighed, vise sig. Indtil dette tidspunkt kan du lejlighedsvis få korte glimt af, hvad der ligger forude. Dette kan komme til jer som mærkelige drømme eller noget som i fornemmer lige over jer. De kan påvirke dit sinds øje, hvilket bringer dit et forjættende flash af denne fremtidige aktivitet, idet jeres kollektive sind forbereder jer for dette på underbevidste niveauer. Disse opmuntrende glimt styrker det paradigme skift vi nævnte ovenfor. Tiden for forandring er kommet! Omfanget af ændringer er enormt!

  

For at bevæge dig fra din begrænsende virkelighed til den nye, ubegrænsede, opretter Himlen et beskyttende felt til Moder Jord og hele denne galakse. Dette område bliver smedet af lys, kærlighed, og af de energier, som du frit besidder. Disse energier gør det umuligt for ethvert andet scenario at eksistere. Derfor ved vi, du befinder dig på et tidspunkt, hvor første kontakt er ved at indtræffe. Vi er overbeviste om, at behovet for en hurtig indsættelse af vores styrker som reaktion på nogle mørk-forårsagede tåbeligheder er usandsynlig. Indtil masselandingsdatoen, bliver vi nødt til at gå i forbøn hvis det er nødvendigt for at forhindre en atomkatastrofe eller stoppe begivenheder fra at løbe løbsk. Med dette mener vi en begivenhed, der hurtigt udvikler sig til noget alvorligt. Indtil nu arbejder en gruppe med vores Jordallierede om at gøre det, når det er nødvendigt for at forhandle eller foreslå begge sider en måde at løse en hvilken som helst alvorlige situation.

  

     Som du kan se, er der en nøje afgrænset metode i forbindelse med vores første kontakt operationer. Vi ved, at en pludselig ændring i vores masse-landings tidsplaner kan blive muligt, og har derfor udarbejdet en række løsningsmodeller, der dækker alle muligheder. Vores flåde er underrettet om enhver mulighed og kan skifte, pludselig, fra et scenarie til et andet. Dette er blevet indstuderet mange gange siden vores ankomst her i begyndelsen af 1990'erne. Det primære scenarie, der nu er i kraft og beskrevet for jer mange gange, afhænger succesen fra vores jordallierede i at få en stor regering til at træde tilbage; og tillade en vicevært regering til midlertidigt at overtage og etablere en ordentlig og forfatningsmæssig regering i Nordamerika. Det er disse regeringer, der kan gøre vores godgørenhed og os kendte af befolkningerne i din verden. Vi føler, at dette er en ordentlig optakt til de faktiske omstændigheder i første kontakt med dig.

  

  I dag har vi fortsat vores diskussion om første kontakt. Vi ønsker du skal vide, at en bestemt række procedurer er i effekt, som varsler begivenhederne for første kontakt. Vi arbejder med vores jordallierede om at afslutte de endelige forudsætninger for de forskellige bekendtgørelser og velstand leverancer. Vid i dit hjerte af hjerter, at tidsubegrænsede Forsyning og uendelig overflod fra Himlen er virkelig jeres! Velkommen Majon! Velkommen Kasitaram! (Sirian for Rejoice! Og vær velsignet i Guddommelig Kærlighed og glæde.)

 

Oversat af:                                    

 

Lise Bille Rasmussen

 

Søren Bille Jensen                Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.                                                      www.spiritnet.dk/bevidsthed

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

 

Torsdag, 14 August 2008 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 

 

  

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
10 Oc, 18 Pax, 4 Eb (den 9. Juni 2009)

 


Selamat Jarin! Vi kommer med nyheden om mange ting, der sker i din verden, og i dit solsystem. Til at begynde med, kan vi rapportere, at væsentlige bevægelser har fundet sted på en række fronter. Jordens allieredes hemmelige kamp mod den mørke klike skrider godt frem. De fleste af klikens strategier, der blev sat i spil siden starten af dette år er slået fejl, og mange sidste-øjebliks-tilbud har ikke at produceret de resultater som er nødvendige for at opretholde klikens overlevelse. Faktisk har nogle regeringer, som indtil nu har været standhaftige tilhængere af kliken, lavet aftaler med vores Jord allierede. Dette pludselige skift i støtten placerer kliken i en usikker position, samtidig med at den øger styrken hos vores allierede. Yderligere, et andet vigtigt område af klikens støtte struktur blevet fri og vendt mod dem, nemlig de enorme mængder af guld, sølv og andre værdifulde ressourcer som nu indehaves af vores jordallierede, og som i dag er spredt på hemmelige gemmesteder omkring planeten. De ændringer vi længe har søgt efter bliver mere og mere umiddelbart forestående.      

