Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Viser emneter efter tag: profetier
Tirsdag, 21 Januar 2014 12:10

Nye forudsigelser

Nye profetier for de næste årtusinder. Tekst af Merete Pedersen.

 

Der er komme nye profetier for bl.a. USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Rusland, Danmark, Italien og Vatikanet. I alt 66 lande over hele jordkloden har fået deres skæbne og rolle, herunder demokratiets fremtid, på verdens scene forudsagt af Julien C. H. Andersen i 2012. Den slags er ikke et nyt fænomen, både Nostradamus og andre er tidligere kommet med profetier.

 

Nostradamus hed egentlig Michel de Nostredame. Han var en prominent læge i første halvdel af 1500 tallet og er blevet kendt for sine profetier, som er blevet tolket i århundreder. Profetierne er skrevet i firelinjede vers - Quatrains, som pga. datidens indstilling både er kryptiske og slørede i sprog og indhold. I alt er der omkring hundrede vers.

 

Mange mener Nostradamus forudsagde Londons brand i 1666, Den franske revolution, kejser Napoleon og II verdenskrig, idet der i hans Quatrain II 24 bruges ord som Germain/Tyskland, jernbur og Hister, der er blevet tolket som Hitler. Også angrebene på World Trade Center, d. 11. september 2001 menes han at have forudsagt, samt prinsesse Dianas tragiske død i tunnelen den nat i 1997. Om det skrev Nostradamus: " Den næstsidste med efternavnet af profeten vil tage Diana fra hans dag og hvile…" Læg mærke til at der både bruges navnet Diana, og en efterkommer af profetens navn, som kunne være Mohammed, Dianas nye svigerfar, der bærer det samme navn som profeten.

 

I 1781 blev Nostradamus værker forbudt af paven, da et af versene kunne tolkes som en forudsigelse af pavedømmets fald, hvilket formentlig kun har øget interessen for hans forudsigelser, der skulle strække sig helt frem til år 3500. Nostradamus har i hvert fald kunnet fastholde interessen i århundreder. Spørgsmålet er, om han også kan gøre det i tiden fremover: Hans profetier er uklare, mørke, dystre og varsler død og lidelse.

 

Forfatteren og mediet Julien C. H. Andersen, måske vor tids Nostradamus, har både hørt og set, hvorledes fremtiden tegner sig, og har nedskrevet en lang række profetier med fokus på ægte demokrati. Profetierne rækker måske helt frem til år 20.000. De er skrevet i et nutidigt sprog, i en lysere tone og opløftende motiv og de henvender sig både til enkelte lande, til politikerne og forældre over hele jorden.

 

Andersen skriver, hvad han har hørt: "Profetierne rækker både bagud i historisk perspektiv, og fremad i den historie som endnu ikke er jeres. I historisk perspektiv spiller demokratiet en væsentlig rolle. Det begyndte med digteren og statsmanden Solon og Sokrates. I virkeligheden begyndte demokratiet i familien, mellem far, mor og børn. Uden Sokrates havde I ikke noget demokrati. I havde kun politik. Politik er magt. Politik er egeninteresser. Politik er at tjene sig selv. Politikeren taler. Demokraten handler. Han handler i helhedens interesse. Lad mig give jer et eksempel: På Christiansborg er der mange politikere, men få demokrater. I gamle dage var der mange demokrater og få politikere. Og hvordan skal det forstås? Jo, hør det nu: En politiker siger en ting, men handler ikke ud på det han eller hun siger. Vedkommende er med andre ord en falsk mønt. Tager vi derimod en demokrat, så handler han det ud, som han har sagt. Det er derfor, at jeg siger, at I kan kende dem på deres handlinger og ikke på deres ord."

Ovenstående budskab er kanaliseret ligesom profetierne i bogen "Guddommelige profetier" (2012). Her skal nævnes et par korte uddrag:

 

Danmark: "I glemmer kærligheden. Den kærlighed som I har bygget jeres land på. Den kærlighed som er fundamentet ikke bare i familierne, i skolerne og i samfundet men også i demokratiet. Glemmer I kærligheden, ødelægger I fundamentet til det hus, I er ved at bygge til jeres børn.

  Forstå det! Jeres forældre og jeres bedsteforældre gav jer en arv. De byggede jeres samfund til

jer. De frugter de gav jer, er dem I spiser nu."

 

Rusland: "Hemmelighedsfuld og alene. Men stor er du, og lille er du. Demokratiet har haft en lang vej hos jer. Endnu er I ved det første trappetrin. Læren er ikke let. Den er svær og vanskelig når I går magtens vej…

  Og hør så! I har haft en gal munk. Der vil komme en vis munk… I skal kende ham på lammet. I skal kende ham på hans manglende ord. I skal kende ham på hans handlinger."

 

USA: "I har demokrati. Men I udøver politik. Endnu har I ikke lært forskellen. Kun få af jer forstår det og udøver demokrati. Magt er ikke demokrati. Magt er politik. Den gør jer overlegne. Den gør jer store, hvor I skulle have været små.

  Demokrati skaber fred, den gør det kærlige og gode mod sin næste. Politik gør det modsatte. I hvert fald gør den ofte det modsatte. Den skaber ufred og laver uligheder, hvor der ingen uligheder eksisterede…

  Og Amerika! I vil blive et folk en dag, et broderfolk. Der vil blive lighed og kærlighed mellem jer. I vil blive en hjælp til verden. Men først den dag hvor I hjælper og løfter i kærlighed."

 

Kina: "I er mange sjæle. I er fattige i ånden… Ledere! Ledere af Kina. Føl jeres børns sjæl. Se deres ansigter, ikke bare det I selv vil se, men se det liv, de er bestemt til at leve. Se ikke det I ønsker at se. Se dem som de er. Se deres drømme og deres storslåede visioner. Se deres visioner om kærlighed og fred…

  Og endnu en profeti. Hjælper I verden, hjælper verden jer. Og når I gør det, for den dag vil komme, vil I have æren, og jeres kærlighed vil vokse."

 

Israel: "I er et lidet folkefærd. Jeres historie er lang. Den fylder biblioteker, den fylder verden med jeres lovsange, fortællinger om lidelse og jagten på at blive et folk, et land, et uafhængigt folk.

  Israel! Vågn op! Hver dag skaber I had eller fred. Det vælger I selv. Men freden eller hadet begynder med jer selv. Ikke med jeres nabo eller jeres næste… Sår I tidslens frø, høster I tidslens frø. Sår I hjertets korn, høster I hjertets korn. Det gælder for den lille som for den øverste i samfundet… Endnu bliver der holdt hånden over jer. Endnu har I tid til at vende skuden rundt …"

 

Vatikanstaten: "Stor er du. Større end mange der har mere end du. Hvad du mangler i plads, det har du i tro.

  Kardinalerne! I har højt betroede poster. Mange i jeres rækker tørster efter jeres positioner. Tørstede de så bare efter kærlighed, var meget vundet for dem… Kend dem på deres handlinger, ikke på deres ord.

  Paverne! I har haft mange paver, I vil få mange paver… Og hør så! I der vælger, I skal ikke vælge med forstanden. I skal vælge med hjertet. Det vil give jer gode og hellige paver. Om fem hundrede år vil den største af alle paverne være blandt jer... Han vil lægge en ny kurs…

Jeres kirke vil eksistere i mange tusinde år."

 

Profetierne handler om kampen for demokrati, frihed og kærlighed. Toget, demokratiets tog, er sat i gang af Sokrates, Platon og Aristoteles for over totusinde år siden. Lokomotivet er demokratiet, og toget bliver langt en dag, hvor hvert land, hver nation og kontinent har en vogn koblet på.

  "Ledere, uanset om de er politikere eller demokrater og sidder på sæderne, så skal de ved deres eget eksempel vise indbyggerne, hvordan man udøver demokrati. Alle landes indbyggere er med i toget. Husk at toget er langt. Det har mange vogne, og vognene er lange - meget lange i nogle lande.

  Lederne, demokraterne og politikerne må rejse sig op ligesom paven og servicere (Paven vasker i påsken fødder på nogle af Roms fattige) sine medmennesker. Ved sit eget eksempel må han i praksis vise, hvordan demokratiet fungerer. Der er ikke andre veje.

  Lederne er dem, der viser vejen. Hvad de kan gøre, det kan indbyggerne også. For de har med deres eget eksempel vist hvordan man skal gøre… Men grådighed og kortsynethed er skyld i mange af jeres problemer. I tænker mere på at få fyldt pengepungen end at gøre godt og bedre mod jeres næste."

  Politik er egeninteresser. Demokrati uden kærlighed og visdom er ikke demokrati. Andersen siger igen, hvad han hører: "Politik tager. Alt er tovejs. Demokratiet giver. Demokratiet får. Demokrati er i helhedens interesse – også i verdensdemokratiet. Det har I glemt."

  Og så fra bogen: "Demokrati er at udstille jer selv, jeres moral, jeres kærlighed, jeres samarbejdsevne, jeres mål og hvad I vil have andre til at gøre. Jeres demokrati afslører, om I har egeninteresser, tænker på helheden, på det enkelte menneske eller overser det. Målet med demokratiet er, at det vil vokse både etisk og moralsk over hele jorden."

 

Julien C. H. Andersen siger til slut, igen som han har hørt: "Demokratiet spiller fallit, hvor egeninteresserne er sat i højsædet, hvor korruption er dagligdag. Demokrati kalder på det ædleste i mennesket. Det vidste Sokrates. Politik er ikke demokrati, hvis der er korruption, uærlighed og vold.

  Politik kan blive demokrati, hvis… Hvis man overholder demokratiets spilleregler. Det vidste Sokrates, Platon og Aristoteles. Athens bystyre udøvede politik, det kostede Sokrates livet. Havde de udøvet demokrati var historien blevet en anden."

 

Demokratiet er stadig handicappet i Danmark, ligesom det er overalt i verden. Men der er nye tider på vej. Demokratiet kan, i de århundreder der kommer, gå op ad trappen. Toget er for længst sat i gang af Sokrates og andre fakkelbærere, men endnu er der mange, der stadig mangler at forstå opgaven – og forstå forskellen på politik og demokrati.

Se mere på: www.Life-adventure.dk

 

Kilder:

1. Nostradamus af Johnny Rose.

2. Der er indhentet tilladelse fra Forlaget Zosma samt af forfatteren Julien C. H. Andersen til at citere og gengive passager til brug for artiklen fra bogen Guddommelige profetier.

 
Publiceret i Spirituelt
Onsdag, 19 Oktober 2011 14:24

Profetier 2012

 
     2012 Profetier fra Gamle skrifter, nedskrevet  af Seeren Almine
           Oversat fra Engelsk af Rie. 
 
 I de gamle Lemuriske tekster kendt som Hamagda, beskrives de
 forventede udfordringer omkring samfundets destruktureringer i 2012
 som en cyklisk og forudsigelig kosmisk sekvens. Den kosmiske bevægelse
 ligner en massiv Ring Torus, eller doughnut form, der drejer om sig
 selv. De Gamle kaldte det Guds indånding og udånding. Uforløste
 traumer sidder i mellemrummene mellem vejrtrækningerne, rebirthing
 teknikker (åndedrætsterapi) er designet til at rense dette.
 Et "2012 fænomen " opstår, når jorden kommer til den ydre eller indre
 kant af kugleringen og står ansigt til ansigt med alle uløste emner.
 Disse består af begivenheder som endnu ikke har åbenbaret deres
 indsigter og derved skabt karma.
 Med de mange katastrofale begivenheder der har fundet sted (i henhold
 til skrifterne, skete disse for 1 million år siden, 800.000 og 75.000
 år siden og 9.564 f.Kr.), har sjælene på Jorden ikke været i stand
 til, at komme sig over chokket. Racemæssig hukommelse har fastholdt de
 dybtliggende og uforløste smerter om, at Jorden tilsyneladende ikke er
 et sikkert hjem.
 Når oplevelser ikke giver deres indsigter, beder de om en afklaring
 ved at gentage sig selv. Denne mulighed lurer i 2012. Selvom disse
 dommedagsprofetier kunne opfattes som varsler for kommende
 katastrofale begivenheder, er der en passage, som tilbyder et stort
 håb og en uventet løsning.
 Den Lemuriske tekst fra Hamagda (uddrag)
 "Savavech mishpata surech anas hirustat.Vilesklatvi burach sarunat
 hilesta.Skrivava miseret bravachbi usanat selhetvi kla-uva. "
 (Oversættelse)
 Fra de få skal det begynde. Disse vil bringe stor forandring. De mange
 flyttes uden for fare.
 "Savahuch subrit aleskla hunavit serevasvi. Misuvach eleskla Huba-VICH
 selvesvi arunat. Stahubavil nusereret mishekle avach vavi hurestatvi. "
 Kun i denne virkelighed kan modsætninger eksistere. Polaritet bringer
 uundgåeligt modgang. Få skal leve hvor modsætningerne fusionerer og
 ikke længere eksisterer.
 "Kanus blavabit herek arnech selvahut.Aurs krevich preherenut savavi
 uklasvi brihurestat. Setu manash arsurat. "
 Enhed kommer til det hengivne liv. Det bibringer den ekstreme
 opmærksomheds henrykkelse. Denne virkelighed afværger katastrofer.
 En ny virkelighed
 Passagerne (ovenfor) forklarer at denne høje form for bevidsthed, som
 kan genkendes ved dens henrykkelse og følelse af at være forelsket i
 livet, vil skabe en ny virkelighed. Det begynder med blot nogle få,
 men spredes hurtigt til menneskeheden, og forandrer de profetiske
 forudsigelser for 2012.
 Den nye virkelighed vil kunne genkendes af en person som oplever
 følgende indikationer:
 
 * Lyset bliver mere gyldent.
 
 * En dyb, tilfreds henrykkelse kan mærkes i løbet af dagen.
 
 * Der er en vågen bevidsthedsfølelse når man sover og i den vågne
 tilstand har livet en drømmelignende kvalitet over sig.
 
 * Der udvikles en intens kærlighedsaffære med livet og alle oplevelser
 virker yderst intense.
 
 * Livet ses med et poetisk perspektiv.
 
 * Sanserne er skærpede.
 
 * Mirakler bliver mere almindelige
 
 * Tidløshed opleves, idet rum og tid mister deres greb.
 
 * Ens kære som er andetsteds, høres og opleves som om de er tilstede.
 
 * Intens sansning opleves samtidig med at bevidstheden observerer.
 
 * Selvom lyde høres er der en stilhed, der gennemtrænger kroppen og
 overdøver støj.
 
* Kropsfunktioner såsom indtag af mad og drikke samt udskillelse,
 sænkes betydeligt.
 
 * Kroppen kan omformes og genvinde sin ungdommelighed, da den mister
 den tæthed, der er blevet holdt fast af spændingen mellem
 modsætninger.
 Denne tilstand der er menneskets skæbne, kan opnås ved at overgive sig
 til livets flow i løbet af dagen, ved at leve livet som et poetisk
 kunstværk. Endvidere kan det opnås ved at åbenbare og elske Det
 Uendelige og ved at se det overalt i skabelsen.
 Ved at bruge flere små pauser i løbet af dagen til at forbinde sig med
 Det Uendelige gennem kærlighed, lovprisning og taknemmelighed, hjælpes
 vores handlinger til at blive til gaver af hengivenhed, og medvirker
 til at bevare en dyb anerkendende bevidsthed om livets guddommelighed.
 Tiden for denne overgang er nu.
 
 Bemærk: I løbet af den 24. september 2011, gik Almine fra denne
 virkelighed hvor modsat polaritet eksisterer og ind i den nye
 virkelighed uden modsætninger. Hun levede fra denne virkelighed,
 indtil hendes fysiske krop blev fast nok igen til at hun kunne
 undervise på et seminar i Toronto i slutningen af september i 3 dage.
 Nogle af hendes studerende har også oplevet denne overgang.
 
Læs mere på hjemmesiden;  Almine.nu 
 
Publiceret i Spirituelt

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer