Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Viser emneter efter tag: livsanskuelse
Tirsdag, 03 Marts 2015 12:33

Karma, hvad er det?

Karma, hvad er det?
 
Mange gange bliver vi, som mennesker, forvirrede. Nogle gange er det som om, at der er ti ting i vejen på én gang og vi føler ikke, at vi kan få hoved og hale i noget af det, vi oplever i vores hverdag. Vi vil gerne ændre vores verden, men vi ved ikke hvad det er, vi skal ændre, kun at ”noget” skal ændres.  Og så tager vi fat i det overfladiske og ændrer på det ydre. Vi får måske en ny kæreste, vi flytter til et nyt sted, vi prøver en ny strategi for at blive hørt, eller vi får et nyt job. Alt sammen for at opdage, at vi stadig har samme problem. Kæresten bliver hurtig kedelig, huset roder, ingen lytter. Jobbet har samme kedelige indhold og lederen kan ikke forstå dig… Vi har altså ikke fået løst problemet, men kører i ring. Oplever de samme problemstillinger, blot med nye mennesker. Og det vi gør, svarer til at komme læbestift på badeværelses-spejlet og ikke kunne forstå, at vi ikke har noget på munden, når vi kigger i lommespejlet. Vi prøver at ændre på ydre omstændigheder i stedet for at ændre på indre omstændigheder i os selv.
 
Men der er heldigvis hjælp at hente i den åndelig verden. En af universets 7 grundprincipper er Karma, også kaldet loven om aktion og reaktion. Når du træffer et valg, så får du de konsekvenser, der svarer til det valg du har truffet, og konsekvenserne viser sig overalt i din hverdag. På den måde er alle mennesker født lige, for vi har alle 24 timer i døgnet, som vi har til rådighed. Om vi bruger dem foran fjernsynet, i-pad’en, computeren, eller om vi bruger dem til at udføre noget godt i verden, er ligegyldigt for karmaloven. Om vi bruger de 24 timer konstruktivt eller destruktivt er ligegyldigt for den skabende kraft (man dør bare hurtigere hvis man er destruktiv). Og det er så et spørgsmål om hvad vi vil bruge vores liv på. Det er det, der kaldes det frie valg. Vi er alle underlagt karmaloven, og den har intet at gøre med om man er ”et godt eller dårligt menneske”, da al fordømmelse er et menneskeskabt begreb. Karmaloven betyder blot, at det du sår på dit livs mark, er det du høster i livet. Og det betyder noget direkte, hvad det er for nogle bevidste valg du træffer i livet, og hvor meget du tager ansvar for dit eget liv.
Ikke for andres liv, men for dit eget livs vedkommende.
 
Lad mig komme med et godt eksempel. Vi har en rar gammel mand, som hele livet har været der for andre. Han har sat alt til side hver gang andre har brug for hjælp. Umiddelbart lyder han som en ”god” mand, men universet ser ham ikke som god. Han har nemlig ikke opfyldt det formål han selv havde i livet, men har tilsidesat sig selv, for at kunne tilfredsstille andre. Denne mand kan ikke forstå hvorfor han hele tiden møder mange mennesker, der udnytter ham og måske endda snyder ham. Han er jo så flink og gør altid alt det gode han kan komme i tanke om. Hvorfor er der så nogle, der ikke er gode mod ham?
Svaret skal findes i det valg han foretager karmisk. Han fortæller hele tiden universet, at andre mennesker er mere værd, end han er. Og det er hans sjæl naturligvis uenig i, så derfor får han hele tiden valget om at vælge sig selv frem for andre, at vælge den formålsfyldte vej for ham. Netop for at han kan ændre sin egen karma og dermed en positiv retning for sin sjæl.
 
Karmaloven er lige så præcis som tyngdeloven. Den er ens for alle. Der er ikke nogen tilfældigheder, kun momentum. Og vi er selv herre over hvad og hvordan vi tænker, og føler og hvilke handlinger vi vælger at udføre. Men det kræver udvikling og udvidelse af vores bevidsthed at træffe nye valg i vores liv.
 
Der findes faktisk forskellige former for karma. I den sammenhæng er det vigtigt at huske at karma faktisk også flytter med fra liv til liv. Så selvom du ikke er bevidst om det, kan grundårsagen til en karmisk påvirkning godt ligge flere liv tilbage. Det gælder bl. a. forskellige fobier som vandskræk og højdeskræk, men kan også være sådan noget som at stå offentligt frem med sine evner ( vi er mange der er blevet brændt på bålet eller latterliggjort for vores evner i andre liv). Det kan også gælde eder og forbandelser samt løfter vi har aflagt som gældende ”til evig tid”. Evig troskab, fattigdomsløfter, healingsløfter, ægteskabsløfter osv. Alt sammen noget der hæmmer os i vores nuværende liv, og som vi ikke kan huske, men som sjælen husker og som betyder at vi handler og vælger som vi gør. At vi ikke kan huske hvad der er sket i tidligere liv, fritager os nemlig på ingen måde for ansvaret for vores eget liv. Der findes 2 slags personlig karma. Optjent og aftjent karma. Eller man kan kalde det retfærdig og uretfærdig karma og de kan begge være fra dette liv eller fra tidligere liv. Derudover findes også genetisk karma, altså karma man har arvet fra sin slægt, og sagt ja til at arbejde med, inden man inkarnerede. Man skulle tro, at den aftjente karma ikke længere var aktuel, men det er den nogle gange og specielt ses det ofte, når valget og årsagen ligger i et andet liv. Det er den aftjente karma (hvor vi er begyndt at træffe nye valg, men stadig har hukommelsen om fortidens følgevirkninger) der gør, at vi føler at vi går i ring og historien gentager sig hele tiden.
 
Der er også karma der stammer fra fællesbevidstheden på Jorden. F. eks tilsvining af naturen, afbrænding af regnskoven, atomsprængninger, genmanipulation af planter og dyr, krige osv. Det er noget vi alle har et fælles ansvar for at løse og dermed får karma på. Lige som vi har et fælles ansvar for at stoppe forbrydelser mod menneskeheden (folkemord o.a.) Det kan godt være at du ikke personligt kan stoppe en krig i Irak (det var irakernes ansvar indtil resten af verden blandede sig), men du kan være bevidst og give din stemme til kende. Uanset hvilken holdning du har, så er den universelle lov indrettet sådan, at du ikke må træffe valg på andres vegne, eller gøre noget som kan skade andres frie valg for deres liv. Men du må vælge for dig selv. Og hvis du vælger ikke at vælge, så har du tilladt at andre bruger dig som deres legetøj for at styrke deres egen agenda.
 
Den kollektive bevidstheds karma, skal ændres sammen med andre mennesker i det man kalder fællesskaber. Og det gøres bedst ved at fokusere på det ønskede og ikke det uønskede. Man kan sige et fællesskab der fokuserer på gode formål i stedet for at gå i kamp og krig mod det uønskede.
 
Den personlige karma og den genetiske karma, er man nødt til at arbejde med personligt. Og det betyder i sin enkelthed, at du er nødt til at træffe nogle nye valg i dit liv, hvis du vil have et andet resultat end det du har lige nu. Og det kan godt være noget af en jungle at finde ud af, hvor man skal starte med at træffe nye valg. At træffe et nyt valg, betyder at gøre noget andet, end man plejer at gøre. Ikke at tænke noget andet og ikke at føle noget andet, men at foretage nogle konkrete handlinger anderledes. Det betyder, at der er vaner og mønstre der skal laves om. Det betyder at man skal se nogle problemstillinger i et nyt og større perspektiv. Lad mig komme med endnu et eksempel;
En kvinde, som har stor indsigt i spirituelle emner, kan ikke forstå at hun aldrig har fået nogen løn af universet for al den fred hun spreder ud, under sin daglige meditation. Så hun har lært, at hvis man vil have flere penge, så skal man tænke positivt. Hun er så god som dagen er lang, og hun fordømmer ingen. Hun kan se, at alt eksisterer med et formål … men hun er efterhånden blevet meget fattig af at sidde og meditere. Hun kan ikke forstå at Gud og universet ikke belønner hende, så hun beslutter sig for at meditere noget mere, for det må jo virke….
Hun har ikke forstået karmaloven… Når hun sender positive tanker ud, så høster hun blot flere positive tanker, og det er selvfølgelig meget godt, men hun har ikke forstået, at livet her på jorden handler om at leve livet FYSISK, og du kan ikke spise positive tanker. I et andet liv har hun aflagt et fattigdomsløfte, der gælder til evig tid, og dette er også med til at blokere hendes finanser. Faktisk prøver hun også at leve i overensstemmelse med nogle andre love, end dem der gælder her på jorden. Husk på, at hun fra et højere perspektiv har valgt at inkarnere for at få en FYSISK oplevelse og erfaring. Ved kun at bruge sit liv på meditation og gode tanker, påvirker hun kroppen negativt, når hun ikke opfylder dens behov og dermed påvirker hun også sin sjæls formål i dette liv, i en negativ retning.
Så selv om det ser godt ud og lyder godt, så har det en direkte negativ konsekvens for den gode kvinde i forhold til karmaloven. Og det er fordi hun i sine meditationer ikke opnår større bevidsthed om sig selv, da der ikke nødvendigvis er læring i at sidde og meditere dagen lang og tænke positivt uden at følge det op med fysiske handlinger.
 
Heldigvis er der hjælp at hente, hvis du ikke selv kan se hvilke valg du træffer, der påvirker dig negativt eller har en negativ konsekvens, i forhold til det du ønsker at opnå i livet. Jeg kalder det en Karma-analyse og det er en reading af en times varighed, der hjælper dig med at foretage nye valg, så du kan ændre på dit liv.
 
En af mine evner er, at jeg er utrolig struktureret og praktisk, når det kommer til den åndelige verden. Med al den viden der er tilgængelig, er det af afgørende betydning at kunne bruge sine clairvoyante evner på en måde, der direkte kan anvendes i vores daglige liv. Jeg har den evne at kunne se meget dybt i folk og derfor kan jeg sætte ord på, strukturere, forklare, analysere og give mening til de sammenhænge der er i dit liv, og selvfølgelig også dem, som du ikke selv kan se. Jeg læser om din sjæl i Akashic Records, hvor alle optegnelser om dig, til alle tider står. Jeg har specialiseret mig i de forhold, der gør dig til den sjæl du er, og hvad der gør dig til den person du er i dette liv. Sjælen er evig, men bruger forskellige udtryk (forskellige personligheder og gener og kroppe) i hver inkarnation den vælger. På denne måde har sjælen mange forskellige udviklingsmuligheder. Jeg har valgt primært at beskæftige mig med de ting der har betydning for dig i dette liv. Det trækker nogle gange karmatråde tilbage til andre liv og disse cleares hvis de skal det, eller du får at vide, hvordan du kan ændre din egen karma, ved at træffe nogle nye valg her og nu.
 
Bestil en karmisk analyse allerede i dag. Du sparer 300 kr. på karmiske analyser i hele marts måned 2015 (introduktionsprisen er 1500 kr.)
 
Jeg er Viviane Divine. Clairvoyant livsanalytiker. (Kontakt: www.divinesoul.dk eller 61276622)
Publiceret i Spirituelt
Fredag, 10 Maj 2013 17:54

SPIRITISME

Spiritisme

   
   
 
 "Søger du lykken - så studer spiritismen og du vil finde den"   
    af Victor Hugo
 
Spiritisme er en tankegang og en livsfilosofi. Man kan sagtens have andre religiøse overbevisninger og samtidig være spiritist.  
 
Foreningen Spiritist er en spiritistforening anno 2013, som er flyttet fra den kristne tilgang, som spiritismen tidligere lænede sig op ad. Det betyder ikke, at andres religion og overbevisninger om en 'Gud' ikke er velkomne. Vi åbner som forening op for alle religioner og vi ved, at vi som mennesker hele tiden lærer fra hinanden i vores udvekslinger af overbevisninger og gode samtaler.
 
Spiritismen stiller de store spørgsmål til liv og død. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen efter den fysiske død?
 
Spiritister tror på, at der eksisterer liv efter den fysiske død, og at det er muligt at kommunikere med afdøde sjæle.
Spiritismen benyttet seancer og medier med særlige evner for åndelig inter-ageren som kommunikationsrum og talerør for den åndelige verden. Her er et fysisk medium, trancemedium eller et  materialisationsmedium kanal og kraft for åndelig kommunikation og manifestation. 
Under de rette omstændigheder i seancerummet, er det muligt at kommunikere med afdøde sjæle. Et møde med den åndelige verden, som altid foregår med stor kærlighed, kan være øjenåbnende og helende for folk, som savner deres afdøde kære. 
 
Spiristister, fysiske medier og videnskabsmænd har gennem historien forsøgt at få sandheden frem om livet efter døden og åndeverdenen. Det er der kommet mange store værker ud af. Men spiritismen betragtes stadig af mange som en selskabsleg fra 1930'erne. Spiritismen er meget mere end borddans og bankelyde. Det handler om at få sandheden omkring vores eksistens her på jorden og livet efter døden frem i lyset. Information er healing.
 