 

     Så mange nye nationer har med begejstring tiltrådt de jord allieredes sag, dem der fastholder deres konfliktfyldte holdning genoverveje nu deres holdning, og mange gennembrud er begyndt at ske. Husk på, at dette er et arbejde i gang, og mens mange fronter gør fremskridt, fortsætter andre med at være tilbagestående. Alt dette finder sted inden for rammerne af den stadig igangværende magtkamp, der opstod efter Anunnakis afgang i midten af 1990'erne, og det magttomrum er først nu er ved at blive besat. Mens mørkets klike arvede Anunnakis verdenholdning og magten, var dette en betydelig fordel, som nu næsten forsvundet. Indtil denne magtposition er helt afsluttet fortsætter kampen. Når det er sagt, er det meget bemærkelsesværdigt, at den sidste mørke bastion hurtigt er smuldret. Og vores Jordallierede ved, at det nu mere end nogensinde, er vigtigt at opretholde nøje årvågenhed og ikke at lade stå til overfor det ubarmhjertige pres, for at sikre de væsentlige strategiske magtbaser, før disse er vundet. Vores jordallierede har lært meget af det sidste stridigheds årti mod mørket.

 

     Omdannelsen af dit solsystem fra en begrænset til en fuldt bevidst tilstand bliver også mere og mere mærkbar. Nøglen til denne ændring er selvfølgelig solen, som er inde i en meget ulige Solspot cyklus. Hun startede med en periode med langvarig hyperaktivitet, efterfulgt brat af en fase af anomale inaktiviteter. Der er en række grunde til dette, hvoraf den ene er, at denne virkelighed, ligesom alle andre, er baseret på et bestemt sæt a tidligere aftaler. Disse opkald til en ny primær frekvens bliver indført på dette tidspunkt, hvilket er grunden til at astronomer bemærker, at planeterne og Solen faktisk er begyndt at arbejde på en højere base frekvens. Det påvirker de elektromagnetiske omsvøb som indhyller Solen og hele planetsystemet. Denne stigning i frekvens svarer til jeres; som jeres skift, også udgør jeres virkelighed. Dette vibrationsskift har tvunget jeres videnskabsfolk til at reevaluere hvordan solsystemet fungerer. Faktisk OBSERVERES AT uregelmæssighederr stiger eksponentielt. Kort sagt, et nyt solsystem er blevet født.

 

     I dette solsystem skal hyperdimensionaliteten af hver planet absolut tages i betragtning. De planetariske missioner hos jeres rum agenturer har opdaget polare indgange til de store gas planeter og også det nordlige polarområde hul på Mars. Vi kan konstatere, at jeres forskere i stigende grad siger én ting til hinanden, og noget andet til offentligheden. De er ved at lære at se, for eksempel den daglige "samtale" mellem Jupiter og Solen, som trodser den tanke, at disse planetariske organer er inaktive. De kommer til at forstå, at solsystemet er en levende enhed med mange levende dele.  Fra vores synspunkt, er jeres solsystem begyndt at ligne det fuldt bevidste system som vi kommer fra, og denne igangværende forandring er det der gør det længe ventede resultat i jeres verden uundgåeligt. Du kan ikke leve i den verden som Himlen sætter i stedet uden at et lignende skift finder sted indeni dig selv, og den stigende fart på disse ændringer nødvendiggør vores ankomst jo før jo bedre.

 

Alt iberegnet er mængden af ændringer i de sidste par årtier intet mindre end bemærkelsesværdigt. For eksempel er din planet ved at ændre karakter for sin "selv pålagte" vaklen, eller procession. Sammensætningen af hende atmosfære og endda hendes "lagdeling" ændre sig også. Disse ændringer er i forbindelse med Jordens base frekvent, som indtil for nylig blev optaget på 7,8 hertz. I øjeblikket er denne sats godt over 12 hertz. Endvidere er den type energi din planet modtager fra Solen ved at ændre sig, hvilket medfører en stigning i smeltning af hendes is hætter og et spring i den globale gennemsnitlige temperatur. Et brændpunkt her er den høje menneskeskabte forurening som forstærker den naturlige dynamik i din verden; du styrer ændringerne, såvel som at tage del i dem. Selvom vores forskning bekræfter det symbiotiske forhold mellem dit samfunds industrialisering og karakteren af dit miljø, er guddommelige ændringer den underliggende årsag.

 

I virkeligheden reflekterer den guddommelige plan de ændringer tilbage til dig som du har foretaget dig med din ujævne industrialisering og deraf følgende niveauer af forurening. For at citere fra et af jeres ordsprog: "Som ovenfor, så nedenfor". Således bliver du flyttet af ubønhørlige kræfter hen imod en forudbestemt konklusion. På denne vej er mange punkter, der fungerer som et slags spor for hvad der vil ske herefter. Vi iagttager disse punkter tæt og går sjældent glip af deres pludselige tilsynekomst i jeres virkelighed. Hvert af disse historiske punkter på vejen indikerer den næste milepæl. Anden verdenskrig var en følge af den store depression, Vietnam krigen ændrede den globale scene og førte til åbningen af Kina, hvilket indirekte skabte den nuværende globale økonomiske katastrofe, og så videre. Hvert større punkt fører dig hen imod den næste specielle serie af resultater.

 

  Din virkelighed impuls har et stort antal mulige konklusioner. Oprindeligt var Anunnaki jeres hoved kontrollører. De etablerede et system, der var designet til at trodse reglerne for, hvordan de overtog denne virkelighed for omkring 13 årtusinder siden. Arbejde under den guddommelige plan, Himlen havde allerede signaleret til den Galaktiske Føderation om dette bestemte brud og bestilt nogle indledende spadestik til at ske i den umiddelbare post-WW II æra. Dette resulterede i det globale 'UFO' fly-by operation af alle større kapitler i sommeren 1952. Med denne oplysning ønskede Himlen at viderebringe Anunnaki og deres håndlangere så deres slaveri planer ikke skulle have lov til at lykkes. Denne advarsel blev ikke fulgt af håndlangerne, men blev dog taget i betragtning af Anunnaki da freden i Anchara blev afsløret i midten af 1990'erne. Dette førte til overraskende frafald af Anunnaki på daværende tidspunkt.             

 

        Siden midten af 1990'erne, har håndlangere været alene og i vid udstrækning i krig med hinanden. Denne krig er ved at ende. De økonomiske og politiske fraktioner i din verden, er en tilpasning til et særligt forbund, om at vi overfører vores Jordallierede. Desuden betyder den guddommelige transformation af din virkelighed, at en første kontakt er absolut nødvendig. De forskellige forberedelser, vi har gjort både på vores skibe og i den Indre Jord er et tegn på vores engagement over for befolkningen i Jorden. Vi har gennemført en dialog med alle større regeringer på din planet. De ved alle, at når det guddommelige signal er givet, kommer vi i enormt antal. Før det forventer vi, at de ændringer, udarbejdet af de opstegne Mestre er på plads. Din fremtid er en tilbagevenden til global velstand og fuld bevidsthed!

 

     I dag har vi fortsat vores overordnede diskussion om, hvad der sker i din verden, og hele dit solsystem. Dette store skift er den måde hvorpå den guddommelige plan sikrer din transformation tilbage til fuld bevidsthed. Vores længe ventede festligheder, der er at følge masse landingerne, faktisk synes umiddelbar forestående. Vid i dit hjerte af hjerter, at tidsubegrænsede Forsyning og uendelig overflod fra Himlen virkelig er jeres! Velkommen Majon! Velkommen Kasitaram! Sirian for Rejoice! Og vær velsignet i Guddommelig Kærlighed og glæde.)

 

Oversat af:                                   

 

Lise Bille Rasmussen           

 

Søren Bille Jensen                Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.              www.spiritnet.dk/bevidsthed

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

  

 

Onsdag, 10 Juni 2009 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
11Kan, 12 Kayab, 4 Eb (den 23. Juni 2009)

 
 

Selamat Balik! Vi kommer igen med meget at diskutere med dig. Med hver uge, der går, kan vi rapportere, at vores jordallierede fortsat skubber fremad. Her vil vi gerne minde dig om, at hvert fremskridt er vundet i indgriben af diabolsk og desperat modstand fra den sidste mørke klike. Lykkeligvis svinder klikens styrke fortsat hurtigt. De forskellige alliancer, der gør at vores jordallierede vokser i målbevidsthed og kan se sin mission til ende, og dermed gøre det klart for klikerne at deres holdning stadig er mere uholdbar. Jordens allieredes mål er et som mørket hektisk vil undgå for enhver pris, og det er denne stædige tunnelvision fra dem, som har forlænget dette spil langt ud over det punkt, som nogen af os havde ønsket. De mørke skal give efter hurtigt, og det er denne klare uafvendelighed, som ligger bag den seneste eksponentielle stigning i organisationer, både private og andre, der skifter til Lysets sag. Eftersom støttepunktet for historien svinger i vores favør, har vi travlt med at raffinere den nøjagtige tid af en række forskellige metoder for at nå vores foreskrevne mål.          

 

     Det første mål er naturligvis velstandsprogrammerne samt de nye reformvenlige regimer. Disse genskaber den sande måde af forfatningsmæssig regeringsførelse og ny overhøjhed af fælles lov. Dette er lige så vigtigt som disse fonde, fordi det er vigtigt at skabe en struktur, hvor disse midler kan opnå deres ønskede potentiale. Det gamle gældrytteri, korrupte, magtbegærlige regimer falder ud i vejkanten, og de nye vil begynde på en frisk. Alle de tidligere måder at betjene må forsvinde, ligesom olie og vand kan ikke blandes! En helt ny start er at skabe en ny virkelighed for menneskeheden. I er i gang med at bevæge jer væk fra krig, fattigdom, had og uvidenhed i retning af fred, velstand, samarbejde, og viden. Mange ting er blevet foreslået af de nye regimer, som kan føre jer hurtigt ud af den kaotiske, voldelige verden du nu kender, til én, som du længe har længtes efter. Denne vending i verdensledelse er den underliggende faktor for de mange programmer som vore Jordallierede nu er ved at lægge sidste hånd på.

 

     Disse flerlagede projekter tjener som forberedelse til første kontakt. Vores diplomatiske og forbindelsesgrupper har gjort det til en prioritet at informere alle nationer på jorden om vores eksistens, vores velvillige hensigtserklæring, og den kendsgerning, at i den nærmeste fremtids dato for en første massekontakt. I samme ånd, har vi informeret alle nationer om intentionerne fra vore jordallierede og har brugt disse møder til at gøre mest muligt ud af de Jordallieredes punkter. Fremskridtene på dette område er nået til et stade, som en positiv løsning på disse spørgsmål kan havde. Vi er meget klar over, hvad der er foregået, og hvad der stadig skal glattes ud. At returnere din verden til, det de mørke anser som fredelige dage under Anunnaki ledelse er ikke en mulighed. En hel del er flyttet og din fremtid ligger nu inde i lysets område. Faktisk er en drastisk forvandling, af din virkelighed mod Lyset, godt i gang. Det springende punkt er, at mørke først skal erkende dette og derefter overgive sig kærligt. Indtil da skal vi gøre alt, hvad vi kan for at nå dette hurtigt. Til dette formål har vi informeret mørket om, at der endnu er ubenyttede metoder, som kan nå dette mål.

  

     I mellemtiden er vores jordiske allierede ved at løse de resterende hårdknuder og går videre til at punkt hvor sejr er sikker. Det endelige fremstød for sejr blev indledt for alvor sidste forår. En række vigtige møder afsluttede gennemførelse af det nye økonomiske system, leverings procedurerne og tidspunktet for den første meddelelse. Bevæbnet med disse oplysninger er mange andre vigtige aftaler blevet udformet. Mængden af ædle metaller er nødvendige for at sikkerhedskopieringen af det nye monetære system er på plads, den aftale der kræves for at bevæge os væk fra sløret til menig lov er underskrevet; hvordan de nye regeringer skal fungere er også løst og underskrevet fra tid til anden; det personale der skal udpeges til disse regeringer er parat til at starte når der gives grønt lys. Alt hvad der er tilbage er de særlige forhold som giver mulighed for at mørket kan træde elskværdigt til side og lade det hele ske. Vi er i dette øjeblik på randen af en meget historisk tid! Denne kendsgerning får os til at gyse!

 

Efterhånden som dette umiddelbare aspekt af din virkelighed forbereder at flytte solsystemet, forbereder det også den nye, fuldt bevidste, tilstand. Ændring af dette aspekt i din verden er base for fuldstændiggørelse af din virkeligheds sande omfang og karakter. Din virkelighed er en flerdimensionel konstruktion, og skønt vi er i stand til at indtage dets helhed, har i begrænset jer selv til en meget lille del af den. Din virkelighed omfatter denne galakse og alle hendes næsten utallige komponenter. Fuld bevidsthed udvider dig og tillader dig at flyde udad og så et glimt af denne virkeligheds uendelighed. Et lige så næsten uendeligt antal virkeligheder udgør det fysiske. At udforske og lære om denne enorme mængde kaldet det fysiske er en af vores største glæder. Det er derfor vi har medvirket til at skabe den Intergalaktiske Union. Det har hidtil bragt os i kontakt med bogstaveligt titusinder af galakser og deres forskelligartede kulturer og stjernenationer. Og dette er blot en begyndelse!

 

Fuldt bevidste væsner er et multidimensionalt fænomen. Inden i hver af os ligger en dyb forståelse af vores to symbiotiske aspekter. For det første er vi en del af et samlet større hele, der er en vigtig faktor i udfoldelsen af Skaberens guddommelige plan. For det andet er vi suveræne individer med en klar livs plan, skitseret i store detaljer i vores livs kontrakt. Inden for disse to aspekter, disse to sider af en mønt, er fundet en vidunderlig måde at forstå os selv og hele Skabelsen. Vi ser vores rejse med udforskning som en bekræftelse af livets enorme mangfoldighed og som et middel til at bistå med udvikling af vidundere, der vil komme i denne del af det fysiske. At være budbringere af denne glæde er eksistensberettigelsen for vores videnskabs- og udforskningsflåder. Med dem har vi observeret hvor storslåede Skaberens planer virkelig er. At flytte dig til fuld bevidsthed giver dig mulighed for at få denne viden og dele vores store indvendige glæde     

 

Første kontakt, er derfor et afgørende vendepunkt i din historie. Den sætter dig i stand til at yde nogle skelsættende evolutionære spring, der kan forene dig øjeblikkeligt både med din Lemurianske forfædre og med din fantastiske fremtid. Det samlende link er det enorme omfang af kosmiske optegnelser, som du vil blive indviet i. Dette vil sætte de sidste 13 årtusinder i et helt nyt lys, placere dette span inden i den store ebbe og strømmen i det fysiske. Nu er du på vej mod Lyset igen, udstyres med et stort reservoir af utallige levetider at trække på. Denne indtægt vil tjene dig godt under din interaktion med de mange samfund du snart vil besøge. Optegnelserne af dine frygtløse rejser gennem mørket kan bygge bro mellem samfund, stjerne-nationer, og galakser! Det er din baggrund, der gør dig så specielt for os og for alle fysiske!

 

       Moder Jords overfladeverden har mest været en øjen-åbner udklækningsapparat for dig. Nu er dette kapitel af din historie slut og en anden åbner op, som vil bringe dig tilbage til stjernerne. Første kontakt starter det nye kapitel med et brag, og vi ser frem med stor glæde for at se din virkelighed transformeres, herligt, ud af alle anerkendelser! Ved hjælp af din nye bevidsthedsmåde opdager du nye stjerner, kosmiske fænomener, og helt nye galakser. Hen ad vejen, vil du se formålet med den energi du kalder 'mørkt stof', og dette kan føre dig til fundamentet for en sand åndelig videnskab. Bevæbnet med dette og med adgang til de kosmiske historier, er du klar til at give dit skinnende bidrag til det fysiske!

 

     I dag har vi fortsat vores igangværende drøftelser om, hvad der sker med dig. Arbejdet hos vores jordallierede begynder at bære frugt, og tidspunktet for første kontakt nærmer sig. Se de sidste øjeblikke som stilhed før daggry, et daggry som bryder frem i dig ved første kontakt. Vid i dit hjerte af hjerter, at tidsubegrænsede Forsyning og uendelig overflod fra Himlen virkelig er jeres! Velkommen Majon! Velkommen Kasitaram! Sirian for Rejoice! Og vær velsignet i Guddommelig Kærlighed og glæde.)

 

Oversat af:                                    

 

Lise Bille Rasmussen           

 

Søren Bille Jensen                 Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.              www.spiritnet.dk/bevidsthed

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA
Voicemail: 808-573-3110 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. | Website address: www.paoweb.com

  

Torsdag, 25 Juni 2009 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Søren Bille
Læs mere…

 

25. juni 2009

Hieros GamosKvinder og mænd er ikke ens, hvilket ses mest tydeligt på den fysiske krop hvor kvindens kønsorganer er inden i kroppen, og mandens er udenpå. I samlejet åbner kvinden sig og tager imod manden, som derefter trænger ind i hende. Hvis manden får den idé at han skal gøre sig rede og tage imod kvinden er det enten udtryk for en ubalance eller fordi det sker på et andet plan end det fysiske, fx intuitionsplanet eller det følelsesmæssige plan, hvor manden er feminin og kvinden er maskulin.

Følgende tabel giver en oversigt:
 

Plan        
Intuitions-             

Kvinden                                                                                           Manden
Maskulin - skaber transformation (guddommens nye udtryk)
              Feminin/submissiv - skaber det rum der muliggør transformationen

Plan        
Mentalt-

Kvinden                                                                                           Manden
Feminin/submissiv - skaber rummet som muliggør skabelsen af nye idéer       Maskulin - skaber af nye idéer

Plan
Følelses-

Kvinden                                                                                           Manden
Maskulin - igangsætter nye følelsestilstande
                                     Feminin/submissiv - skaber det rum hvor følelserne kan udspille sig

Plan
Fysisk-

Kvinden                                                                                            Manden
Feminin/submissiv - skaber rummet som muliggør fysisk fødsel                    Maskulin - initiativtager på det fysiske plan

For at ære og virkeliggøre forskellen på alle planer er det nødvendigt med en partner som bevidst har lyst til at lege med. Det er dog først når man møder sin åndsdual at den alkymiske proces indtræffer, hvor parret indgår det hellige ægteskab, hieros gamos.

I den alkymiske proces er hieros gamos tredje fase, hvor de to foregående faser er mindre behagelige. Her er de beskrevet i tidsskriftet IKON nr. 29:

"Mennesket og menneskets udvikling blev i den gnostisk inspirerede alkymi lagt ind over de tre faser i den alkymiske proces. Den første fase nigredo (den sorte) kom til at stå for lutringen af menneskets sind og udrensningen af alle de syndige sider - under indflydelse af ilden, der symboliserer kærlighed, som derfor nok brænder, men ikke fortærer. Fasen er sort, fordi det er smerteligt, og det kan være svært at se målet. Forude ligger noget ukendt, så kun håbet er tilbage.

I Albedo (den hvide fase) er tingene begyndt at ske. Her udskilles sort og hvidt i modsætninger. Det betyder iflg. den gnostisk inspirerede alkymi, at mennesket begynder at kunne se forskel på godt og ondt. Fasen står dermed for oplysning og indsigt.

I rubedo (den røde fase) rejser det nu lutrede og indsigtfulde menneske sig, som en fugl Fønix af asken. Modsætninger er nu overvundet i hierosgamos, som er et alkymistisk udtryk, der betyder brylluppet mellem månen og solen. Foreningen mellem det menneskelige og det guddommelige er altså indtrådt, mener de gnostisk inspirerede alkymister."

Den sorte fase er hvor mennesket er underlagt egoet, og derfor ikke ser længere end til sin egen næsetip. I den hvide fase er mennesket vågnet op, og har opdaget egoet og mærker dets tilskyndelser og begær og kan vælge at handle på det eller ej. I den røde fase lægges egoet til side som en overfrakke der ikke længere skal bruges og mennesket fremstår lutret og klar til at møde sin åndsdual.

Når en mand og en kvinde indgår i dette himmelske bryllup, er det som at tænde for lyset i et mørkt rum: Hvor end de færdes vil de transformere og opløfte deres omgivelser via den enorme kærlighed de udstråler. De vil have en fælles opgave som de arbejder sammen om. Manden vil på det intuitive plan forholde sig submissivt i hengiven tillid til kvindens skabende evner på det plan. Følelsesmæssigt står han roligt og solidt og giver plads til kvindens hav af følelser. Mentalt og fysisk er rollerne byttet om, hvor det således er manden der er skabende og initiativtager og kvinden der skaber plads og rum.

Johan Tino Frederiksen
www.whitebull.dk
Søndag, 28 Juni 2009 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Johan Tino Frederiksen
Læs mere…

PLADS I MIT HJERTE

Lyset har aldrig i denne tid været så meget rundt om os, vi har som aldrig før haft brug for at blive opladet i LYSETS INFORMATIONER af nye positive og glade tonesvingninger, vi har i en rum tid ligget underdrejet i vores transformations opgraderings input, til at vi mange af os www. Har sendt disillusationer ud i æteren af angst og utryghed uden at vide egentligt hvorfor, vi har nu brug for at samle os og give PLADS I VORES HJERTER, til at sende LYS OG KÆRLIGHED ud til næsten og til os selv, en gruppebevidsthed fyldt med kærlighed og atter kærlighed og lys til at vi kan eliminerer denne afmagt og uklarhed, som langsomt sætter sine spor i vore celler og gør lidt skade på sjæl og legeme.
Hvem har ikke haft det på denne måde, følt sig ensom det sidste stykke tid, du er IKKE alene om at føle dig svigtet og ikke forstået, det er ligesom om der ligger en dyne hen over vores lille planet, som om vi ikke kan komme igennem og give kærlighed til næsten-thi hvor skal vi finde den fra- når vi ikke har overskud til èn selv. Lad os lukke op til ALT det positive vi kan have plads til i vores hjerte og gemme alle de info, billedstrømme af positive og dejlige indtryk og smide alle de negative billedstrømme væk, vi ser i hverdagen og i medierne, som også bliver kopieret i hjernen og lidt efter lidt bliver overtaget af vores følelser, kan man langsomt uden vi bevidst er klar over det- en lille smule ked og trist i hjertet, da vi ustandseligt bliver podet www. Med alle de triste ting. (har lige været i Mexico-Cuba-Jamaica-Thailand-Singapore)
Det er ikke kun blandt os-man mærker det alle vegne.
 
Vi foto kopiere alt hvad vi ser og hører.
 
 : hjertet bliver fyldt af talen.
                                                            
 : hjernen fyldes af de fotoindtryk vi ser.
      
 : følelserne bliver svækket og vi svækkes i nervesystemet.
 
Prøv at inden du sover at "slette" alle de indtryk i hjernen af negative billeder der er lagret inde i hjernen, SLET dem inden du sover og lad dig gennembelyse af alt positivt du kan komme i tanke om, og "hæng fast" i de positive drømme billeder som du kunne tænke dig, dit liv skal blive i fremtiden, drøm dig til alt hvad du ønsker dig her i livet, så vil dine celler automatisk slappe af og blive rolige og du vil vågne med en helt ny energi.
Hver enkelt har hver deres livsdrøm, ønsker og individuelle visualitationer, egentlig kan vi hver især højne os på denne måde, god musik som vi aller mest kan lide, sæt det på og dans og lad dit hjerte følge musikken, så langsomt vil du have plads i dit hjerte og sende lys og har masser af energi og måske vil få alle tiders dag på arbejdet og måske endda, få nye venskaber med dine kollegaer m.m. Plads i dit hjerte til alle de nye ønsker du kan fantasere dig til.
 
KÆRLIGHED og et SMIL, hjælper over sorger og triste ting, men DU er ikke ALENE, lad os sige at alle de triste tanker menneskene sender ud www, som en usynlig energi der flettes sammen med alles tanker www, som flyder imellem os alle her på Jorden, der skal meget LYS og KÆRLIGHED og POSITIVE TANKER, til at eliminere disse emergense energier der evnt. kunne modtages af vores egne tanke strømme, kan der være mennesker som ikke evner at tænke positivt, da kan vi som er opmærksomme, tænke anderledes og lukke af for disse bølger af sekvenser der i en konstant energistrøm "omringer" os på mange forskellige frekvenser, er vi for "åbne" kan de flyde ind i vores hjernesvingninger og forstyrre vores egensvingning, til at vi måske lader os ubevidst ryge ind i denne nedadgående frekvens og vores hjerte rytme bliver forstyrret af en usynlig angst, uden at helt vide hvorfor, efter millioner af alverdens indtryk og tale former, samt hvordan man behandler dyrene og hinanden med krig, tortur osv. Dette sidder fotokopieret i vores indre øje, og følelserne modtager disse sanseindtryk og gør os automatisk i en form for ubalance i nervesystemet.
 
Tænk på igennem mange år, hvor mange sanseindtryk man har "lageret" i hjertet og i hukommelsen, det der dem jeg mener vi kan "slette" som i en computer. Og det gøres men tankens kraft og vores egen bevidsthed som redskab.
 
Tanker er også energi, med substans i.
 
Så hvad vi kan gøre selv, for at give plads i sit hjerte til at vi vågner med et lyst sind og masser af power-energier til at omfavne hele verden have overskud til hvad som helst, det er når man har "slettet" ALT negativt inden du sover om aftenen, eller inden du står op om morgenen.
 
Man kan ALT hvad man vil, the power of the mind, kan flytte bjerge hvis først man virkelig går ind i energien og ligger sig ned og gør det lille stykke arbejde på 30 minutter der skal til for at rense sig selv og belyse sin krop med den universelle styrke vi alle kan række ud efter. Hvert enkelt individ vèd, hvor og hvem de skal række hånden ud til og modtage LYS fra.
 
En masse kærlighed og lykke, vil altid give gode vibrationer og derved vil man modtage på samme frekvenser, man vil lykkedes inden for hvad som helst, send et kæmpe smil til de personer du skal møde, også selvom det er nogle du har et karma med, frygt ikke thi de har det nøjagtig som du har det, det er her modet kommer frem, men har du PLADS i HJERTET til at imødekomme med et lyst sind, vil det altid lykkes for dig-thi ALT hvad man gør igennem hjertet med kærlighed. Kan kun gå godt.
 
At visualisere kan vi snart alle, vi skal blot give os den tid og GØRE det.
 
Starter man dagen med et lyst sind og et rent hjerte har vi plads til nye input uanset hvad der må komme, husk så at om aftenen inden du sover, slet så ALLE de negative ting, send dem ud i universet hvor de dèr bliver elimineret til positive energier, og man kan vågne op, med atter et fredfyldt hjerte fyldt med LYS og masser af energi i resten af kroppen, til igen at have plads for dagens lys etc. I sit hjerte, uden at blive ramt i hjertet og man selv bliver revet med i den nedadgående kurve, som man kan undgå ved at være opmærksom på sig selv inde i sig selv, og få renset ud sammen med dagen og solen der går ned bag horisonten.
 
Hver gang man tænker en negativ tanke, bliver vi ældre før tiden. At smile fra hjertet, gør os glade og man kan overskue selv de triste ting man skal igennem, og det er de episoder vi skal huske at slette igen og igen.
 
Vågne op med lyset og solen og et nyt legeme, og plads i hjertet, som er kroppens motor der lades op i lys og kærlighed, den højeste form for positiv energi.
 
Ulla Runchel
www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

To hvide Ørne, Mijas bjergene foto: U.R. 

Onsdag, 18 Maj 2005 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Ulla Runchel
Læs mere…

Pressemeddelse

Arielle Forlagets 2. udgivelse, "Digte til livet"
Af Arielle Javanna Nielsen er nu på gaden.

Digte til livet
64 sider
Pris 129,95
ISBN 87-91704-01-4

Om digtsamlingen skriver Birgitte Jørgensen
"Digte til livet" af Arielle Javanna Nielsen kunne ikke have fået en mere præcis overskrift. Det er en digtsamling, som fører én igennem et hav af følelser, som vi alle kan relatere til. Følelser som kærlighed, frihed, smerte, forelskelse, taknemmelighed, erkendelse, tårer mm. Denne digtsamling er tydeligvis skrevet fra hjertet og giver undervejs og efterfølgende en masse stof til eftertanke.

Arielle Forlaget
V/Arielle Javanna Nielsen
Vimtrupvej 3
6630 Rødding
Tlf.:74855198
www.arielleforlaget.frac.dk
www.nielsen-universal.dk

Fredag, 23 September 2005 02:00
Publiceret i Selvudvikling
Skrevet af Arielle Javanna Nielsen
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer