Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Viser emneter efter tag: natur
Onsdag, 20 September 2017 19:10

Naturens spirituelle liv

 

Uddrag fra e-bogen "Naturånder og kraftsteder"

 

Det sensitive menneske i naturen

Sensitivitet er forstærkede sanser, både de velkendte 5 fysiske, men i høj grad også de psykiske sanser.

Et sensitivt menneske oplever verden som levende.

Det sensitive menneske sanser den fysiske omverdens åndelige liv.

Naturen åbner dørene til den spirituelle verden, for det sensitive menneske der møder dette fysisk, psykisk og åndeligt.

Det rent fysiske aspekt er åbenlyst: bevægelse.

Vi går ad skovstien med vores ben og vi svinger armene i takt med skridtene.

Skovluften trækker vi ned i vores lunger og duften pirrer vores lugtesans.

Blodet suser rundt i kroppen og leverer energi til musklerne, som lever af at blive brugt.

Det er balsam for kroppen. at blive brugt og stimuleret.

Sindet med dertilhørende sjæl, styrkes også i naturen. Sanseindtrykkene fra naturen er beroligende bla. på grund af farverne.

Farver som mennesket ikke kan genskabe, farver i harmoni med hinanden og farver som skifter i de mest utænkelige nuancer alt efter årstiden.

Farver på dyr og planter skifter i takt med den cyklus selve livet drejer om.

Duftene i naturen stimulerer hjernedelen for overlevelse. Hvordan lugter det? Kan det spises?

Duftene fører os tilbage til barndommens oplevelser og duftene fortæller hvad vi færdes i.

Høresansen oplever lyde kun det naturlige kan frembringe.

Fuglene taler sjælens sprog og vinden i træernes blade fortæller om tider der var engang.

Alt i balance, alt i harmoni, vi bevæger os blandt jordens grundlæggende elementer.

Sol og vind mærker vi i ansigtet. Vi føler at kroppen lever og glædes ved en mild brise.

Årsagen til alt liv, jordens grundelementer, åbner vores sanser.

Sanserne er den direkte vej til sjælen og sjælen elsker harmoni

Det sensitive menneske har vækket de sanser der opfatter mere end hvad øjet ser og ørene hører. Det sensitive menneske kan med lukkede øjne se naturens liv. Det sensitive menneske kan uden ord og tale, kommunikere med naturens ånder.

Det der gør naturen med alle dens elementer så storslået smuk og skaber harmoniens cyklus, er åndeligt liv, bevidste og ubevidste naturånder, som er ligeså virkelige som du og jeg.

Det ved det sensitive menneske.

 

Naturens spirituelle liv

Alt er energi i mere eller mindre fast form og stof. Naturen er grundelementernes energi. Når disse opfattes af et sensitivt menneske kan de ses eller fornemmes som:

Rene naturenergier

Væsner med form

Væsner med form og bevidsthed

Formløse væsner med bevidsthed

Særligt højtudviklet bevidstheder med og uden form


Formen de sanses som, er ofte kulturelt bestemt samt præget af beskuerens baggrund og tilgang. Det gør ikke de åndelige energier mindre virkelige, blot gør det oplevelsen og kontakten fattelig. Kommunikationen er ofte telepatisk og med ord, sætninger og symboler der ligger langt fra vores rationelle hjerne. Samtalerne med naturens bevidstheder er ofte spontane og tager ofte en uventet drejning. Kontakten og samtalerne med højt udviklede naturånder vil altid efterlade indsigt, klarhed, eftertænksomhed og tilfredshed. Samværet med lysverdener og Elementalere vil have en healende effekt og lysne sind og tanker.

Een side af sagen er, hvad det sensitive menneske modtager og opfatter i naturen, en anden og langt vigtigere side er hvad den sensitive (og alle andre) sender ud til naturen. Hvad giver vi af tanker, følelser og sindsstemninger?  Hvad er den bagvedliggende tanke med vores ophold i naturen? Hvad tror, tænker og føler vi om og for naturen? Det er vigtigt at gøre sig det klart, da naturen fra naturens side er hypersensitiv og ved lige nøjagtig hvad du indeholder og hvad du sender ud. Ja, ikke alene ved naturens ånder hvad du indeholder, men de bliver også påvirket af det.

Naturens åndeliv har sit ophav i kærligheden. Ren ubetinget kærlighed. Vil du møde naturens åndeliv, sensitiv eller ej, må du være kærlighed. Kærlighed i tankerne, kærlighed i bevægelserne, kærlighed i hjertet. Nøglen til naturens healing, indsigt og guddommelige åndeverden, er kærlighed.

Mød naturen med kærlighed og et guddommeligt samarbejde vil åbenbares.

Naturånder kan lide når deres arbejde bliver beundret og rost. Overvejende er det ikke af egocentrerede grunde, men snarer af kærlighed til det konkrete stykke natur. Hvem kan ikke lide at deres børn bliver rost? Hvem kan ikke lide deres børn blive værdsat og beundret? Naturånderne vil naturen det bedste og ser, at hvis menneskene også vil naturen det bedste, af kærlighed til alt levende, så stråler lyset. Lyset i naturen og lyset i mennesket.

Bevidsthed og udvikling

Kontakten med naturens bevidste ånder, kræver stilhed. Indre stilhed. Når den indre stilhed indfinder sig, er det et ubevidst udtryk for ydmyghed. Når menneskets skurrende energier bliver stille og sindet accepterer tankernes tomhed, er vi åbne for hvad vi er. Når erkendelsen af altings enhed indfinder sig, vil mennesket i os blive stille og ydmygheden opstår. Naturånderne besidder en stærk evne til at genkende mennesker hvor enhedsfølelsen er vækket og for mange naturånder er det en del af deres opgave at formidle/vække enhedserkendelsen til det enkelte menneske.

Det sensitive menneske der opholder sig i naturen, vil på et tidspunkt ane de forskellige udviklings og bevidsthedsniveauer der eksisterer blandt naturånder. Lysverdener af ren naturenergi kan skelnes fra naturånder med bevidsthed og personlighed, som igen kan skelnes fra højt udviklet naturbevidstheder på, hvad jeg vil kalde, mesterplan. Alle har de hver deres opgaver og unikke bidrag til helheden. Når det sensitive menneske har tilbragt en vis mængde tid sammen med naturånderne, bliver det klart at naturåndernes udviklingsvej løber parallelt med menneskenes udviklingsvej. Enkelt sagt, er det et spørgsmål om bevidsthed. Hvor er det enkelte menneske i sin bevidsthed og hvor er den enkelte naturånd i sin bevidsthed. Hvilken samlet bevidsthed har en befolkning i et land og hvilken bevidsthed har et konkret samfund af naturånder. Alle er vi på hver vores bevidsthedsplan og sådan er det også blandt naturånder. Vi arbejder alle for lyset, bevidst eller ubevidst, direkte eller indirekte. Alt hvad mennesket er, afspejles i naturen. Alle spørgsmål mennesket måtte have kan besvares af og i naturen. For hvert menneskeplan er der et tilsvarende åndeligt plan i naturen. Naturen er den direkte vej til erkendelsen af altings enhed.

 

Publiceret i Spirituelt
Fredag, 17 August 2012 16:34

Vælg din sande natur

Onsdag, 27 Juni 2012 12:15

Retreat - for krop og sjæl

 
 
Forår og sommer er over os og hvad er mere oplagt end at nyde naturen og forkæle sjæl og krop?
 
Den lunefulde danske sommer er der ingen grundt til at rejse fra hvis det er ro, indre fred og selvudvikling der er feriens mål.
Aktive oplevelser i naturen og fordybelse i livets store spørgsmål kan kombineres på en Retreat.
 
Følgende artikel er uddrag fra bogen  "Naturånder og Kraftsteder", der bla. behandler emnet Retreat
 
 
 
Hvad er Retreat?
 
 I ordets bogstavelige forstand betyder det "tilbagetrækning".
Tilbagetrækning fra hverdagens mange gøremål og strøm af informationer. Et pusterum fra stress og jag. Et helle for tankerne og følelserne, med plads til refleksion.  En retræte til stilhed og indsigt.
Men det er meget mere end det…
Det er ikke nødvendigt at søge til Himalayas top eller finde en øde ø for at opleve retræte. Et godt udgangspunkt, er et natursted med rolige omgivelser.  Det kan være en skov eller en større park. Det kan være ved kysten eller i et sommerhusområde.  Det vigtigste er at vi kommer væk fra de vante omgivelser og ud hvor luften er ren. Væk fra fjernsyn, telefoner, nyheder, stress, larm og forurening.
 Når jeg nævner naturen som sted for retreat, og ikke storbyen, er fordi tanker og blik skal kunne vandre frit.  Det gør de optimalt i naturen hvor vidderne typisk er større så blikket kan vandre og tankerne ikke bliver bremset af forstyrrende elementer. Naturens harmoni er balsam for sjæl og sind.
Det er muligt at afholde retreats i en gruppe og også i bymiljø, her vil dog fokusere på naturretræter for enkeltpersoner.
 
Hvad laver man på en retreat? Og hvorfor?
 
Formålet med tilbagetrækningen er indre harmoni. Det opnås i harmoniske rammer med harmoniske stimuli. Sådanne rammer og stimuli findes i naturen.  Derfor er det vigtigt at retreaten indeholder lige nøjagtig det den pågældende har behov for. Det er ikke vigtigt at lægge en plan eller nedfælde et aktivitetsskema på en retreat. Snarer tværtimod. Tiden skal ophæves og mulighederne stå åbne. Man må gerne være forberedt og medtage bøger og skriveredskaber. Også gerne guidede meditationer på mp3 eller cd’er kan være nyttige at medbringe. Kunsten er ikke at lægge sig fast på at man nu skal det, og det igennem. Lad mulighederne stå åbne og se hvad der sker. Mærk efter når du er på retreaten, om du føler for at være aktiv eller slappe af i krop og sind.
Har man en hverdag i et hektisk miljø eller med krævende arbejdsopgaver kan stilhed, afslapning og lettere gåture i naturen måske være behovet. Er arbejdsdagen derimod stillestående og uden de store udfordringer kan en retreat med fordybelse i bøger om åndelig udvikling suppleret med krævende vandreture, lige være sagen. En retreat er en god lejlighed til at skrive dagbog om tanker og følelser og lade drømmene få frit spil. Mange retreats indeholder meditation og vandreture i naturen. Ja, vandreturen er i sig selv, meditativ. Sluk telefonen og tænd sanserne. Nogle bruger en retreat til at fordybe sig i komplicerede religiøse tekster og andre bruger en retreat til at indånde alt hvad der findes af dufte i naturen. Uden ord. Uden tanke.
Fælles for mange retreats er oplevelsen af afstresning og genopladning. Stilheden og selskabet med en selv medfører større selvindsigt og udvikling på de indre planer. Den friske luft og naturens lyde med fuglefløjt og bølgeskvulp er healende for krop og sind. En retreat er noget så simpelt som 2 dage i sommerhus, alene, uden at lave noget som helst.
 
Hvor sover og spiser man på retreat?
 
Logiet til et par dages retreat kan være telt eller skovens opstillede shelters til samme formål, hvis vejret tillader det. Selvfølgelig kan al slags vejr bruges, dog kræver vådt og blæsende eller vintervejr mere forberedelse, særligt hvis harmonien skal være i højsædet. Mad bliver lavet over bål eller medbragt primus. På en retreat må vi gerne mærke de helt basale livsnødvendigheder, som vi ofte tager for givet til hverdag, og værdien af disse.
Det er også muligt at låne eller leje et sommerhus eller måske en ødegård i Sverige kunne være interessant. En retreat i sommerhus eller anden bolig vil højne bekvemmeligheden og dermed give mere plads til konkret selvudviklingsarbejde og meditationer med et bestemt tema. En af mine egne retreats foregik i Sydportugal med megen vandring i bjerglandskaber og ved klippekyster. Logiet var sovepose og åben himmel. Ydermere er det muligt på nettet at finde udbydere af retreatophold i Danmark og i udlandet. Logiet hos udbydere er ofte værelser på kursussted/gård eller anden bolig i naturskønne omgivelser. Ofte er der forplejning med i prisen. Fordelene ved at afholde sin egen retreat er at det kan gøres billigere og du kan tilrettelægge det nøjagtig som du ønsker og følge det der opstår undervejs. Fordelene ved at holde retreat med en udbyder og evt. andre er blandt andet muligheden for erfaringsudveksling og inspiration. Det kan også for nogle, være betryggende at bo bekvemmeligt og have en mentor med på sidelinjen.
 
 
 
Hvor længe varer en retreat?
 
Det er 100 % individuelt hvor mange dage en retreat skal vare. Alt fra 1 dag til flere uger kan være retreat. 1 times gåtur i en skov kan såmænd give mærkbare resultater på humør og velbefindenhed og kan med fordel afholdes en gang om dagen. En retreat på et par dage kan med fordel gentages 2 til 3 gange om året. Mange udbydere afholder retreat over 1-2 og 3 dage, typisk weekends. Når du afholder din egen retreat, er det dig selv der bestemmer hvor længe og hvornår. De retreats jeg har taget som har varet mere end 1 uge, har givet mærkbar effekt i mange måneder og halve år. Betragt det som en udrensning og en opladning. Mærk jævnligt efter om du trænger til en retreat og tag dine følelser alvorligt.
 Gevinsterne ved retreat
På det fysiske plan er gevinsterne ved at tage en retreat utallige. Det er indlysende at et pusterum fra hverdagen ofte travle miljø og tempo, bidrager til nedsættelse af stressfaktorerne og dermed hensigtsmæssigt for blodtryk og organismen som helhed. Frisk luft og vandreture forbedrer vejrtrækning og dermed iltningen af blodet, der igen får vores hjerne og krop til at yde mere. Muskler og led har det bedst med bevægelse og styrkes ved det aktive liv i naturen. Frisk luft giver appetit. Sund appetit. Retreats med fysisk aktivitet kombineret med afslapning og mental stimulering modvirker stress, søvnløshed, hovedpine, anspændthed og modløshed.
På det psykiske plan er det også værd at fremhæve nogle af de mange gevinster der er ved retreat. Refleksion i sit eget selskab omgivet af smukke landskaber og enkelthed i nuet bidrager til større selvindsigt. Afstresning og det at trække sig tilbage giver tanker og følelser lov til at komme frem og blive taget alvorligt. En retreat øger dit mentale overskud i hverdagen og giver dig indre styrke. Hjernes evne til problemløsning bliver skærpet og hensigtsmæssig tankegang bliver naturlig.
 
En Retreat åbner for inspiration og styrker kunstneriske evner. Sanserne forfines, verden anskues på en ny måde og livet fremstår som den dyrebare, unikke gave hver enkelt af os har fået. En retreat vil bidrage til taknemlighed og indre fred. 
 
God fornøjelse og fordybelse på din Retreat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiceret i Sundhed

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer