Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

Log ind med Facebook
A+ R A-
Velkommen, Gæst
Brugernavn Adgangskode: Husk mig

EMNE: Engleriget . . .

Engleriget . . . 10/17/2009 22:39 #111704

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                  Jeg gen-åbner denne portal

                                          til englenes verden af lys og kærlighed

                                                                

            

                Alle der har lyst kan deltage ; jeg vel selv skrive nogle artikler og billeder .

                                        En hjertevarm hilsen - Amadeus

                                            

Følgende bruger(e) synes godt om: Birgit7

SV: Engleriget . . . 10/30/2009 00:59 #111705

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                  I begyndelsen var Ordet

                                                                 *

                   Få sætninger har affødt så mange farlige fejlfortolkninger . Den mest

                   almindelige går ud på , at ånden guddommeliggøres på bekostning af

                   materien , der kun regnes for en forringet afspejling af den , idet den

                   besudles af det ondes indtrængen . En mere subtil og mere skadelig

                   fortolkning gør krav på at behæfte ordet med det absolutte , sam  -

                   tidig med at det er et middel til udbredelse af begreber ; det vil sige

                   visionen af en Gud , som lægger kaos ind under en styrelse , en ubøn -

                   hørlig lovgivning , en Gud som er kosmos store urværk , idet hver

                   ting har en rolle , en betydning , en årsag og et mål , det er helt og fuldt

                   af ham i forvejen ; som den højeste orden og den uendelige  intelligens

                   skulle Gud omfatte alle skabninger i form af begreber , ord , navne . . .

                                                                 *

                       Imidlertid belærer traditionerne os om , at Gud på samme tid

                   er midtpunktet og hinsides alle dualismer , hinsides alle modsætninger ;

                       orden og uorden , uendeligt og endeligt , betydningsfuld og

                   meningsløshed , godt og ondt . Det ville være lige så forkert at identi -

                       ficere han som en ren ånd eller med en højere rang som med de   

                   modsatte ting ; intet udtryk , intet begreb ville kunne anvendes på

                   ham . Og det netop for at gøre opmærksom på denne vildfarelser ,

                       en dikter skrev : I begyndelsen var handlingen .  .  .

                                                                 *

                   Men påstanden ,  ,  , og Ordet var Gud " kan have en helt anden

                       betydning , der står ganske i modsætning til de foregående . 

                  Sproget har en dobbelt funktion - skabelse og tilintetgørelse , dy -

                  namisme og størken , sønderdeling og integrering . Idet det opbygger

                  grupper og afsnit , opløser og udstykker virkeligheden , lukker den

                  inde og lammer den i en spændetrøje af definitioner , føjer det til

                  oplevelse et helt skakbræt i sort og hvidt af modsatte og komplet -

                  terende begreber ; men disse kategorier i sig selv tager sigte på at

                  bestemme fællesnævneren for de spredte fænomener - altså at forene.

                       Denne delingens og sammensmeltningens dobbeltrolle genspejler 

                  det store kredsløb af liv og død , af fremspudlen og opløsning , af godt

                  og ondt , som udgør selve universets substans . For så vidt som ordet

                       indeholder og overskrider alle dualismer , for så vidt som til slut

                  munder ud i det unævnelige , det uudsigelige - og udelukkende i denne

                       forstand - kan man virkelig kundgøre , at " Ordet var Gud "

                                                                 *

              

                                   William Blake : Gud skriver de ti bud til Moses :

                                                               .

                                       En kærlig lys englehilsen - amadeus

 

                 

              

SV: Engleriget . . . 10/30/2009 23:28 #111706

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                               De højeste principper

                                                           *

Englene er agenter for de højeste principper , som er de uforandrelige love , de beher -

sker alt det skabte . De bliver udtrykt gennem Shekinah , Jesus og Jomfru Maria og

står i forbindelse med vores evne til at elske , til at acceptere os selv fuldkommen og

til at gribe livet .

       I himlen findes der et tredelt hieraki med en stadig stigende grad af kærlighed og

bevidshed , og inden for hvert rige findes der tre kategorier engle . Det højeste niveau ,

  Formens Himmel , består af den kærlighed , beskyttelse og vejledning , vi får fra

ærkeenglene , vores personlige engle , der vogter over os , og engleprinserne , som

hersker over de forskellige geografiske områder .

Skabelsens himmel er velsignet af Magternes , Dydernes og Herskernes ømme og

barmhjertige enegier . Disse engle har direkte indflydelse på vores åndelige udvik -

ling . De bringer fred og harmoni til vore liv . De hjælper os til at acceptere os selv,

at åbne vores hjerter for Guds kærlighed , at komme overens med det , vi har tabt og

med at tilgive .

 Paradisets himmel er fyldt med serafernes , kerubernes og tronernes ære og magter.

Det er englene for kærlighed , visdom og ære .

  Over de himmelske skarer hersker Shekinahs ånd , som er det guddommeliges

kvindelige ansigt , og gennem hende bliver hele skabningen manifesteret . Det him -

melske rige og den fysiske verden bliver et gennem Jesu Kristi inkarnation . De høj -

este principper udtrykker sig således både gennem ånd og kød . Jesu og Marias liv

viser , hvordan Gud arbejder direkte i verden , og de er opfyldelsen af vores højeste

ønsker . Disse eksempler bringer englenes kærlighed og vejledning ind i vores hver -

dagsliv og hjælper os med at realisere det , som er det højeste gode for os .

                                                        *

                                                      Amadeus

 

                                                               

SV: Engleriget . . . 11/02/2009 00:59 #111707

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                  Elskede Jesus Kristus

                                                              

                                                Himlens og Jordens Herre

                                                                *

                       Jesus kom til verden for at fuldende menneskets håb og for at

                       legemliggøre de højeste universelle principper om ubetinget kær -

                       lighed . Han er Ordet , der blev kød . Han blev født , levede og døde ,

                       for at menneskets ånd kunne udvikle sig og menneskeheden blive

                       løftet op på et højere niveau af åndelig bevidshed . Hans inkarna -

                       tion og korsfæstelse forløser os fra synden og sætter os i stand

                       til at kommunikere med Gud ; vi er blevet befriet fra mørket gen -

                       nem det lys , hans kærlighed bringer .

                           Jesus er forbillede på den perfektion , menneskets ånd kan  

                       stræbe efter . Når vi ved , at hans ånd lever i os og anerkender den

                       som kilden til al godhed , lys og glæde , bliver vi i stand til at

                       udvikle os til det hele , og ikke splittede , mennesker . Når vi retter

                       os ind efter de højeste principper , giver vi vores liv en klar mening .

                       Det er den bedste , mest noble og sunde del af os selv , som er

                       den indre Kristus i i os , som fører os i sikkerhed , når vi står i fare

                       for at gå vild her i livet . Her er en større bevidshed , som vi beder

                       til vejledning , beskyttelse og næring . Vi beder om at blive

                       løftet op gennem hans kærlighed og helbredelse .

                       Når vi lader kristuslyset skinne i os , opnår vi de kvaliteter , Jesus

                       legemliggør . Han lever i den del af os , som er evig . Her , på dette

                       jordiske plan , udvikler vi os mod en højere åndelighed gennem

                       det guddommelige princip inden i os .

                           Kristus understøtter os totalt i vores læreproces . Han er den

                       øverste lærer og trøster , hvis tilstedeværelse er vore håb og til -

                       flugt . Vi siger ham tak og giver slip på vores frygt og tvivl , idet vi

                       sætter vores lid til vejen foran os .

                           At vende sig til Jesu lys kræver ydmyghed og tro på , at Gud

                       gav sin søn for vores vækst og udviklings skyld . Kristus er legem -

                       liggørelsen af fulkommenhed , helhed og Guds evne til fungere

                       i os . Vi bliver åndelige væsener , når vi accepterer det kim til

                       perfektion , han repræsenterer i os .

                                                                *

 

                          Find stedet , hvor Jesus lever inden i dig . Du kan lede i dit

                            højere sind og i dit hjerte . Du behøver ikke søge længe;

                            du skal bare kigge indad . Der hvor kristuslyset skinner

                            findes ordene " JEG ER DEN JEG ER " der først blev åben-

                            baret til Moses i den brændende tornebusk . Du skal vide ,

                            at dette er essensen af dit Selv .

                                                               *

                                              En lys hilsen - Amadeus

                        

                         

SV: Engleriget . . . 11/03/2009 03:06 #111708

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                          Englene

                               Af Michael Strunge fra samlingen Fremtidsminder 1980 :

                                                               *

  "    Hvad vil du finde derude  ?    "

                     " Mennesker med bløde , bevægende kroppe , der modtager og

                       sanser verden med en sans i hver celle . Deres hår er gyldent , og

                       de smiler til planterne - deres brødre og søstre , som er på vej op

                       i luft og bevidsthed . Intuitivt anes den store enhed i ånden - i

                       biologien , teknologien , filosofien . Og de smiler . De er ikke bange

                       for at elske , de er ikke bange for kroppende . De elsker kun , når de

                       elsker hinanden , og sjælen således bevæger kroppen . Duften er

                       sødlig , krydret , når de taler med bløde og sært smertelige lyde

                       ... som radiosignaler . De håner aldrig hinanden . Bygger sammen

                       værker , der er huse og kunst . De vil pleje og hjælpe dig til at

                       se ( som er det samme som at sanse og forstå planternes lyde ).

                       De vil vise , at vi er den samme slægt . På vor planet er de i tidens

                       løb blevet kaldt " engle " og " guder " . Her er de uden navne . Selv

                       deres sinds boliger af celler , sten og vand har ingen ydre identi -

                       teter og er dog forskellige og beskedne i deres anonymitet ... De

                       er helt rolige nu , lod livet bruse igennem sig for lysdage siden .

                       Er nu klare og har glemt fremtiden . . . de lever i et uendeligt

                       svævende fald ned gennem et sekund . Mere kræver de ikke .

                                         De ville så gerne " tale " med dig "  

                                                                *

 

                                  En hjertelig varm englehilsen - Amadeus

 

                          

                                                                 

 

SV: Engleriget . . . 11/04/2009 22:29 #111709

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                            Ærkeenglen Rafael

                                        

      Rafael bringer os Guds nyskabende livskraft . Hans navn   

      betyder " Gud er helbredelse " han rejser på vindens vinger

      og fungerer som den , der bringer Guds kærlighed til

      menneskeheden . Hans helbredelse kan komme i form af en

      viden eller en energi , der gendanner os , så vi bliver hele . Han

      menes at bære på en tavle , hvorpå Guds navn er indskrevet , og hans

      symbol er en slange . Rafael er den ene af de syv hellige engle , der

      sidder ved Guds trone . Han hersker over himlens andet lag . Han

      findes først i Tobits bog , hvor han behandler Tobit for blindhed ved

      hjælp af en salve lavet af asken af en fisks brændte galdeblære .

      Derfor vises han ofte med en fisk . I Enoks bog er han en af ( vogterne ) , og

      han hersker over menneskehedens sygdomme og sår . Ifølge Zohar helbreder

      han jorden og skaffer mennesket et tilflugtsted . Han er vogteren af Livets

      træ i Paradisets have og holder en lægebog , der beskriver alle de helbredende

      remedier , Gud har givet menneskeheden . Han er også kendt som Solens engel

      og som engel for videnskab og kunnen .

      Vi vender os til Rafael , når vi er syge på det ene eller andet plan . Hans gaver

      kommer under mange former , herunder urter , planter og en viden om farver .

      Han opfordrer os til at se indad og til at bøde alle fornemmelser af adskillelse

      fra Kilden , som er den egentlige årsag til al sygdom . Han velsigner helbredere ,

doktorer , sygeplejersker og alle dem , der vier deres talent og gaver til at helbrede . 

                                                       *

                                             Rafael og Tobias

              

                                         En lys hilsen Amadeus

      

                

Følgende bruger(e) synes godt om: SigneM

SV: Engleriget . . . 11/06/2009 03:13 #111710

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                Set i lyset af myter , profetier ,

                                                drømme og tanker om Jordens

                                             fremtid , ligger sandheden sikkert et

                                       sted op til disse år , i dage , timer og sekunder .

                                                                    *

                                                 Et det et universelt puslespil ,   

                                                vi skal løse . . . set i Lyset af

                                                                    *

                                  2010   -  Peter Lemesuir  - Vandmandens Tidsalder -

                 2012   -   Jose Arguelles - Opdagede et system af kredsløb baseret på

                               den gamle mayakalender og beregnede at år 2012 ville være

                            afslutningen af den 396 år varende baktum , materiens sammebrud

                               og renselse og regeration af planeten , og en følgene æra

                               præget af information , krystal - og solteknologi og galatisk

                               synkronisation .

                 2012   -  T og D . McKenna  - Genopstandelsen til mennskehedens Lys

                              Terence og Dennis fremsætter i The Invisible Landskape en ide ,

                              der er hentet fra studier af primitiv shamaisme og psykoaktive

                              stoffer : at vort univers er skabt ved holografisk interaktion

                              mellem to hyper - universer , og at universet er cyklisk og

                              gentagene . Ud fra omhyggelige og computermodeller mener

                              de , at mennskeheden vil opleve en " Genopstandelse til Lyset "

                              i løbet af seks dage i 2012 , hvor de sidste 135 minutter , atten

                              barrierer , af størrelseorden som livets tilsynekomst , opfindelsen

                              af sproget eller opnåelsen af udødeligheden , vil blive overvundet

                              heraf tretten i det sidste millisekund .

                 2013  -   Willaru Huayta   - Afslutningen på Inka - Kalenderen .

                 2020  -  Adrian Duncan har fremlagt " Vandmandens Mutation " horoskop ,

                             et horoskop for overgangen til vandmandens tidsalder , ud fra

                             det tidspunkt , hvor Jupiter og Saturn er i kunjunktion i vand -

                             manden for første gang siden 1404 . ( 21. december 2020 , 18.12

                             GMT . som offentliggjort i Doing Time on Planet Earh )

                 2025  -  Tibetaneren Djwhal Khul , der talte gennem Alice Bailey , fastlog

                             at den fjerde stråle vil påbegynde sin manifestation i 2025 , hvor

                             den vil berede til den skelne-evne og balance , der kræves for

                             menneskehedens intellektuelle og emotionelle videreudvikling .

                             Derefter vil menneskeheden være i stand til at fungere bedre på

                             det intuitive plan .

                             Verdens Forenede Stater dannes .

                 2034  -  Max Toth  - Tegn på Messias komme -

                 2040  -  Max Toth  - Kristi genkomst , Messias inkarneres .

                 2060  -  A . Woldben  - Vandmandens Tidsalder begynder .

                 2060  -  Dane Rudhyar beregnede , at den seneste præcessionalder ,

                             fiskenes , begyndte i 100 f. kr ; og eftersom en verdensalder

                             varer 2.160 år , begynder vandmandens tidsalder officielt dette

                             år . Han regnede de sidste 10 procent af hver tidsalder som en

                             " frøperiode " hvorunder den næste periodes påvirkninger vil

                             begynde at gøre sig gældene . Han nævner , at en ung persisk

                             profet i 1844 forkyndte afslutningen på den islamiske ære , og

                             begyndelsen på en ny tidsalder , hvor Avatar ville træde frem

                             godt nitten år senere . En af hans oprindelige tilhængere er -

                             klærede sig selv for Baha,u,llah ( Guds herlighed ),Den ventene .

                             Og i 1846 blev planeten Neptun opdaget . Rushyar mente , at 

                             den nye cyklus allerede var begyndt at frigøre sine åndelige -

                             arketypiske energier , som nu er i begreb med at manifestere

                             sig , og hermed fremkalder radikale omvæltninger i offentlige

                             institutioner , koncentreret om den tid , hvor den store planet-

                             konfiguration i Stenbukken , hersker over storstilede politiske

                             organisationer , optræder . Dette villle udgøre et overgangsritual

                             for hele mennskeheden , og gennem tilintetgørelsen af eksis -

                             terende , fejlagtige måder at opfatte og organisere verden på,

                             ville menneskeheden opdage en ny livsform   -   

                 2100  -  Edgar Cayce -  Cayces egen fremtidige inkarnation i Nebraska .

                 2116  -  Max Toth  - Den inkarnerede Messias død -

                 2135  -  Max Toth  - Messias tredie inkarnation .

                 2160  -  Gordon Strachan følger i Christ and the Cosmos den accepterede

                             længde af præcessionsaldrene , og bruger Kristi fødsel som ud  -

                             gangspunkt .

                 2160  - A . Woldben  -  Vandmandens Tidsalder .

                 2250  - Nostradamus ( 1556 ) Afslutningen på månens cyklus .

                 2265  - Max Toth  -  Messias fjerde inkarnation .

                 2537  - St. Vincent  - Tusindårsriget .

                 2813  - Robert Hand  - Vandmandens tidsalder begynder .

                 2827  - Nostradamus  - Jubelåret slutter .

                 2874  - Ud fra sin matematiske analyse af gangene i Kheops-pyramiden ,

                            har Morton Edgar fastlag dette tidspunkt til fuldendelsen af

                            Kristi " Genoprettelsens Dag " hvor verden vil have genvundet

                            alt , hvad den i historiens løb har mistet .

                 2915  - Morton Edgar  - De genopstandnes frihed .

                            Edgar fastslog , at Den Frelste Menneskehed i dette år , fyrre år

                            efter overstående tidspunkt , fuldt ud vil opleve Guds Børns

                            strålende frihed , med totalt herredømme over Jorden .

                 2979  - Rutherford  - Sidste dato fundet i Kheops - Pyramiden .

                 6300  - Max Toth  -  Det store klimaks    - 

                                                                  *

                                                       Profetiens væsen

                         I begyndelsens var Ordet , og Ordet var hos Gud , og Ordet var Gud

                                                                                                        Johs. 1,1

                                                              

 

                             Med kærlighedens lyse tro på fremtiden - Amadeus

 

                                

                                        

SV: Engleriget . . . 11/10/2009 01:54 #111711

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                             Troen på Guds eksistens , atomet eller

                                             forestillingen om , at der er uheld ved

                                             tallet 13 er urokkelig . På samme måde

                                             er det et religiøst fænomen som englen .

                                             En ud af hver tiende popsang anråber

                                             engle under en eller anden form . De kan

                                             ses på et jule og bryllupskort , det vrimler

                                             med dem som souvenirs , smykker og reli-

                                             giøse eller halvreligiøse nipsgenstande .

                                             Alle museer er fulde af malerier og statuer

                                             af disse vingede skabninger , og selv malere

                                             og forfattere bruger dem som motiv i dag .

                                                                          *

                                   

                                                                          *    

                                             Men spørg et hvilket som helst menneske , om

                                             han eller hun virkelig tro på , at der findes engle

                                             og pludselig dukker der en dyb konflikt og mellem

                                             den ureflekterede vished om noget , man tror på

                                             og det tyvende århundredes sofistikerede realisme

                                                                          *

                                    

                                                                          *

                                             Nå , men hvad er engle så ? Og hvorfor syntes de

                                             at leve videre i forketroen den dag i dag . Den 

                                             slags tilsyneladene enkle og ligefremme spørgsmål

                                             vil føre os ind i en mærkelig , uventet og ofte bizar

                                             verden . Det er et landskab , hvor virkeligheden ,

                                             myterne , blændværket , legenderne , drømmene 

                                             og de overnaturlige syner alle forekommer at være

                                             håbløst viklet ind i hinanden .

                                                                          *

                                    

                                                                          *

                                                              Angelus Occidentalis

                                             Dette er en almindelig benævnelse for et antal arter

                                             og underarter , som man kan finde i de fleste reli -

                                             gioner : jødedommen , zoroastrisanime , kristen -

                                             dommen , og muhamedanismen . Det , der har særlig

                                             betydning er , at disse fire religioner deler forestillin-

                                             gen om et tredelt univers . Dsv. at de tror , at kos-

                                             mos er delt op i en himmel , en jord og et helvede ,

                                             og at disse er befolket af henholdvis engle , menne-

                                             sker og djævle .

                                             Dette står i kontast til hinduernes , jainisternes og

                                             buddhisternes monoistiske kosmos . Det er sjældent,

                                             at man i Østen finder en tro på engle som virkelig er

                                             af sandheden . Denne funktion overlades til andre

                                             væsener , ofte til reinkarnationer af hellige vismænd

                                             eller af guderne . Men i de vestlige religioner , der 

                                             er baseret på bøn snarere end meditation , er englen

                                             en essentiel ingrediens . Der findes en speciel gruppe

                                             engle , der sagte stiger ned ved daggry for at lytte

                                             til det israelske folks bønner og lovsange . 

                                             I den vestlige tradition formidles Guds ord , for at -

                                             afsløre hensigten med menneskeheden og dens skæb-

                                             ne , gennem himmelske budbringere , hvis hovedmål

                                             består i at prise og tjene Den Almægtige og udføre

                                             Hans vilje .

                                                                          *

                                    

                                                                          *

                                             Ordet " engel " stammer fra den græske oversættelse

                                             af det oprindelige hebraiske udtryk malak , der betød

                                             " Guds skyggeside " men som senere kom til at betyde

                                             " budbringer " Denne oprindelse kan give en ledetråd

                                             med hensyn til årsagen , at vi alle føler os noget på

                                             gyngende grund , når vi forsøger at beskrive en  -

                                             engels natur . En budbringer forudsætter en funktion

                                             eller status inden for et kosmisk hierarki snarere en

                                             væren .

                                             Engles primære betydning ligger ikke i , hvem eller -

                                             hvad de er , men snarere i , hvad de gør . Deres -

                                             iboende natur kan ikke adskilles fra deres relation til

                                             Den øverste Kraft , Gud eller Altings Ophav .

                                             Ikke blot kan engle ikke ses adskilt fra Gud , men de

                                             er heller ikke til at skille fra dem , der har set dem .

                                                                          *

                                   

                                                                          *

                                             Den svenske mystikker Swedenborg sagde engang :

                                             " Jeg er udemærket klar over at mange vil sige , at

                                             ingen overhovedet kan tale med ånder og engle , så

                                             længe de eksisterer i kropslig form . Mange siger , at

                                             det alt sammen er noget jeg forestiller mig , nogle

                                             hævder , at jeg fortæller om den slags , for at folk

                                             skal fæste lid til mig , mens andre kommer med andre

                                             kommer med andre indvendinger . Men jeg lader mig

                                             ikke afskrække af nogen af dem , for jeg har set ,  -

                                             har hørt og har følt "

                                                                          *

                                    

                                    

                                                                          * 

                                            Næsten alle de oplysninger vi har , kommer andre -

                                            steder fra end de ortodoske , hellige og kanoniske

                                            skrifter , der hører til de fire religioner med en engle-

                                            tro . Det gamle Testamente nævner faktisk kun tre

                                            engle ved navn , hvis vi tæller den apokryfe Tobits

                                            Bog med .

                                            Typiske eksempler på denne slags tekster er de tre

                                            store Enoksbøger , der er samlet omkring det andet

                                            århundrere f.Kr. fra meget tidligere kilder . Det vrim-

                                            ler simpelt hen med englenavne , englepligter ,engle-

                                            karakteristika og de allermest indgående beskrivel -

                                            ser af engleskaren på disse sider .

                                            Her beskriver skribenten Enok sin rejse til de ti himle

                                            hvor han så gigantiske engle i et himmelsk paradis .

                                            Enok er kendt som " manden der talte sandt "

                                            Og teksten er bemærkelsesværdigt fri for de sædvan-

                                            lige religiøse overdrivelser .

                                                Han bliver den vigtigste guide i " De syv himle "  

                                                                                            *

                                           

                                                                                            *

                                                                     Denne gang vil jeg bryde normen

                                                og indsætte nogle smukke blomsterbilleder     

                                                                          *

                                   

                                                 En lys englehilsen i farver - Amadeus

      

   

                                                 

  

SV: Engleriget . . . 11/10/2009 02:37 #111712

Kære Amadeus

Tak for dejlige tekster...kh Kunigunde

SV: Engleriget . . . 11/10/2009 21:03 #111713

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                  Kære Kunigunde

                                              Tak for det dejlige billed .

 

                                    En musikalsk englehilsen - Amadeus

SV: Engleriget . . . 11/11/2009 00:11 #111714

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                             Fortidige møder af en lysende art

                                                                 *

                                     Den gamle , hebræiske profet Ezekiel bliver ført

                                        fra Kaldæa til Jerusalem og tilbage igen i en

                                                 " æterisk Gudsstridevogn "

                                                  Der blev trukket af engle

                                                                 *

                                              Et møde med en hebræisk engel

                                                      EZEKIELS BOG ( 1:4)

                               " Jeg skuede , og se , et stormvejr kom fra nord , og en

                                     vældig sky fuldte med , omgivet af stråleglans og

                               hvirvlende ild , i hvis midte det glimtede som funklende malm .

                                                                  .

                                     Midt i ilden var der noget ligesom fire levende

                                     væsener , og de så således ud : de havde et

                                     menneskes skikkelse ,

                                                                  .

                                     men de havde fire ansigter og fire vinger ;

                                                                  .

                                     deres ben var lige og deres fodsåler som en

                                     kalvs , de skinnede som funklende kobber ,

                                     og deres vingeslag var hurtigt ;

                                                                 .

                                     der var menneskehænder under vingerne på

                                     alle fire sider .

                                                                 .

                                     De fire levende væseners ansigter vendte sig

                                     ikke , når de gik , men de gik alle lige ud .

                                                                 .

                                     Ansigterne så således ud : de havde alle fire

                                     et menneskeansigt fortil , et løveansigt til højre,

                                     et okseansigt til venstre og et ørneansigt bagtil ;

                                                                 .

                                     vingerne var på dem alle fire udbredt opad , 

                                     således at to og to rørte hinanden , og to

                                     skjulte deres legemer.

                                                                 .

                                     De gik alle lige ud ; hvor Ånden ville have dem

                                     hen , gik de ; de vendte sig ikke , når de gik .  

                                                                 .

                                     Midt imellem de levende væsener var der noget

                                     som glødene kul at se til , som et blus , der for

                                     hid og did imellem dem . og ilden udsendte  -

                                     stråleglans , og lyn for ud deraf .

                                                                 .

                                     Og væsenerne løb frem og tilbage , som lynglimt

                                     at se til .

                                                                 .

                                     Videre skuede jeg , og se , der var et hjul på

                                     jorden ved siden af hvert af de fire levende

                                     væsener ;               .

                                     og hjulende var at se til som funklende krysolit;

                                     de så alle fire ens ud , og de var lavet således ,

                                     at der i hvert jul var et andet hjul ;

                                                                 .

                                     de kunne derfor gå til alle sider ; de vendte sig

                                     ikke , når de gik .

                                                                 .

                                     Videre skuede jeg , og se , der var fælge på dem ,

                                     og fælgene var på dem alle fire rundt om fulde

                                     af øjne .

                                                                 .

                                     Og når de levende væsener gik , gik også hjulende

                                     ved siden af , og når væsener løftede sig fra jorden ,

                                     løftede også hjulende sig ;

                                                                 .

                                     hvor Ånden ville have dem hen , gik hjulende , og de

                                     løftede sig samtidig , thi det levende væsens ånd var´

                                     i hjulende ;

                                                                 .

                                     Når væsener gik , gik også de ; når de standsede ,

                                     standsede også de , og når de løftede sig fra jorden,

                                     løftede også hjulende sig samtidig , thi det levende

                                     væsens ånd var i hjulende .

                                                                  .

                                     Oven over væsenernes hoveder var der noget ligesom

                                     en himmelhvælving , funklende som krystal , udspændt

                                     over ders hoveder ;

                                                                 . 

                                     og under hvælvingen var deres vinger udspændt , den

                                     ene mod den anden ; hvert af dem havde desuden to,

                                     som skjulte deres legemer .

                                                                  . 

                                     Og når de gik , lød vingesuset for mig som mange  -

                                     vandes brus , som den Altmægtige røst ; det  -

                                     buldrede som en hær .

                                                                 .

                                     Det drønede oven på hvælvingen over deres hoveder

                                     var der noget som safir at se til , noget ligesom en

                                     trone , og på den , ovenover , var der ligesom et

                                     menneske at se til .

                                                                 .

                                     Og jeg skuede noget som funklende malm fra det ,

                                     der så ud som hans hofter , og opefter ; og fra det, 

                                     der så ud som hans hofter , og nedefter skuede jeg

                                     noget som ild at se til ; og stråleglans omgav ham .

                                                                 .

                                    Som regnbuen , der viser sig i skyen på en regnvejrsdag

                                    var stråleglansen om ham at se til .

                                                                 *

                                   Ezekiel var ikke eneste fra den bibelske verden , der skulle

                                   komme til at møde sådanne køretøjer med hjul med deres

                                   omgivende søjler af ild og lys og med en engel ved styre -

                                   pinden . Elias steg også til vejrs i en ildvogn , blev samlet

                                   op og " for op til Himmelen i stormvejr ( 2 kongebog 2:11 )

                                   Enok ser en strålende sky ( Første kongebog 14 ) " Se ,

                                   skyer råbte mig lige i synet , og tåge råbte på mig , og

                                   stjernernes løb og lyn skyndede på mig og drev mig afsted,

                                   og vindene i synet fik mig til at flyve og skyndede på mig

                                   og løftede mig op i Himlen "

                                                                 *

                                  At alle muligheder er åbne ; og det er overladt til beskueren .

                                  Så vælger jeg ; at bringe et foto jeg tog nytårsaften 2008 .

                                                                 *

 

                                         Himlen i bevægelse - Amadeus

                                                          

                                                           

                                        

 

                                                                 

SV: Engleriget . . . 11/11/2009 15:17 #111715

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                          Den kristne engel

                                                                    *

                                 Teksterne i det foregående var naturlighvis hebræiske

                                 beskrivelser af jødiske engle , sådan som disse blev

                                 nedskrevet mere end to tusind år før Kristi fødsel . Lidt

                                 over tolv hundrede år efter hans død kom der endnu en

                                 rapport .

                                 " På en bestemt morgen omkring tidspunktet for Korsets

                                 ophøjelse ( den 14. september ) mens Frans af Assisi

                                 bad på bjergsiden , så han en seraf med seks flammende

                                 og skinnende vinger stige ned fra himlen . Og da serafen

                                 med stor fart var fløjet hen til stedet oven over denne

                                 Guds mand , viste der sig mellem vingerne på den en figur

                                 af en korsfæstet mand med hænder og fødder udstrakte og

                                 holdt ligesom et kors samt gjort fast til et kors . "

                                 Her har

                                 vi den allerhøjeste engleorden , seraferne , der antar Jesu

                                 skikkelse , snarere end en almindelig menneskeskikkelse .

                                 Dette betegner en fuldstændig ny opfattelse af engle , for

                                 det antyder , at en mand som Frans af Assisi , der på tids-

                                 punktet , hvor han fik åbenbaring , modtager Kristi stigmata ,

                                 også kan blive omformet til Kristi bevidsthed . Det lader til ,

                                 at Frans af Assisi blev en af de få oplyste væsener inden for

                                 kristendommes rammer . Han ville sandsynlighvis have følt

                                 sig lang mere hjemme i Indien , hvor hans genforløsning ville

                                 være blevet erkendt øjeblikkelig . Den kristne tradition stand-

                                 ser , ifølge de fleste østerlandske mystikere , brat ved helge-

                                 nen af det fjerde trin , idet der er tre tilbage op til det gud -

                                 dommelige udspring . Ifølge de samme seere er engle ulegem-

                                 lige ånder , der befinder sig på samme trin som helgener .  

                                 Frans af Assissi store forvandling hører til dem , der går langt

                                 over den , som hans englelige ligemænd befinder sig på .

                                                                   *

                                        Dette var i virkeligheden det store vendepunkt ,

                                 da menneskeagtige engle blev til engleagtige mennesker .

                                                                   * 

 

                                        Frans af Assisi malet af Michelle Bourret 1953

                                                                    *

                                             En kærlig lys englehilsen - Amadeus

SV: Engleriget . . . 11/11/2009 23:29 #111716

Ja- dejlige  Frans af Assisi med dyrene, som var i hans hjerte og altid med i bønnerne.

Selv om ansigtet kunne være bedre ( ser noget androgynt ud ), så kom denne mand -uden at jeg egentlig vidste det - ud af min pensel engang:

Han må bestemt have været en engel !

kærlig hilsen

Kunigunde, som elsker dyrene

SV: Engleriget . . . 11/12/2009 01:54 #111717

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                     Flot arbejde : Kunigunde

                                                                      *

 

                                              En varm englehilsen - Amadeus

SV: Engleriget . . . 11/12/2009 22:44 #111718

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                 Den velsignde Jomfru Maria

                                                            Jesus mor

                                                                                 *

                        Den velsignede Jomfru Maria , Kristi mor , er vores forbindelse med

                        det evige kvindelige princip i os alle . Hun er legemliggørelsen

                        af sandhed , kærlighed og offervilje . I den romersk óg katolske 

                        kirke er hun den første blandt alle helgener .

                                                                

                                                                 *

                           Maria opnår velsignelser for os gennem sin moderlige forbøn .

                        Hun er den kanal til det guddommelige , som vi passerer igennem ,

                        når vi renser vores hjerter . Litanien beskriver hende som Englenes

                        Dronning , Gud Moder , Den ubesmittede moder , Elfenbenstårnet ,

                                   Guldhuset , Den mystiske Rose og Himlens port .

                        Vi ærer Maria som Guds Moder arketype . Hun er frugtbarheds - ,

                        helbredeles - og kærlighedsgudinden , det magiske feminine , som

                        vi alle søger . Hun er ophav for mirakuløse helbredelser , som kom -

                        mer i mørke tider til den uskyldige og rene af hjertet og bringer håb

                        og trøst gennem Guds ord .

                                                                *

                        Maria er mester på 6 stråle , og hun er den mester , som kan give

                        dig en følelse af at kunne dvæle i kærlighed . Maria er den mester ,

                        som alle kan bruge , uanset , hvor de står , hvor langt de er kom -

                        met , alle kan få gavn af hendes vibrationer , de er så bløde og fine,

                        de vibrerer i den fuldkomne kærlighed og dens dybde .

                                                                *

                 

                                                   En hjertevarm englehilsen - Amadeus

                                          

 

 

 

 

                                                                  

         

SV: Engleriget . . . 11/13/2009 23:46 #111719

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                      Ærkeenglen Mikael

                                                                *

                         Mikael er den mægtigste af englene , både inden for jødisk , kristen

                         og muslimsk tradition . Hans navn betyder   " Hvem er som Gud "

                         Hans placering i himlen til højre for Ærens trone og på jorden ved

                         menneskets højre hånd . Han er ærkeenglenes anfører , leder af

                         Dydernes engleorden og hersker over den fjerde himmel . Mikael 

                         er satans besejrer og forsvarer vores integritet . Han er Guds

                         store budbringer om kærlighed og nåde og leder de retfærdiges

                         sjæl til himlen .

                         I Bibelen forkyndte Mikael Sara , at hun skulle føde Isak , han

                         forhindrede ofringen af Jakob , kæmpede senere mod Jakob og

                         ledte israelitterne på deres vandring i ørkenen . Han er lysets

                         Prins i den Dødehavsrulle , der hedder Lysets sønners krige mod

                         mørkets sønner . Senere blev han betragtet som for forløberen

                         for Shekinah og som den brændende busk engel . Ifølge en kristen

                         tradition var det Mikael , der fortalte jomfru Maria om hendes kom-

                         mende optagelse i himlen ; og ifølge en muslimsk tradition samlede

                         de tårer sig , som han græd over de troende , og dannede   -

                         keruberne .

                         Mikaels magt til at dømme afbødes af hans barmhjertighed . Han er

                         en fortaler for de svage og alle dem , der bekæmper det onde . På

                         især denne årstid , beder han os om at bringe harmoni og orden ind i

                         vores liv for at undgå et kaos , der kan lukke op for ondskaben , og

                         han beder os om at leve i overensstemmelse med vores højeste

                         principper .

                         Efterhånden som det gamle år svinder og giver plads til det nye , gør

                         Mikael os stand til at give slip på slidte ideer og sur ufordragelighed ,

                         så vi kan bevæge os ind i kommende måneder uden at bære på noget

                         der tynger vores ånd .

                                                                               * 

 

                                                           En lys hilsen - Amadeus

 

    

SV: Engleriget . . . 11/16/2009 02:17 #111720

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                      Ærkeenglen Sariel

                                                                                *

                               Navnet på denne engel , der også er kendt som Suriel ,

                               Suriyel , Zerachiel og Saraquel , betyder " Gud er min

                               fyrste " Dette syntes at passe til beskrivelsen af hans

                               pligter , siden Enok siger om ham ( Første Enoksbog:20)

                               " saquel , er en af de hellige engle , den som er over

                               menneskebørnenes ånder , som synder mod ånderne . "

                               Mens der er mange værdige rivaler til denne tvivlsomme

                               ære at blive dødsengel , har Sariel altid været den mest

                               sandsynlige kandidat . Selv om man almindeligvis tror , at

                               det var Zagzagel , der lærte Moses alt det , han vidste ,

                               så er der mange autoriteter , der går ind for , at det i

                               virkeligheden var Sariel . Han er også sandelig kendt for at

                               være mere end omhyggelig med hensyn til hygiejne , idet

                               han gav rabbi Ismael besked om mange detaljer vedrørende

                               et retskaffent levned .

                               Sariel hævdes også at have været helbreder , ligesom Rafael,

                               i sin egenskab af seraf og fyrste for Guds åsyn . Man sam -

                               tidig har Enok ham - i det vi er begyndt at genkende et -

                               mønster , når det drejer sig om engle - også opført som en

                               af de faldne engle . Noget der er svært at forlige med den

                               kendsgerning , at i Krigen mellem lysets og mørkets børn

                               ses hans navn på det skjold , som de kæmpende lysets børn

                               fører . Formodentlig var hans karakter at dobbeltagent blevet

                               klarlagt inden for det første århundrere .

                                                                 *

              

                                                                                 *

                                                    En kærlig englehilsen - Amadeus

                                                            og et ps .

                      Jeg skriver om lysets engle , så godt som jeg kan , og tror på er rigtigt .

                        Jeg tror ikke på ; at det er et spørsmål om tro eller religion ,

                           der gør at mennesker har et særligt tæt forhold til engle .

                                    Vi er alle født lige : Og i kærlighedens lys .

                                  Kærlighed er den mest grundlæggende følelse

                                  i hele Universet , kærlighed er Universets lim ,

                                     det er kærlighed , der binder alt levende

                                                  sammen til en enhed .

                                                           Kærlighed

                                                             er det ,

                                                   som mindsker afstand  

                                                      mellem at levende ,

                                                            kærlighed

                                                        er det eneste ,

                                                       som Gud ønsker ,

                                  at vi skal udvikle , og lære at give til alt levende .

                                                                *

                                                                  

SV: Engleriget . . . 11/17/2009 03:56 #111721

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                      Ærkeenglen Uriel

                                                                *

                                              Uriel , der betyder " Guds ild " ,

              identificeres i senere skrifter med Fanuel , " Guds ansigt " og hævdes at være

              en af de fire engle for Guds åsyn . Han præsiderer over Tartaros og er både

              seraf og kerub . I den vrede og djævelske  Peters åbenbaring dukker Uriel 

              op som omvendelsens engel , og bliver på malerisk vis beskrevet lige så  -

              nådesløs som en af de dæmoner , man nødig ville møde i helvede . " Uriel

              Guds engel , der ville føre syndernes sjæle frem i henhold deres forsyndel-

              ser . For de , der stadig forestiller sig engle som nogle sukkersøde væse -

              ner , må denne del komme som en advarsel . Retfærdige engle er lige så

              urokkelige i udførelsen af ders pligter som en fyrre tons lastbil med en -

              hastighed på 120 km i timen , og med nogenlunde samme effekt .

              Da Uriel ofte bliver beskrevet som den kerub , der står " ved Paradisets

              port med et flammesværd " eller som den engel , " der står for torden og

              rædsel " , syntes han at være en temmelig skrap fyr , og som  sådan -

              virker hans herredømme over helvede særdeles passende .

              Påstanden om at han var den engel , der gav menneskene den magiske

              Kabbala , syntes at stemme uoverens med det , vi kender som hans fa -

              natiske retskaffenhed . Alligevel er der en poetisk retfærdighed i , at det

              var netop denne engel , der holdt på lovene med en sådan fanatisme , der

              blev så strengt fordømt på et konsil i det 8. Århundrede . Senere lod kir -

              ken sig formidle , og Uriel blev accepteret igen , men var nu forvandlet til

              en helgen , hvis symbol var en åben hånd med en flamme .Den allermest

              facinerende ikke-katoniske beretning om denne ærkeengel stammer fra -

              Josefs bøn . I den episode , hvor Jakob brydes med en mørkeengel ( og

              Uriel har altid stået stærkt som kandidat til denne himmelske stridsmand,

              foregik der på en eller anden måde en mystisk sammensmeltning af  -

              disse to skabninger . Uriel siger nemlig " Jeg er kommet til jorden for at

              slå mig ned hos menneskene , og jeg kaldes Jakob " Nu ved vi af en hel

              del af patriarkerne formodes at være blevet engle , idet den berømte -

              te af disse var Enok , der blev forvandlet til Metatron .

              Uriel er dog den første optegnede tilfælde af en engel , der bliver til et

              menneske . Derved indvarsler han kommende begivenheder .

              Uriel er også kendt for at være den engel , der havde det skarpeste syn

              af alle . Det var ham , der blev sendt ud som budbringer for at advare

              Noah om de kommende oversvømmelser , og han er også kendt som  -

              englen for september måned .

              Han var ikke altid så hjælpsom over for patriarkerne som over for Noah.

              Ifølge de sibyllinske orakler er Uriel den udødelige engel , der - på dommens

              dag - vil " bryde tremmerne , der sidder fast i ubøjeligt og ubrudt sten , i

              Hades bronzeporte og uden videre styrte dem nedad " .

              Det virker en smule melodramatisk  , når man tager i betragtning , at han -

              som som hersker over helvede allerede har nøglerne til disse selv samme -

              porte .

              Men måske er dette bombastiske skuespil nødvendigt for at skabe sceneriet

                       inden han fører sjælene frem og stiller dem foran dommersædet . 

                                                               *

             

                                 Jeg vælger at vise et billede af en glad lille fe

                                                                              

                                          En blå englehilsen - Amadeus                      

 

 

           

SV: Engleriget . . . 11/18/2009 03:20 #111722

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                     Ærkeenglen Raguel

                                                                *

                               Raguel , der almindelighvis kendes som Rasuil , Rufael

                               Akrasiel og " Guds ven " tager i følge Enok " hævn over

                               verden og lysene " Dette er også blevet tolket som -

                               " den , der holder øje med , at englene opfører sig pænt"

                               Som vi vil opdage , så er dette sandsynlighvis det hverv

                               inden for det himmelske system , der giver mest at  -

                               bestille ! Engle er en særlig sårbar art , når det drejer

                               sig om fordærv . Og selv denne engel , der formodes at

                               dømme sine ligemænds opførsel , blev sammen med Uriel ,

                               ved et forunderligt skæbnens lune , selv fordømt af kirken

                               i år 745 e.Kr. Begge disse ærkeengle kom ud for den ned -

                               værdigelse at blive udelukket fra listen i den fornemme -

                               Acta Sanctorum . Dette skete på det berygtede konsil ,

                               som pave Zacharias afholdt , og hvor han udførte en slags

                               engle-heksejagt blandt de himmelske væseners højere  -

                               grader . Han fordømte Raguel som en dæmon , der " ud -

                               giver sig for helgen " Hvordan i alverden det lykkes Zacharias

                               at finde beviser på dette er ubegribeligt , og det må have

                               været en kilde til undren og spekulationer selv dengang .

                                   I lykkelige øjeblikke nævntes denne engel i en del af  

                               Johannesapokryfen . Her står : " Og så skal han sende englen

                               Raguel , idet han siger : Gå ned og blæs i trompeten for  -

                               kuldens og sneens og isens engle og lad dem , der står på

                               venstre side , rammes af alle mulige former for vrede .  -

                               " Det var Raguel , der førte Enok op i himlen . Blandt andre

                               pligter siges , at han er engel for jorden og vogter af den

                               anden Himmel .

                                                                *

                

                                                 En lys hilsen - Amadeus

                      

                           

                         

                           

                                                               

                     

                                                               

                   

                             

                          

                         

                       

                       

                        

                                                                

                         

                          

                                          

                           

                                       

                                                               

 

 

 

                              

                              

SV: Engleriget . . . 11/24/2009 02:23 #111723

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                       Håbets Engel

                                                              *

                    Håbet vælder altid frem i sjælen . Det hører menneskelivet til , at vi

                    håber på , at godheden og lyset vil herske . Det skyldes , at vi ved ,

                    at vi for evigt er forbundet med det gode gennem Guds tilstede -

                    værelse . Vi bliver ved med at håbe til trods for de mest forfærdelige

                    omstændigheder , også selv om tingene ikke falder ud , som vi -

                    ønskede . Håbet hjælper os med at komme igennem smertefulde

                    eller svære tider . Håbet er en del af menneskets natur , som kommer

                    fra hjertet . Det hører sammen med vores ønske om , at det gode

                    må folde sig ud , og det har sin rod i vores dybeste erindringer om

                    kærlighed , godhed og glæde . Det er en optimisme , der er båret

                    af troen på en venlig og meningsfuld skæbne . Opdyrk håbet på det

                    gode , når du sætter dig nye mål i livet . Det vil åbne dørene for ,

                    at det gode har en mulighed for at komme til dig .

                                                                             * 

                                                       I Meditation

                                                              .

                    Lad dit sind vandre tilbage til fortiden , til dengang du var et lille

                    barn . Kan du huske , når du håbede så stærkt på noget , at du

                    følte dit hjerte ville briste , hvis det ikke skete ? Kan du huske ,

                    hvordan du mod alle forventninger håbede på , at du ville vinde ,

                    finde en ven , blive elsket , taget om . Eller du var ked af noget ,

                    du følte var uretfærdigt , mod dig . ( dit indre barn )

                    Træk nu energien ud af den situation , som du husker , og genopliv

                    den slags håb i dit indre . find det rene sted i dig selv , hvor håbet

                    vinder , og de resutater du længes efter , og drømme , kan nås.

                    Håb er den fokuserede opmærksomhed , der skal til , for at det  

                                         gode kan manifestere sig i dit liv  

                                                              *

 

                                     En kærlig lys og håbefuld englehilsen - Amadeus

 

SV: Engleriget . . . 11/25/2009 01:21 #111724

 • Freya

SV: Engleriget . . . 11/25/2009 02:50 #111725

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

                                                   Skønhedens Engel

                                                             *

                             Når vi skaber forbindelse med vort sande Selv , finder vi , at        

                        skønhed er en medfødt kvalitet . Efterhånden som vi bliver klar over

                        vores værdi og sætter pris på os selv , begynder vi at acceptere  

                        skønheden som en del af vores fødselsret . Vi bliver faktisk smuk -

                        kere , efterhånden som vi bliver mere og mere os selv .

                        Virkelig skønhed afhænger ikke af tid , alder , rigdom , race eller

                        størrelse . Den er langt mere end form . Den er en kvalitet , der

                        stammer direkte fra vores essens , som vokser , når vi kommer i

                        overensstemmelse med vores indre kerne . Skønhed er det vi er .

                        Skønhed findes i alle levende former . Når noget er smukt , ud -

                        trykker det sandheden om dets væsen . Hvadenten det er en per -

                        son , vi oplever som skøn , et dyr , hvis ynde eller bevægelse , vi

                        beundrer , eller en blomst , som taler til vores sanser , så giver

                        deres skønhed genklang i os , og vi fanges ind af den . Vi genkender

                        den fra det sted i os selv , hvor skønheden bor og er en del af

                        vores egen guddommelige essens .

                        Menneskets skønhed er i lige så høj grad en del af personen som

                        dets sjæl . Den afhænger ikke af mode , tendenser eller andre -

                        menneskers accept . Den er en indre kvalitet , som længes efter at

                        blive taget vare om , afsløret og udtrykt . Den er en funktion af

                        vores ånd , der lyser ud i verden . Denne udstråling , der stammer

                        fra centrum i vores væsen , kommer til udtryk over for andre men -

                        nesker med et smil , en varmhjertet gestus eller åndens godhed .

                        Den skaber forbindelser gennem dets evne til at vibrere med vores

                        indre . Den minder os om livets enhed og om dets forbigåenhed . Vi

                        finder skønheden i en blomst , som vil visne i morgen , en sommer -

                        fugl , som måske kun lever nogle få dage , eller et ubekymret barn,

                        som vil vokse og blive en lykkelig og kærlig voksen . 

                        Den ydre skønhed lærer os at nyde den i øjeblikket . Den indre  -

                        skønhed forbliver for altid i sjælen . Om vores åndelige skønhed

                        kommer til udtryk i verden eller ej , afhænger mest af alt ; om vi

                        ønsker at lade vores indre lys skinne . For at åbne op for vores -

                        skønhed , må vi overvinde vores selvbevidshed . Vi kan påkalde

                        Skønhedens engel og bede om at få forbindelse med det , som altid

                        er skønt inden i os . Vores ånd er en afspejling af det indre lys , 

                        som altid stråler . I ethvert liv , i alle oplevelser får vi muligheden

                        for at lade denne skønhed nå dets fulde potentiale .   

                                                             *

           

                                   En hjertefarvet englehilsen - Amadeus

 

              

 

                         

SV: Engleriget . . . 11/25/2009 03:24 #111726


hej amadeus jeg lister mig lige ind her sikke flot tekste du skriver og nogle dejlig bilder,jeg vil lige sige tak for de to engle du sendte her til syden .knus fra janni

SV: Engleriget . . . 11/26/2009 01:19 #111727

 • Amadeus
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 2413

Kære Janni og Freya

                               I et hjerteligt brev ...

                                                  et lille digt sig skjuler

                                                               *

                                               Et venligt Ord , et venligt ord -

                                               hvor gør det sjælen godt !

                                               Som duggen på den tørre jord , 

                                               det lokker frem et Blomsterflor . 

                                               O , tak for hvert et venligt ord ,

                                               ja , for det mindste blot !    

                                                                *

                

                                             En blå englehilsen - Amadeus

                                                                          

                                                    

                                                         

                                                           

SV: Engleriget . . . 11/26/2009 02:17 #111728

 • Freya
Kære Amadeus

For dig; denne engel spiller en godnat sang, og synger nattens drømme ind i blidhed med landskaber af magisk vævet drømme stof .

www.selvet.dk/common/upload/send_binary....=&Rotate=0" />

en sen godnat  hilsen
Freya