Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

Log ind med Facebook
A+ R A-
Velkommen, Gæst
Brugernavn Adgangskode: Husk mig

Tanker
(1 viser) (1) Gæst

EMNE: Tanker

Sv: Tanker 12/30/2017 22:47 #161757

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Hej Swedenborg

Mine opfattelser er:

Jeg vil gerne svare. Men et spørgsmål ad gangen, hvis du vil være så rar.
Læs gerne det nedenstående nøje igennem et par gange.

Swedenborg:
“Jeg prøver igen:

Start med at definerer videnskab - Hvad er videnskab?”

Morten Nyman siger:
Et kort spørgsmål, men ikke helt let at svare på selv om man skulle tro det. Jeg taler om videnskab i den allerbredeste definition af ordet. Så jeg definerer altså ikke ordet videnskab sådan som en del har lært om det på universiteterne, hvor man egentlig ikke lærer ret meget indenfor visse retninger, hvor andre retninger til gengæld giver meget. Lad mig søge at forklare hvad jeg mener med det nedenfor.

Da dette synes at være vanskeligt stof, så kommer den en længere forklaring, som måske gør, at det hele bliver bare lidt mere forståeligt. Jeg ved nemlig at dele af det skrevne er uvant for den vestlige mentalitet.

Se ordet Videnskab i Wikipedia. Og her kommer så det vi kan kalde et par tilføjelser nedenfor.

Ordet videnskab rummer også begrebet oplevelses-orienteret videnskab. (Se det på Internettet. Experiential Science eller Eksperiential Learning, Eksperiential Knowledge, eller Experiential Parapsychology. Find ordene på Internettet eller andre steder. Det rummer også begrebet Transpersonlig Psykologi indenfor humanistisk videnskab. Det sidste er måske det vigtigste at have fokus på: https://en.wikipedia.org/wiki/Transpersonal_psychology. Citat:"Although transpersonal psychology is relatively new as a formal discipline, beginning with the publication of The Journal of Transpersonal Psychology in 1969 and the founding of the Association for Transpersonal Psychology in 1971, it draws upon ancient mystical knowledge that comes from multiple traditions. Transpersonal psychologists attempt to integrate timeless wisdom with modern Western psychology and translate spiritual principles into scientifically grounded, contemporary language. Transpersonal psychology addresses the full spectrum of human psychospiritual development – from our deepest wounds and needs, to the existential crisis of the human being, to the most transcendent capacities of our consciousness" --- Vigtigt: Jeg vil sig læs om dette begreb før du går videre nedenfor. Så undgår vi måske en masse snak om gammel energi og Kopernikus dage. – Det er faktisk tæt på at vi kan kalde Transpersonlig Psykologi for Teosofi, bortset fra nogle få forhold; herunder måske at videnskaben i dag ikke er fuldt anerkendt i alle lande i dens rene teosofiske og meget specielle holistiske version, og den etiske dimension i forskningen med primær fokus på visdom).

Her nedenfor kommer en uddybende forklaring fra den oprindelige teosofiske tanke om emnet og om videnskaben om teosofi hos med-grundlæggerne af Theosophical Society. For emnet er ofte ikke helt let at forstå lige med det samme, hvis man ikke har hørt om det før. Og, de fleste opdager at der er flere lag af forståelse af emnet, også intellektuelt-empatisk set.

H. S. Olcott's vigtige definition af ordet "Teosofi":
"Teosoffen er et menneske, som uanset sin race, trosopfattelse, eller tilstand, aspirerer hen mod at nå denne højde af visdom og indre lyksalighed via selv-udvikling [dvs. den højeste visdom, også kaldet teosofi, gudernes visdom, tilføjet af Morten Nymann]; og, derfor, vil du kunne se, at det er umuligt i et Theosophical Society som vi har grundlagt - og som vi håber at du vil være medlem af - at have en enkelt trosopfattelse for vores medlemmer at give tilslutning til, eller en slags bøn for dem at godtage, eller alle slags regler som ville interferere med deres individuelle relationer til kaste, eller noget andet socialt og ydre miljø ikke reelt i modsætning til Teosofisk udforskning. Du kan også udlede, at på trods af de falske påstande og uvidende fejlopfattelser hos mange af vores kritikere, så er det sådan, at vi ikke prædiker en ny religion, eller grundlægger ikke en ny sekt, eller en ny filosofi skole eller okkult videnskab."
…....
"... vores konstante tema, disse sidste syv år, har været det for mit nuværende foredrag, dvs., at teosofi er det videnskabelige og eneste faste grundlag for religion. Vi nægter at der er den mindste konflikt mellem sand religion og sand videnskab. Vi benægter at nogen som helst religion kan være sand, hvis den ikke hviler på videnskabelige grundlag."
…....
"Teosofisk udforskning, er derfor grundlagt og klippegrunden for både religion og videnskab; og ved at ignorere alle disse årsager som holder mennesker væk fra hinanden, og bevæbner broder imod broder, så er den en udbreder af fred og harmoni blandt mennesker - kort sagt, af Universel Broderskab."
.......
"Hvis Psykologi er en videnskab, - og Psykologi inkluderer lærdom om guddommelig visdom – så er denne søgen efter religiøs sandhed - religions videnskabelige grundlag. Teosofi er derfor religions videnskabelige grundlag, for denne udforskning er Teosofi. Dette mener jeg er tydeligt nok, og jeg kan ikke se hvordan noget fornuftigt menneske, af uanset hvilken trosretning eller sekt, kunne sætte sig i modsætningsforhold til os. Hvis hans sekt eller hans snæversyn er mere dyrebar for ham end lærdommen om sandheden, så behøver vi selvfølgelig ikke at diskutere med ham. Han ville ikke kunne forstå os, eller, hvis han kunne, så ville han ikke indrømme det. Måske han i hans småfornærmethed, endda ville gå hen og beskylde os for falskhed."
(Se "Theosophy : Religion and Occult Science", 1885, af H. S. Olcott, p. 145-148. Fed skrift tilføjet af mig ovenfor.)
http://archive.org/stream/theosophyreligio00olco#page/144/mode/2up

En kort kommentar:
Denne definition fra H. S. Olcott synes, at være vigtigt at tydeligt absorbere hvis man oprigtig ønsker at forstå hvad "teosofi" eller teosofi egentlig eller eller går ud på. Teosofi er altså ikke først og fremmest en hengiven tro på noget man ikke ved. Teosofi er først og fremmest en videnskabelig udforskning af hvad visdom er og rummer, eller om muligt kan rumme. Det er med andre ord først og fremmest ikke tabloid pressens overfladiskheder.

Og som Mester KH sagde i sine Mahatmabreve, hvis de antages at være ægte, så stilles der ikke krav om tro på Mestrene i Theosophical Society. Og at der er Tankefrihed i Theosophical Society, (og derfor ikke krav om tro på eksistensen af Mestre). Og Mester KH bakkede tydeligt op om de 3 formål i TS, dvs. måske bortset fra de tredje; dvs. det okkulte element som han udtrykte ønske om at nedtone. (Se Mahatmabrevene Nr. 2, 4, 6, 27, 34, 54, 85, 87).

"Teosofi er guddommelig viden eller videnskab" skrev H. P. Blavatsky, i bogen "Nøglen til Teosofien", side 1-3. Teosofi er jf. H. S. Olcott ovenfor kort fortalt defineret som den oplevelses-orienterede (psykologisk) videnskabelige efterforskning efter lærdom om visdom, den højeste visdom, guddommelig visdom, theosophia (gudernes visdom på græsk), teosofi.

Der findes ingen sand religion uden at den er baseret på videnskabelige grundlag skrev H. S. Olcott meget sigende. Der findes heller ikke nogen sand videnskab uden at den beskæftiger sig med religiøse forhold, og gør det videnskabeligt. (Dvs. videnskabelige og oplevelses-orienterede undersøgelser af religiøse forhold, herunder parapsykologi, psykologi, transpersonlig psykologi, udviklings psykologi, osv. osv.). Og det synes lige netop at være disse to forhold som dogmatiske religioner (Kristne og andre) og Materialistisk videnskab generelt betragtet ikke vil være med til hver af dem som regel af deres egne grunde. (Se "Theosophy: Religion and Occult Science" af H. S. Olcott (Med-grundlægger af Theosophical Society), år 1885, p. 144-148. Eller citater fra H. P. Blavatsky nedenfor.)

Med moderne ord vil vi måske sige: Dogmatiske religioner (Kristne og andre) og Materialistisk videnskab afviser at være holistisk videnskabelige, eller afviser at inkludere åndsvidenskablig forskning.

H. P. Blavatsky fremlagde sine egne opfattelser af hvad teosofi var. Andre havde andre videnskabelige opfattelser af livet end hende selv om de også skrev om teosofi på lige fod med hende og med indbyrdes respekt.

H. P. Blavatsky skrev:
"Fordi Teosofi kan praktiseres af en Kristen eller Hedning, Jøde eller Ikke-jøde, af Agnostikere eller Materialister, eller endda en Ateist, med det forbehold at ingen af dem er en snæversynet fanatiker, som afviser at anerkende som sin broder enhver mand eller kvinde udenfor hans egen specielle trosretning eller tro."......."Teosofi fortsætter, som det gentagne gange er blevet erklæret på skrift og viva voce (den levende stemme) af dens medlemmer og ledere, ud ad diametralt modsatte linjer i forhold til de som benyttes af Kirken; og Teosofien afviser Videnskabens metoder, da dens induktive metoder kun kan føre til kras materialisme. Og alligevel påstår Teosofien de facto, at være både "RELIGION" og "VIDENSKAB," fordi teosofi er essensen af begge."......."Den moderne Materialist insisterer på en uoverskridelig kløft mellem de to, idet det påpeges at "Konflikten mellem Religion og Videnskab" er afsluttet i triumf for den sidstnævnte og nederlag for den første. Den moderne Teosof nægter, i modsætning her til, overhovedet at se, en sådan adskillelse. Hvis både Kirke og Videnskab påstår at hver af dem opsøger sandheden og intet andet end sandheden, så tager en af dem fejl, og accepterer falskhed for sandhed, eller begge dele. En hver anden forhindring med hensyn til deres forsoning må anses for ren og skær fiktiv. Sandhed er én, selv hvis den søges gennem to forskellige metoder. Derfor, påstår Teosofien at den forliger de to fjender. Den fastslår at den sande åndelige og oprindelige Kristne religion er sandhedens lys – ”menneskets liv og lys”, lige så meget som de store og ældre filosofier forud for den. "......."Men således er Videnskabens sande lys. Derfor, da den førstnævnte i denne tid er formørket af dogmer og undersøgt gennem overtroens tilrøgede briller, der er kunstigt skabt af Kirkerne, så kan dette lys knapt gennemtrænge og møde dets søsterstråle i videnskab, der er lige så meget spundet ind i sit net af tidsalderens paradokser og materialistiske ordkløverier. Disse tos undervisningssystemer passer ikke sammen med hinanden, og kan ikke enes så længe både Religiøs filosofi, og Videnskabens fysik og den ydre (filosofisk set, falske) natur, insisterer på deres respektive ”vilje-strenget” ufejlbarlighed. De to lys, der har deres lige lange stråler i de falske forførelsers stof, kan derfor kun udrydde hinanden og producere stadig større mørke. Men, de kan blive forenet med den betingelse at de begge skal rense deres huse, den ene fra menneskets udfældninger gennem tiderne, den anden fra materialismens og ateismens skrækkelige udvækst. Og da begge er i forfald, er den bedste og mest velgørende ting, der kan gøres, præcist at gøre det, Teosofien alene kan og vil gøre: dvs., at informere de uskyldige, der er fanget i de to vejlags lim – i sandhed to drager fra gammel tid, hvor den ene omslutter intellektet, og den anden menneskets sjæle – så deres opfattelse af denne kløft fremstår som en optisk illusion; som, langt fra at være én, er en mægtig bunke affald rejst af hver enkelt af de to fjender, som en beskyttelse mod gensidige angreb."
(Se artiklen: "Er Teosofi en Religion?" http://www.global-theosophy.net/ER_TEOSO.php)

H. P. Blavatsky skrev:
"For området for nøjagtig, sand Videnskab, materialistisk som den dog er, er
omhyggeligt at undgå noget som helst som ligner gætterier, spekulationer som ikke kan
verificeres; kort sagt, al suppressio veri og al suggestio falsi. Beskæftigelsen for mennesket indenfor nøjagtig Videnskab er at observere, hver i hans eget departement, naturens fænomener; at optegne, systematisere, sammenligne og klassificere sandheder, ned til de mindste bagateller som repræsenteres for sansernes observationer ved hjælp af alle de udsøgte mekanismer som moderne opfindelse tilføjer, ikke ved hjælp af metafysiske flyvetyre fra fantasien. Alt som han har legitim ret til at gøre, er ved assistance fra fysiske instrumenter at korrigere fejl eller illusioner i hans egen grovere vision, hørelses evner, og andre sanser. Han har ingen ret til at ejendomskrænke metafysikken og psykologiens områder. Hans pligt er at verificere og berigtige alle sandheder som falder ind under hans direkte observation; at drage fordel af Fortidens oplevelser og fejltagelser i bestræbelsen på at spore aktiviteten i visse sammenkædninger af årsager og virkninger, som, men kun ved dens konstante og uforanderlige gentagelse, kan kaldes EN LOV. Dette er hvad videnskabens menneske forventes at gøre, hvis han vil være en lærer for mennesker og forblive sand mod hans oprindelige program indenfor natur og fysiske videnskaber. Enhver side-vej fra denne kongevej bliver spekulation.
I stedet for at holde fast i dette, hvad gør så mangt en såkaldt videnskabsmand så i disse dage? Han skynder sig inde på rent metafysiske domæner, mens han håner dem."
("Den Hemmelige Lære", Bind 2, s. 663-664, år 1888, fuld dansk udgave, maj 2016. www.global-theosophy.net/den_hemmelige_laere_dansk.php )

En kort kommentar:
Og vi ved alle at hypoteser er ikke lig med religiøs dogmatisk tro, og at religiøs dogmatisk tro er ikke lig med viden, og at religiøs tro let kan være usand. Med reel oplevelses-orienteret viden stiller det sig anderledes, selv om der kan være flere niveauer af sandheder. (Rebet som opleves at være en slange en mørk aften, men som blot er et reb er blot et eksempel). Det at have behov for at mene eller tro at noget er sandt, gør det ikke mere sandt at den grund. Det synes let at forstå for de fleste af vores medmennesker. Men, når de så har forstået det, så synes nogle af os til tider efter kort tid at glemme det igen, og falde tilbage i enten materialismens egoisme fristelser eller dogmatisk religiøsitet eller en eller anden nyreligiøs tro som gøres til viden, eller andet. Men, der er selvfølgelig andre opfattelser af dette end min opfattelse.

Problemet synes at være af egoisten og den dogmatiske Kristen ofte synes at optræde modsat vedkommendes officielle proklamation om egen adfærd - nemlig som en snæversynet fanatiker. Men, det er blot min opfattelse. Smil.

Jeg håber, at det kan brugestil noget godtog konstruktivt?

_______

Og nu håber jeg så, at de Kristne dogmatikere kan forstå hvorfor jeg ikke bryder mig om deres dogmatiske lære. For den er direkte i opposition til videnskaben om teosofi. Intet teosofisk kan være dogmatisk, skrev teosoffen H. P. Blavatsky.
de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Tanker 12/30/2017 23:00 #161758

Så videnskab er?

Sv: Tanker 12/30/2017 23:22 #161759

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Til Swedenborg: Mere kort formuleret... Videnskab er alle definitionerne angivet ovenfor af mig i linket i Wikipedia for Videnskab . Og inkluderer der ud over videnskabelig forskning indenfor alle de andre begreber som jeg har tilføjet lige nedenunder teksten: Experiential Science eller Eksperiential Learning, Eksperiential Knowledge, eller Experiential Parapsychology, og sikkert flere. Find ordene på Internettet eller andre steder. Det rummer også begrebet Transpersonlig Psykologi, og dermed også transcendentale forhold. Der ud over kommer der den teosofiske definition som siger: at den teosofiske videnskab er den oplevelses-orienterede (psykologisk) videnskabelige efterforskning efter lærdom om visdom, den højeste visdom, guddommelig visdom, theosophia (gudernes visdom på græsk), teosofi. Og vi taler om en etisk rettet efterforskning som søger et Universelt Broderskab i teosofisk betydning, for teosofi ignorerer alle disse årsager som holder mennesker væk fra hinanden, og bevæbner broder imod broder, og er derfor en udbreder af fred og harmoni blandt mennesker - kort sagt, af Universel Broderskab. Og denne harmoni opstår først når de som udbreder disharmoni lærer at ophøre med det. Dette indebærer respekt for andre religioner, men af etiske grunde ikke udeladelse af kritisk stillingtagen til den enkelte fremlagte lære; især hvis den modarbejder forskning i visdom.

Sådan ser jeg det baseret på indholdet i den tidligere post til dig. Dvs. med mindre jeg har overset noget.de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Tanker 12/31/2017 01:11 #161760

For at tale videnskab, må man have konsensus.
Det er så op til Abel, om han vil diskuterer videnskab, indenfor de afstukkede rammer.

Måske synes han at definitionen og metodebeskrivelsen er ukonkret, forældet, mangler retningslinje, afklaring... I dont know?

Og det er ikke sikkert, at han overlader definitionsmagten til Blavatsky.

Der er jo løbet en hel del vand i åen, siden Blavatsky trådte sin livsrejse.

Nogle mener at teosofien beskæftiger sig med pseudo videnskab.

Andre mener, at videnskab ikke nødvendigvis er sandhed.

Afklaring og enighed er essentiel.

Hvis du mener, at din definition på videnskab ikke kan blive mere konkret, så er det op til Abel at spørge ind.

Hvad mener du f.eks. når du skriver: -" alle definitioner"?

Eller, hvorfor vælger du at henvise til Wiki?

Og hvad mener du med: -"og sikkert flere"?

Flere af hvem, hvad og hvorfor?

Og hvordan holder man "sikkert flere" op imod hvad?

Konkretiseringen er et fælles benarbejde... Og først derefter kan man tale om at have en "videnskabelig" tilgang til noget.Sov trygt og godt


Swe

Sv: Tanker 12/31/2017 01:41 #161761

PS: spørgsmålene skal blot illustrer, hvad man eksempelvis kunne ønske afklaring omkring?

Jeg ville f.eks foretrække at udelade hensigterne.

Men det er op til dig og Abel


Zzzzzzz

Swe

Sv: Tanker 12/31/2017 08:22 #161763

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Hej Swedenborg

Mine opfattelser er:

Sikke mange spørgsmål. Men, mange tak alligevel fordi at du stiller dem!
For jeg vil meget gerne forklare om dette emne. Jeg mener nemlig at det er et meget vigtigt etisk emne.

Swedenborg:
”Og det er ikke sikkert, at han overlader definitionsmagten til Blavatsky.”

Morten Nymann:
Det er en misforståelse. Definitionen var en som med-grundlæggerne af Theosophical Society var enige om i fællesskab i de tidlige år i Theosophical Society. Jeg citerer jo også H. S. Olcott. At nogle blandt de senere medlemmer afveg fra denne definition synes også at være sandt. Der blev f.eks. dannet udbryder organisationer med et helt andet grundlag. Vi har nogle af disse udbryder organisationer i Danmark i dag. Men, de bør ikke forveksles med denne videnskabelige og organisatoriske ide, hvor den frie videnskabelige - oplevelse-orienterede efterforskning efter lærdom om visdom ofte hæmmes af krav om tro på forskellige ting, eller, krav om brug af bestemt litteratur fra nogle få forfattere.

Det synes nemlig vigtigt at forstå at for at man - på den måde som jeg lige har defineret - kan forske videnskabeligt sammen med andre, så bør videnskaben som jeg definerede ikke betragtes uden den organisatoriske sammenhæng den måtte indgå i. For den – religiøse sandhed / videnskabelige sandhed er individuel for de enkelte medmennesker hver for sig i denne sammenhæng. Enhver har i udgangspunktet jo ret til at fremlægge sine egne individuelle opfattelser eller skal vi sige forsknings-resultater om visdom og viden på lige fod med andre. Vi taler jo ikke om en sekterisk videnskab hvor en leder bestemmer hvad du skal forske i eller hvilket resultat eller hvilken lære du skal fremlægge, selv om folk i denne tid synes at have tendenser til at gøre alt sekterisk, selv videnskabelige forhold. (Den kendte religions-filosof J. Krishnamurti sagde at denne tendens altid ville være der og at organisationer af den slags derfor med tiden altid ville ende med en sekterisk tendens. (Andre har skrevet og sagt det samme gennem tid.) Men J. Krishnamurti oprette jo - lidt selvmodsigende - selv skoler som tog udgangspunkt i hans egen lære og paradigme. Så...resten kan læseren nok selv regne ud.)

Swedenborg:
"Nogle mener at teosofien beskæftiger sig med pseudo videnskab."

Morten Nymann:
Såh, hvem?
Med et ydmygt håb om at du vil at godtgøre din påstand og brugen af ordet pseudo.

Swedenborg:
"Andre mener, at videnskab ikke nødvendigvis er sandhed.

Afklaring og enighed er essentiel."

Morten Nymann:
Der synes ofte at være delte meninger om hvad man taler om. Hver enkelt har jo deres opfattelse af sandheden om verdens indretning. Sådan er det også ofte i videnskabelige kredse i denne tid da der er forskellige opfattelser af forskellige emner.
Vi kan kun søge at gøre os forståeligt med hensyn til hvad vi beskæftiger os med – så den påståede essentielle afklaring og enighed opstår. Men, afklaring og enighed er ikke nødvendigvis kun essentiel undervejs, selv om vi søger sandheden, fordi mangfoldig også er noget smukt og lærerigt; dvs. for nogle af os. Og nogle medmennesker ønsker næsten bevidst at misforstå definitionen af denne omtalte videnskab. (Se de sidste sætninger i H. S. Olcott's ord i citatet angivet ovenfor lidt tidligere her i tråden.)

Swedenborg:
"Hvad mener du f.eks. når du skriver: -" alle definitioner"?

Eller, hvorfor vælger du at henvise til Wiki?

Og hvad mener du med: -"og sikkert flere"?"

Morten Nymann:
Flere spørgsmål? Jamen så har du ikke forstået det endnu.
Okay, jeg vil gerne uddybe.
Jeg behøver ikke at henvise til wiki. Jeg gjorde det for at du måske lettere kunne forstå definitionen. En henvisning til en almindelig generelt anerkendt ordbog ville hjælpe lige så meget i mange tilfælde. Dette på grund af følgende.
For jeg skrev jo i definition i starten, at jeg taler om Videnskab i den aller-bredeste betydning af ordet(!)
Derfor er der - sikkert flere - begreber som kunne tages med. Ikke at det behøves andet end som illustration for bedre at forstå definitionens bredde eller dybde.

Den teosofiske definition med ordene: " at den teosofiske videnskab er den oplevelses-orienterede (psykologisk) videnskabelige efterforskning efter lærdom om visdom, den højeste visdom, guddommelig visdom, theosophia (gudernes visdom på græsk), teosofi. Og vi taler om en etisk rettet efterforskning som søger et Universelt Broderskab i teosofisk betydning, for teosofi ignorerer alle disse årsager som holder mennesker væk fra hinanden, og bevæbner broder imod broder, og er derfor en udbreder af fred og harmoni blandt mennesker - kort sagt, af Universel Broderskab. Og denne harmoni opstår først når de som udbreder disharmoni lærer at ophøre med det. Dette indebærer respekt for andre religioner, men af etiske grunde ikke udeladelse af kritisk stillingtagen til den enkelte fremlagte lære; især hvis den modarbejder forskning i visdom."

Denne definition og tilsvarende H. S. Olcott's definition angivet tidligere rummer alle de andre begreber i sig når den forstås korrekt. Denne videnskab er en videnskab i den allerbredeste betydning af ordet samtidig med at det er en etisk rettet videnskab som efterforsker lærdom om visdom osv., osv. - Teosofi rummer derfor også (oplevelses-orienteret) videnskabelig efterforskning af al lærdom om religion og filosofi, hvor sandheden søges.

Læs eventuelt citatet fra H. S. Olcott tidligere, da det siger det hele meget præcist.

Swedenborg:
Konkretiseringen er et fælles benarbejde... Og først derefter kan man tale om at have en "videnskabelig" tilgang til noget.

Morten Nymann:
Ja. Men, nu har jeg jo nævnt denne definition af ordet teosofi, dvs. citatet fra Olcott m.m. en god del gange i de seneste år. Men, gentagelse kan sikkert hjælpe med at fremme forståelsen. Bare jeg ikke gentager mig for meget, så folk der læser med bliver sure.
Jeg er faktisk glad for at du stillede dine spørgsmål, da emnet ofte synes at være et folk har svært ved at forstå. Selv blandt de som er meget intelligente af os. Og min oplevelse er, at selv når de tror de har forstået det, så vil en del efter nogle dage eller endda år opleve at de forstår værdien af denne videnskab og dens organisatoriske ide på en endnu mere etisk eller endda meget mere etisk betydningsfuld måde.

En nok ikke uvæsentlig tanke for de af os som kan se ideen med den ovennævnte videnskab:
Selve definitionen denne videnskab eller teosofiske videnskab kan jo søges omformuleret og forbedret. Ikke mindst af etiske grunde. Selve definitionen af videnskaben om psykologi er der jo også flere videnskabelige opfattelser af, selv om der nogenlunde ens langt de fleste af dem.
______

Swedenborg:
”PS: spørgsmålene skal blot illustrer, hvad man eksempelvis kunne ønske afklaring omkring?

Jeg ville f.eks foretrække at udelade hensigterne. “

Morten Nymann:
Hvilke hensigter vil du udelade?
Måske de kan forbedres?


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Tanker 12/31/2017 09:21 #161764

Godmorgen Morten

Jeg synes du skal forsætte debatten med Abel.

Men retten til at fremlægge viden, gør ikke videnskab til videnskab

Abel kunne jo i teorien argumenterer for, at teosofien er en doktrin.

Og så er I tilbage i det samme "tovtrækkeri".


Hensigten er lig med målet med sagen - Der er forskel på lærdommens mål, altså målet med lærdommen, og på sagens mål.
Derfor ville jeg holde de to adskilt, som udgangspunkt.
Altså begrunde dem særskilt.


God dag & Godt Nytår


Swe
Sidste redigering: 12/31/2017 09:23 af Swedenborg.

Sv: Tanker 12/31/2017 09:52 #161765

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Godmorgen Swedenborg

Mine opfattelser er:

Swedenborg:
"Derfor ville jeg holde de to adskilt, som udgangspunkt.
Altså begrunde dem særskilt."

Morten Nymann:
Okay og ikke udelade hensigterne alligevel. Jeg tror at jeg forstår dig nu. Fint.
Så kan jeg bedre være med. For den ene kan ikke operere adskilt fra den anden.
Men, de kan præsenteres hver for sig, dog med forståelse for at de hører sammen.

Der er faktisk tre-fire dele:
A. Efterforskningen efter lærdom om visdom m.m. Det foregår indenfor mange forskellige områder.
B. Den måde det etisk søges gjort på mellem folk fra vidt forskellige såkaldte religiøse eller ikke-religiøse baggrunde.
C. Udbredelsen af selve denne videnskab om efterforskning efter Lærdom om Visdom m.m. så andre får kendskab til denne etiske ide og forstår den fuldt og helt, og dens mulige enorme værdi for menneskeheden.
- D. Der ud over er der den organisatoriske sammenhæng det foregår i. Det kan ske individuelt uden en organisation. Men vi mennesker arbejder bedre sammen i fællesskab end altid at gøre det alene. Men, begge aspekter synes vigtige.

Sådan oplever jeg det.

Okay Abel og andre kan da bestemt byde ind.
Og ja, man kan argumentere for at teosofien er en doktrin, men det er ikke den definition jeg har fremlagt. Vi taler på ingen måde om nogen fastlagt videnskab, den har ingen doktriner andet end dem den enkelte selv ønsker at fremlægge. - (At der med tiden vil ankomme en fremherskende mere eller mindre fastlagt videnskab på området synes logisk. Men, selv denne vil med tiden ikke utænkeligt blive erstattet af en anden. - I dag har man det nogle kalder ortodoks teosofi som fremherskende lære.Men, denne videnskab er af nogle blevet gjort til en emotionelt orienteret tro, og det er ikke hensigten med den teosofiske videnskab.) - Man kunne kalde den definition jeg har fremlagt noget helt andet. For eksempel "Videnskaben for Etisk Visdom" eller noget helt andet. Det er selve ideen som er vigtig og ikke så meget brugen af ord i forbindelse med dens definition, selv om det kan spille en rolle.

Swedenborg:
Men retten til at fremlægge viden, gør ikke videnskab til videnskab

Morten:
Det vi oplever oplever vi jo da. Oplevelses-orienteret videnskab. Så viden på et eller andet niveau taler vi vel om. Ellers forstår jeg ikke hvad du mener med en så kortfattet formulering.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/31/2017 09:54 af Khidr7.

Sv: Tanker 12/31/2017 10:51 #161766

Har lidt nytårs travlt her - Men hvis du gerne vil forstå videnskabelig "hensigt"' i forhold til det område du søger at studerer, så er Husserl og Eidetisk transcendental fænomenologi måske værd at dykke ned i


Slutter for nu - Kom godt ind i det nye år


Vh.

Swe
Sidste redigering: 12/31/2017 10:53 af Swedenborg.

Sv: Tanker 12/31/2017 11:37 #161767

 • inx
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 201
Det var en interessant oplevelse for mig, samtalen med dig, Khidr, fra i går. Jeg kunne iattage, hvilke reaktioner det frembragte i mig. Til sidst kunne jeg bogstaveligt mærke i mig selv, hvordan det hev mig ud af hjertet. Ved at erkende det, afbrød jeg brat. Hvis jeg fornærmede dig, undskylder jeg. Det er efterhånden meget sjældent at mit danske sprogbrug kommer ud for upassende sammenhænge.

Her til morgen, efter at have vækket hjernen med en god kop kaffe og en gåtur med hundene i den friske vestjyske luft, læste jeg tråden igen fra i går og frem, med den forståelse jeg havde da jeg først kom her på Selvet. Jeg må indrømme, størstedelen af det, de gamle sjæle prøver at guide dig til, var også blevet uforståeligt for mig den gang. Så jeg træder lige et skridt tilbage.

Jeg skulle føle hele dynamikken i vores samtale for at kunne forstå baggrunden. Det er tydeligt at du brænder for din sag. Du forsøger at omvende andre til at blive bedre mennesker. Det skal man ville i hjertet. Du appellerer til hjertet men gør det udfra teoretiske tankespind. Man FØLER ikke dig, det er upersonligt. Der er for mange ord og for lidt menneske. Jeg føler ikke dine følelser i det skrevne, derfor forbliver ordene et dødt tankestof. Det er en modsætning som intuitivt vækker modstand i læseren. For at få andre til at føle for din sag, skal du give noget af dig selv. Så får du mangfoldigt tilbage.

Der er flere forskellige her der forsøger at guide dig til arbejdet med dig selv i stedet for hele tiden at holde blikket rettet udadtil. Det fremgår ikke af dine skrevne ord, om du nogensinde har spekuleret over, at de mange forskellige mennesker her måske har fat i noget du endnu ikke har set. Du kommer til at forstå meningen med det der foregår udenfor dig selv, når du forstår meningen med det der foregår inde i dig selv. Du vil forstå menneskehedens udvikling når du forstår din egen. Dine følelser er dine læremestre. Begivenheder i dit liv er der blot for at fremkalde dine følelser. Når du bliver klar over, hvad og hvorfor du føler som du gør, begynder din rejse. Til tiden en pinefuld rejse ind i dybdene af sindets mørke afkroge, som man helst ikke vil kende til. Men som man skal lære at rumme og acceptere som en del af sig selv. Opfattelsen af verden udenfor er blot et spejl af det der foregår inde i dig.

Jeg tror at mænd af historiske grunde er "bygget" sådan at de er fokuseret på den umiddelbare "fare". Uden det kunne de ikke sikre familiens overlevelse. Mens kvinderne havde tid til at tænke bredere. Derfor er det måske sværere for en mand at flytte fokus på rejsen ind i sin egen ukendte verden?? Her vil jeg gerne høre om jeres erfaringer.

Khidr, du skrev at du godt kan se forskel i hvem du var en gang og hvem du er nu. Det er et relativt ufarligt sted at starte med, da det jo allerede er sket. Ved at forstå forskellen mellem de følelser der drev dig den gang og dem der driver dig nu, kan du gå på opdagelse i din egen udvikling. Med stor sandsynlighed vil det give dig hints til din fortsætte rejse. Det kræver vilje og mod, for det er den sværeste rejse i livet. Men også den mest spændende.

Af hele mit hjerte ønsker jeg dig en god rejse. inx
Følgende bruger(e) synes godt om: Erik, Abel

Sv: Tanker 12/31/2017 11:50 #161768

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Til Swedenborg: Jeg tror at du hellere må informere os uindviede om på hvilken måde du mener at Husserl og hans Eidetisk transcendental fænomenologi har med det at gøre som jeg fortæller om. Ellers er jeg bange for at vi spilder tiden med at snakke forbi hinanden. Med andre ord: Kom nu til sagen Swedenborg.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Tanker 12/31/2017 13:38 #161769

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Hej Inx

Mine opfattelser er:

Du har ikke fornærmet mig med den bemærkning. Jeg syntes blot at du tidligere i tråden udtrykte dig alt for upræcist på skrift med dit spørgsmål. Det er ikke min opgave at digte hvad du har på hjertet. Søg bare at skrive så jeg og andre kan forstå dig, det er min venlige opfordring. Mere er der ikke i det. Og da vi har med relativt komplekse emner at gøre, så skal der af og til uddybende kommentarer til.

Inx:
"Det er tydeligt at du brænder for din sag. Du forsøger at omvende andre til at blive bedre mennesker. Det skal man ville i hjertet. Du appellerer til hjertet men gør det udfra teoretiske tankespind. Man FØLER ikke dig, det er upersonligt. Der er for mange ord og for lidt menneske. Jeg føler ikke dine følelser i det skrevne, derfor forbliver ordene et dødt tankestof. Det er en modsætning som intuitivt vækker modstand i læseren. For at få andre til at føle for din sag, skal du give noget af dig selv. Så får du mangfoldigt tilbage.

Der er flere forskellige her der forsøger at guide dig til arbejdet med dig selv i stedet for hele tiden at holde blikket rettet udadtil. Det fremgår ikke af dine skrevne ord, om du nogensinde har spekuleret over, at de mange forskellige mennesker her måske har fat i noget du endnu ikke har set. Du kommer til at forstå meningen med det der foregår udenfor dig selv, når du forstår meningen med det der foregår inde i dig selv. Du vil forstå menneskehedens udvikling når du forstår din egen. Dine følelser er dine læremestre. Begivenheder i dit liv er der blot for at fremkalde dine følelser. Når du bliver klar over, hvad og hvorfor du føler som du gør, begynder din rejse. Til tiden en pinefuld rejse ind i dybdene af sindets mørke afkroge, som man helst ikke vil kende til. Men som man skal lære at rumme og acceptere som en del af sig selv. Opfattelsen af verden udenfor er blot et spejl af det der foregår inde i dig. "

Morten Nymann:
Først vil jeg lige vægtlægge at det følgende blot er mine venligt rettede opfattelser. Jeg ønsker jo blot at gøre noget som er hjælpsomt for os alle. Vi gør vist alle det vi gør efter bedste evne.

Du er godt klar over at du er meget personlig overfor mig på et offentligt forum med dit indlæg?
Du går fuldt ud efter min person og ikke efter emnet eller bolden. Synes du virkeligt at det er den rette vej her på forummet overfor alle medlemmer? For så skal du jo i al fairness behandle alle andre på samme måde som du lige har behandlet mig i dit indlæg, ikke sandt? (Vær opmærksom på forummets regelsæt om at gå efter bolden.) Den slags type personlige udvekslinger som du her ligger op til ender ofte med privat kommunikation udenfor forummet.

Hvis du og andre meget meget gerne vil have at jeg svarer på dine mildest talt ikke specielt høflige bemærkninger, så siger i til. Jeg afviser ikke uden videre den slags. Men, det som gælder for én enkelt person må i så fald også gælde for alle andre medlemmer på forummet.

Tillad mig at bruge spejl-teknikken Inx:
Det er ikke tydeligt at du brænder for noget Inx eller hvor dine egne følelser er(!) Det kan du tænke lidt over. For vi spejler os ofte i andre som medmennesker og når der sendes projiceringer ud. Jeg skriver dette af venlighed.

Det som du skriver om mig ovenfor med hensyn til at man ikke FØLER mig, gælder måske meget for dig selv med den måde du præsenterer dig på her på forummet. Det kan du tænke over.

Spejlinger er sommetider sunde når man peger på andre.

Men ja, kommunikation udelukkende på skrift er meget intetsigende om personen bag ordene. Det kan jeg give dig ret i.


______________

Nej, jeg søger ikke at omvende folk, men blot at bidrage med noget andre måske kunne bruge til noget. Du tager meget fejl. Ordet - omvende - er noget man bruger om andre når man påstår at de ikke beskæftiger sig med oprigtig uselvisk adfærd. Det lyder ikke høfligt det du påstår Inx. Jeg søger for eksempel at folk lærer at forstå forskellen på sekter og kulte. (Se mine mange indlæg om Subtil Mind Control her på forummet.)

Du kan tro at jeg har spekuleret over, at de mange forskellige mennesker her måske har fat i noget jeg endnu ikke har set. Jeg spørger rent faktisk andre om de har nogle andre synsvinkler i mange af mine indlæg. Det vil du kunne se hvis du læser efter. - Så her synes du at tage fejl, lige som du gør det på den ene eller anden måde med andre ting du fremlægger i dit indlæg.

Vi har normalt ikke psykoterapeutiske tråde kørende her på forummet, hvor vi går PERSONLIGT tæt på vores FØLELSER. Nogle psykoterapeuter brænder så meget for den slags, at det somme tider skinner igennem i deres indlæg her på forummet.

At jeg ikke ønsker alt for meget at fremtræde med en bestemt personlighed - som andre ønsker - er mit valg. At påstå at mange bliver stødt af det er din helt private opfattelse og andres hvis de har den samme opfattelse som du bramfrit påstår de har. (Sagde nogen Gruppepres og Konformitet indenfor social-psykologi?) - Hvis folk har behov for at man fortæller dybdegående om sig selv i hver tråd på forummet før de bliver interesseret i hvad man har at sige om visdom, så fortæller det måske mere om dem selv end om den enkelte person blandt mange som de stiller krav til.

Hvis jeg generelt skriver på en uhøflig måde, så kan man være venlig at forklare mig det. Og gerne på PM eller min private email som findes på min hjemmeside nederst. Se nedenfor.

_______
En god del medlemmer på forummet kender allerede til følgende om lille mig: Jeg hedder Morten Nymann og bor ved Aarhus i Danmark for tiden. Jeg er af fødsel ca. 51 år gammel, selv om jeg reelt er ældre og ved at jeg har levet tidligere. Her er lidt om min baggrund på min private hjemmeside: Global Theosophy - Profil
- Rul ned på siden ind til du ser billedet af mig.

Jeg håber, at det rækker for dig? --- Mange her på forummet fortæller meget mindre om dem selv end jeg gør. Det kan du tænke over. - Måske det blot er dit behov for kontakt med mig som gør at du skriver som du gør? Jeg skriver venligt: Du kontakte mig på PM eller privat email, hvis du har behov for at komme mere i kontakt med FØLELSERNE.

Nogle har et større behov for kontakt med følelser end andre. Derfor skriver jeg som jeg gør.
Jeg søger blot hjerteligt at hjælpe Inx, altså hvis du kan bruge mine ord til noget.
Vær sød at søge at undgå at misforstå mig.

Mange åndeligt søgende kommer med en masse krav som de mener at andre skal opfylde for ellers vil de ikke høre på hvad der fortælles. Sjældent bidrager de med noget konstruktivt selv. Det kan være skrivestillen de er utilfreds med eller andre ting. Somme tider de mest mærkeligt ting. Nogle kommer til en åndelig lærer med ønsket om at lære visdom, det skal bare ikke være om søndagen eller ikke kl. 16, eller så skal det kun handle om at lære om det indenfor dette bestemte emne osv., osv. Men, sådan foregår det jo logisk nok ikke. Vi kan lære visdom af utroligt mange ting og forhold.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/31/2017 13:48 af Khidr7.

Sv: Tanker 12/31/2017 14:21 #161770

 • inx
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 201
Tak for dit svar, Khidr. En dag med bedre tid vil jeg klikke på din hjemmeside.

Meget lidt af det jeg skrev, var personlig. Det meste af det gælder alle mennesker. Inklusiv mig, da jeg skriver af egen erfaring.

Her er mange givende mennesker der deler ud af deres livserfaringer og de tanker de har gjort dem i forbindelse med livet. Deres budskaber kommer stærkt igennem.

Jeg mente det på ingen måde negativt at du forsøger at omvende folk til at blive bedre mennesker. Det er et ædelt formål og jeg ønsker dig held og lykke med det. Helt præcist, ville jeg ønske at der var en bedre modtagelse og respons på dit ønske. Derfor mit skriv.

Det må blive alt for i år. Hyg dig og godt nytår til alle!

Kh inx

Sv: Tanker 12/31/2017 14:34 #161771

 • Tommas
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 401
Hej inx

Du stiller et spørgsmål om mænd.....

Der er måske bare mere "modstand" i mænd, generelt, og jeg tror du har ret i, at det er et gammelt beskytter-instinkt. Man skal dog ikke glemme kvinders beskytter-instinkt, som er ligeså kompromisløst som mænds. Det virker vist bare lidt anderledes. "Beskytteren" er i sig selv noget godt, en bevarer af liv, men det kan kanaliseres ud på uheldige måder.

Jeg forestiller mig ind imellem, at den gamle stamme-struktur stadig virker: Cirkler med barnet i midten, den nærmeste livgiver omkring barnet og manden den yderste cirkel. Ikke bare forstået som et familiemønster, men som et stamme-mønster. Kvinderne er på denne måde tættere på centrum - i denne forbindelse selve skabelsen. Barnet er det som alt i virkeligheden handler om. Mænd (og kvinder) i vores tid får lidt af en opgave med at fokusere både ud og ind på én gang. Man får faktisk ballade for egenskaber, som engang var værdsatte, men i dag er et problem.

Energimæssigt ser jeg det som "chakra-balancer". Særligt balancen mellem hjerte og solar plexus samt sakral/hara og rod. To levels af samme grundlæggende principper. Hjertet er i en vis forstand "rummet" alle - uden undtagelse - opholder sig i, så på et metafysisk niveau er det faktisk omvendt: Alt omsluttes af en kvindelig cirkel, Jorden, verden.... (som jeg kalder "gudinden", den virkelige "skaber"). I centrum af dette er "barnet" - os selv, skabelsen, lige i midten, som både er os selv og vores børn - alle mennesker og dyr Mænd har altså ofte i en vis forstand en større afstand at tilbagelægge fra det ydre til det indre, men det problem har kvinder jo også fået. Tilsyneladende bliver kvinders indre splittelse større, mens mænds indre splittelse forbliver den samme. Kvinder føler sig "fanget" - hører man ofte - mellem karriere og familie.

Det hele handler i virkeligheden om det "overordnede system". Naturen vil altid søge balance, og vi har til opgave - både kvinder og mænd - at mærke efter, hvilke livsformer vi er i virkeligheden. Som du også skriver: Ved at mærke følelser. Altså mærke sig selv - også i relationerne - og ikke kun "fise rundt" oppe i de mentale skyer.

-----------------------------------------------

Videnskabs-debatten....

I dag er der sket et skift - sammen med kvantefysikken - så det skarpe skel mellem fysikkens og metafysikkens område er blevet lidt udvisket. Videnskab er blevet meget filosofisk pga. kvantefysikkens paradokser.

Man kan vist godt sige, at fysik i dag faktisk er metafysik. Fysikere filosoferer over det metafysiske. Der er dog stadig en slags grænse til det metafysiske område, som er betinget af sanserne. Mennesker kan åbne sanser, som ligger "bag" det fysisk målbare.

Fysikere ved rigtig meget om dette univers' energi - hele det elektromagnetiske spektrum - men de kan ikke se eller måle bagom dette spektrum. Dette spektrum tilhører stadig denne fysiske verden, men bag dette ligger der andre "lag" eller parallelle verdener.

Den etablerede videnskabelige metode har til formål at skabe fælles konsensus gennem målbare
resultater, som alle principielt kan efterprøve. Således bliver bekræftede hypoteser til en sammenhængende teori.

På det spirituelle/metafysiske område handler det stadig om sansning, undersøgelse, men denne type sansning overskrider ethvert fysisk måleapparats begrænsning. Der findes så vidt jeg ved ingen "ghostbuster-apparater" - for selve apparaterne, man forsøger at måle med, tilhører dette niveau af eksistens. Det er anderledes med levende mennesker, for vi eksisterer på alle niveauer på én gang. Vores fokus er dog altid primært i denne verden.

Så forskellen på et menneske og et fysisk måleapparat er denne, at måleapparater er grove og klodsede i forhold til menneskets meget fintfølende "sanse-apparatur". Vi har adgang til ting, som er "beyond" alt det, som f.eks. acceleratoren i Cern kan måle.

Derfor: Med mindre alle mennesker åbner disse sanser, så kan der ikke være tale om konsensus-videnskab, for oplevelserne er subjektive. Det kan kun kaldes videnskabelige teorier mellem mennesker, som har direkte adgang til ekstra sansning. Det bliver ved med at være hypoteser, fordi ekstra sanser - som jeg ser det - også findes i mange "lag". Det direkte sansede er stadig "viden", fordi det sanses, men man skal stadig forbinde det med forskellige hypoteser og teorier. Disse kan dog ikke "falsificeres" af alle, men kun af folk, som har åbnet for endnu flere lag og ser et større sammenhængende billede.

Når jeg ind imellem sanser niveauer af eksistens som "lys-nuancer", så er mit forsøg på at begribe en større sammenhæng stadig hypotese og teori. Jeg oplever rigtig gode
grunde til at "holde kortene tæt til kroppen". Ikke fordi jeg ønsker at "spiller poker", men fordi jeg simpelt hen ikke gider være med til at gøre spirituelle teorier til en ekstra "slagmark".

En religion er faktisk en hypotese eller teori, men det er ikke "Sandheden". Når jeg snakker om mine oplevelser, (helst kun privat) så taler jeg sandt om mine oplevelser og fortolkningen af dem, men jeg er samtidig bevidst om, at den hypotetiske eller teoretiske sammenhæng, som jeg konstruerer for at få det hele til at hænge sammen, ikke er "Sandheden". Hvis jeg forsøgte at kalde det "sandhed" på en absolut måde, så ville jeg i virkeligheden være i gang med at forsøge at skabe en religion, og det er jeg ikke interesseret i. På samme måde er nogle videnskabsfolk ikke interesserede i at gøre almindelig videnskab til en materialistisk religion. Andre er. I nutidens modstilling mellem videnskab og religion er der indenfor videnskab ind imellem i virkeligheden tale om en ny type "kirkefædre". Deres psykologi er den samme. En flok "hardcore skeptikere". En hang til at pådutte og opleve modstand i forhold til andres oplevelser.

Det er jo allerede sket i dag. Et flertal i den vestlige verden er "religiøse materialister". Vi eksisterer nu i en verden med udbredt materialistisk religion. Det er videnskab gjort til religion. Det er netop derfor, mange lærer at klappe i med sine oplevelser med ekstra sanser. Man vil nødigt udstødes som "vantro" eller "hallucinerende". Og slet ikke medvirke til, at der bliver skabt nye religioner af den gamle misbrugte slags.

Som jeg ser det, sker der ofte en forveksling mellem den egentlige spirituelle verden og det
mentale niveau. Det er ikke let at gennemskue egne tankesystemer, for det er jo tankerne man bruger til at tænke med. Derfor anbefaler så mange, at man forsøger at slippe sine tanker.
Følgende bruger(e) synes godt om: Erik, Liquid Blue, inx, Abel

Sv: Tanker 12/31/2017 15:31 #161772

Hej Tommas.

Dette indlæg, du lige har skrevet, er noget af det mest berigende jeg nogensinde har læst, til dags dato.

Godt Nytår! (Og til alle )
Følgende bruger(e) synes godt om: Erik, inx

Sv: Tanker 12/31/2017 15:33 #161773

 • Tommas
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 401
Tak, liquid

Godt nytår - til alle.

Sv: Tanker 12/31/2017 16:20 #161774

 • Abel
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 921
Hej Tommas.
Synes det var virkelig godt formuleret! En glæde at læse - en varm glæde.
Jeg vil takke alle her og ønske i må få det i skal bruge i det kommende år.
Hvis jeg nu følte behov for at give noget, i det nye år, vil jeg hellere betegne det som; at deles om visdommens flow. Tak fordi du deler Tommas og hvorfor skulle jeg forsøge at give dig noget du allerede har til overflod, vil hellere deles om kærlighed og respekt mennesker imellem.

Godt nytår til alle!

KH. Abel.
Følgende bruger(e) synes godt om: Tommas

Sv: Tanker 12/31/2017 16:23 #161775

 • Erik
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1987
Hej Tommas og inx

Jeg har lige et par tanker angående mænd/kvinder som er et af de emner der er ret væsentlige i forbindelse med den generelle udvikling.

Mænd "virker" som udgangspunkt gennem deres mental-legeme, kvinder virker generelt gennem deres astral-legeme, dette skal ikke ses som bedre/dårligere end, det er bare den måde vi er indrettet på, Intuitionen virker gennem eller kontaktes gennem astral-legemet og det er måske derfor "man" siger at kvinder har en stærkere intuition end mænd.
Dette skal ses som overordnede mekanismer og har som sagt intet med god/dårlig at gøre, det er meget vigtigt at holde fast ved.

I de store og mangfoldige processer der skylder ind over os alle i denne periode før "kvantespringet" sker, er der selvfølgeligt en masse "legemer" der bliver udviklet og justeret.

For det første er kvinderne ved at "erobre" og tage mental-legemet til sig i en større udstrækning end nogensinde før, det er en lang proces som de fleste nok har lagt mærke til, det føles i hele vort "system" som en naturlig proces da det ligger ind til de energier der styrer evolutionen og for blandt andet vore celler følger den naturlige proces.

For mændene tegner det sig lidt anderledes, mændene er i gang med at erobre det astrale legeme, dette vil i de fleste af vore "systemer" føles som en gåen imod evolutionen og det i sig selv vil mærkes som "forkert" og dermed ubevist skabe en form for modstand eller forsinkelse af evolutions processen, hvilket det bestemt ikke er.

Et af de tydeligste tegn på denne proces vil være tydelige for enhver kursusholder indenfor for eksempel selvudvikling, for 20-25 år siden var det normalt med 20 kvinder på et hold medens der typisk var 2-3 mænd der trykkede sig og ofte forsøgte at erobre plads ved at "spille" på de mentale strenge.

Noget anderledes ser de ud i dag, her oplever jeg godt nok ikke at der er lige mange mænd og kvinder men det nærmer sig lige så stille.

Et andet eksempel som jeg selv har været en del af er det at være fædre, tilbage i 60-70 erne begyndte mænd at gå ind på faderrollen på en anderledes måde, til at begynde med var det ofte nogle, rent ud sagt, komiske "kvindemænd" der efterhånden som tiden gik begyndte at blive mere naturlige fædre på deres egen måde selv om det ofte gav sig nogle forskellige og lidt komiske udtryk.

For mit eget vedkommende blev jeg alene med 3 børn i slutningen af 80 erne og var alene med dem i ca. 8 år, for mig var det en meget fin tid, for så vidt da det ikke altid var en dans på roser.
Jeg var "blevet gået" og det gav mig trods alt et vist fortrin i omgivelsernes øjne og tak for det, men da jeg nu var mand var det ikke en selvfølge at sidde som alenefar og jeg oplevede at der konstant var kvinder der var klar til at støtte i næsten enhver situation, alle syntes det var rigtigt flot at jeg kunne klare det, derimod oplevede jeg lige så ofte alenemødre der havde det svært ved at få hverdagen til at fungere, der var ingen "kære mor", de skulle bare tage sig sammen og "gøre det kvinder nu engang skulle gøre".

Der mangler stadig en hel del men vi er lige så stille på vej, hvorhen? Kan man med rette spørge, i hele processen ligger der den udvikling der med tiden er en del af "det hele menneske" både mænd og kvinder vil med tiden rumme og beherske begge sider af det feminine/maskuline aspekt som en del af det at være ligeværdige og det kan vi lige så godt begynde at øve os på

Dette er blot nogle tanker som jeg håber kan bruges...

Jeg glemte rent at det er nytår og nok det sidste skriv i dag, så hermed en nyt års hilsen til alle, jeg håber for enhver at det nye år må blive berigende, spændende og kærligt.

Godt ny år!

Kh.Erik
Sidste redigering: 12/31/2017 16:29 af Erik.
Følgende bruger(e) synes godt om: Tommas, inx

Sv: Tanker 12/31/2017 16:52 #161776

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Inx:
"Jeg mente det på ingen måde negativt at du forsøger at omvende folk til at blive bedre mennesker."

Morten Nymann:
Det blev desværre opfattet meget negativt og personligt af mig sammen med en del andre ting du forudfattet skrev om min person. Ordet - at omvende - bliver normalt brugt med negativt fortegn i religiøse sammenhænge, sådan som jeg oplever det. Se eventuelt ordbøgerne.

Inx:
Helt præcist, ville jeg ønske at der var en bedre modtagelse og respons på dit ønske. Derfor mit skriv.

Morten Nymann:
Tak, det varmer!

Godt nytår hvert år til dig også.
--- Så behøver jeg måske ikke at sige det til næste år.

_______
Det bliver spændende at se om du i den nærmeste fremtid vil fortælle os alle noget om hvem du er og dine følelser. Og om alle andre på forummet vil følge trop med deres.de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/31/2017 16:57 af Khidr7.

Sv: Tanker 12/31/2017 17:12 #161777

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Tommas:
"Derfor: Med mindre alle mennesker åbner disse sanser, så kan der ikke være tale om konsensus-videnskab, for oplevelserne er subjektive. Det kan kun kaldes videnskabelige teorier mellem mennesker, som har direkte adgang til ekstra sansning. Det bliver ved med at være hypoteser, fordi ekstra sanser - som jeg ser det - også findes i mange "lag". Det direkte sansede er stadig "viden", fordi det sanses, men man skal stadig forbinde det med forskellige hypoteser og teorier. Disse kan dog ikke "falsificeres" af alle, men kun af folk, som har åbnet for endnu flere lag og ser et større sammenhængende billede."

Morten Nymann:
Du skriver en del ting i dit indlæg, jeg bestemt er enig i.
Men, jeg synes at jeg mangler, en ting. Nemlig tanken om at på et vist niveau, så er der en gruppe af folk (f.eks. clairvoyante eller viise) som har videnskabelig-konsensus om at der findes ekstra sanser, eller at karmaloven findes, eller at der er liv efter døden, osv., osv. Også såkaldte tidløse ånds-videnskabelige fakta. Og denne videnskabelige-konsensus eller ånds-videnskabelige konsensus forsvinder ikke på mange af de højere lag ovenover. Og at der findes en gruppe af folk (f.eks. clairvoyante eller viise) som har videnskabelig-konsensus om at der findes mindst en måde eller flere måder at hjælpe menneskeheden på med hensyn til at udbrede uselvisk og godgørende adfærd enten på en bestemt organisatorisk måde eller en måde uden organisatoriske forhold. - De som kun kender et lag ekstra ud over det fysiske kan selvfølgelig have vanskeligt ved at vide dette skulle man mene. Men den som har set et æble ved godt hvordan det ser ud selv om man måske ikke har smagt hvordan det smager.

Jeg håber, at det jeg skriver er forståeligt og giver mening i en eller anden retning?

Men, ellers et spændende indlæg på det rent videnskabelige område, Tommas. Tak for det!de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/31/2017 17:15 af Khidr7.

Sv: Tanker 01/01/2018 03:12 #161778

Khidr7 skrev:

Jeg håber, at det jeg skriver er forståeligt og giver mening i en eller anden retning?


Overhovedet ikke. Det eneste mening jeg fik ud af det, var oplevelsen af, at du prøver at være noget, som du ikke er.

Sv: Tanker 01/01/2018 07:18 #161779

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1903
Hej Liquid Blue

Mine opfattelser er:

Sikke da en ubehagelig negativ gang mudderkast.
Hvorfor så negativ personlig her på forummet som anbefaler at man går efter bolden og ikke efter manden?

Er der andre som har det svært med min eksistens på kloden?de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 01/01/2018 07:29 af Khidr7.

Sv: Tanker 01/01/2018 11:10 #161780

 • Abel
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 921
Du ville blive savnet om du ikke var her Morten. Vær sikker på det.
Kh. Abel.
Sidste redigering: 01/01/2018 11:13 af Abel.
Følgende bruger(e) synes godt om: inx

Sv: Tanker 01/01/2018 11:45 #161781

 • inx
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 201
Tak til Erik og Tommas for at give mig en bredere forståelse af mand - kvinde forskelle. Og at give mig stof til eftertanke i forhold til de processer der foregår i mig i øjeblikket. Jeg øjner ikke "mellemstationen" endnu, men det er jo rejsen i sig selv der er spændende.

Til Khidr

Jeg var en smut forbi din hjemmeside og der var faktisk noget der fangede min interesse. Dine fortællinger om oplevelser i dine unge dage. Så fremmedartede som de end føltes for mig, var de autentiske. Det var din sandhed. Ikke dine opfattelser. Tak for at du har delt dem. De berigede mit verdenssyn.

Ingen behøver at blotlægge sine følelser her på Selvet. Medmindre man selv ønsker det. Det må i allerhøjeste grad være en privat sag. Jeg påpegede blot hvilken forskel det gør at have en god kontakt til sine følelser, d.v.s. et godt kendskab til sig selv som menneske, så man hviler i sin egen sandhed.

Kh inx

Sv: Tanker 01/01/2018 12:10 #161782

God formiddag Morten

Videnskab, kan i korthed defineres som, videns skabelse - Eller som Tommas definerer emnet, som: videns produktion.

Der er altså tale om processer i og omkring processerne, at skabe viden.

En af disse underliggende processer, består i at forstå, begrebsafklarer og faciliterer processen: hensigt.

Altså med hvilken hensigt og med hvilke redskaber skaberog afdækker man viden omkring et givent emne, eller en given problemstilling.

Husserl kunne måske, og kun MÅSKE, være interessant for dig, i din læringsproces, fordi han søger at skabe viden omkring emnet og processen, at forstå hensigt. (Blandt meget andet).

Du har skabt hypotesen:-" at sand religion skal være videnskabelig for at være sand".

Vi er nu igang med processen, at afdække og forstå begrebet videnskab.

Hvad forstår Khidr7, når han anvender ordet videnskabelig?

I selve processen, at forstå hvad man forstår, kan man kigge både på processen at forstå noget, altså hvorfor man forstår det man forstår, og hvordan man er kommet frem til denne forståelse.

Det er ligesom et led i processen, at skabe begrebsafklaring omkring dette noget, som man anvender udvalgte ord omkring.

Men først må man forstå det udvalgte/anvendte ord, som i dette tilfælde er videnskab/videnskabe(lig).

Vil man kalde sig for maler, så må man kende håndværket, håndværkeren, de redskaber der anvendes, teknikkerne og rummet der males ind i.

Det samme gør sig gældende, når man kalder sig videnskabeligt funderet, eller anvender videnskaben, som en essentiel betragtning.


Alt Godt


Swe