Foreningen Spiritist bygger på følgende:
  • Livet ophører ikke efter den fysiske jordiske død
  • Der findes en åndeverden, som det er muligt at kommunikere med
  • Karma er en universel lov om årsag og virkning, hvor positive tanker og handlinger belønnes/ løftes i sjælsudviklingen
  • Reinkarnation handler om sjælens genfødsel på jorden
  • Mennesket og sjælen er i stadig udvikling - både på jorden og i efterlivet
  • Der findes ikke 'onde, lavastrale' ånder. Det er mennesket selv, der kan have lavere eller højere negative vibrerende tanker og udføre handlinger, som er onde. Mennesket er i stand til at bilde sig ting ind og manifestere uhensigtsmæssige fænomener via frygt. Sjæle er udviklede på forskellige niveauer og kan vise sig og kommunikere på en måde, som mennesket tolker og misforstår som 'ondt' - en projektion udsprunget igen fra frygt og falsk overbevising.

Spiritisme og foreningen Spiritist’s forståelse af Spiritismen:

Spiritisme er en måde at anskue verden på. Det er en filosofisk retning, der handler om menneskets og åndens spirituelle udvikling på såvel jordisk som åndeligt plan. Spiritismen handler også om menneskets fri vilje under et moralsk ansvar uden dommedag, undergang og syndsforladelse. Foreningen Spiritist er inspireret af spritismen som en filosofisk retning, der handler om menneskets åndelige og personlige udvikling. Den spiritistiske filosofi tager udgangspunkt i, at sjælen efter den fysiske, jordiske død lever videre i en anden dimension, hvor der ingen død findes.

 

Sjælen er på en udviklingsrejse 

Spiritist's overbevisning er, at mennesket, som består af sjæl og ånd, er på en udviklingsrejse på den fysiske jord. Selv efter den jordiske død fortsætter sjælen med at udvikle sig. Da mennesket er sjæl, er det derfor muligt at få adgang til indsigt i den sjælsverden, som vi alle er forbundet med. Sjælen har ingen begrænsninger. 

 

Gentagne liv

Al eksistens er i forandring og i bevægelse - dermed også sjælen. Spiritismen forklarer dette med et lån fra de orientalskse religioner - reinkarnationslæren, hvor sjælen har mulighed for at inkarnere på jorden flere gange for at videreudvikle sig og lære. I denne forståelse er karma et begreb, der handler om årsag og virkning i moralsk og etisk forstand. Det du sender ud, får du tilbage.

Gentagne liv har altid været til debat indenfor bevægelsen spiritisme - spiritualisme og er til stadighed en holdningssag og overbevisning, som afspejles af den enkeltes kultur, baggrund, religion og personlig forståelse af egen sandhed. 

 

En sammensmeltning af fortid og nutid
 
Ordet ’spiritist’ betyder ’ånd’, og tanken bag spiritismen har altid været universel. Som en nutidig forening ønsker Spiritist at trække på såvel historiske, nutudige og erfaringer fra mentalt og fysisk medieskab. 
 

Ingen død - ingen frygt 

Frygt og angst har altid være fremmedord i spiritismens lære. Spiritismen taler om fornuft, fremskridt, kærlighed og optimisme. Foreningen Spiritist tager, som tidligere spiritistforeninger, også afstand til den dogmatiske indflydelse og overbevisning fra religioner, der prædiker om frygt, dommedag, synd, helvede og pinsler. Angsten for at dø er stadig en realitet i vores samfund og kultur. Spiritismen taler om fortsat liv efter døden og derfor ingen frygt.

 

Nutidig spiritisme....

Da spiritismen havde sin blomstringstid fra midten af 1800'tallet til 1930'erne i Danmark var spiritismen hægtet sammen med kristendom. I kulturel og samfundsmæssig forstand har religion ikke den samme magt over mennesket som for 100 år siden. Spiritismen i dag hægter sig ikke op på Kristendommen og Gud. Mennesker i dag som lever i Skandinavien, er ikke troende som i den tidligere spiritisme. Begrebet 'Gud' er i dag en individuel tro. Ved nutidig forståes en aktiv, åben tilgang i forståelsen af egen sandhed. Man kan være Buddist, kristen eller ingenting og samtidig være spiritist i troen på et fortsat liv efter døden.

 

.... og troen

En *undersøgelse af danskernes tro på Gud, et liv efter døden, (arve)synden, helvede og paradiset viser, at selv om 82 pct. af danskerne var medlemmer af folkekirken i 2008, var det ikke 82 pct., som troede på Gud, efterliv, synd, helvede eller Paradis. Den mest populære kristne trosforestilling var Gud, som 64 pct. af danskerne tror på. Det betød omvendt, at 33 pct. af folkekirkens medlemmer ikke troede på Gud. Et liv efter døden troede 36 pct. på. 

 

Tidligere - Den spiritistisk forståelse:

Spiritismen har altid søgt løsninger på tidstypiske problemer – konflikten mellem religion og videnskab er udtalt hos spiritisterne gennem tiderne. Tidligere var spiritismen knyttet til kristendommens 'gudebillede', som karateriseres ved en evig uforanderlig kærlighed, godhed og retfærdighed. Opblomstringen af Spiritismen i slutninen af 1890'erne var affødt af den religiøse krise, som videnskabens fremskridt stillede kirken i. Spiritismen kom ind som modsvar, da spiritister i alle tider som i dag mener at det kan bevises, at der er et liv efter døden. 

Denne forståelse er blevet illusteret med en trekant, hvor religion, videnskab og filosofi mødes. Den ser foreningen som forældet, da vi lever i en tid, hvor mennesket i større grad har flyttet sig fra religiøse overbevisninger.

Illustration af tidligere Spiritismes overbevisninger:  

 

Tidligere spiritistisk forståelse

 

I dag: Den spiritistiske cirkel - filosofi, videnskab, oplysning og spirituel og åndelig udvikling.

Spiritist’s forståelse af spiritisme i 2013 kan illustreres med en cirkel, hvor filosofi, videnskab, oplysning og spirituel og åndelig udvikling er en del af helheden. 

 

Spiritist cirkel                     

 
Spiritist bygger ikke på religion, men på forståelsen af en skabende kraft i universet, som også er en del af hvert menneske. Vi respekterer religiøse overbevisninger og hægter ikke spiritismen op på eén gud/ tro.
 
Vi er spirituelle væsner, som har en jordisk oplevelse -  vi er ikke jordiske væsner, som har en spirituel oplevelse! Mennesket i dag ønsker debat og udvikling. Vi ønsker at udvikle os såvel personligt som spirituelt. 
 
Vi ønsker i denne forening (Foreningen Spiritist på Amager) at kunne oplyse og informere det søgende menneske via foredrag, møder og workshops, hvor netop den personlige og spirituelle udvikling er i fokus. 
 
Den moderne spiritismes fødsel:
Den tidlige spiritisme menes at kunne føres tilbage til det svenske, fysiske medium Emanuel Swedenborg (1688-1772), der kommunikerede med både ånder og engle hinsides det jordiske plan. Som videnskabsmand og filosof dedikerede han sig på fuldtid til tolkning af biblens lære og åndelig kontakt. De fleste forbinder dog spiritismens oprindelse med søstrene Fox i Hydesville, New York i 1890’erne, der kommunikerede med en intelligens (ånd) via bankelyde. Bankelydene i huset i Hydesville afstedkom en masse udforskning og undersøgelser af søstrenes mediumistiske evner. Det blev starten og fødslen på dagens spiritisme. 

I samme periode, som Fox søsterene påvirkede spiritismens/spiritualismens opblomstring, udkom de spiritistiske bøger ”The philosophy of spiritual intercourse” af Andrew Jackson Davis og i Frankrig ”The spirit’s book” 1857 af Allan Kardec. Denne bog af en samling på fem siges at have formet den moderne spiritisme. Allan Kardec dannede grundlag for ideologien og bevægelsen bag spiritismen. 

 

Spiritismen har altid eksisteret:

Spiritismen startede dog ikke med hændelserne i Hydesville og de spiritistiske værker. Den spiritistiske forståelse af sjælens evige eksistens i en åndeverden har altid eksisteret, men den har taget nogle drejninger gennem historien, som har ledt til nyfortolkninger ud fra aktuelle samfundsperspektiver. Oprindelige kulturer rundt om i verden har altid vidnet om åndelig kommunikation, materialiseringer og fysiske fænomener.
 
Foreningen Spiritist ønsker at bringe sandheden frem i lyset:
I dag er begreber som sensitivitet, intuition, clairvoyante og psykiske evner hverdagstale. Det spirtuelt søgende menneske anno 2013 ønsker at få bedre kontakt til egne særligt sensitive evner. Derfor ser vi i stigende grad uddannelser, kurser og workshops inden for spirituelle og åndelige emner. Der stilles i større grad spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvad er meningen med MIT liv? Hvad sker der, når jeg dør? Disse spørgsmål om sandheden og forståelsen af meningen med liv og død vil Spiritist tage op og arbejde videre med. Dette vil ske sammen med medlemmerne af foreningen og mennesker som ønsker at bidrage med deres visdom og bud på deres indre sandhed. Vi lærer hele livet og vi i foreningen ønsker at give vores indsigter og tanker videre til det søgende spirituelle menneske. 
 
Spiritismen bygger bro med videnskaben og omvendt:
Spiritismen bygger på, at det er muligt at opnå kontakt med afdøde. Formålet er at opnå visdom fra en højerestående verden og derved fremme individets åndelige udvikling og fornuft. Dette har kendetegnet spiritismen igennem seancer med åndelige og fysiske materialisationer og direkte kontakt med afdøde. Videnskaben har været inviteret med og er til stadighed en vigtig del af seancernes hos visse medier i dag.
 

Videnskaben som observatør:

Spiritister har i alle år ment, at videnskab og religion kan forenes. Det lykkedes i seancerummene gentagne gange med dygtige medier og forskere - og lykkes stadig. Videnskabsmænd som observatører i spiritistiske kredse har gennem årene frembragt overbevisende beviser på liv efter døden. Historien vidner om, at videnskabsmænd der studerede fænomener i seancerummet blev spiritister på grund af de mange beviser fra åndeverdenen (Fænomener fx: apports, mate-rialisationer og dematerisationer af ånder i ektoplasma eller energi, rodteori, EVPs, m.v.). Spirist som filosofisk retning ønsker at invitere videnskaben inden for. Vi skal være nysgerrige, åbne men kritiske, stille spørgsmål og undersøge og ikke blindt tro som med religion. Dog viser histoerien, at det er vanskeligt at forske i fænomener med en skeptisk videnskabelig holdning.
 
*Værdiundersøgelse af danskernes tro af Peter Lüchau er ph.d. og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet.
 
Spiritisme handler også om at lære for derved at udvikle sig. 
 
Derfor: - Lev lærerigt!
 
af Annette Hørning
www.spiritist.dk
 
Publiceret i Livsanskuelse
Fredag, 08 Marts 2013 13:23

Hvad nu med fakta?

Hvordan ligger landet med hensyn til fakta, når vi snakker spiritualitet, healing, livsopfattelse osv? Skal vi have fakta at holde os til? Hvis det udelukkende er tro, er det så religiøsitet? Og er det så ikke bare noget der foregår i vores fantasi? Og hvad med visualisering - er det ikke bare en livlig fantasi?
 
Hmm tja jeg ser sådan her på det: hvis det føles / mærkes rigtigt for dig – ja så ER det rigtigt!
 
Jamen, jamen, jamen det bliver det jo ikke rigtigt rigtigt af!! JO for dig! Og er det så vigtigt, hvad andre synes om det? Er det ikke irrelevant hvordan andre ser på livet, på healing, på spiritualitet?
 
Det er min helt ærlige mening! At andres mening ikke er vigtig, for hvad jeg mærker.
 
MEN det er selvfølgelig andres meninger og udtalelser, der kan være med til at udvikle mig, med til at udvide min horisont, med til at skabe ny forståelse for andre – og for mig selv!
 
Med dette siger jeg jo også, at din fornemste og første opgave helt klart er at finde frem til, hvem du er, hvor du er, hvordan du er! UDEN skelen til andre – kun mærke i dig!
 
I hjerterumshealing er et af målene at lære sig selv at kende. Jeg har været med til at afsløre utallige klienters indre – uden påvirkning udefra. Det er utroligt smukt at være med mens et andet menneskes indre smukke folder sig ud. Jeg er dybt taknemmelig hver gang!
 
Så mit råd til dig, der synes det er svært at argumentere for din overbevisning og dine følelser, er; lad vær! Du skal ikke redde dem – selvom vi rigtigt gerne vil, så er det min erfaring, at dem der gerne vil vide mere, de spørger med åbent hjerte – resten har ikke lyst til at høre mere. Og jeg har ikke brug for at overbevise nogen, jeg er selv overbevist, og det er nok.
Jeg har i mange år forsøgt at overbevise mange, fordi jeg synes, det er så fantastisk, men det duer ikke. Vi skal være klar før vi kan lytte. Og vi skal være samme sted for at synes det samme er fantastisk – og vi er alle unikke og heldigvis for det!
 
Mange kærlige hilsner
Sana Sofia
Publiceret i Spirituelt

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer