Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

Log ind med Facebook
A+ R A-
Velkommen, Gæst
Brugernavn Adgangskode: Husk mig

Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt?
(1 viser) (1) Gæst
 • Side:
 • 1

EMNE: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt?

Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/01/2018 18:19 #162561

Der kan læses mere udførligt om regeringens ghettoudspil HER:

www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-saada...hettoerne-paa-12-aar


Men jeg synes umiddelbart, at der er et par punkter, der virker vanvittige. Jeg ridser dem kort op:

1. Forældre tvinges til at få børn passet
Regeringen vil gøre det obligatorisk for forældre i udsatte boligområder at få deres børn passet i en daginstitution, fra de er fyldt et år. Dagtilbuddet skal stilles gratis til rådighed, og hvis forældrene afviser det, kan de blive trukket i børneydelse.

KRITIKPUNKT: Man kan da ikke tvinge forældre til at afgive deres børn til pasning i daginstitution!! Det er jo rendyrket fascisme! Hvis forældrene selv magter at passe deres børn, skal staten da ikke blande sig i det! Jeg var f.eks. aldrig i daginstitution inden jeg kom i skole. Kan slet ikke forstå, at det skulle kunne gavne at blive passet af fremmede fremfor af ens forældre. Jeg er selvfølgelig med på, at man nok vil gøre det for at tvinge små børn af ikke vesterlandsk oprindelse til at komme ud blandt danske børn. Men det kommer de jo alligevel, når de starter i Folkeskolen. Ligesom de kan møde dem på legepladsen eller i sportsklubben o.s.v. Jeg er bare imod dét der element af tvang.

2. Forældre straffes for elevers pjækkeri
Hvis elever i folkeskolen uden gyldig grund har mere end 15 procent fravær i løbet af et kvartal, skal forældrene kunne trækkes i børne- og ungeydelsen. Ydelsen bortfalder i det førstkommende kvartal, hvis et barn udebliver uden grund. Det samme sker, hvis barnet ikke møder op til test og afsluttende prøver.

KRITIKPUNKT: Børn pjækker fordi de har problemer. Det løses ikke ved at tage penge og levebrød fra dem. Fremfor tvang og fascistiske tiltag, bør man finde ud af, hvilke problemer det er, som gør, at barnet ikke møder stabilt i skolen. Måske har barnet angst eller en eller anden psykisk lidelse. Det er jo gak at sanktionere sådan, hvis det er syge eller svage børn.

3. Dobbeltstraf i særlige zoner
Regeringen vil give politiet mulighed for i perioder at indføre såkaldte strafzoner, hvor straffen for visse forbrydelser fordobles. Det kan eksempelvis være straffen for indbrud eller hærværk i et udsat boligområde.

KRITIKPUNKT: Det er rablende vanvid! Man flytter jo bare kriminaliteten til andre dele af byen/området. Det løser da intet! Desuden er det problematisk, at samme handling straffes forskelligt, alt efter om den begås i Vollsmose eller f.eks. i Vedbæk. Det strider imod retssamfundets principper om lighed for loven.


Derudover lægger regeringen op at til at oprette tre mobile politistationer i udsatte boligområder og gennemføre 25 større politiaktioner i områderne i år og næste år.


Jeg bryder mig bestemt ikke om ovennævnte tre punkter og mener at de etisk set er meget problematiske. Men hvad siger I andre?

Det er dog fint nok at ville bekæmpe ghettodannelse, men et par af regeringens punkter mener jeg går for vidt.

Tilføjelse: Der nævnes i andre tråde Det Store Hvide Broderskab. Jeg spørger: Hvad er Det Store Hvide Broderskab´s muligheder for at indvirke på politiske og samfundsrelevante processer og beslutninger? Har de reelt nogen magt eller er Det Store Hvide Broderskab bare en slags åndelig tænketank? Hvis broderskabet skal have nogen reel indflydelse, kræver det vel, at der i broderskabet også er medlemmer fra toppen af samfundspyramiden, som f.eks. indflydelsesrige politikere. Men generelt synes jeg bare ikke, at politikerne virker særligt viise og kløgtige, da de gang på gang afsløres i det ene latterlige forslag efter det andet. Det synes ikke at være viisdom, der præger politikere. Nærmere egoisme, ønske om egen vinding (taburetter, ministerposter, magt) o.s.v.
Sidste redigering: 03/01/2018 18:31 af vidaenmarte.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/01/2018 21:14 #162567

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Vidaenmarte: "Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt?"
Morten Nymann: Kort svar fra mig, er nej. Det at indskrive hvilke som helst menneskeskabte love i det enkelte medmenneskes hjertecenter med trusler om politi med våben og knipler og fængsler og domstole er ikke etisk. Karmaloven er etisk. Og det er den som det nogle af os kalder Himalaya Broderskabet arbejder efter. Hvordan de gør det overfor politikere, er en individuel sag, selv om de sommetider er enige med hinanden i større grupper, og, det er ikke altid offentlig tilgængeligt, netop pga. af Karmaloven(!) For Mestre som er dagsbevidste omme bag dødens port, er der stor tålmodighed i forhold til Karmalovens effektive virke! De ved at Karmaloven findes.

Nogle af vores medmennesker har mere visdom end andre. Denne sandhed kan næppe benægtes med ærligheden i behold i denne tid. Nogle som anser sig selv for at have dyb visdom har det ikke. Og det er måske lige netop dem som allermest har behov for hjælp. Det nogle kan forstå kan andre ikke forstå, og det er en sandhed som ikke kan fortælles tit nok i denne tid, synes jeg.

Medfølelse og omtanke med hensyn til det vi siger og gør overfor de som er uvidende om livet, det er noget som Himalaya Broderskabet efter bedste evne praktiserer på deres måde. Måske vi kan tage ved lære af dem? Hvad siger du? Kender du til at have medfølelse overfor de som er uvidende og som skaber problemer for andre?

Alt det ovennævnte er blot mine opfattelser. Og jeg er i den grad ikke interesseret i politik andet når vi taler om korruption som kan påvises klart og utvetydigt så vi alle kan se det.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 03/01/2018 21:19 af Khidr7.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/01/2018 21:43 #162568

Intuitivt har jeg nu også altid ment, at fængselstraffe er forkerte på et eller andet plan. Fordi dommmere ophøjer sig til en slags guder, der bestemmer over andres liv. Jeg mener: hvilken ret har de til det? Hvorfor har en dommer mere ret til at bestemme over andres liv end jeg har eller landmand Jens Jensen har eller fabriksarbejder Hans Peter Hansen? Der er et eller andet indeni mig, som intuitivt foragter autoriteter, fordi jeg ikke bryder mig om, når mennesker forsøger at hæve sig over andre, som dommere, politibetjente, parkeringsvagter o.s.v. jo gør.

Så jeg kan egentlig godt følge Khidr7´s tankegang. Men omvendt må vi også være lidt realistiske. Hvis verden ikke er parat til at indføre en anden samfundsform, ja, så er den vel ikke klar. Jeg mener også, at Martinus udtalte på et tidspunkt, at i en ideel verden, ville der ikke være behov for retsvæsen og politi. Men at det ville tage mange, mange generationer endnu, inden vi kommer dertil.

Det skal understreges, at når jeg udstiller f.eks. magtelitens handlinger, så er det egentlig bare for at italesætte handlinger eller adfærdsmønstre, jeg finder forkerte. Fordi jeg ønsker, at de ændrer adfærd. Jeg har sådan set aldrig troet på, at det hjælper at smide hele eliten 100 år i fængsel og vupti, så er alle verdens problemer løst. Jeg tror nemlig mere på gulerod end pisk. Så jeg mener, at bestemte handlinger og adfærdsmønstre bør påtales, mest med henblik på at få folk til at ændre dem. Og det tror jeg kun kan ske ved at gøre opmærksom på problemerne. Ikke ved at ignorere dem.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/01/2018 22:05 #162569

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Tak for dit svar Vidaenmarte.

Vidaenmarte:
"Jeg mener også, at Martinus udtalte på et tidspunkt, at i en ideel verden, ville der ikke være behov for retsvæsen og politi. Men at det ville tage mange, mange generationer endnu, inden vi kommer dertil."

Morten Nymann:
Måske vi en dag bliver enige om at vi lader Martinus gå-på-vandet når han kan og ikke før. Martinus har med stor sikkerhed noget at lære endnu og havde det også da han levede fysisk. Men vi kan påstå så meget. Det jeg siger er: Lad os blot ikke ophøje Martinus til ufejlbarlig guddom.
Det er lige netop den slags profetier som du angiver her som jeg ikke kan støtte op om.
For sandhedsværdien af en sådan profeti afhænger af mange mange ting. Og - mange generationer - er for mig tydeligt en alt for luftig en formulering som kan misforstås alt for negativt med skadelige mentaliteter til følge. Tro er jo ikke viden.
Hvis mange af de nye som inkarnerer i vores tid bliver tilpas stærkt intuitive og clairvoyante i løbet af få årtier pga. deres egne handlinger og karmalovens virke så vil de leve i en anden verden og i en anden samfundsform end den fysiske alene. Og så vil det "kun" være de ikke-clairvoyante som på en måde vil stå relativt stille i deres verden. Tænk en gang på hvor hurtigt det er gået med forskellige skred i samfunds-paradigmet de sidste 200 år alene. Er 10 generationer mange generationer ud i fremtiden? Hvor står vi mon om 200 år?
Husk nøje på følgende: For 200 år siden var der ikke demokrati i mange lande!
Det kan du tænke lidt over, eller meditere lidt over.

Alt det ovennævnte er blot mine opfattelser.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 03/01/2018 22:09 af Khidr7.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/01/2018 22:21 #162570

Ja jo, Khidr7. Du har da ret i, at det kan nogle gange gå forrygende hurtigt. Selvfølgelig ville folk fra 1818 få et kæmpechok, hvis de landede her i Danmark anno 2018.

I øvrigt så jeg en video på spansk på Youtube her forleden, hvor det blev fremført, at der fødes en del børn i disse tider, som har en ændret dna, som gør dem i stand til f.eks. clairvoyance, telekinese o.s.v. Jeg ved ikke, om det er den slags forandringer, du taler om ovenover. Det blev fremført, at de fysisk også er ved at tilpasse sig 4. dimension.

De spanskkyndige kan selv se videoen her fra én af mine favorit-Youtubere, Rimbel35 aka David Parcerisa:Hjemmestrikket oversættelse af introduktionen til videoen (jeg er ikke så god til lægelige betegnelser, så beklager, hvis de udtryk jeg bruger ikke er 100% præcise. F.eks. ved jeg ikke, om lægerne bruger et udtryk som skruelinjer ):

Nuestro ADN podría estar mutando hacia 12 hebras (Vor DNA kunne være igang med at ændre sig til 12 strenge). Diversos genetistas han sido silenciados (forskellige genetister er blevet tvunget til tavshed). La Dra. Berrenda Fox ha tenido la valentía de divulgar sus descubrimientos; (Doctor Berrenda Fox har haft modet til at udbrede sine opdagelser) ha podido encontrar 3 niños con tres hélices en su ADN, y otros casos de adultos que presentan formación de más hebras. (hun har truffet 3 børn med tre skruelinjer i deres DNA og andre sager med voksne, der kunne fremvise formation af flere strenge) ¿Hacia donde conduce este fenómeno? ¿Asistimos como muchos expertos creen hacia una nuevo estado evolutivo? (hvor fører dette fænomen os hen? Er vi, som flere eksperter tror, på vej mod et nyt evolutionsstadium?)
Sidste redigering: 03/01/2018 22:24 af vidaenmarte.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/02/2018 20:40 #162581

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Hej Vidaenmarte

Mine opfattesler er:

Jeg synes at denne tråds titel handler om noget helt andet end det som du nu kommer på banen med?
Jeg ønsker ikke at afspore din tråd. Men, svarer imidlertid gerne nedenfor på dit spørgsmål.

Vidaenmarte:
"I øvrigt så jeg en video på spansk på Youtube her forleden, hvor det blev fremført, at der fødes en del børn i disse tider, som har en ændret dna, som gør dem i stand til f.eks. clairvoyance, telekinese o.s.v. Jeg ved ikke, om det er den slags forandringer, du taler om ovenover. Det blev fremført, at de fysisk også er ved at tilpasse sig 4. dimension. "......."Vor DNA kunne være igang med at ændre sig til 12 strenge"

Morten Nymann:
Jeg mener ikke at man bør tro på alt muligt man læser, hører og ser osv. Og slet ikke når det blot er en løsrevet påstand uden bare et lidt seriøst videnskabeligt grundlag. Er du ikke enig i dette?
Og hvis du er enig i det, hvorfor så angive en sådan påstand eller teori og spørge mig om det uden at du fremlægger noget som angiver at der ligger mere i det?

Når teorien om 12 strenget DNA fremføres af en mand som Sheldan Nidle, (“You Are Becoming a Galactic Human”, år 1995), så kan du være meget sikker på at den er det rene fup. For Sheldan Nidle har i den grad fremført påviseligt falske ideer om at jordkloden ville bukke under i d. 17. dec. 1996, og at en hel armada eller flåde af rumfolk, dvs. så meget som 16 millioner rumskibe, ville ankomme til kloden i den forbindelse. Se linket til Wikipedia om ham. Hvis du kan finde en som skrev eller fortalte om emnet før Sheldan Nidle, så er du velkommen.
(Men måske hende her var før Sheldan Nidle: Jasmuheen (også kaldet Ellen Greve)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jasmuheen)
Folk opfører sig godt nok mærkeligt nogle gange, hvis jeg må sige min mening.

Jeg ved dog ikke med ofrene for Tjernobyl-katastrofen i Ukraine og især de gamle som med special tilladelse stadig lever helt inde i området, om deres DNA er forandret.

Et andet punkt. Hvad der i de næste årtier bliver givet karmisk tilladelse til indenfor gensplejsning er det for tidligt at fortælle om, mener jeg. Vi mennesker skal lære lektien om Karmaloven, påstår jeg.

Men 12 DNA strenge? Nej, er svaret kort. Ikke i vores nutid for menneskeheden.

Følgende vil jeg imidlertid bekræfte: Ja, vi er på vej ind i det som kaldes den 4. dimension som menneskehed. Eller meget mere præcist det jeg kalder en tids-transcenderet bevidsthedstilstand med højere tænkeevne og endda også med en smule mere telepatiske evner, og forhåbentlig mere medfølelse overfor uvidende medmennesker os mennesker hinanden imellem. (Tænk f.eks. også her på vores brug nutidige af trådløs kommunikation. Og sådan noget som at Blinde kan "se".) Men, det sker gradvist, og langsomt, og ikke på et hurtigt øjeblik for os alle. Selv om der er undtagelser ind imellem for nogle af vores medmennesker. Disse påstande kan jeg ikke påvise, men kun påstå baseret på min påstand om indre viden om læren om karma og reinkarnation og flere andre forhold.

Det er mine opfattelser og mit velmente svar.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/03/2018 01:35 #162582

Det bliver for mig mere og mere tydeligt, at New World Order ikke bare er en konspirationsteori, men den bitre virkelighed. Det ser man også HER, hvor det er evident, at der er en psykopatisk kontrolfreak-elite, der vil bestemme ALT over den enkelte borger. Der kommer mere og mere overvågning og kontrol og snart er der ikke megen individuel og personlig frihed tilbage, da eliten skridt for skridt hele tiden indskrænker borger- og frihedsrettighederne. Lige præcist det, som såkaldte "konspirationstosser" som jeg, har advaret imod i flere år - hvor vi bare er blevet latterliggjort:

www.bt.dk/politik/regeringen-vil-overvaa...lier-og-uddele-point


Det er jo rent Orwell´s 1984 det her! Jeg er glad for at jeg ikke er forældre med små børn. Og jeg opfordrer selvfølgelig danske forældre til civil ulydighed, hvis sådanne fascistiske tiltag bliver gennemført. Så er der ikke andet at gøre end at tage kampen op imod formynderstaten.

Det er mit indtryk, at ca. 90% af alle folketingspolitikere er psykopater og totalitære kontrolfreaks. For de handler jo konsekvent imod den lille mands interesser....
Sidste redigering: 03/03/2018 01:37 af vidaenmarte.

Sv: Er regeringens ghettoudspil etisk forsvarligt? 03/03/2018 08:35 #162585

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903

Måske der er lidt om det de ovennævnte videoer nævner.
 • Side:
 • 1